LVÍČEK ARJE A DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY V BIBLI – ŽMP

Jak žili lidé v biblické době? Jak a kam cestovali? Společně se lvíčkem Arjem si budete vyprávět o dávných dopravních prostředcích, o způsobech cestování a životě ve starověku a vyrobíte si starověké i současné dopravní prostředky.   14. 5. 2017 od 14:00 Prohlídka: Starý židovský hřbitov Dílna v přízemí, Maiselova 15, Praha 1 ​Nedělní dílny podporuje Nadační fond obětem holocaustu Vstupné: 50 Kč Více informací zde

KOLÉBKA A HROB LÉKAŘE A CESTOVATELE JAKOBA EDUARDA POLAKA – ŽMP

Zatímco hrob Jakoba Eduarda Polaka (1818–1891) nacházející se v židovské části Vídeňského ústředního hřbitova s úctou navštěvují zejména zde působící iránští lékaři a medici, místo jeho narození ve Velké Mořině u Karlštejna zůstává téměř neznámé. Cílem přednášky historika Davida Venclíka (PedF UK) je poodhalit život polozapomenutého průkopníka západního směru lékařství v Persii a osobního šáhova lékaře i jeho vztahy k Českým zemím.   25. 5. 2017 od 18:00 Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro Vstupné: zdarma Více informací zde

LIZZIE – ŽMP

Třetí část cyklu Tři večery s legendárním Hugo Haasem filmové historičky Alice Aronové, který přináší projekce Haasových hollywoodských režijních počinů. Úvodem Alice Aronová představí Hugo Haase jako nezávislého producenta a zakázkového režiséra a krátce pohovoří o jeho nerealizovaných projektech. V psychologickém dramatu Lizzie o hledání sebe sama a o roztrojené osobnosti si Hugo Haas zahrál vedlejší postavu evropského spisovatele. Úspěšný snímek z Haasova amerického období byl natočen podle populárního románu The Bird’s Nest (Ptačí hnízdo) spisovatelky Shirley Jacksonové. Projekce: Lizzie (1957, 81 min).   11. 5. 2017 od 18:00 Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro Vstupné: zdarma Více informací zde

NEZNÁMÝ BÁSNÍK JIŘÍ STEIN (1920–1944) – ŽMP

Komponovaný večer věnovaný nedávno objevené lyrické tvorbě mladého českožidovského básníka Jiřího Steina (1920–1944), který byl zavražděn v koncentračním táboře Dachau. O životě Jiřího Steina a jeho básnické sbírce, která právě vychází v nakladatelství Triáda, pohovoří literární teoretik a básník Vratislav Färber, jenž se na vydání básní zásadním způsobem podílel. Ukázky z básní Jiřího Steina přednese studentka Lauderových škol při Židovské obci v Praze Julie Ondračková, jedna z editorek sbírky. Kniha bude na místě k prodeji. Vstup volný.   10. 5. 2017 od 18:00 Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro Vstupné: zdarma Více informací zde

MALIČKÁ SLZIČKA: NACIZMUS A JEHO NIČIVÉ DÔSLEDKY V ŽIVOTOCH STREDOEURÓPSKYCH HUDOBNÍKOV (1933-1945) – ŽMP

Představení stejnojmenné anglicko-slovenské publikace (Hudobné centrum, 2017), v níž Agata Schindler, v Drážďanech žijící slovenská muzikoložka, shromáždila výsledky svého výzkumu o sedmi hudebnících spojených s předválečným Československem, kterým do rozvíjející se hudební kariéry tragicky zasáhl holocaust. Pro ty, kdo se konce války dočkali, znamenalo těchto několik let celoživotní trauma a dílo těch, kdo nepřežili, se často ztratilo či upadlo na několik desetiletí do zapomnění. S autorkou Agatou Schindler bude rozmlouvat kurátorka archivu dějin holocaustu Židovského muzea v Praze Jana Šplíchalová. Během večera uvidíte ukázky z filmu Zdeňka Jiráského V tichu (2014), mezi jehož protagonisty patří několik postav z knihy.   29. 5. 2017 od 19:00 Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1 Vstupné: zdarma Více informací zde

ROVINÁM RODNÝM NÁLEŽÍ PÍSNĚ MÉ – ŽMP

Rovinám rodným náleží písně mé. Představení stejnojmenného výboru poezie polabských židovských básníků první poloviny 20. století Camilla Hoffmanna, Franze a Hanse Janowitze a Rudolfa Fuchse. Velká část básní vychází v tomto zrcadlovém dvoujazyčném vydání v češtině vůbec poprvé. Večerem provází germanistka Viera Glosíková, hostem bude editorka svazku Lenka Kusáková. Verše v češtině a němčině přednesou Věra Koubová a Vratislav Jiljí Slezák. Ve spolupráci s Pražským literárním domem autorů německého jazyka.   23. 5. 2017 od 19:00 Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1 Vstupné: zdarma Více informací zde

