Michal Pospíšil: Nejasná rozhraní – Novoměstská radnice

Nejasná rozhraní Rozhraní = sdílená hranice mezi dvěma komunikačními systémy. Pomyslná čára, která něco odděluje……. “Nejasná rozhraní v našem konceptu vymezují neostrost sdílené hranice tzv. reálného světa, běžného každodenního života krajin a měst, a geometrického řádu jejich kontrastů a linií,” komentuje Dana Benešová-Trčková. Fotografický cyklus zahrnuje “vizuální objevy” z našich i zahraničních lokalit, snímky vznikly jako bezprostřední záznam setkání s těmito situacemi a objekty, popř. jako geometrický výřez konkrétního vizuálního vjemu. Samotnou geometrickou linii fotoobrazů autor považuje za nadřazenou fotografické technice (digitální zrcadlovka, digitální ultrazoom a fotoaparát mobilního telefonu), kterou byl záznam pořízen.   Michal Pospíšil (*1968) Vystudoval český jazyk a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě University Karlovy v Praze, učitelskému povolání se však nikdy nevěnoval. Celý dosavadní profesní život strávil ve světě marketingu. Ve volném čase se aktivně zabývá fotografováním, zaměřuje se na minimalismus, geometrii, architekturu a městskou fotografii. V jeho portfoliu lze nalézt rovněž fotografie z cest.   14. 6. – 7. 7. 2018 Galerie v přízemí Novoměstské radnice kurátoři výstavy: Dana Benešová – Trčková a Robin Brichta vstupné: plné 50 Kč / snížené 20 Kč / rodinné 100 Kč Více o výstavě zde

Dnes provází Minor – Novoměstská radnice

Dnes provází Minor – Novoměstská radnice Herci divadla Minor vás opět provedou prostory Novoměstské radnice tak trochu jiným způsobem. Uvidíte historicky zajímavé prostory, ale klasickou prohlídku rozhodně nečekejte! Abyste se dostali do cíle, budete muset zapojit šedou kůru mozkovou…   Hrají: Petr Reif, Ivana Machalová Režijní supervize: Eva Leinweberová Dramaturgická spolupráce: Iva Kopecká Délka představení: 90 minut   Termíny představení: neděle 13. 5. 2018 / 15:00 hod neděle 3. 6. 2018 / 15:00 hod neděle 17. 6. 2018 / 15:00 hod vstupné: děti 80 Kč, dospělí 120 Kč sraz na nádvoří Novoměstské radnice. omezený počet účastníků: rezervace vstupenek na : www.minor.cz předprodej vstupenek na představení začíná vždy 15. předešlého měsíce Více informací zde

Václav Holohlavský / Obrazy, grafika – Novoměstská radnice

Václav Holohlavský / Obrazy, grafika – Novoměstská radnice V přízemní Galerii Novoměstské radnice v Praze se od čtvrtka 17. května do neděle 10. června 2018 uskuteční výstava malíře Václava Holohlavského, který žije a tvoří v Praze. Dne 9. června v rámci akce „Muzejní noc“ se mohou návštěvníci setkat s autorem výstavy osobně. Výstava Václava Holohlavského je první velkou samostatnou výstavou, která představuje průřez jeho tvorbou. Zachycuje vše kolem nás očima umělce a poodhaluje jeho vidění a vnímání věcí. Mnohá jeho díla jsou inspirována přírodou, lidmi a emocemi. „Jeho tvorba obsahuje nejen kresbu a grafiku, ale především malbu. Od mládí polehoučku škádlil výtvarnou múzu. Vystudoval školu SPŠ Zeměměřickou. I přes technické vzdělání se stále rád vrací k uměleckému vyjádření vidění věcí. Malbu chápe, jako tok emocí, který nelze spoutat, ale je zapotřebí mu dát volný průchod. Hlavním motorem pro jeho tvorbu jsou věci zdánlivě všední a přitom tak zásadní. Pro inspiraci někdy sáhne k ženskosti a vášnivosti, někdy k tanci a ladnosti, někdy k tajemnosti a tajemství. Rád otevírá dveře různých stylů bez zaklepání. Využívá možnosti vyjádření vidění věcí po svém. Bere tvoření jako rituál, proud energie, který někdy spoutá a někdy mu dá volný průběh“. “V malbě je pro mě […]

