Juliana Höschlová: How Fa will you go? – Studio Prám

Juliana Höschlová: How Fa will you go? Juliana Höschlová vizuálně intermediální umělkyně, absolventka Akademie výtvarných umění v Praze. Nemusíme opakovat, že je známá silnou angažovaností v problematice sociálních intervencí, body artu a performance. I přes tuto polohu však plně zůstává v klasickém médiu kresby či malby. Reflektuje situace běžného života každého z nás a propojuje svoji tvorbu na základě osobního pozorování. Co je však v její tvorbě alarmující, jsou otázky, které sama sobě, potažmo divákovi klade. Její postavení malířky je částečně nenápadné. Autorka vnímá přesah malby v experimentu s materiálem, barvou a strukturami, krystalizující v nových projektech, na kterých intenzivně a dlouhodobě pracuje. V posledních pracích se zabývá nejen mechanismy konzumní společnosti, ale co víc, jak na ně lidský faktor reaguje. Radikalizuje materialismus tím, že ho omezuje na totální minimalismus v užití hmotných věcí. V současné kapitalistické společnosti, která je charakterizována nadbytkem materiálních věcí, se objevuje druhá strana, jednotlivého spotřebitele začít omezovat – pro něj dosud neznámá role. Je to zapříčiněno rostoucími enviromentálními problémy, které zpravidla velké politické mocnosti ignorují. Svět pomalu pod svými prsty vymírá a omezuje se v jednoduchých řešeních. Bohatost, kterou dokazovala Země, se pomalu ztrácí důsledkem změny klimatu či ztráty biologické diverzity. Co vlastně po nás […]

LETNÍ KLAUZURY AVU

Letní klauzury na AVU Srdečně Vás zveme na Dny otevřených dveří AVU, výstavu klauzurních prací našich studentů, která letos opět proběhne ve všech prostorách AVU (Hlavní budova, Škola architektury, Moderní galerie, Ateliér Jana Zajíce a Šalounův ateliér).   Vyvolat/ Vyvolávat – Vymýtání ateliéru Projekt představuje spletitou a nehierarchickou myšlenkovou mapu sestávající z množství fotografických kontaktů z velkoformátových černobílých negativů, jež jsou doprovázeny poznámkovými bloky se záznamy, texty a štítky. To vše odráží široký záběr výzkumu, tvorby, různých performancí a psaní, který se formoval na pozadí řady diskuzí, návštěv muzeí a ateliérů, setkání s historiky, umělci a kurátory, ale také během procházek po Praze a později v Turíně. Zpočátku se tyto činnosti do značné míry vztahovaly k raným dobám pražského ateliéru Ladislava Šalouna z roku 1910, v němž jsme pracovali, a k jeho širšímu městskému kontextu (ateliér byl původně zřízen kvůli výrobě pomníku Jana Husa, který je dnes na Staroměstském náměstí, stal se ale zejména místem pro intelektuální a politické rozpravy i pro spiritualistické seance). Zmíněné činnosti se ovšem – jak už to u myšlenkových map bývá – začaly záhy rozšiřovat, aby obsáhly jiné dějiny, a dokonce i jiné kultury. Exorcisti: David Čumalo, Erika Velická, Karolina Chasáková, Anna Štefanovičová, Magdalena Uhlířová, […]

