Praha pije víno 2018 – Novoměstská radnice

Praha pije víno – to je největší vinařský festival v metropoli zaměřený na autentická vína ze střední Evropy, jehož pátý ročník se bude konat v historických prostorách Novoměstské radnice. Do Prahy opět přijede opět přibližně 70 vinařů, především rodinných vinařství z území bývalého Habsburského mocnářství a řada hostů z dalších regionů. Můžete se těšit na silné zastoupení vinařů z Rakouska, Slovenska, Maďarska, Slovinska, Itálie a Francie.   18. 5. – 19. 5. 2018 otevírací doba: 18. 5. 2018 13:00 – 20:00 / 19. 5. 2018 11:00 – 18:00 předprodej vstupenek (V ceně celodenní či dvoudenní „vstupenky“ je sklenička a neomezená degustace všech účastnických vinařství) Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2 Více informací zde  

Martin Janecký – Exprese – Galerie Kuzebauch

Martin Janecký – Exprese České sklářství je velmi hrdé na svou tradici a světové renomé. Výrazně přispělo k tomu, že spojení výtvarné abstrakce s tímto materiálem dnes chápeme jako přirozenou, i když svébytnou součást volného umění. Objeví-li se proto autor, jenž se z tohoto diskurzu vymyká, začínají domácí teoretici tápat. Expresivní realismus Martina Janeckého není českému prostředí vlastní, a tedy ne vždy pochopený. Jako by vše, co není abstraktní, muselo být primárně řemeslem, a nikoliv uměním. V Janeckého případě je však excelentní řemeslo pouze předpokladem, jenž z něj činí jedinečného umělce schopného zachytit ve skle emoce. Jen obtížně bychom v současném studiovém skle hledali dalšího tvůrce s takovou mocí. Liberecký rodák Martin Janecký začal se sklem pracovat jako třináctiletý ve firmě svého otce. Po absolvování Střední průmyslové školy sklářské v Novém Boru se vydal do světa. Zkušenosti získával například v Jižní Africe, Švédsku, Nizozemsku a zejména USA, kde studoval na Pilchuck Glass School u Richarda Royala a Williama Morrise. Záhy začal být též vyhledávaným pedagogem-lektorem. Proslul především bravurním ovládnutím technologie tvarování skla zevnitř žhavé baňky (tzv. inside bubble sculpting), jejíž pomocí vytváří jedinečné skulptury. Janecký dnes právem patří mezi největší hvězdy nejen českého, ale světového sklářského umění. O jeho originální […]

Galerie Kuzebauch

Galerie Kuzebauch byla založena v Praze v roce 2012. Prezentuje výjimečné příklady studiových děl jak mladých, tak již zavedených designérů a výtvarníků, kterým tak pomáhá zviditelnit se napříč uměleckými obory doma a v zahraničí. Zaměřuje se zejména na výstavy sklářských výtvarníků. Více než sto malých sklářských dílen a skláren po celé České republice umožňuje jednotlivým tvůrcům vlastnoručně pracovat i experimentovat s různorodými sklářskými technikami a vytvářet tak jedinečná díla. Po staletí budovaná tradice českého sklářství stojí nejen na historii, bílém sklářském písku a zručných řemeslnících, ale především na lásce ke sklu a znalostech, které se dědí z generace na generaci.     Galerie Kuzebauch, Říčanova 19, Praha 6 www.galeriekuzebauch.com

DP galerie

Jsme internetovou galerie se zaměřením především na současné umění. Nabízíme originální obrazy, sochy, fotografie, grafiky. Díla vybíráme tak, aby podle našeho názoru obstála ve sbírkách a uchovala si hodnotu i do budoucna. Proto poskytujeme i poradenství v oblasti investic do umění. Naší vizí je ukázat lidem, že sbírání umění není jen pro bohaté.   www.dpgalerie.cz

Grafická dílna Františka Bílka: grafiky a štočky – Bílkova vila / GHMP

Grafická dílna Františka Bílka: grafiky a štočky Přijměte pozvání na výstavu Grafická dílna Františka Bílka: grafiky a štočky, která je od 1. května 2018 k vidění ve 2. patře Bílkovy vily. Detailnější pohled na grafickou práci sochaře Františka Bílka nabízí výstava grafik a jejich dřevěných štočků. Dřevo, svůj nejoblíbenější sochařský materiál, využil Bílek v technice dřevorytu, na kterou se po roce 1905 soustředil a ve které realizoval většinu grafik. Mistrné využívání struktury dřeva, patrné z detailů štočků, zvyšovalo dramatičnost dřevorytů, jejichž lapidární černobílá řeč založená na kontrastu světla a stínu umožňovala zachytit transcendentální spirituální světlo. Symbolika světla byla totiž pro Bílka zásadní. Promýšlel ji jak v teoretické rovině, tak v samotném výtvarném procesu celého svého mnohavrstevnatého díla. Některé z grafických listů doprovázejí jednotlivá slova nebo celý text, jejichž prostřednictvím nám Bílek jak v grafice, tak v celé tvorbě sděloval svá poměrně komplikovaná obsahová poselství. Slova mají vždy podobu stylizovaného ornamentálního gotizujícího písma, které je zakomponované podél okraje tiskových desek.   od 1. 5. 2018 Bílkova vila, Mickiewiczova 1, Praha-Hradčany kurátor výstavy: Hana Larvová vstupné: plné: 120 Kč / snížené: 60 Kč Více informací zde

Záznam vzpomínek I. – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě The Reunion of Poetry and Philosophy / Zhang Xiaogang & Wang Guangyi – GHMP

