Juliana Höschlová: How Fa will you go? – Studio Prám

Juliana Höschlová: How Fa will you go? Juliana Höschlová vizuálně intermediální umělkyně, absolventka Akademie výtvarných umění v Praze. Nemusíme opakovat, že je známá silnou angažovaností v problematice sociálních intervencí, body artu a performance. I přes tuto polohu však plně zůstává v klasickém médiu kresby či malby. Reflektuje situace běžného života každého z nás a propojuje svoji tvorbu na základě osobního pozorování. Co je však v její tvorbě alarmující, jsou otázky, které sama sobě, potažmo divákovi klade. Její postavení malířky je částečně nenápadné. Autorka vnímá přesah malby v experimentu s materiálem, barvou a strukturami, krystalizující v nových projektech, na kterých intenzivně a dlouhodobě pracuje. V posledních pracích se zabývá nejen mechanismy konzumní společnosti, ale co víc, jak na ně lidský faktor reaguje. Radikalizuje materialismus tím, že ho omezuje na totální minimalismus v užití hmotných věcí. V současné kapitalistické společnosti, která je charakterizována nadbytkem materiálních věcí, se objevuje druhá strana, jednotlivého spotřebitele začít omezovat – pro něj dosud neznámá role. Je to zapříčiněno rostoucími enviromentálními problémy, které zpravidla velké politické mocnosti ignorují. Svět pomalu pod svými prsty vymírá a omezuje se v jednoduchých řešeních. Bohatost, kterou dokazovala Země, se pomalu ztrácí důsledkem změny klimatu či ztráty biologické diverzity. Co vlastně po nás […]

LETNÍ KLAUZURY AVU

Letní klauzury na AVU Srdečně Vás zveme na Dny otevřených dveří AVU, výstavu klauzurních prací našich studentů, která letos opět proběhne ve všech prostorách AVU (Hlavní budova, Škola architektury, Moderní galerie, Ateliér Jana Zajíce a Šalounův ateliér).   Vyvolat/ Vyvolávat – Vymýtání ateliéru Projekt představuje spletitou a nehierarchickou myšlenkovou mapu sestávající z množství fotografických kontaktů z velkoformátových černobílých negativů, jež jsou doprovázeny poznámkovými bloky se záznamy, texty a štítky. To vše odráží široký záběr výzkumu, tvorby, různých performancí a psaní, který se formoval na pozadí řady diskuzí, návštěv muzeí a ateliérů, setkání s historiky, umělci a kurátory, ale také během procházek po Praze a později v Turíně. Zpočátku se tyto činnosti do značné míry vztahovaly k raným dobám pražského ateliéru Ladislava Šalouna z roku 1910, v němž jsme pracovali, a k jeho širšímu městskému kontextu (ateliér byl původně zřízen kvůli výrobě pomníku Jana Husa, který je dnes na Staroměstském náměstí, stal se ale zejména místem pro intelektuální a politické rozpravy i pro spiritualistické seance). Zmíněné činnosti se ovšem – jak už to u myšlenkových map bývá – začaly záhy rozšiřovat, aby obsáhly jiné dějiny, a dokonce i jiné kultury. Exorcisti: David Čumalo, Erika Velická, Karolina Chasáková, Anna Štefanovičová, Magdalena Uhlířová, […]

Komentovaná prohlídka výstavy Josef Sudek: Topografie sutin s kurátorkou Marianou Kubištovou a fotografem Vlado Bohdanem – GHMP

