Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Dekor a rytá kresba / k výstavě Kámen, štuk a terakota – GHMP

Během výtvarných dílen se zaměříme na sochařskou výzdobu pražských parků a materiály zahradních dekorací. Po formální stránce budeme reagovat na soubor dekorativních terakotových váz umístěných v zahradě. Vyzkoušíme si způsoby a možnosti záznamu linie do keramické hlíny. Vizuální motivy sochařských děl pražských zahrad budou účastníci přenášet na plochý povrch hliněného materiálu pomocí ryté kresby. Tematickou inspirací se tak stanou náměty, které se objevují i v sochařské výzdobě zahrad Trojského zámku (antická mytologie, rostlinné dekory, alegorie živlů).   6. 8. 2017, 15:00–18:00 Zámek Troja, eko-ateliér v oranžerii vstupné: 20 Kč nutná rezervace kontakt: MgA. Eva Pejchalová; +420 721 328 021; pejchalovaeva@seznam.cz Více informací zde

Jaroslav Róna I – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené – GHMP

V rámci interaktivní prohlídky a následného workshopu se budeme inspirovat malířským a sochařským dílem Jaroslava Róny. V koncertním sále bude připraven prostor pro vlastní výtvarnou tvorbu a reakci na vystavená díla, kdy si vyzkoušíme kresbu suchým pastelem na tmavý karton.   4. 8. 2017, 10:00–14:00 Dům U Kamenného zvonu vstupné: děti 5 Kč / dospělí 20 Kč kontakt Mgr. Jiřina Bělohradská; 777 942 275; jirina.Belohradska@me.com Více informací zde

Procházka po Karlově mostě II. (pro dospělé a seniory) – GHMP

V rámci cyklu přednášek Příběhy pražských soch a sousoší se budou konat dvě letní procházky po Karlově mostě spojené s prohlídkou soch se zaměřením na ikonografické zobrazení světců. Naši procházku začneme před Staroměstskou mosteckou věží, kde si představíme její uměleckou výzdobu. Následně se přesuneme na Karlův most, na němž si prohlédneme bohatou sochařskou galerii. Vedle seznámení s autory plastik bude pozornost věnována ikonografickému zobrazení světců. Výklad zakončíme prohlídkou reliéfu z Juditina mostu.   5. 8. 2017 od 8:00 Karlův most, sraz před Staroměstskou mosteckou věží vstupné: 20 Kč kontakt: Jindřiška Havlicová Čížková; +420 723 713 709; jindriska.hav@gmail.com rezervace nutná z důvodu omezené kapacity provádí: Jindřiška Havlicová Čížková Více informací zde

Komentovaná prohlídka výstavy Orit Ishay: Země jelena s Hagai Segevem – GHMP

Přijměte pozvání na komentovanou prohlídku výstavy izraelské umělkyně Orit Ishay Země jelena. Prohlídku povede Hagai Segev, nezávislý kurátor a profesor na univerzitě v Tel Avivu. 3. 8. 2017 od 18:00 Dům fotografie vstupné: zdarma prohlídka bude v angličtině Více informací zde

Poslední šance vidět naši výstavu Past-Present-Future – Jiri Svestka Gallery

Vážení přátelé, Jiri Svestka Gallery má od 23. července 2017 letní přestávku. Poslední šance vidět naši výstavu Past-Present-Future je tak v sobotu 22. července od 11:00 do 19:00 hod. Novou výstavu připravujeme na září, kdy se na vás opět budeme těšit. Aktuální informace sledujte na našich stránkách www.jirisvestkagallery.com. Za celý tým galerie vám přejeme krásné léto!   Dear friends, Jiri Svestka Gallery is closed for summer break from July 23, 2017. Thus, the last chance to see our current exhibition Past-Present-Future is on Saturday July 22, 11am – 7pm. We will re-open in September with a new exhibition. For updated information visit our website www.jirisvestkagallery.com. The team of the gallery wish you a beautiful summer. We are looking forward to see you soon!

Irský večer na Novoměstské radnici

V letošním roce se již počtvrté uskuteční setkání s irskou tradiční hudbou a tancem v historickém Velkém sále Novoměstské radnice, tzv. Irský večer. Irský večer, který se konal na Novoměstské radnici v uplynulých třech letech, je doprovodná akce Bernard’s Summer School 2017, mezinárodní letní školy zaměřené na irskou kulturu, která v ČR letos probíhá už po sedmnácté. O hudební zážitek se postará hudební těleso složené z lektorů letní školy. V letošním roce si připomínáme několik výročí, které se také promítnou do připravovaného večera. Je to především už 50 let, kdy v létě v roce 1967 přiletěla z Irska delegace irských hudebníků a tanečníků do tehdejšího Československa a měla zde několik vystoupení. Bylo to pravděpodobně poprvé, kdy zdejší diváci a posluchači měli možnost poprvé se setkat s touto tradiční kulturou Irska. A hostem letošní letní školy bude tehdejší vedoucí souboru John Cullinane. Dalším výročím je vznik první taneční skupiny v Česku, která se zabývá výlučně irskými tanci. Tato skupina byla založena právě před dvaceti lety. Před 15 lety se na naší letní škole a tím také poprvé vyučoval irský set dancing. A tato výročí se promítnou i do připravovaného večera. Taneční program včetně výuky povedou taneční lektoři letní školy. Návštěvníci budou […]