Záznam vzpomínek I. – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené V rámci workshopu budeme výtvarně reagovat na tvorbu Zhang Xiaoganga a navážeme na jeho imaginární a poetická díla, které nás povedou k tvorbě záznamu vlastních vzpomínek. Tvořit budeme prostřednictvím kresby suchým pastelem a lepené koláže. Vytvoříme snové místnosti, pokoje připomínající divadelní scénu. Pro parafráze děl Wang Guangyiho zvolíme techniku barevné koláže doplněnou kresbou pastelem nebo barevným fixem.   9. 5. 2018, 10:00–14:00 Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 13, Praha 1 vstupné: děti 5 Kč / dospělí 20 Kč kontakt: Mgr. Jiřina Bělohradská; tel.: 777 942 275; jirina.Belohradska@me.com Více informací zde

Sobotní výtvarný workshop: Hry s měřítkem v malbě / k výstavě The Reunion of Poetry and Philosophy – GHMP

Sobotní výtvarný workshop: Hry s měřítkem v malbě Ve výtvarných reakcích budeme reflektovat tvorbu obou vystavených autorů. Formou figurativních koláží s využitím sytě barevných papírů a se zapojením kresby symbolů, log a textů vytvoříme vlastní parafráze velkoformátových pop-artově a ideologicky laděných Wang Guangyiho obrazů. Dále propojíme promyšlenou malbu s principem omezené kontrolovatelnosti stékajících barev, které svým kontrastem vytvoří expresivní výtvarný výsledek. Zaměříme se také na tvorbu Zhang Xiaoganga, vycházející z lyričnosti. Texty básní nám poslouží jako inspirace pro lyricky laděné malby, v kterých se dominantním výrazovým prostředkem stane rozostření hranic objektů, jako paralela neuchopitelnosti a pomíjivosti reality. V tomto ohledu uplatníme také využití nadreálných / surreálných prvků a posun skutečného měřítka.   5. 5. 2018, 13:00–18:00 Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum vstupné: 5 Kč děti do 10 let / 20 Kč děti, dospělí, senioři kontakt: Mgr. Lucie Haškovcová; +420 606 612 987, +420 608 216 418; lucie.haskovcova@ghmp.cz Více informací zde

Imaginativní portréty II. – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě The Reunion of Poetry and Philosophy / Zhang Xiaogang & Wang Guangyi – GHMP

Imaginativní portréty II. Během výtvarného workshopu proběhne interaktivní komentovaná prohlídka výstavy, zakončená výtvarnou reakcí v koncertním sále. Připraven bude pestrý výtvarný materiál, který využijeme ke zpracování tématu portrét. Hlavní inspirací se nám stanou díla obou vystavených autorů. Vizuálně popartově laděná díla Wang Guangyiho rozpracujeme do kombinace experimentálních otisků s dokreslováním šablon. Využijeme také působení různě barevných podkladů. Díla Zhang Xiaoganga vycházející z lyričnosti, vzpomínek a pocitů nás povedou k tvorbě odosobněných portrétů s využitím jemné kresby pastelem. Výstava představí dvojici čínských umělců, Zhang Xiaoganga a Wang Guangyia, kteří jsou dnes součástí světové umělecké scény. Začínali v 80. letech 20. století, kdy se v neoficiálních kruzích rodilo nezávislé čínské umění v několika epicentrech podpořené kusými informacemi z málo dostupných materiálů o západním umění. Lü Peng, který je autorem syntetické práce o současném čínském umění a teoretikem hned několika generací čínských tvůrců, připravuje tuto výstavu jako konfrontaci dvou linií charakterizujících tamní vývoj výtvarného myšlení. Jedna z nich čerpá z poetických a literárních zdrojů a druhá převážně z filozofických a společensko-kritických tezí. V díle obou vystavujících budou tyto linie reprezentovány aktuální tvorbou, která vznikla z nemalé části z inspirace duchovní atmosférou Prahy.   4. 5. 2018, 10:00–14:00 Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 13, […]

Emma Hanzlíková: Přátelství rudého draka s dvouocasým lvem: Výtvarné umění v československočínských stycích v letech 1949–1959 / k výstavě The Reunion of Poetry and Philosophy – GHMP

Přátelství rudého draka s dvouocasým lvem: Výtvarné umění v československočínských stycích v letech 1949–1959.  Přednáška a komentovaná prohlídka výstavy The Reunion of Poetry and Philosophy se sinoložkou a teoretičkou umění Emmou Hanzlíkovou. Výstava představí dvojici čínských umělců, Zhang Xiaoganga a Wang Guangyia, kteří jsou dnes součástí světové umělecké scény. Začínali v 80. letech 20. století, kdy se v neoficiálních kruzích rodilo nezávislé čínské umění v několika epicentrech podpořené kusými informacemi z málo dostupných materiálů o západním umění. Lü Peng, který je autorem syntetické práce o současném čínském umění a teoretikem hned několika generací čínských tvůrců, připravuje tuto výstavu jako konfrontaci dvou linií charakterizujících tamní vývoj výtvarného myšlení. Jedna z nich čerpá z poetických a literárních zdrojů a druhá převážně z filozofických a společensko-kritických tezí. V díle obou vystavujících budou tyto linie reprezentovány aktuální tvorbou, která vznikla z nemalé části z inspirace duchovní atmosférou Prahy.   2. 5. 2018 od 18:00 Dům U Kamenného zvonu vstupné: zdarma z důvodu omezené kapacity sálu rezervace nutná: pr@ghmp.cz Více informací zde