Komentovaná prohlídka výstavy Josef Sudek: Topografie sutin s kurátorkou Marianou Kubištovou a fotografem Vlado Bohdanem, autorem nových printů z originálních Sudkových negativů, jež jsou součástí výstavy. Výstava představí téměř neznámý a dosud nevystavený soubor snímků Josefa Sudka (1896–1976), který v roce 1945 fotografoval pražské památky poničené během druhé světové války, zejména při bombardování ze 14. února 1945 a také během Pražského povstání. Soubor zobrazuje válkou pozměněný městský prostor a ukazuje i některá preventivní válečná opatření. Necelé čtyři stovky dochovaných negativů souboru zachycují například zničený areál Emauzského kláštera, Staroměstskou radnici, Staroměstské náměstí a jeho okolí či sběrnu kovových soch a zvonů na Maninách. Tyto fotografie byly dosud představeny pouze v dobových publikacích, především v Pražském kalendáři 1946 vydaném s podtitulem Kulturní ztráty Prahy 1939–1945 nakladatelem Václavem Poláčkem.   2. 6. 2018 od 16:00 Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1 vstupné: 120 Kč / 60 Kč (snížené vstupné pro studenty, seniory, skupiny a studenty uměleckých škol) Více informací zde

Sobotní výtvarný workshop: Experimentální herbář / k výstavě Zdena Kolečková: Podivná botanika a jiné příběhy – GHMP

Sobotní výtvarný workshop: Experimentální herbář Během výtvarných workshopů se po vzoru umělkyně zaměříme na téma vzpomínek, příběhů a osobního vztahu k místu. Ve výtvarných reakcích navážeme na autorčiny umělecké realizace, rozkrývající environmentální či sociologické souvislosti Ústeckého kraje, který byl v minulosti značně drancován a i přesto patří mezi přírodní a krajinné klenoty střední Evropy. Vytvoříme malby industriálně poznamenané krajiny po vzoru klasického krajinářství, dojde tak k setkání dvou odlišných estetických rozměrů. Po vzoru herbářů vytvoříme studijní kresby léčivých bylin, ke kterým připojíme ručně psané texty, týkající se jejich účinků. Tradiční výtvarné přístupy doplníme také prožitkovými akcemi, navazujícími na autorčiny zahradnické experimenty. Do připravené zeminy budeme sázet vzorky neznámých semen. Tento malý botanický experiment pak bude pokračovat v privátním prostoru domovů účastníků. Dále pozměníme funkci obalů chemických přípravků a jejich vizuální stránka nám nahradí estetickou funkci vázy. Kontrast těchto nádob a vegetace v nich umístěné nám umožní bližší porozumění některým autorčiným konceptům.   2. 6. 2018, 13:00–18:00 Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum vstupné: 5 Kč děti do 10 let / 20 Kč děti, dospělí, senioři kontakt: Mgr. Lucie Haškovcová; tel: +420 606 612 987, +420 608 216 418; lucie.haskovcova@ghmp.cz Více informací zde

Podivný botanik Tadeáš Haenke – přednáška a workshop / k výstavě k výstavě Zdena Kolečková: Podivná botanika a jiné příběhy – GHMP

Podivný botanik Tadeáš Haenke – přednáška a workshop / k výstavě k výstavě Zdena Kolečková: Podivná botanika a jiné příběhy Nedaleko regionu, kterému se ve své tvorbě věnuje Zdena Kolečková, leží na kraji Národního parku České Švýcarsko městečko Chřibská. Tam se v roce 1761 narodil český botanik, lékař, cestovatel a objevitel Tadeáš Haenke. Ten se ve službách španělského krále zúčastnil zaoceánských výprav, poprvé vědecky popsal vodní leknín Viktorie královská nebo severoamerické sekvoje a dostal se až do Bolívie, kde v roce 1816 zemřel. Tuto významnou postavu české vědy představíme netradičně v kontextu uměleckých aktivit, které Haenkeho odkazem v nemalé míře prostupují. Dozvíte se, co obnáší praxe současných etnobotaniků a jak dnes probíhá výzkum v odlehlých končinách zeměkoule. Na závěr si budete moci vyzkoušet, jak z léčivých rostlin vyrobit základ pro vlastní čaj nebo limonádu podle historických receptů. Zdena Kolečková vstoupila na uměleckou scénu v průběhu 90. let 20. století a řadí se k tzv. ústeckému okruhu autorů. V částečně retrospektivní výstavě se autorka pohybuje na rozhraní umělecké výpovědi a terénního výzkumu. Narativní linie načrtnutá prezentovanými díly, kterou spoluutvářejí objektivnější glosy a subjektivnější sebezpytující analýzy, reflektuje prožitky a zasuté vzpomínky dítěte vyrůstajícího v syrové atmosféře severočeského pohraničí, dojmy mladého člověka euforicky […]

