Společná přehlídka UMPRUM a Bunka Fashion Graduate University – UMPRUM

Studenti Ateliéru módní tvorby a Ateliéru designu oděvu a obuvi Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a prestižní japonské Bunka Fashion Graduate University (BGFU) se představí na společném pásmu módních přehlídek na Mercedes-Benz Prague Fashion Week v Praze. Ateliéry UMPRUM zabývající se módou a oděvními doplňky si upevňují své přední postavení i mimo hranice České republiky. Důkazem jsou několikanásobné úspěchy obou oděvních ateliérů na International Fashion Showcase v Londýně, nebo řada přehlídek v zahraničí. Kromě těchto aktivit škola již dlouhodobě úspěšně spolupracuje s japonskou Bunka Fashion Graduate Univerzity. Po výstavě (2015) a přehlídce (2017) studentů Ateliéru designu a obuvi UMPRUM na Bunka Graduate Fashion Week v Tokiu přijala japonská univerzita pozvání, aby se mohla prezentovat v Praze na společné přehlídce. Zároveň profesor této školy Shoji Babazono připravil na úterý 5. září pro studenty UMPRUM speciální workshop. „Spolupráce s Bunka Fashion Graduate University je pro naše studenty velikým přínosem a zdrojem další inspirace. Jsem velmi ráda, že se rok od roku prohlubuje a stále nacházíme nové projekty a příležitosti pro studenty z obou škol“, říká vedoucí Ateliéru designu oděvu a obuvi Liběna Rochová, která je hlavní iniciátorkou spolupráce mezi oběma školami. Přehlídka se bude dělit do samostatných bloků. Bunka Fashion Graduate University […]

PLASTIFIKÁTOR – Atrium na Žižkově

  Výstava představuje tvorbu trojice autorů, kterým není lhostejné dění okolo nás, politika, ani konsekvence aktuálních i bývalých struktur společnosti. Způsob, jakým je reflektují, přitom není založen na moralizování, ale spíše na nadsázce a humoru. Autoři mají na kontě velké množství sólových i skupinových výstav doma i v zahraničí a jsou světově uznávanými umělci. Viliam Slaminka je absolventem malířského ateliéru (2010, prof. Ivan Csudai) na bratislavské VŠVU, jeho malba však téměř vždy expanduje do prostoru a mutuje do trojrozměrných objektů, tvořených (kromě jiných materiálů) např. montážní pěnou. S vtipem a ironií vystupuje z naučených malířských konvencí. V r. 2013 získal 3. místo v soutěži Maľba – Cena Nadácie VÚB za rok 2013; v r. 2010 obdržel Cenu Martina Benky. Dávid Demjanovič, absolvent doktorandského studia v intermediálním ateliéru VŠVU prof. Antona Čierneho (2016). Ve své tvorbě často ironizuje a kritizuje nostalgii spojenou s bývalým režimem, resp. současné pokusy o jeho aktualizaci či inspirování se jím. Občas využívá k tvorbě levné nebo nalezené materiály, které odkazují k vynucenému uchýlení se ke kutilské estetice. V r. 2011 získal 1. místo – Maľba roka Cena Nadácie VÚB. Róbert Palúch je absolventem sochařských ateliérů prof. Jana Koblasy a Jaroslava Róny na AVU (2010). Ve svých […]