Martin Krummholz: povídání o architektuře Trojského zámku s uvedením nového bedekru – GHMP

Nově vydávaná publikace věnovaná trojskému zámku popisuje stavební historii a okolnosti vzniku tohoto celoevropsky významného barokního komplexu. Architektura, mimořádně kvalitní výzdoba i společenské vazby budovatele Troji, hraběte Václava Vojtěcha ze Šternberka, jsou zde poprvé vsazeny do širšího kontextu středoevropského umění závěru 17. století. Bohatě ilustrovaný a názornými schématy vybavený titul je zároveň koncipován jako praktický průvodce objektem, vycházející vstříc potřebám jak běžných tak i odborněji zainteresovaných návštěvníků.   30. 7. 2017 od 15:00 Zámek Troja vstupné: zdarma přednáší : Martin Krummholz, odborník na barokní architekturu Více informací zde

Sobotní výtvarný workshop: Intervence v prostoru / k výstavě Anamnéza pozorovatele – GHMP

Ve výtvarných reakcích budeme po formální a obsahové stránce vycházet z vystavených děl současných mladých autorů. Do reprodukcí fotografií specifických prostorů Colloredo-Mansfeldského paláce zakreslíme návrhy prostorových objektů, experimentálních instalací a dalších intervencí umístěných do historického patra piano nobile. Dále rozpracujeme princip roztříštěné white cube, kdy pomocí 3D bílých objektů budeme komunikovat s prostorem výstavy. Pokusíme se hledat odpovědi na otázky týkající se současného umění.   29. 7. 2017, 13:00–18:00 Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum  vstupné: 5 Kč děti do 10 let / 20 Kč děti, dospělí, senioři kontakt: Mgr. Lucie Haškovcová – +420 606 612 987, +420 608 216 418; lucie.haskovcova@ghmp.cz Více informací zde

Objekty a sochy – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené – GHMP

Výtvarné setkání bude zaměřeno na téma prostorových děl, objektů a soch. Součástí budou i malé výtvarné hry a haptické poznávání netradičních materiálů. Při výtvarné reakci se pokusíme o napodobení některých sochařských děl.   28. 7. 2017, 10:00–14:00 eko-ateliér v oranžerii, zahrada Trojského zámku vstupné: děti 5 Kč / dospělí 20 Kč kontakt: Mgr. Jiřina Bělohradská – tel.: 777 942 275; jirina.Belohradska@me.com rezervace nutná Více informací zde

LUBA BAKIČOVÁ, ILJA BÍLEK “BEZ LESKU” – Galerie Nová síň

MgA. Luba Bakičová se narodila v Ilavě na Slovensku, absolvovala Střední průmyslovou školu sklářskou v Lednickém Rovném. V současné době studuje pátým rokem v atelieru Sklo na Fakultě umění a designu Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. Její tvůrčí potenciál má široké rozpětí a zahrnuje rozměrné grafické práce a plastiky, jejichž aktivním činitelem bývá sklo. Autorčina trojrozměrná díla mají rysy exaktního, objektivního experimentu. Prověřuje metodicky chování materiálů, jejich vlastností v extrémních situacích a jejich fyzikální proměny často na bázi destrukce, jsou předmětem její výtvarné činnosti. Jakýsi technologický scénář plánovaného děje, ve kterém je zakomponována i předpokládaná náhoda, je součástí jejího výtvarného uvažování. V posledních plastikách využívá žáruvzdorných materiálů, do jejichž spár a otvorů nechává skleněnou taveninu zatékat. Sklo přestává být reprodukčním materiálem a stává se v průběhu experimentu médiem, aktivně dotvářejícím autorčiny záměry. Doc. ak.mal. Ilja Bílek, narozený v roce 1948 v severočeském Liberci, odmaturoval na Střední průmyslové škole sklářské v Železném Brodě, kde se seznámil se zpracováním hutního skla.. Pokračoval ve studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze ve Sklářském atelieru prof. Stanislava Libenského. Bezprostředně po absolutoriu se stal zaměstnancem n.p.Železnobrodské sklo, zabýval se designem hutního skla a realizacemi drobných plastik z taveného skla. Od roku 1996 vede atelier […]