Tyler Coburn – Ergonomic Futures – UMPRUM

Tyler Coburn – Ergonomic Futures / Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze a Ateliér hostujícího pedagoga si vás dovolují pozvat na přednášku Tylera Coburna   Tyler Coburn ve své přednášce na UMPRUM přiblíží svoji práci v kontextu genetického inženýrství, postplanetárního života a dalších témat, které přispívají k výrazným změnám ve způsobech, jakými filozoficky, biologicky a právně definujeme “člověka”. Jeho několikadílný projekt Ergonomic Futures nahlíží vývojovou “způsobilost” člověka prizmatem spekulativních evolučních teorií. Coburn v něm vychází z komunikace s paleoantropology, ergonomy, evolučními biology a genetickými inženýry, kterým klade pokaždé stejný dotaz: jaké jsou scénáře možného vývoje lidského těla a jak můžou úvahy o něm ovlivnit diskuse o normativitě těla v současnosti? Vedle teoretického výzkumu jsou součástí projektu funkční ergonomická křesla pro těla budoucnosti, zamýšlené jako exponáty do muzea nábytku, které Coburn navrhl ve spolupráci s newyorským architektonickým studiem Bureau V a webová stránka povídek www.ergonomicfutures.com, vyrobená ve spolupráci s designéry Luke Gouldem a Alfonso Martinsem a plánovaná jako dlouholetý projekt. Tyler Coburn je umělec žijící v New Yorku. Vedle své praxe na poli vizuálního umění s přesahy do designu u a vědeckého výzkumu píše a publikuje vlastní texty. Vystavoval v Centre Pompidou v Paříži, South London Gallery v Londýně; vídeňské Kunsthalle Wien, Kunstverein […]

Úspěch Michala Vaníčka v soutěži Paragone – UMPRUM

Úspěch Michala Vaníčka v soutěži Paragone Na celostátní studentské uměleckohistorické soutěži PARAGONE o cenu prof. Milana Tognera získal Mgr. Michal Vaníček skvělé 4. místo (organizátory uváděné jako “čestná zmínka” s odkazem na tradici uměleckých cen na pařížských salonech 19. století). Pátý ročník prestižní soutěže, které se pravidelně účastní studentky a studenti všech kateder dějin umění z České republiky, se konal 10. – 11. května 2018 na Katolické teologické fakultě UK v Praze. Michal Vaníček prezentoval část své badatelské studie “Dát oděv na odiv: Současné přístupy k vystavování (nejen) oděvních sbírek”, která vznikla v rámci Týmového projektu na Katedře teorie a dějin umění UMPRUM pod vedením doc. Martiny Pachmanové. Anotace úspěšné práce Dát oděv na odiv: Současné přístupy k vystavování (nejen) oděvních sbírek Vystavování užitého umění a designu je ze své materiálové, výrobní i uživatelské povahy jistou protiváhou k vystavování volného umění; totéž platí pro jejich recepci. Tyto obory žádají zprostředkování souvislostí, které daleko přesahují kontemplativní zážitek, estetické povznesení nebo stylovou klasifikaci. Ve svém příspěvku o stálých expozicích kostýmu a módy k této oblasti vizuální kultury přistupuji jako k průsečíku mezi kulturními, společenskými a ekonomickými zájmy, jejichž svorníkem je lidské tělo a lidská identita, a touto optikou rovněž zkoumám i možnosti […]

Jakub Spurný vítěz v soutěži Best in Design – UMPRUM

Jakub Spurný vítěz v soutěži Best in Design Jakub Spurný, absolvent Ateliéru tvorby písma a typografie UMPRUM, zvítězil v soutěži Best in Design, kategorii Communication Design se svou diplomovou prací – sci-fi Gamebookem VIRUS. Virus je stěžejní částí Jakubova diplomového projektu “Řádky a bludiště”, kde pracuje s číselnými bludišti a bloudícími písmy. Jedná se o autorský sci‑fi gamebook inspirovaný simulačními teoriemi, v jehož příběhu figuruje sám čtenář. Gamebook má podobu strojového výpisu situací a možností. Z druhé strany poskládaného archu ukazuje celou svou strukturu-mapu, která se v průsvitu papíru kryje s větvením příběhu. Tištěný gamebook doplňuje jeho digitální verze přístupná přes QR kód na obalu. “Jako diplomovou práci jsem napsal, upravil a vydal sci‑fi gamebook inspirovaný simulačními teoriemi, v jehož příběhu figuruje sám čtenář. Téma gamebooku jsem zvolil s touhou oprášit toto zastaralé médium a vymezit se vůči jeho střednímu proudu, a to příběhem, principy i formou. Inspirací pro námět mi byly množící se teorie o našem světě jakožto počítačové simulaci. Celý příběh se začíná odehrávat s osobou, jež ho začne číst. Vypravěč‑systém čtenáře ihned konfrontuje se situací, v níž se nachází. Nijak ho na úvod neseznamuje s ničím, co se dělo, co se bude dít, kým je, ani s […]