KONCERT DUO TERES / PRAŽSKÝ KALEIDOSKOP – ŽMP

Koncert komorního sboru Duo Teres houslistky Lucie Fulka Kopsové a kytaristy Tomáše Hoňka. Jako host vystoupí sopranistka Lucie Silkenová. Během koncertu zazní mimo jiné díla Martina Brunnera, Jana Freidlina, Ondřeje Kukala, Lukáše Hurníka, Matěje Benka a Zdeňka Merty. Vstupenky na koncert možno zakoupit v předprodeji v Maiselově synagoze, v Informačním a rezervačním centru ŽMP (Maiselova 15, Praha 1), v síti Ticket Art.   4. 5. 2017 od 19:00 Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1 Vstupné: 230 Kč Více informací zde   Program: Martin Brunner (1983) Quiet Talk Part I Part II Jan Freidlin (1944) Pražský kaleidoskop Intráda Plovoucí mosty na řece Tanec nočních luceren Melodie starých uliček Závěrečné ostináto Martin Brunner (1983) Sonet 28 (překlad: Martin Hilský) Ondřej Kukal (1964) Kytaroviolino op. 41 Lukáš Hurník (1967) Konverzace Vnitřní dialog Soulad Pochybnosti Gratulace Konfrontace a resumé Matej Benko (1979) Strangers Part I Part II Part III Zdeněk Merta (1951) Sonet 118 Sonet 144 Duo Teres (Lucia Fulka Kopsová – housle a Tomáš Honěk – kytara) je komorní soubor mimořádného nástrojového spojení, který se od začátku svojí existence zabývá převážně hudbou původně napsanou pro housle a kytaru. Postupem času se zájem dua přesunul spíše na hudbu 20. a 21. století a na konci […]

Z BERLÍNA DO PRAHY S MNOHA OKLIKAMI – ŽMP

Třetí řada pamětnického cyklu Naše 20. století přináší další z židovských příběhů z druhé poloviny 20. století. Hostem bude Frank Reiss (*1935), který za 2. světové války zažil pronásledování na Slovensku a v Terezíně. Po osvobození žil v Piešťanech, studoval v Bratislavě a působil jako právník v Praze. Na jaře 1968 emigroval do Spojených států, později mimo jiné pracoval v západní Evropě pro americké podpůrné organizace. Zejména o peripetiích života v komunistickém Československu bude s F. Reissem rozmlouvat publicista Petr Brod.   3. 5. 2017 od 19:00 Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1 Vstupné: zdarma Více informací zde

Jan Pištěk: K okraji viditelného – Galerie Václava Špály

Záhy po absolutoriu bylo zřejmé, že nakládání Jana Pištěka s obrazem bude mít zcela specifické rysy. Ve zpětném pohledu v perspektivě další tvorby je zřejmé, že Jana Pištěka cele poutal vznik obrazu jako díla, kterému je uloženo trvání. Je také zřejmé, že ho zajímá proces jeho vzniku, ale nemusí tu být přítomno to, co si představujeme pod slovem malba. Není pochyb, že Jan Pištěk se ocitl hned zpočátku na cestě hledání elementů, z nichž je ustrojen náš svět, hledání elementů, na nichž stojí jeho souhra. A tyto elementy nemusí mít nutně hmotnou povahu. Ačkoliv se formy následujících obrazových cyklů proměňují, zachovává si stále toto hledání tvorbou niternou souvislost. Při nepochybné vnitřní souvislosti prochází tvorba Jana Pištěka řadou proměn. Ty se rodí v cyklech bezprostředně vázaných na setkání s přírodou a vegetací. Přírodní motivy vstupující do jeho obrazů mají ale k prostému popisu reálií daleko. Jsou spíš zjeveními, která se kdykoliv, složeny ze čtyř prazákladních elementů, mohou proměnit v cokoliv jiného. Vždy se ocitají na rozhraní reality a fikce. Ve zkoumání světa, jeho proměn a přeskupování jeho podob pokračuje Jan Pištěk ve smyslu původního významu slova příroda, řeckého fysis, tedy toho, co se rodí, co žije a umírá a co je […]

BĚŽET S DOMY – GJF

David Vávra není jen známý herec a popularizátor architektury (cyklus Šumná města a Šumné stopy s Radovanem Lipusem), ale je především architektem. Letošní jubileum se stalo důvodem k ohlédnutí za jeho architektonickou a výtvarnou tvorbou – výstava představující autorský design se koná paralelně v břevnovské Galerii Kuzebauch. „Šedesátka je ale čas určité horské prémie, kdy je třeba zastavit, slézt z kola a podívat se do údolí. Také tak činím a třídím práce na různé výstavy. Za pět dní jsme natočili dokument, k utřídění materiálů paradoxně přispěl i prasklý roháček o dvě patra výš nad mým ateliérem. Voda vyplavila několik desetiletí zapomenutých skic, kreseb a projektů. Ve spadané omítce se válely kusy potrhaného papíru, s nímž připlouvaly již ztracené úkoly, situace a lidská střetnutí. Tato potopa přispěla k chuti najít stopy minulosti a vystavit je, “ říká David Vávra. Kromě několika vybraných staveb, které budou prezentovány i formou modelů, představí výstava typologicky pojatý průřez tvorbou, ale také originály pastelů včetně skic a plánů k nerealizovaným a dosud nedostavěným projektům. Zajímavou vzpomínkou budou projekty/koláže skupiny D.N.A. (Dílna nejmodernější architektury), jež byly připraveny pro výstavy Urbanita v druhé polovině 80. let v Galerii Jaroslava Fragnera. Naopak mezi významné stavby z posledních let patří […]