Andrea Pekárková – Re:Creation / Virtual Wellness ! – White Pearl Gallery

Andrea Pekárková – Re:Creation / Virtual Wellness “Spirituality is just science we don’t understand.” RE:Creation:Virtual Wellness je vizuální projekt umělkyně Andrey Pekárkové alias AKA47. Série autonomních digitálních koláží, využívající nástroje rozšířené estetické zkušenosti, s cílem umocnit terapeutickou harmonii vizuálního vjemu. Jedním z hlavních pilířů díla je vyvolání virtuální skutečnosti neboli iluze objektů, které si divák podvědomě spojuje do zamýšlených celků. Jednotlivé fragmenty lze rozdělit do několika skupin: přírodní objekty, objekty spojené s péčí o zdraví a uživatelské rozhraní počítačových systémů. Takto tvořené výsledné obrazy mají za úkol navodit emoci, která je spojená s ozdravnými kúrami a wellness. Důležitou složkou je také propojení technologických formálních projevů s motivy, které si lidé asociují s přirozenou harmonií světa přírody. Voda, listy stromů, květy a plody. To vše jsou objekty, které Andrea Pekárková komponuje společně se slovy běžně využívanými u sortimentu drogérií, za použití fontů typických pro „kýč“ softwaru devadesátých let. Divák se při pozorování těchto kompozic cítí jako uprostřed reklamy na doplňky stravy, či jiné produkty. Druhým důležitým pilířem díla je estetická imerze, která si klade za cíl vtáhnout diváka do obrazu natolik, že téměř cítí pohyb a dynamiku jednotlivých objektů. To vše díky vyvolání podvědomých asociací. K umocněnému zážitků, který v divákovi […]

Nultá generace: festival výtvarného umění – UMPRUM

Nultá generace: festival výtvarného umění / městské vlakové nádraží Jihlava   Tři nákladní haly vlakového nádraží, dvanáct výrazných umělců do třiceti let a výstava šedesáti pečlivě vybraných uměleckých děl. Přednášky, workshopy, diskuze, site specific instalace, filmové projekce, hudební stage. Do Jihlavy se vrací Festival výtvarného umění Nultá generace. Z UMPRUM se zde budou prezentovat Daniel Hartl z Ateliéru Malby, Lea Petříková z Ateliéru supermédií, Nikola Ivanov z Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace a nakonec absolvent Ateliéru supermédií Pavel Šebek. Nevyužitá nákladní část jihlavského městského vlakového nádraží ožije festivalem již potřetí. Pořadatelé zde každoročně představují veřejnosti nejvýraznější talenty nastupující generace umělců z celé republiky. S rostoucí kvalitou výstavy a doprovodného programu se festival stává pravidelnou příležitostí pro setkání mladých umělců, veřejnosti i investorů do současného výtvarného umění. Dvanáct letošních umělců k sobě stabilně pojí formativní abstrahovanost projevu, která v jejich tvorbě zastupuje nezaměnitelnou roli. Ve výběru děl převládá klasické médium malby, tentokrát je však poměrně velký prostor věnován site-specific instalacím, objektům, digitálním médiím a nově také fotografii. Doprovodný program nabídne blok přednášek a diskuzí, filmové projekce studentů FAMU, kreativní workshop s lektory centra pro současné umění DOX a hudební stage s dvanácti interprety. Hosty budou Marcela Straková, ředitelka nově vzniklého kulturního […]

Pražská muzejní noc 2018 / PMN 2018 – Novoměstská radnice

Mezi institucemi, které se letos Pražské muzejní noci zúčastní nebude chybět ani Novoměstská radnice Každoročně se koná Festival muzejních nocí. Uzavírá jej Pražská muzejní noc. Letos v sobotu 9. června proběhne již 15. ročník a opět budete moci zcela ZDARMA navštívit nejznámější pražská muzea a další objekty, které nabídnou bohatý večerní program. Dopravit do nich bude zajištěna bezplatnými speciálními linkami autobusů. Novoměstská radnice je jednou z národních kulturních památek v Praze a je příspěvkovou organizací Městské části Praha 2. Široké veřejnosti nabízí bohatý kulturní program. V jejích reprezentačních prostorách probíhají výstavy, koncerty, řemeslné trhy, festivaly a další kulturní a společenské akce pro veřejnost i uzavřenou společnost včetně svatebních obřadů. Od roku 2011 se ve výstavních prostorách radnice ve II. patře NR koná známá Neviditelná výstava, která expozici rozšiřuje o masáže, ochutnávky vína, večeře a další akce a od loňského roku zde v původních sklepních prostorách probíhá dobrodružná úniková hra The Chamber – Tajemství císaře. V přízemí Novoměstské radnice se nachází kavárna Café Neustadt s možností posedět na venkovní zahrádce. Na nádvoří je umístěno piáno v souvislosti s projektem Piána na ulici. Základy Novoměstské radnice oslavují v letošním roce 670 let, její minulolost sahá až do roku 1348 k založení Nového […]