Cena Josefa Krásy 2017 pro Hanu Buddeus – UMPRUM

Cena Josefa Krásy 2017 Hana Buddeus obdrží Cenu Josefa Krásy za publikaci Zobrazení bez reprodukce?, kterou v loňském roce vydalo Nakladatelství UMPRUM a která je 1. svazkem nově vzniklé edice dizertačních prací. Slavnostní akce se koná ve čtvrtek 7. června 2018 v přednáškovém sále Národního technického muzea v Praze (Kostelní 42, Praha 7). Cena Josefa Krásy je udělována od roku 1991 badatelům do čtyřiceti let za významný počin v uplynulém roce. Kandidáty navrhují členové Uměleckohistorické společnosti (UHS), o držiteli rozhoduje výbor UHS tajnou volbou. Cena je slavnostně vyhlášena a předána vždy na valné hromadě UHS. Mezi oceněnými akademiky UMPRUM v uplynulých letech byli např. Martina Pachmanová, Filip Suchomel, Jindřich Vybíral, Kaliopi Chamonikola či Vít Havránek.   Více informací zde

Vetřelci a volavky s GHMP – komentované procházky s Pavlem Karousem (Staré Město) – GHMP

Vetřelci a volavky s GHMP – komentované prohlídky vybraných objektů ze souboru veřejné plastiky se sochařem Pavlem Karousem – autorem projektu „Vetřelci a volavky“ V sobotu 26. května bude realizována procházka po výtvarných dílech 20. století ve veřejném prostoru na Starém Městě. Sraz je v 15:00 na tramvajové zastávce Právnická fakulta. Plánovaná doba procházky cca 3 hod. Vstup v rámci komentované prohlídky zdarma.   26. 5. 2018 od 15:00 Praha 1 – Staré Město vstupné: zdarma kontakt a rezervace: edukační aktivity GHMP; telefon: 606 612 987; edukace@ghmp.cz provází: Pavel Karous sraz: na zastávce tram Právnická fakulta Více informací zde    

Příběhy soch: komentovaná procházka / Vyšehrad – GHMP

Příběhy pražských soch a sousoší – Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech V rámci cyklu přednášek Příběhy pražských soch a sousoší se budou konat čtyři komentované procházky po Vyšehradě, přibližující účastníkům významné sochařské realizace ze souboru veřejné plastiky ve správě Galerie hlavního města Prahy. Seznámíme se například s Myslbekovými monumentálními skulpturami, s pomníkem sv. Václava od Jana Jiřího Bendla a také s díly méně známých i anonymních autorů. Součástí procházky bude také prohlídka Gorlice, v níž si prohlédneme šest originálů barokních soch a sousoší z Karlova mostu.   26. 5. 2018 od 10:30 Vyšehrad vstupné: 20 Kč (součástí je i prohlídka Gorlice) / nutná rezervace sraz: před bazilikou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě kontakt: Tereza Kučerová; 420 774 454 089; tereza.zbor@gmail.com Více informací zde

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Industriální prostředí jako motiv I. / k výstavě Zdena Kolečková: Podivná botanika a jiné příběhy – GHMP

Výtvarný workshop pro dospělé a seniory: Industriální prostředí jako motiv V rámci první série výtvarných dílen budeme reagovat na botanickou rovinu výstavy. Materiál výtvarné práce budou představovat biologické vzorky rostlin – různé exempláře z interiéru nebo exteriéru, dále archivní materiály, které si každý účastník přinese s sebou. Pomocí experimentálních přístupů a výtvarných technik (kresba, malba, koláž, asambláž, netradiční techniky) budou účastníci vytvářet umělecké reference o svém životním prostoru. Navazující série interaktivních dílen bude reflektovat citlivost autorky k životnímu prostředí a k problematice škodlivých látek. Během výtvarného workshopu se dotkneme témat jako dopady průmyslových podniků, životní prostředí, nežádoucí látky. Industriální prostředí a jeho aspekty se stanou motivem pro kreslené a malířské realizace.   25. 5. 2018, 15:00–18:00 Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum vstupné: 20 Kč / nutná rezervace kontakt: MgA. Eva Pejchalová; +420 721 328 021; pejchalovaeva@seznam.cz Více informací zde