Komentovaná prohlídka výstavy Start up: Antidote s Miroslavou Večeřovou, Pavlem Příkaským a Jitkou Hlaváčkovou – GHMP

Komentovaná prohlídka výstavy Start up: Antidote s autory Miroslavou Večeřovou a Pavlem Příkaským, a Jitkou Hlaváčkovou – kurátorkou. Spolupráce Miroslavy Večeřové a Pavla Příkaského se rozvíjí vedle jejich samostatné tvorby v dlouhé řadě společných výstavních projektů. Jde o dílčí záznamy otevřeného dialogu nad praktickými problémy vizuálního myšlení překonávajícího hranice uměleckých médií i nad teoretickými otázkami identity současného umělce v roli terapeuta patologických společenských stavů. Pro spolupráci obou umělců je typická proměnlivá forma, zahrnující vedle malířských a videoartových východisek také rovinu performativní a textovou. Je výsledkem konfrontace dvou tvůrčích přístupů, ale zároveň jediným adekvátním řešením snahy o vyjádření autentického postoje k reálnému problému. Miroslava Večeřová absolvovala studium na pražské UMPRUM a na University of the Arts London, nyní žije v Londýně. Pavel Příkaský je absolventem AVU a působí v Praze.   29. 5. 2018 od 17:00 Colloredo-Mansfeldský palác, kočárovna vstupné: 1 Kč Více informací zde

Big Bang Blossom (++18) – První série letní koncentrace událostí ve White Pearl Gallery

Big Bang Blossom (++18) – První série letní koncentrace událostí ve White Pearl Gallery odstartuje  vernisáž ozdravné výstavy Re:Creation / Virtual Wellness ! Léto za hranicemi pláží vašich nejdivočejších snů! Vydejte se s námi na dovolenou napříč uměleckými světy! Sérii letních událostí Big Bang Blossom (++18) ve White Pearl Gallery, se zastávkami hned u třech autorů s velmi charakterním, aktuálním vizuálním jazykem, odstartuje vernisáž ozdravné výstavy Andrey Pekárkové- Re:Creation / Virtual Wellness ! Odjezd je 4. 6. 2018 v 18:00 z Dittrichová 5, Praha 2. Očekáván je i doprovodný audiovizuální program. Přijďte včas, nečekáme, pojedeme. Další červnové destinace jsou : 14.06. 18 00 ______ Tomáš Vavříček_ PTÁCI PIJOU LANĚ 27.06. 18 00_____________Petr Pelzmann_ Il bagno Santo   4. 6. 2018 od 18:00 Andrea Pekárková – Re:Creation / Virtual Wellness 14. 6. 2018 od 18:00 Tomáš Vavříček_ PTÁCI PIJOU LANĚ 27. 6. od 18:00 Petr Pelzmann_ Il bagno Santo White Pearl Gallery, Dittrichova 5, Praha 2 Více o výstavě zde