Anna Polanská: Tektonika – Galerie Kuzebauch

Anna Polanská: Tektonika Broušené skleněné objekty Anny Polanské (*1973) jsou sochané odvážně hluboko do stěn, mísí v sobě archetypální tvarosloví přírody s letmými doteky estetiky antických řezáčů drahokamů či architektury třicátých let 20. století. Anna Polanská, rodačka z Mladé Boleslavi, studovala na pražské UMPRUM a v současné době již osmnáctým rokem výtvarně vede obor broušené sklo na železnobrodské škole. Svá vlastní díla ze skla nejen navrhuje, ale i sama dotváří brusem, lepením a dalšími technikami. Její cestu za vzděláním, a vlastní pedagogické působení, lze chápat jako pouť za poznáním pábitelské matérie skla, a její díla jako stránky průběžně psaného deníku se záznamy emotivních zážitků a získaných zkušeností. Skleněné objekty Anny Polanské, vzniklé během posledních dvanácti měsíců, jsou solitérními díly rozvíjejícími však společnou uměleckou vizi spočívající ve zkoumání (možná) mezních možností brusičské techniky. Působí přirozeně, organicky, živelně, nikoliv uměle a předvídatelně. S úhlem pohledu se mění nejen jejich podoba, ale i charakter. V interakci s divákem se chovají jako živé entity, protože nejsou brusem dekorované, ale zvrásněné. Jako s věkem lidská tvář nebo povrch země.   1. 6. – 22. 7. 2018 Galerie Kuzebauch, Říčanova 19, Praha 6 Více o výstavě zde

Za krásami Evropy – Novoměstská radnice

Za krásami Evropy Amatérská umělkyně JUDr. Hana Klímová již podruhé vystaví své fotografie v Galerii ve věži Novoměstské radnice. “Cestování a poznávání po Evropě je krásné v každou roční dobu. Zkuste tato města a přírodní krásy hledat a poznávat se mnou. Možná je znáte, a pokud ne, vydejte se za jejich poznáním alespoň na této výstavě.” JUDr. Hana Klímová   5. 6. – 26. 8. 2018 Vstupné (v souvislosti se vstupem na věž): plné 60 Kč / snížené 40 Kč / rodinné 130 Kč / během Pražské muzejní noci v sobotu 9. června 2018 bude výstava přístupná od 19 do 01 hod zdarma Novoměstská radnice, Karlovo nám. 23/1, Praha 2 Více o výstavě zde   JUDr. Hana Klímová, občanským povoláním advokát, v r. 1975 jsem absolvovala Právnickou fakultu v Praze. Zde působí jako advokátka spolu se svým manželem Prof. JUDr. Karlem Klímou, CSc. ve společné kanceláři, která se nachází v krásném prostředí historické Prahy na Hradčanském náměstí nedaleko Pražského hradu. Jedním z mnohých koníčků je cestování a fotografování, jehož výsledkem je řada zdařilých fotografií, což snad dokládá i úspěšnost dosavadních výstav. Od roku 2001, kdy měla první výstavu spolu s dalšími fotografy u Obvodního soudu pro Prahu 6, uspořádala více než 25 výstav […]

