Kvě 21

Úspěch Michala Vaníčka v soutěži Paragone – UMPRUM

Úspěch Michala Vaníčka v soutěži Paragone

Na celostátní studentské uměleckohistorické soutěži PARAGONE o cenu prof. Milana Tognera získal Mgr. Michal Vaníček skvělé 4. místo (organizátory uváděné jako „čestná zmínka“ s odkazem na tradici uměleckých cen na pařížských salonech 19. století).

Pátý ročník prestižní soutěže, které se pravidelně účastní studentky a studenti všech kateder dějin umění z České republiky, se konal 10. – 11. května 2018 na Katolické teologické fakultě UK v Praze. Michal Vaníček prezentoval část své badatelské studie „Dát oděv na odiv: Současné přístupy k vystavování (nejen) oděvních sbírek“, která vznikla v rámci Týmového projektu na Katedře teorie a dějin umění UMPRUM pod vedením doc. Martiny Pachmanové.

Anotace úspěšné práce Dát oděv na odiv: Současné přístupy k vystavování (nejen) oděvních sbírek

Vystavování užitého umění a designu je ze své materiálové, výrobní i uživatelské povahy jistou protiváhou k vystavování volného umění; totéž platí pro jejich recepci. Tyto obory žádají zprostředkování souvislostí, které daleko přesahují kontemplativní zážitek, estetické povznesení nebo stylovou klasifikaci.

Ve svém příspěvku o stálých expozicích kostýmu a módy k této oblasti vizuální kultury přistupuji jako k průsečíku mezi kulturními, společenskými a ekonomickými zájmy, jejichž svorníkem je lidské tělo a lidská identita, a touto optikou rovněž zkoumám i možnosti její prezentace a recepce.

Na příkladech výstav realizovaných zejména v zahraničních sbírkotvorných institucích (např. Victoria & Albert Museum v Londýně, Musée des Arts Décoratifs v Paříži, Museum für angewandte Kunst ve Vídni, The Metropolitan Museum of Art v New Yorku, The Kyoto Costume Institute aj.) představuji nové, experimentální koncepce vystavování módy, a to jak v souvislostech jejího historického vývoje, tak jejích aktuálních tendencí.

Hlavním smyslem příspěvku je analyzovat současné kurátorské přístupy k dějinám odívání, které mohou být inspirativní a podnětné i pro vystavování jiných oborů hmotné a vizuální kultury.

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.