Andrea Pekárková – Re:Creation / Virtual Wellness ! – White Pearl Gallery

Andrea Pekárková – Re:Creation / Virtual Wellness “Spirituality is just science we don’t understand.” RE:Creation:Virtual Wellness je vizuální projekt umělkyně Andrey Pekárkové alias AKA47. Série autonomních digitálních koláží, využívající nástroje rozšířené estetické zkušenosti, s cílem umocnit terapeutickou harmonii vizuálního vjemu. Jedním z hlavních pilířů díla je vyvolání virtuální skutečnosti neboli iluze objektů, které si divák podvědomě spojuje do zamýšlených celků. Jednotlivé fragmenty lze rozdělit do několika skupin: přírodní objekty, objekty spojené s péčí o zdraví a uživatelské rozhraní počítačových systémů. Takto tvořené výsledné obrazy mají za úkol navodit emoci, která je spojená s ozdravnými kúrami a wellness. Důležitou složkou je také propojení technologických formálních projevů s motivy, které si lidé asociují s přirozenou harmonií světa přírody. Voda, listy stromů, květy a plody. To vše jsou objekty, které Andrea Pekárková komponuje společně se slovy běžně využívanými u sortimentu drogérií, za použití fontů typických pro „kýč“ softwaru devadesátých let. Divák se při pozorování těchto kompozic cítí jako uprostřed reklamy na doplňky stravy, či jiné produkty. Druhým důležitým pilířem díla je estetická imerze, která si klade za cíl vtáhnout diváka do obrazu natolik, že téměř cítí pohyb a dynamiku jednotlivých objektů. To vše díky vyvolání podvědomých asociací. K umocněnému zážitků, který v divákovi […]

Mini Wonders v Tokiu – UMPRUM

Putovní výstava Mini Wonders, kde jsou zastoupeni i významní absolventi UMPRUM, se představí v Japonsku, v Českém centru v Tokiu. Touto výstavou zároveň startuje své turné po světě. Výstava mapuje fenomén české hračky za posledních sto let a koná se při příležitosti oslav 100. výročí republiky. Další její zastávkou bude Londýn během zářijového Design Weeku. Představuje díla od současných designérů po boku dosud vyráběných ikonických hraček předních českých firem (např. Merkur, Fatra, Kovap ad.) včetně replik hraček Ladislava Sutnara a Václava špály z edice od Modernisty. Na výstavě jsou zastoupeny také práce mnohých absolventů UMPRUM. Jmenovat můžeme Romana Vrtišku a Vladimíra Žáka, kteří zároveň vedou Ateliér designu nábytku a interiéru, Michala Stracha, dua My dvě (Veronika Watzková a Monika Matějková), Jana Čapka nebo Adély Fejtkové. grafický design: Zuzana Lednická / instalace: Anna & Jerry Kozovi / kurátorka: Tereza Bruthansová Více o výstavě zde

Nultá generace: festival výtvarného umění – UMPRUM

Nultá generace: festival výtvarného umění / městské vlakové nádraží Jihlava   Tři nákladní haly vlakového nádraží, dvanáct výrazných umělců do třiceti let a výstava šedesáti pečlivě vybraných uměleckých děl. Přednášky, workshopy, diskuze, site specific instalace, filmové projekce, hudební stage. Do Jihlavy se vrací Festival výtvarného umění Nultá generace. Z UMPRUM se zde budou prezentovat Daniel Hartl z Ateliéru Malby, Lea Petříková z Ateliéru supermédií, Nikola Ivanov z Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace a nakonec absolvent Ateliéru supermédií Pavel Šebek. Nevyužitá nákladní část jihlavského městského vlakového nádraží ožije festivalem již potřetí. Pořadatelé zde každoročně představují veřejnosti nejvýraznější talenty nastupující generace umělců z celé republiky. S rostoucí kvalitou výstavy a doprovodného programu se festival stává pravidelnou příležitostí pro setkání mladých umělců, veřejnosti i investorů do současného výtvarného umění. Dvanáct letošních umělců k sobě stabilně pojí formativní abstrahovanost projevu, která v jejich tvorbě zastupuje nezaměnitelnou roli. Ve výběru děl převládá klasické médium malby, tentokrát je však poměrně velký prostor věnován site-specific instalacím, objektům, digitálním médiím a nově také fotografii. Doprovodný program nabídne blok přednášek a diskuzí, filmové projekce studentů FAMU, kreativní workshop s lektory centra pro současné umění DOX a hudební stage s dvanácti interprety. Hosty budou Marcela Straková, ředitelka nově vzniklého kulturního […]