Krajina 2017: Nová galerie

Přijměte srdečné pozvání na výstavu / Please accept our cordial invitation to the exhibition. KRAJINA 2017   25. 1. – 3. 3. 2017 vernisáž 25. 1. 2017 od 19:00 / událost na facebooku Balbínova 26, Prague 2   Záštitu nad výstavou Krajina převzal ministr kultury Mgr. Daniel Herman, radní Hlavního města Prahy Jan Wolf a radní Prahy 2 Ing. Jaroslav Šolc. The exhibition Landscape Art / Krajina is held under the auspices of Minister of Culture Daniel Herman, councillor of the City of Prague Jan Wolf and councillor of Prague 2 Jaroslav Šolc. Císařovský Tomáš / Čuška Jakub / Daněk Zdeněk / David Jiří / Ďuriš Juraj / Englberth Miloš / Falušiová Lenka / Gruber Petr / Honz Tomáš / Houska Jirka / Kašpar Adam / Karpíšek Jan / Kaufmann Miroslav / Kudrnáč Filip / Lomová Ivana / Lukáč Martin / Mainer Martin / Malinová Pavla / Matoušek František / Mrázková Ivana / Mičíková Lucie / Nagypal Michal / Paučo Samuel / Paul Jan / Pangrác Pavel / Písařík Petr / Popaja Aldin / Rittstein Michael / Rapant Michal / Reichel Julius / Salajka Martin / Spevák Tomáš / Střížek Antonín / Šormová Kristýna / Špaňhel Jakub / Švehla Filip […]

CZECHDESIGN

Czechdesign propojuje firmy a designéry již 14 let. Poradí vám, doporučí vhodné designéry, podpoří nebo rovnou vytvoří soutěž šitou přesně na vši míru. V rámci svého programu připravují řadu akcí pro odbornou i širokou veřejnost se zájmem o design: soutěže, přednášky a workshopy či výstavy. Cílem jejich aktivit pro odbornou veřejnost (designéři a firmy) je propojovat kreativitu s praxí, vzdělávat a vytvářet příležitosti pro potkávání kreativity a businessu. Fanoušci designu a poučená veřejnost v našich aktivitách najdou inspiraci a pohled na design jako praktický nástroj řešení problémů.   CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, 110 00 Praha 1 www.czechdesign.cz  

Centrum současného umění DOX

Centrum současného umění DOX je multifunkční prostor, který vznikl díky soukromé iniciativě přestavbou bývalé továrny v pražské čtvrti Holešovice. Jméno DOX je odvozené z řeckého slova doxa, které mimo jiné znamená způsob chápání věcí, názor, přesvědčení. Programové zaměření DOXu se od výstavních institucí podobného formátu (spojení „kunsthalle“ s multifunkčním kulturním centrem) odlišuje především uměleckými projekty, jejich součástí je kritická reflexe aktuálních společenských témat a otázek, která zahrnuje přesah do dalších „mimouměleckých“ oblastí a disciplín jako psychologie, filozofie, historie, sociologie, politologie, atd.   Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 www.dox.cz

Galerie NoD

NoD je prostor otevřený uměleckým i společenským experimentům, ať již se jedná o experimentální formu divadla nebo přístupu ke vzdělávání, poznávání a boření předsudků. Zásadním prvkem prostoru NoD je kvalita, upřímnost a potřeba tvořit a spolupracovat.   Galerie NoD, Dlouhá 33, Praha 1 www.nod.roxy.cz

Galerie Václava Špály

Galerie vznikla v roce 1957 v bývalých prostorách prvorepublikového Vilímkova nakladatelství a knihkupectví na Národní třídě v Praze. Své jméno dostala po českém malíři, grafikovi a ilustrátorovi Václavu Špálovi, jehož díla dnes patří mezi nejvyhledávanější české moderní umění.   Galerie Václava Špály, Národní 30, Praha 1 www.galerievaclavaspaly.cz

galerie avu

Galerie AVU plní nejen tradiční funkce galerie, ale funguje také jako komunikační prostor Akademie na úrovni praktických výstupů s přesahy mimo školu. Ideová otevřenost koncepce galerie umožňuje, aby se zde akademická obec a odborná i laická veřejnost seznámila s kurátorskými projekty a pracemi studentů AVU a zároveň dává i příležitost studentům AVU k setkávání se s různými polohami umění prostřednictvím akcí pořádaných kurátory, umělci nebo studenty jiných českých i zahraničních škol.   Galerie AVU, U Akademie 4, Praha 7 www.galerieavu.cz

