výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Pigmenty, vzory a vize II / k výstavě Sráč Sam: Rozdíl v otázce – GHMP

Interaktivní dílny budou reflektovat tvůrčí postupy umělkyně a její vztah k vizuální estetice. Zaměříme se na kresbu pomocí suchého pastelu a na experimenty s práškovými pigmenty. Barevný pigment budou účastníci nanášet pomocí síta přes různorodé vzory. Dále budou tisknout zjednodušené tvary postav, scén a předmětů prostřednictvím vlastních šablon. Během výtvarné práce se budeme soustředit na obrazotvornost, práci s pamětí, řešení vlastních vizí a představ, dále na vztahy mezi tvary a kompozicí nebo na formy stylizace.   5. 11. 2017; 15:00–18:00 Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum vstupné: 20 Kč nutná rezervace kontakt: MgA. Eva Pejchalová; tel.: +420 721 328 021; pejchalovaeva@seznam.cz Více informací zde

Lektorská prohlídka Domu U Kamenného zvonu – GHMP

Prohlídka zaměřená na historii Domu U Kamenného zvonu přiblíží vyspělou gotickou architekturu objektu inspirovanou sakrálními stavbami, jedinečné malby z počátku 14. století, odkazy k panovníkovi a trůnu a evropské dvorské kultuře, dějinné souvislosti a současný pohled, rekonstrukci a restaurování. Součástí prohlídky je i vstup do běžně nepřístupných prostor kaple, sklepení a koncertního sálu.   4. 11. 2017 od 15:00 Dům U Kamenného zvonu vstupné: 60 Kč Více informací zde    

Vetřelci a volavky s GHMP – komentované procházky s Pavlem Karousem (Stromovka) – GHMP

V sobotu 4. listopadu se uskuteční procházka za výtvarnými artefakty ze 60., 70. a 80. let 20. století v parku Stromovka. Na závěr procházky navštívíme výstavu sochaře Milana Beránka. Sraz je v 15:00 na zastávce tramvaje Letenské náměstí. Objevte ve víkendovém tempu nadčasové sochařské realizace z doby reálného socialismu. Plánovaná doba procházky cca 3 hod. Vstup v rámci komentované prohlídky zdarma. Vetřelci a volavky s GHMP – komentované prohlídky vybraných objektů ze souboru veřejné plastiky se sochařem Pavlem Karousem – autorem projektu „Vetřelci a volavky“   4. 11. 2017 od 15:00 Praha 7 – Stromovka vstupné: zdarma kontakt a rezervace: edukační aktivity GHMP; telefon: 606 612 987; e-mail: edukace@ghmp.cz provází: Pavel Karous sraz: na tramvajové zastávce Letenské náměstí Více informací zde

Maska, scéna, kostým – workshop – GHMP

Maska, scéna, kostým Během výtvarného workshopu vytvoříme divadelní masky, návrhy divadelní scény a kostýmy. Formálně a obsahově se budeme inspirovat vystavenými artefakty. V samotné tvorbě navážeme na principy DIY a recyklace běžných materiálů, které jsou v praxi současné scénografie také často používány. Program je určen pro rodiny s dětmi ale i pro ostatní účastníky. Workshop je realizován edukačním oddělením Galerie hlavního města Prahy. Salon české scénografie 2017 (17. října–7. listopadu 2017 ve 3. patře obchodního domu Kotva) se uskuteční v poločase mezi 13. a 14. ročníkem mezinárodní výstavy Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, a je tedy chápán jako oborová reflexe nejnovějších trendů v oblasti scénického výtvarnictví a zároveň jako svého druhu inventura české scénografie před dalším ročníkem PQ. Salon české scénografie 2017 je otevřen scénografům jakékoli národnosti a státní příslušnosti tvořícím pro divadla v České republice nebo scénografům české národnosti tvořícím pro zahraniční divadla pro divadla v ČR v období 2014–2017. Po výstavních termínech v České republice se uvažuje i o prezentaci v zahraničí. Salon české scénografie pořádá Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků (ČOSDAT, z. s.), Institut umění – Divadelní ústav.   4. 11. 2017 od 13:00 Salon české scénografie 2017, OD Kotva, 3. patro, Náměstí Republiky 656/8, […]

výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Pigmenty, vzory a vize I / k výstavě Sráč Sam: Rozdíl v otázce – GHMP

Interaktivní dílny budou reflektovat tvůrčí postupy umělkyně a její vztah k vizuální estetice. Zaměříme se na kresbu pomocí suchého pastelu a na experimenty s práškovými pigmenty. Barevný pigment budou účastníci nanášet pomocí síta přes různorodé vzory. Dále budou tisknout zjednodušené tvary postav, scén a předmětů prostřednictvím vlastních šablon. Během výtvarné práce se budeme soustředit na obrazotvornost, práci s pamětí, řešení vlastních vizí a představ, dále na vztahy mezi tvary a kompozicí nebo na formy stylizace.   3. 11. 2017; 15:00–18:00 Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum vstupné: 20 Kč nutná rezervace kontakt: MgA. Eva Pejchalová; tel.:+420 721 328 021; pejchalovaeva@seznam.cz Více informací zde