Všemi zapomenutý kraj, kde se tvoří skutečné dějiny Česka – GHMP

Všemi zapomenutý kraj, kde se tvoří skutečné dějiny Česka / diskuse na téma Sudety od Beneše k Zemanovi / k výstavě k výstavě Zdena Kolečková: Podivná botanika a jiné příběhy. Zdena Kolečková vstoupila na uměleckou scénu v průběhu 90. let 20. století a řadí se k tzv. ústeckému okruhu autorů. V částečně retrospektivní výstavě se autorka pohybuje na rozhraní umělecké výpovědi a terénního výzkumu. Narativní linie načrtnutá prezentovanými díly, kterou spoluutvářejí objektivnější glosy a subjektivnější sebezpytující analýzy, reflektuje prožitky a zasuté vzpomínky dítěte vyrůstajícího v syrové atmosféře severočeského pohraničí, dojmy mladého člověka euforicky přijímajícího naděje spojené se změnou společenského paradigmatu po roce 1989 i zralé ženy ohlížející se po uplynulém období a sledující aktuální společenský vývoj s obavami a znepokojením. V podmanivých monochromních plátnech, fotografických cyklech či objektech a subtilních instalačních projektech se Zdena Kolečková usilovně pokouší rehabilitovat očistný a konstruktivní potenciál všech našich minulých ztrát.   24. 5. 2018 od 18:00 Colloredo-Mansfeldský palác, 3. patro vstupné: zdarma diskutující: Petr Fischer – šéfredaktor Českého rozhlasu Vltava / Daniel Kroupa – filosof / Zdena Kolečková – vystavující umělkyně moderuje: Petr Honzejk, komentátor Hospodářských novin Více informací zde  

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Grafická dílna: dřevoryt / ke stálé expozici v Bílkově vile – GHMP

Výtvarný workshop pro dospělé a seniory: Grafická dílna: dřevořez Výtvarná dílna bude věnována tvorbě Františka Bílka a jeho ateliéru v Praze na Hradčanech. Zaměříme se na umělcovu grafickou tvorbu a osobitou práci s dřevěným materiálem. Vyzkoušíme si jednu z grafických technik – dřevoryt. Inspiraci pro vlastní tvorbu budou účastníci čerpat z expozice Bílkovy vily, kde jsou také představeny jeho grafické práce (Vím, Život je boj) a dřevořezby. V rámci workshopu se budeme věnovat výtvarným prvkům grafického umění jako je linie, plocha, kontrast, kresba a grafické technice – tisk z výšky. Cílem expozice, otevřené v září 2010 v Bílkově vile na Hradčanech, je ukázat na vybraných dílech Františka Bílka celkový charakter jeho tvorby a poskytnout tak divákovi výstižný názor na osobní přínos Bílka českému a světovému umění. Výběr děl postihuje všechny etapy Bílkova vývoje a přihlíží k jeho schopnostem vytvářet různými technikami celkové dílo, dotvářející symbolistický projekt morálního i estetického povznesení člověka.   24. 5. 2018, 15:00–18:00 Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum vstupné: 20 Kč / nutná rezervace kontakt: MgA. Eva Pejchalová; +420 721 328 021; pejchalovaeva@seznam.cz Více informací zde

SEMPÉ (ilustrace, karikatura, vtip a propagační grafika): komentovaná prohlídka – Villa Pellé

SEMPÉ – ilustrace, karikatura, vtip a propagační grafika: komentovaná prohlídka výstavy a povídání s publicistou Pavlem Ryškou Před více než deseti lety se Jean-Jacques Sempé v rozhovoru pro britský deník Independent svěřil s tím, jak je pro něj obtížné kreslit současný svět: „Nezajímají mě moderní obličeje. Kdysi bylo možné předvést mužskou tvář velmi prostým způsobem – holá hlava, knírek. Dneska vypadá každý jinak. Věci jsou mnohem složitější, ale méně zajímavé.“ Jestli byl svět jednodušší a přitažlivější, když Sempé kreslil komiksy pro belgický týdeník Moustique nebo reklamy pro výrobce sektorového nábytku, můžete posoudit na komentované prohlídce výstavy a přednášce o francouzské karikatuře, ilustraci a propagační grafice padesátých a šedesátých let.    22. 5. 2018 od 18:00 Galerie Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6 Více informací zde