Zbyněk Sedlecký: “Pravé poledne” – Galerie Václava Špály

Nacházíme se v době, kdy si opět můžeme dovolit malbu takzvaně užívat. I když vynecháme anachronismy jako renesance či reinkarnace, stále se můžeme považovat za svědky doby, která začíná vnímat výtvarné umění v kontextech a souvislostech, jež umožňují rovnostářský přístup mezi jednotlivými médii. Toto krátké úvodní zamyšlení je záměrné. Výstava Pravé poledne, která představuje dílo Zbyňka Sedleckého, je pomyslnou oslavou malby. Zbyněk Sedlecký je typickým a, nebojím se říci, bytostným malířem. Malba je v jeho podání sondou, která zkoumá vztahy mezi člověkem a jeho okolím, nebo chcete-li světem. Sedlecký se ke svému typickému výrazivu dostává pozvolnou trpělivou analýzou předchozí malířské zkušenosti. Zabýval se jak člověkem (figurou) v neurčitých, nebo lépe řečeno anonymních kulisách, tak architekturou v její konkrétní a samonosné podobě. Ačkoli je autorova zkušenost s malbou dlouhodobá a podrobená mnohému srovnání i kritickým úvahám, dle mého názoru jsou díla představená na této výstavě dalším potvrzením smysluplnosti jeho cesty. Název výstavy nabývá na významu nejen ve vztahu k tématům vystavených maleb, ale je do jisté míry také názvem prozaickým. Posouvá, nebo lépe řečeno divákovi rafinovaně podsouvá pocit vědomé bdělosti a soustředění se na mimořádný (byť každodenní) okamžik bodu zlomu v chronologii dne. Tato skutečnost staví vyobrazené pracující do pomyslných rolí […]

Komentovaná prohlídka výstavy Akce s autorem Vladimírem Ambrozem a kurátorem Tomášem Pospiszylem – GHMP

Komentovaná prohlídka výstavy Akce s autorem Vladimírem Ambrozem a kurátorem výstavy Tomášem Pospiszylem.   1. 3. 2018 od 18:00 Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1 vstupné: zdarma se vstupenkou na výstavu Více informací zde

Příběhy soch II: Zobrazení umělce v sochařství – GHMP

Pocta umělcům různých oborů může být vyjádřena mnoha způsoby. Asi nejčastějším je zobrazení umělce prostřednictvím sochy či busty. Během přednášky si představíme, jak sami umělci vnímali a prezentovali památku svých kolegů. Pro posluchače bude připraven doprovodný tištěný materiál s obrázky a základními fakty z přednášky. Každý účastník cyklu s alespoň 50% účastí obdrží na závěrečné přednášce 24. 4. 2018 pamětní list. Cyklus I. je opakujícím se cyklem z loňského pololetí a cyklus II. je novým souborem přednášek s dalšími tématy.   27. 2. 2018 od 17:30 Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum vstupné: 50 Kč kontakt na přednášející: Jindřiška Čížková Havlicová: tel.: +420 723 713 709;  jindriska.hav@gmail.com rezervace nutná z důvodu omezené kapacity Více informací zde    

Jaroslav J. Alt – Účast – Novoměstská radnice

Práce s čárou a s barvou je pro malíře cestou, na které je možné najít svůj vlastní směr putování v prostoru tiché oproštěnosti. Cesta obrazem je dána, putování je hledáním. Tak jako malíř proniká do světliny, kterou se mu stává jeho obraz, a nachází vlastní cestu vedoucí k neviděnému pomocí přeuspořádání z přírody převáděných prvků, stejným způsobem postupuje i divák, který do hotového díla vstupuje. I on při cestě obrazem, tak jak je nastavena malířem, hledá svoji vlastní cestu a v tomto hledání přeuspořádává dílčí prvky malby v rámci vlastního nastavení mysli, vlastní zkušenosti. Jeho vytvořený obraz obrazu, ve kterém putuje, se mu nakonec může poskládat velmi odlišně, než jak mu ho malíř pro první čtení předložil. Hierarchie skladby jednotlivých prvků obrazu vybudovaná malířem se v mysli diváka putujícího obrazem proměňuje. V divákově procházení obrazovým prostorem se pak může stát, že začne klást důraz na prvky a partie, které tvůrce původně zamýšlel jako podružné či doplňující. Divák se tak stává součástí obrazu, který je mu v té chvíli i jeho vlastním prostorem, jeho putování je jeho vlastní cestou. (Jaroslav J. Alt 2018)   14. 3. – 15. 4. 2018 Novoměstská radnice, Galerii v přízemí Kurátor výstavy: David Bartoň vstupné: plné […]

Jiří David: Blíže noci…/ Closer to the night… – UMPRUM / FUTURA

Vedoucí Ateliéru intermediální konfrontace UMPRUM Jiří David vystaví své nejnovější práce v Galerii FUTURA. Výstava si za klade za cíl představit Jiřího Davida v méně gesticky expresivní, intimnější a více romantické poloze s jádrem v malbě a přesahy do skleněného objektu a fotografie.   Výstava nových prací jednoho z nejvýraznějších českých umělců si za klade za cíl představit Jiřího Davida v méně gesticky expresivní, intimnější a více romantické poloze s jádrem v malbě a přesahy do skleněného objektu a fotografie. Vždy přítomná energická tělesnost se zde transformuje (do často doslovného) dotyku (s barvou) a zdůrazňuje zranitelné pociťované tělo v kontrastu s okolním chaosem a prázdnotou.     vernisáž: 27. 2. 2018  od 20:00 (otevřeno od 18:00), 27. 2. 2018 – 15. 4. 2018 kurátor: Michal Novotný FUTURA, Holečkova 49, Praha 5 Více o výstavě zde  