Akademické platformy výpočetního navrhování – UMPRUM

  Sezónu Galerie UM v akademickém roce 2017/2018 zahájí výstava Akademické platformy výpočetního navrhování. Tento projekt navazuje na první a druhé Experimentální Architektonické Bienále a zároveň probíhá s jeho třetím ročníkem. V prostoru galerie bude prezentován výzkum předních evropských akademických institucí a českých akademických platforem zaměřených na experimentální výzkum v architektuře. „Vývoj výpočetních technologií a digitalizace architektonických nástrojů radikálně ovlivnily architektonickou praxi a architektonický výzkum. Výpočetní navrhování umožňuje vytvoření záznamů proměnlivých geometrií, kooperaci s jinými disciplínami a přímé napojení na proces fabrikace. Soustředění procesu od návrhu po realizaci do společné sdílené digitální platformy nabízí potenciál silnější zpětné vazby, efektivnější spolupráci a tedy lepší, inovativnější a kreativnější architektonické řešení“přibližuje výhody experimentální architektury profesor Imrich Vaško, vedoucí Ateliéru architektury III UMPRUM a jeden ze zakladatelů a iniciátorů Bienále experimentální architektury. Společně se svým kolegou a spolukurátorem Shotou Tsikoliyou aktivně věnují akademickému architektonickému výzkumu. Akademické platformy se staly místem předávání potřebných profesních znalostí a know-how, ale i jedinečným prostředím pro výzkum a inovaci. Nové technologie navrhování a výroby vyžaduji větší prostor pro experiment, vývoj, testování a prototypizaci. Stále více jsou tedy využívány možnosti výpočetního navrhování a nových technologií ve spolupráci s dalšími vědeckými obory a technologickým výzkumem. Výstava prezentuje potenciál výzkumu v oboru […]

Lektorská prohlídka Domu U Kamenného zvonu – GHMP

Prohlídka zaměřená na historii Domu U Kamenného zvonu přiblíží vyspělou gotickou architekturu objektu inspirovanou sakrálními stavbami, jedinečné malby z počátku 14. století, odkazy k panovníkovi a trůnu a evropské dvorské kultuře, dějinné souvislosti a současný pohled, rekonstrukci a restaurování. Součástí prohlídky je i vstup do běžně nepřístupných prostor kaple, sklepení a koncertního sálu.   2. 9. 2017 od 15:00 Dům U Kamenného zvonu vstupné: 60 Kč Více informací zde

sobotní výtvarný workshop: Rostlina jako symbol / k výstavě Orit Ishay: Země jelena – GHMP

Výtvarný workshop pro všechny věkové kategorie k výstavě Orit Ishay: Země jelena Ve výtvarných reakcích porovnáme práci v barvě s úplnou absencí barevnosti. U série šedých monochromních děl se zaměříme na makro detail digitální fotografie, který budeme znovu skládat ve větším měřítku z předem připravených šedých čtverců – zástupných prvků jednotlivých pixelů. Stěžejní se pro nás stane motiv květinového věnce – jako nositele kulturních, společenských a historických kódů. Jako výtvarný materiál pro koláže a asambláže použijeme fotografický záznam rostlin ale i skutečné přírodniny, které v sobě nesou odkaz k danému místu v krajině a prostoru.   2. 9. 2017, 13:00–18:00 Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1 vstupné: děti do 10 let 5 Kč / ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč kontakt: Mgr. Lucie Haškovcová – +420 606 612 987, +420 608 216 418; lucie.haskovcova@ghmp.cz Více informací zde

výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Experimenty s pigmentem I / k výstavě Kámen, štuk a terakota – GHMP

Výtvarná dílna bude interaktivně reagovat na freskovou výzdobu interiéru reprezentativních sálů Trojského zámku, která tematicky korespondovala se sochařskou výzdobou dobových zahrad (antická mytologie, lovecké výjevy, rostlinné dekory, alegorie živlů). V souvislosti s tím si vyzkoušíme jednu z nejstarších malířských technik – míchání barev pomocí práškových pigmentů spojených s vaječnou nebo kaseinovou emulzí. Zázemí eko-ateliéru nám poskytne prostředí připomínající řemeslnou dílnu, ve které se barvy míchaly. Samotný postup příprav barev bude zajímavou tvůrčí činností a připomínkou tradiční techniky nástěnné malby.   1. 9. 2017, 15:00–18:00 Zámek Troja, eko-ateliér v oranžerii vstupné: 20 Kč kontakt: MgA. Eva Pejchalová- +420 721 328 021; pejchalovaeva@seznam.cz nutná rezervace Více informací zde

Prostor a jeho proměna – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Anamnéza pozorovatele – GHMP