MANDY ESPEZEL: SLIPPING INTO AND AGAINST – Studio Prám

MANDY ESPEZEL: SLIPPING INTO AND AGAINST Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy kanadské residentky Studia PRÁM Mandy Espezel: SLIPPING INTO AND AGAINST. Během mé rezidence ve Studiu PRÁM jsem zkoumala funkci intuitivního procesu v rámci materiálního ztvárnění prostřednictvím série prací na papíře. Výsledná a rozpracovaná díla existují jako skicy a deník, individuální výkresy, malby, rozsáhle performance a objekty. Výstava “slipping and against” slučuje tyto práce do jedné instalace, která koresponduje s jedinečnými a dynamickými vlastnostmi prostoru galerie Studia PRÁM. Můj proces pro tuto vznikající sérii je inspirován zájmem o kontakt jako nástroj komunikace a tělesných znalostí. Také text “Uses of the Erotic: The Erotic As Power” od Audre Lorde ovlivňuje mou kontextualizaci subjektivní identity a intimity, která se vztahuje k tvorbě obrazů a objektů. Tato série se zabývá uměleckým činem jako záměrně zranitelným jednáním, objeveným prostřednictvím intimních a radostných materiálních ztvárnění. Mandy Espezel je kanadská umělkyně, původem z Fort McMurray, Alberta. V roce 2007 zakončila studium na Univerzitě v Albertě a získala tak titul BFA Umění a Designu, na Univerzitě v Lethbridge obdržela titul MFA Umění v roce 2012. Na základě intuitivní materiální studiové práce její tvorba kloubí feministicko-fenomenologický diskurz se silou nezbytné zranitelnosti. Espezel se účastnila mnoha residencí, většinou […]

Projektor – online galerie pohyblivého obrazu – GHMP

Projektor – online galerie pohyblivého obrazu GHMP / VÝSTAVA ILUZE MALBY Galerie hlavního města Prahy se po delší době rozhodla obnovit činnost své internetové galerie Projektor. Ta nabízí paralelně k expozicím ve svých výstavních sálech další možnost pro prezentaci děl na bázi pohyblivého obrazu. Galerie Projektor představuje pilotní projekt GHMP v oblasti využití virtuálního prostoru pro přímou prezentaci umělecké tvorby. Formou tematických výstavních projektů zde budeme představovat díla z oblasti videoartu, experimentálního filmu či uměleckého dokumentu společně s kurátorskými komentáři, profily autorů, rozhovory a dalšími textovými i obrazovými dokumenty, zasazujícími vystavené dílo do širšího kontextu. Důležité je pro nás využití principu internetového média jakožto otevřené dynamické formy, umožňující – na rozdíl od fyzické výstavy v reálném prostoru – plynulou interakci s divákem a neomezené rozvíjení určitého tématu v čase a ve virtuálním prostoru. K dalším funkcím této platformy patří archivace, kritická reflexe a také zkoumání možností, jak zpřístupnit umělecká díla experimentální povahy co nejširšímu publiku. První výstava, která se v nově upraveném prostředí online galerie Projektor představí, nese název Iluze malby. Zabývá se různými aspekty iluze jakožto jednoho ze základních parametrů malby v kontextu pohyblivého obrazu. Ve videích Jiřího Černického, Elen Řádové, Michala Pěchoučka, Jana Šerýcha, Anny Balážové, Miroslavy Večeřové a […]

Zkamenělá hudba – UMPRUM

Věra Vostřelová: Zkamenělá hudba. Tvorba architekta Bernharda Gruebera (1806–1882) Bavorský architekt Bernhard Grueber byl roku 1844 povolán do Prahy, aby se ujal školy architektury na Akademii výtvarných umění a pozvedl stavební produkci v Čechách na uměleckou úroveň. Získával přední zemské a šlechtické zakázky, ovšem s narůstajícím českým národním uvědoměním postupně ztrácel své výsadní postavení a stával se nevítaným cizincem. Nakonec byl nucen se vrátit do své rodné vlasti. Během bezmála třiceti let svého působení v Čechách realizoval řadu originálních projektů, citlivě obnovil významné středověké památky a zpracoval vůbec první rozsáhlou syntézu dějin středověkého umění této země. Český dějepis umění přijal zavrženého architekta teprve v nedávné době. Publikace tak představuje první ucelené zpracování jeho díla. Seznamuje čtenáře s různými stránkami jeho rozmanité tvorby v širokých dobových souvislostech a sleduje ideová východiska jeho dynamického pojetí architektury, nahlížené metaforicky jako „zkamenělá hudba“. Kniha zaujme nejen historiky umění, ale i ostatní milovníky architektury včetně praktikujících architektů. Je výsledkem dlouholetého studia archivních pramenů v Čechách i Bavorsku. Nedílnou součástí publikace je bohatý obrazový materiál sestávající z historických fotografií staveb a originální projektové dokumentace. Grafika Nikola Klímová. PhDr. Věra Vostřelová, Ph.D., historička umění, postdoktorandka na UMPRUM. Zabývá se architekturou 19. století, zejména tvorbou českých architektů s německými […]