Kryštof Strejc – Xanax, Hype, M.O.B., Crabs – UMPRUM / Berlínskej model

Student Ateliéru malby Kryštof Strejc představí své práce na jednodenní výstavě Xanax, Hype, M.O.B., Crabs v galerii Berlínskej Model. Kryštof Strejc (1994) – student ateliéru Malba Jiřího Černického a Michala Novotného na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Autor vytváří rozměrné pastelové kresby, které kombinuje s objekty a sochami či vše spojuje dohromady. Důležité je spojení materiálů, formy obrazu, asociací a jednotlivých názvů. Podněty pro nejnovější výstavu Xanax, Hype, M.O.B., Crabs vycházejí z mysticko-magického a čarodějného světa, který se odehrává mezi současnými fashion brandy Thrasher a Supreme a vystupují v něm američtí rapeři Kendrick Lamar (v mikině Dreamer) a Lil Wayne, R&B zpěvačka Rihanna, kteří jsou propojeni v zájemné symbioze s mistrem Shaolinu a Shambally Kwai Chang Cainem z Čínské čtvrti. V boji proti zlým silám mu pomáhá Black Panther, wakandský král T’Challa, tygři a další postavy ze zvířecí říše, fitnessfreaks, Usain Bolt a také autor sám. Všichni dohromady bojují proti temné magii stínového vraha.   28. 2. 2018 od 19:00 Berlínskej Model, Pplk Sochora 9, Praha 7 Více informací zde

Jarní úklid Nakladatelství UMPRUM

Staré tituly musí udělat prostor nově připravovaným. Proto jsme pro vás v Galerii UM přichystali bezkonkurenční slevy na vybrané publikace. Počet knih je pro tuto kampaň omezený, tak neváhejte! Akce se koná po celý březen vždy v otevírací době galerijního prostoru od 10 do 18 hodin kromě neděle.   Pondělí – Sobota, 10:00 . 18:00 Galerie UM, Náměstí Jana Palacha, 80, Praha 1 Více informací zde

Uvedení publikace Umění a revoluce – UMPRUM

Johana Lomová, Jindřich Vybíral (edd.) Umění a revoluce. Pro Milenu Bartlovou Profesorka Milena Bartlová, významná česká historička umění, oslavila v lednu 2018 šedesáté narozeniny. Katedra teorie a dějin umění UMPRUM, na níž Milena Bartlová od roku 2011 působí, proto k tomuto jubileu a k poctě této význačné pedagožky a vědkyně připravila k vydání sborník. Osloveno bylo na třicet osobností z oboru dějin umění a příbuzných disciplín. Jednotlivé příspěvky spojuje téma „umění a revoluce“, což zahrnuje jak problém kontinuity a diskontinuity v umění, tak dopad politických událostí na dění v uměleckém poli. Grafika Jan Brož a Michal Landa (Parallel Practice).   Mgr. Johana Lomová, Ph.D., historička umění, od roku 2013 působí jako asistentka Katedry teorie a dějin umění UMPRUM, kde se věnuje přednáškám ze současného umění a tématu kritiky umění. Pracovala jako redaktorka Deníku referendum a časopisu Art+Antiques, do kterých přispívá dodnes. Prof. PaedDr. et PhDr. Jindřich Vybíral, CSc. působí na UMPRUM od roku 1996, kde přednáší dějiny architektury a designu. V letech 1997–2003 byl prorektorem a od roku 2006 je vedoucím Katedry teorie a dějin umění UMPRUM. Věnuje se zejména dějinám architektury 19. a 20. století a metodologii dějin umění. Je autorem mnoha desítek odborných studií a knižních publikací (Reissigova […]

Komentované prohlídka výstavy TROJ – Nová galerie

Přijměte srdečné pozvání na komentovanou prohlídku výstavy TROJ: TROJ Petr Malina, Ondřej Roubík, Pavel Šmíd   komentované prohlídky – 15. 2. a 26. 2. 2018, 18:00 25. 1. – 9. 3. 2018 Nová galerie, Balbínova 26, Prague 2 Více informací zde Facebook

ZMIZELÉ TÓNY JIDIŠ TANGA / POCTA POLSKÝM SPRAVEDLIVÝM – ŽMP, Španělská synagoga

Přenesme se do meziválečné Varšavy, v níž talentovaní židovští hudebníci adaptovali pro oblíbené kabarety a revue argentinská tanga plná životní energie a radosti. Jedinečný hudební projekt polsko-izraelské zpěvačky Olgy Avigail Mieleszczuk a její kapely připomene inspirativní kulturu polských Židů zmizelou ve víru 2. světové války. Koncert je také poctou těm, kteří projevili v těžké době osobní statečnost a dokázali pomoci lidem v nouzi, Polákům oceněným izraelským čestným titulem Spravedlivý mezi národy světa. Koncert pořádá Polský institut v Praze ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze.   20. 3. 2018 od 19:30 Vstupné: 150Kč / 100Kč (Vstupenky možno zakoupit v předprodeji v Informačním a rezervačním centru ŽMP (Maiselova 15, Praha 1), v síti Ticket Art a na webových stránkách ŽMP) Španělská synagoga, Vězeňská 1, Praha 1 Více informací zde