V rámci interaktivní prohlídky a následných výtvarných reakcí se zaměříme na obsahovou stránku vystavených děl. Budeme volně reagovat na tvorbu mladých současných umělců. K tvorbě využijeme rozmanité výtvarné materiály, především: dřevo, látky a vlnu. V edukačním centru se nachází i odpočinková místnost, kde je možnost dát dětem svačinu nebo si prohlédnout knihy a katalogy.   1. 9. 2017, 10:00–14:00 Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum vstupné: děti 5 Kč / dospělí 20 Kč kontakt: Mgr. Jiřina Bělohradská – tel.: 777 942 275; jirina.Belohradska@me.com rezervace nutná Více informací zde

ALEŠ ZAPLETAL: SOLO PROJEKT – Galerie NoD

Permakultura, filosofie dlouhodobě udržitelného přírodního hospodaření, byla široce popularizována od sedmdesátých let dvacátého století. Hlavní projev tohoto hnutí, zemědělská plocha, obývaná současně různými rostlinnými a živočišnými druhy, se autorovi výstavy stala ústředním principem, který metaforicky uplatňuje na obrazové ploše. Jednotlivé stavební prvky nově tvořených „ekosystémů“ zastupují místo přírodních společenství lidské artefakty, tedy objekty obecně považované za produkt „kultury“, nikoliv „přírody“. Nově vzniklé struktury jsou spekulací nad permakulturou proklamovaným „návratem k přirozenosti“. Představa přirozenosti je ve vnitřně provázaném cyklu obrazů opakovaně exponována, ať už formou malířské stylizace, výběrem „organických“ motivů, nebo naopak odkazy k virtuální realitě počítačových her.   12. 9. – 22. 9. 2017 vernisáž: 11. 9. 2017 od 19:00 Galerie NoD, Dlouhá 33, Praha 1 Více informací zde

MILAN MAZÚR: KAPITOLA ÓCUKA – EPILOG – Galerie NoD

Projekt Ócuka je časově sběrným projektem, jehož různé podoby budou vznikat v průběhu roku 2018. Jednotlivé části na sebe navazují a vznikají jako kapitoly knihy. Tematicky zachovávají koncepční linku s hlavními motivy jako spánek, určitý nepokoj, konzum či hedonismus. Vizuální podoba jednotlivých celků se mění zasazením do konkrétního galerijní prostředí. Ócuka je fiktivní ”postava” z románu Harukiho Murakamiho. Základem projektu je řada tematických videí doplněných site specific videem natočeným v místě konkrétní galerie – nyní v galerii Video NoD. V krátkém videu se daný prostor stane filmovým prostředím a získá zcela nový charakter. S takto koncepčně transformovaným prostředím budou z dalších krátkých videí určitým způsobem komunikovat zpomalené lidské postavy. Jedním z ústředních videí je Night travel, které reaguje na událost, kdy se ztratil let Malaysia Airlines 370 a dosud nebylo objasněno co za udalostí stálo. Noční let, noční spánek, pohodlná sedadla, příjemný personál, pocit relaxu – to jsou spojení, které jsou ve videu zobrazené. Za tímto vizuálem je ale událost, která mění charakter viděného.   12. 9. – 15 10. 2017 vernisáž: 11. 9. 2017 od 19:00 Galerie NoD, Dlouhá 33, Praha 1 Více o výstavě zde

FREE MONDAYS: Startér speciál – 1flfsoap (CZ), The Envlps (CZ) –

Trojčlenná formace The ENVLPS se potkala v Praze a v současné době produkuje hudbu na hraně synthpopu a darkwave. Baví tě Purity Ring, Grimes nebo Soft Cell? Tak nastraž uši. Experimentální boyband z Brna 1flfsoap má misi zabránit v šíření electroswingu. Živá elektronika, kytara, bicí dávají dohromady taneční sety, které nemají předem jasný konec.   11. 9. 2017 od 20:00 vstupné: zdarma NoD, Dlouhá 33, Praha 1 Facebook