Michal Pospíšil: Nejasná rozhraní – Novoměstská radnice

Nejasná rozhraní Rozhraní = sdílená hranice mezi dvěma komunikačními systémy. Pomyslná čára, která něco odděluje……. „Nejasná rozhraní v našem konceptu vymezují neostrost sdílené hranice tzv. reálného světa, běžného každodenního života krajin a měst, a geometrického řádu jejich kontrastů a linií,“ komentuje Dana Benešová-Trčková. Fotografický cyklus zahrnuje „vizuální objevy“ z našich i zahraničních lokalit, snímky vznikly jako bezprostřední záznam setkání s těmito situacemi a objekty, popř. jako geometrický výřez konkrétního vizuálního vjemu. Samotnou geometrickou linii fotoobrazů autor považuje za nadřazenou fotografické technice (digitální zrcadlovka, digitální ultrazoom a fotoaparát mobilního telefonu), kterou byl záznam pořízen.   Michal Pospíšil (*1968) Vystudoval český jazyk a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě University Karlovy v Praze, učitelskému povolání se však nikdy nevěnoval. Celý dosavadní profesní život strávil ve světě marketingu. Ve volném čase se aktivně zabývá fotografováním, zaměřuje se na minimalismus, geometrii, architekturu a městskou fotografii. V jeho portfoliu lze nalézt rovněž fotografie z cest.   14. 6. – 7. 7. 2018 Galerie v přízemí Novoměstské radnice kurátoři výstavy: Dana Benešová – Trčková a Robin Brichta vstupné: plné 50 Kč / snížené 20 Kč / rodinné 100 Kč Více o výstavě zde

Václav Holohlavský / Obrazy, grafika – Novoměstská radnice

Václav Holohlavský / Obrazy, grafika – Novoměstská radnice V přízemní Galerii Novoměstské radnice v Praze se od čtvrtka 17. května do neděle 10. června 2018 uskuteční výstava malíře Václava Holohlavského, který žije a tvoří v Praze. Dne 9. června v rámci akce „Muzejní noc“ se mohou návštěvníci setkat s autorem výstavy osobně. Výstava Václava Holohlavského je první velkou samostatnou výstavou, která představuje průřez jeho tvorbou. Zachycuje vše kolem nás očima umělce a poodhaluje jeho vidění a vnímání věcí. Mnohá jeho díla jsou inspirována přírodou, lidmi a emocemi. „Jeho tvorba obsahuje nejen kresbu a grafiku, ale především malbu. Od mládí polehoučku škádlil výtvarnou múzu. Vystudoval školu SPŠ Zeměměřickou. I přes technické vzdělání se stále rád vrací k uměleckému vyjádření vidění věcí. Malbu chápe, jako tok emocí, který nelze spoutat, ale je zapotřebí mu dát volný průchod. Hlavním motorem pro jeho tvorbu jsou věci zdánlivě všední a přitom tak zásadní. Pro inspiraci někdy sáhne k ženskosti a vášnivosti, někdy k tanci a ladnosti, někdy k tajemnosti a tajemství. Rád otevírá dveře různých stylů bez zaklepání. Využívá možnosti vyjádření vidění věcí po svém. Bere tvoření jako rituál, proud energie, který někdy spoutá a někdy mu dá volný průběh“. „V malbě je pro mě […]