Stanislav Bříza: Hovory o fotografii – UMPRUM

Stanislav Bříza: Hovory o fotografii   S teoretickými texty o fotografii se obvykle setkáváme v tištěné formě a často je ani nečteme, neboť ve vztahu k obrazové složce hrají obvykle až sekundární roli. Zvuková instalace nebo spíše zvuková výstava přenáší návštěvníka do několika expozic najednou, kde fotografie nejsou přítomné fyzicky, ale pouze prostřednictvím zvukové stopy – mluveného slova. Přivádí nás k zamyšlení nad tím, jak vnímáme text a jeho obsah, pokud s námi komunikuje jiným způsobem, než jakým jsme běžně zvyklí. K výstavě vychází zvukový zin na kazetě. Stanislav Bříza (*1983) Absolvoval ČVUT, Institut tvůrčí fotografie v Opavě a momentálně studuje akustiku v Londýně. Kromě tradičního nového dokumentu ho baví objevovat estetiku prvních digitálních kamer, vztahy mezi obrazem a textem, zkoumat nové digitální platformy a v neposlední řadě pracovat na knihách a zinech. V letech 2010–2012 vydával časopis Temnokomorník; později založil nakladatelství BFLMPSVZ. Jeho kniha Hitchhike US vyhrála International Photobook Award 2017 v LA. Kurátoři: Edita Kubištová a Michal Jalůvka   16. 5. – 15. 6. 2018 vernisáž: 15. 5. od 19:00 H2 – výstavní sál a klub UMPRUM UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, prostory bývalé hlinárny, suterén Více o výstavě zde

ERASMUSEUM – UMPRUM

ERASMUSEUM / Výstava studentů programu Erasmus+ UMPRUM   Výstava Erasmuseum představuje práce posluchačů různých oborů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, studujících v programu Erasmus+. Během uplynulých dvou měsíců dvacítka mladých designérů, architektů a vizuálních umělců navštívila šest pražských muzejních sbírek, z nichž jsou některé veřejnosti méně známé, o to jsou však zajímavější, nemluvě o jejich bohaté historií – paleontologickou kolekci Chlupáčova muzea historie Země, Kuchařovu galerii kartografie, která je součástí Mapové sbírky Přírodovědné fakulty UK, antropologickou sbírku Hrdličkova muzea člověka, vědecké knihy v Historickém fondu Národní technické knihovny, historickou expozici hutnictví Národního technického muzea, etnologickou sbírku Náprstkova muzea. Výstava Erasmuseum představuje reakce autorů na tyto impulsy prostřednictvím odlišných postojů i médií. Vystavující: Isabel Cerda Roig / Gabriella Farkas / Eugenia Galanopoulou / Nóra Gere / Katarzyna Greczka / Aiden Hornsby / Kasper Kyster Iversen / Ely Karagach / Thea Kleinhempel / Pommelien Koolen / George Koros / Sophia Krasomil / Luisa Krause / Wei-Tsun Liao / Chloe Nezianya / Celine H. Park / Cecilie Parra / Aleksandra Radlak / Mounir Slatni / David Stach Kurátor: Milan Mikuláštík   24. 5. – 3. 6. 2018 vernisáž: 23. 5. 2018 od 18:00 Galerie NTK, Národní technická knihovna, Technická 6, Praha vstup zdarma Více o výstavě zde