Scholastika – vyšší odborná škola vizuální komunikace

Scholastika je soukromá vzdělávací platforma a vyšší odborná škola sídlící na pražských Vinohradech, v těsné blízkosti Českého rozhlasu a perly brutalistní architektury – budovy Transgasu. Cílem této instituce je nabízet široké veřejnosti možnost vzdělávání v oblasti výtvarného umění a designu. Ve Scholastice může studovat kdokoliv, jakéhokoliv věku, pod vedením těch nejlepších současných designérů, umělců a teoretiků. Škola nabízí dvojí možnost studia – semestrální kurzy ve 12 oborech umění i designu a od září 2016 studium na vyšší odborné škole v oborech produktový nebo grafický design.   Scholastika – vyšší odborná škola vizuální komunikace, Římská 103/12,  Praha 2 www.scholastika.cz

Galerie Rudolfinum

Galerie Rudolfinum je státní instituce řízená a financovaná Ministerstvem kultury České republiky. Společně s Českou filharmonií, jejíž je součástí, sídlí v historické budově pražského Rudolfina. Reprezentativní neorenesanční stavba, velkoryse projektovaná jako koncertní síň a galerie, byla postavena v roce 1884 architekty Národního divadla Josefem Zítkem a Josefem Schulzem. V Galerii Rudolfinum se setkává současné umění s historickou neorenesanční architekturou budovy Rudolfina. Propojení výtvarného umění s hudbou a dalšími uměleckými projevy skýtá možnost nevšedních kulturních zážitků.   Galerie Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12, Praha 1 www.galerierudolfinum.cz

České centrum Praha

České centrum Praha je součástí sítě Českých center. Naším hlavním úkolem je informovat českou veřejnost o poslání a činnosti Českých center a podporovat spolupráci s významnými zahraničními institucemi. České centrum Praha bylo otevřeno na jaře roku 2006. Za dobu naší existence jsme uspořádali přes 700 tematicky a žánrově různorodých programů a přivítali v našich prostorách více než 100 000 návštěvníků. Pravidelně se zapojujeme do velkých projektů, jako jsou Designblok, Noc literatury, Jeden svět, Komiksfest a naposledy festival světel SIGNAL.   České centrum Praha, Rytířská 539/31, Praha 1 www.prague.czechcentres.cz

Alfréd Symůnek – Práce/Works 2016

Erotika s kaktusem Nová galerie od 15. 12. 2016 představuje výstavu Alfréda Symůnka prostě nazvanou „Práce/Works 2016“. I když je letos Symůnkovi 39 let, je to jeho první velká samostatná výstava, Nová galerie tak poprvé představuje zajímavého umělce střední generace širší veřejnosti. Alfréd Symůnek se narodil v roce 1977 v Praze. Studoval malířství na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně v ateliéru Martina Mainera (1998-2004). V roce 2004 získal Cenu Josefa Hlávky. Důležitým zlomem pro malíře byl rok 2009. Na svých internetových stránkách píše o významném obrazu z tohoto období: „Důležitým pro mě byl „Autoportrét se psím tělem“ (2009, olej na plátně, 150 x 150). Zobrazuje blázna na lodi osudu, na lodi, kde nejde změnit kurs, avšak dá se jít na příď a podívat se, kam člověk-zvíře směřuje.“ Pro Symůnkovu tvorbu je charakteristický dialog s odkazem modernismu. V jeho starších pracích je možné vysledovat silný vliv van Gogha, Cézanna či fauvismu. Podobně jako fauvismus je programově antiteoretický, jde mu o působivou barevnost a zkratku, nemá čas na přemýšlení, potřebuje malovat. Je také výrazně intuitivní, až do té míry, že v některých jeho pracích můžeme vysledovat automatický výtvarný proces. V malbě je také cítit citelná inspirace jeho pedagogem na FAVU VUT Martinem Mainerem. Symůnkova osobní ikonografie stojí v ostrém kontrastu jeho způsobu malby- […]