Anna Polanská: Tektonika – Galerie Kuzebauch

Anna Polanská: Tektonika Broušené skleněné objekty Anny Polanské (*1973) jsou sochané odvážně hluboko do stěn, mísí v sobě archetypální tvarosloví přírody s letmými doteky estetiky antických řezáčů drahokamů či architektury třicátých let 20. století. Anna Polanská, rodačka z Mladé Boleslavi, studovala na pražské UMPRUM a v současné době již osmnáctým rokem výtvarně vede obor broušené sklo na železnobrodské škole. Svá vlastní díla ze skla nejen navrhuje, ale i sama dotváří brusem, lepením a dalšími technikami. Její cestu za vzděláním, a vlastní pedagogické působení, lze chápat jako pouť za poznáním pábitelské matérie skla, a její díla jako stránky průběžně psaného deníku se záznamy emotivních zážitků a získaných zkušeností. Skleněné objekty Anny Polanské, vzniklé během posledních dvanácti měsíců, jsou solitérními díly rozvíjejícími však společnou uměleckou vizi spočívající ve zkoumání (možná) mezních možností brusičské techniky. Působí přirozeně, organicky, živelně, nikoliv uměle a předvídatelně. S úhlem pohledu se mění nejen jejich podoba, ale i charakter. V interakci s divákem se chovají jako živé entity, protože nejsou brusem dekorované, ale zvrásněné. Jako s věkem lidská tvář nebo povrch země.   1. 6. – 22. 7. 2018 Galerie Kuzebauch, Říčanova 19, Praha 6 Více o výstavě zde

Za krásami Evropy – Novoměstská radnice

Za krásami Evropy Amatérská umělkyně JUDr. Hana Klímová již podruhé vystaví své fotografie v Galerii ve věži Novoměstské radnice. „Cestování a poznávání po Evropě je krásné v každou roční dobu. Zkuste tato města a přírodní krásy hledat a poznávat se mnou. Možná je znáte, a pokud ne, vydejte se za jejich poznáním alespoň na této výstavě.“ JUDr. Hana Klímová   5. 6. – 26. 8. 2018 Vstupné (v souvislosti se vstupem na věž): plné 60 Kč / snížené 40 Kč / rodinné 130 Kč / během Pražské muzejní noci v sobotu 9. června 2018 bude výstava přístupná od 19 do 01 hod zdarma Novoměstská radnice, Karlovo nám. 23/1, Praha 2 Více o výstavě zde   JUDr. Hana Klímová, občanským povoláním advokát, v r. 1975 jsem absolvovala Právnickou fakultu v Praze. Zde působí jako advokátka spolu se svým manželem Prof. JUDr. Karlem Klímou, CSc. ve společné kanceláři, která se nachází v krásném prostředí historické Prahy na Hradčanském náměstí nedaleko Pražského hradu. Jedním z mnohých koníčků je cestování a fotografování, jehož výsledkem je řada zdařilých fotografií, což snad dokládá i úspěšnost dosavadních výstav. Od roku 2001, kdy měla první výstavu spolu s dalšími fotografy u Obvodního soudu pro Prahu 6, uspořádala více než 25 výstav […]

MANDY ESPEZEL: SLIPPING INTO AND AGAINST – Studio Prám

MANDY ESPEZEL: SLIPPING INTO AND AGAINST Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy kanadské residentky Studia PRÁM Mandy Espezel: SLIPPING INTO AND AGAINST. Během mé rezidence ve Studiu PRÁM jsem zkoumala funkci intuitivního procesu v rámci materiálního ztvárnění prostřednictvím série prací na papíře. Výsledná a rozpracovaná díla existují jako skicy a deník, individuální výkresy, malby, rozsáhle performance a objekty. Výstava „slipping and against“ slučuje tyto práce do jedné instalace, která koresponduje s jedinečnými a dynamickými vlastnostmi prostoru galerie Studia PRÁM. Můj proces pro tuto vznikající sérii je inspirován zájmem o kontakt jako nástroj komunikace a tělesných znalostí. Také text „Uses of the Erotic: The Erotic As Power“ od Audre Lorde ovlivňuje mou kontextualizaci subjektivní identity a intimity, která se vztahuje k tvorbě obrazů a objektů. Tato série se zabývá uměleckým činem jako záměrně zranitelným jednáním, objeveným prostřednictvím intimních a radostných materiálních ztvárnění. Mandy Espezel je kanadská umělkyně, původem z Fort McMurray, Alberta. V roce 2007 zakončila studium na Univerzitě v Albertě a získala tak titul BFA Umění a Designu, na Univerzitě v Lethbridge obdržela titul MFA Umění v roce 2012. Na základě intuitivní materiální studiové práce její tvorba kloubí feministicko-fenomenologický diskurz se silou nezbytné zranitelnosti. Espezel se účastnila mnoha residencí, většinou […]