Příběhy soch I: Rodina Brokoffů a české barokní sochařství – GHMP

Přednáška se zaměří na umělecky plodnou činnost rodiny Brokoffů. Představí fungování dílny v čele s přísným autoritářským otcem Janem Brokoffem i samostatnou tvorbu jeho geniálních synů Ferdinanda Maxmiliána a Michala Jana Josefa Brokoffa. Pro posluchače bude připraven doprovodný tištěný materiál s obrázky a základními fakty z přednášky. Každý účastník cyklu s alespoň 50% účastí obdrží na závěrečné přednášce 30. 1. 2018 pamětní list. Cyklus I. je opakujícím se cyklem a cyklus II. je novým souborem přednášek s dalšími tématy.   31. 10. 2017 od 17:30 Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum vstupné: 50 Kč kontakt: Mgr. Jindřiška Čížková Havlicová; tel.:723 713 709; jindriska.hav@gmail.com rezervace nutná z důvodu omezené kapacity přednáší: Jindřiška Čížková Havlicová odborný garant cyklu: Marie Foltýnová, kurátorka veřejné plastiky GHMP Více informací zde  

Návrat sousoší sv. Františka Borgiáše na Karlův most – GHMP

Návrat sousoší sv. Františka Borgiáše na Karlův most v úterý 31. 10. od 6:30 za přítomnosti kurátorky veřejně plastiky GHMP Marie Foltýnové. Po pěti letech se na Karlův most navrací sousoší sv. Františka Borgiáše. Barokní sousoší bylo ve špatném stavu, pískovcové bloky podstavce vykazovaly statické narušení, proto bylo sousoší v roce 2012 sejmuto a umístěno do depozitáře. Na Karlův most bude zítra osazena věrná sekaná kopie z dílny zkušeného sochaře a restaurátora Jiřího Kačera. Během měsíce října byly postupně sestaveny díly architektonického podstavce a osazeny dvě boční figury andělů. 31.10. 2017 v brzkých ranních hodinách bude do středu sousoší umístěna postava světce v nadživotní velikosti. Následující dva týdny budou probíhat dokončující práce, lokální retuše a závěrečná konzervace.Originál bude prozatím uložen v depozitáři Galerie hlavního města Prahy, než bude později restaurován pro expoziční účely. Sousoší sv. Františka Borgiáše vytvořil na sedmý polopilíř od Staroměstské mostecké věže Ferdinand Maxmilián Brokoff v roce 1710. Objednavatelem byl císařský purkrabí František z Colletu, rentmistr z vídeňského Neustadtu. František Borgiáš, po smrti své ženy a zajištění osmi dětí, se ve svých 40 letech vzdal všeho majetku a vstoupil do jezuitského řádu. Pro jezuitský řád je jedním z nejvíce uctívaných řádových světců. Ve středu sousoší je zobrazen […]

IDDQD: GOON – KRVAVÁ POMSTA – Divadlo NoD

Unikátní loutkové představení vzniklo jako magisterský projekt na Katedře alternativního a loutkového divadla na DAMU. Autoři zvolili takové zpracování, které vychází vstříc nejen dospělému publiku, ale zejména adolescentům. Díky neotřelé kombinaci populárního komiksového námětu, originálních loutek, chytlavých dialogů a bryskního humoru vás tvůrci tohoto autorského představení snadno přesvědčí o tom, že loutkové divadlo není jen pro ty nejmenší diváky, ale že jde s dobou a především vstříc potřebám současného mladého publika. Tak vezměte své mladší sourozence a přijďte se podívat na to, co se stane, když se Goon krvavě pomstí. Dostane vás to taky! Představení je vhodné pro diváky od 14 let. Inscenace je volně inspirovaná komiksem Goon, který vytvořil Eric Powell. V inscenaci je použitý hudební motiv písně Funny Honey (Chicago musical) a melodie hry PacMan.   30. 11. 2017 od 19:30 vstupné: 200 Kč / 150 Kč hrají: Dan Kranich, Antonín Týmal, Jan Strýček hudba: Ivo Sedláček scénografie: Lucie Wildtová, Marie Vařeková, Alžběta Uhlíková, Antonín Týmal, Marek Párek, Aleš Trhlík ad. NoD, Dlouhá 33, Praha 1 Facebook Více informací zde

František Pecháček: Tekutý národ (vernisáž) – Galerie NoD

Památník Národce byl (pře)sazen, na piazzettě ND tají poslední kousky ledovce odkazu Láska a víra zvítězí laminátového srdce Kurta Gebauera. Varovné signály totalitních režimů straší nejen v médiích. Politici bičují svá ega v křečovitě podbízivé úsměvy. Je to fake, prázdná gesta, cesta do nikam – nebo cesta zpátky? Projekt reflektuje aktuální dění na české politické scéně. Autor v projekci pracuje formou fluidní simulace. Syntéza obrazu založená na předloze patří mezi nové výzkumné směry oboru počítačové grafiky. Jejím cílem je vygenerovat obraz, který respektuje novou strukturu, ale v detailech je k nerozeznání od originální předlohy.   28.11.2017 – 10.1.2018 vernisáž 27.11. v 19:00 Kurátorka: Veronika Zajačiková Více informací zde

Tomáš Bárta: Plán sedimentu (vernisáž) – Galerie NoD

Tomáš Bárta se etabloval jako svébytný malíř, kreslíř a tvůrce prostorových objektů a instalací ve kterých tematizuje různé typy sedimentace zásahů do veřejného prostoru a architektury. Bárta zkoumá a volně dokumentuje různé stopy vědomé či nevědomé lidské činnosti v urbánním prostředí, hledá indexy zacházení s otevřeným prostorem nebo konkrétní historickou či současnou architekturou, které poté reflektuje ve své mediálně různorodé tvorbě. Jednotlivé způsoby zásahů se stávají Bártovi vzorem pro jeho volné uchopování v různých technikách malby a kresby, stejně tak jako vodítkem k používání konkrétních a specifických materiálů, které tvarují charakter proměny městské krajiny.   28.11.2017 – 10.1.2018 vernisáž 27.11. v 19:00 Kurátor: Pavel Kubesa NoD, Dlouhá 33, Praha 1 Více informací zde