Komentovaná prohlídka výstavy Josef Sudek: Topografie sutin s kurátorkou Katarínou Mašterovou a historikem Adamem Havlíkem – GHMP

Komentovaná prohlídka výstavy Josef Sudek: Topografie sutin s kurátorkou Katarínou Mašterovou a historikem Adamem Havlíkem. Výstava představí téměř neznámý a dosud nevystavený soubor snímků Josefa Sudka (1896–1976), který v roce 1945 fotografoval pražské památky poničené během druhé světové války, zejména při bombardování ze 14. února 1945 a také během Pražského povstání. Soubor zobrazuje válkou pozměněný městský prostor a ukazuje i některá preventivní válečná opatření. Necelé čtyři stovky dochovaných negativů souboru zachycují například zničený areál Emauzského kláštera, Staroměstskou radnici, Staroměstské náměstí a jeho okolí či sběrnu kovových soch a zvonů na Maninách. Tyto fotografie byly dosud představeny pouze v dobových publikacích, především v Pražském kalendáři 1946 vydaném s podtitulem Kulturní ztráty Prahy 1939–1945 nakladatelem Václavem Poláčkem.   8. 8. 2018 od 18:00 Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1 vstupné: 120 Kč / 60 Kč (snížené vstupné pro studenty, seniory, skupiny a studenty uměleckých škol) Více informací zde

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Zahradní slavnost III. / k výstavě Kamenné poklady z pražských zahrad – GHMP

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Zahradní slavnost III. / k výstavě Kamenné poklady z pražských zahrad Během výtvarných dílen se zaměříme na sochařské aspekty pražských parků a na materiály zahradních dekorací. Po formální stránce budeme reagovat na soubor dekorativních terakotových váz, které zdobí parapety jižní i východní strany velké terasy a schodiště v nádvoří Trojského zámku. Vyzkoušíme si způsoby a možnosti rytí linie do hliněné hmoty. Vizuální motivy sochařských děl pražských zahrad (siluety a dekorativní náměty terakotových váz, ikonografické motivy, náměty z antické mytologie) budou účastníci přenášet na plochý a pevný povrch hliněného materiálu prostřednictvím techniky ryté kresby.   5. 8. 2018, 15:00–18:00 Zámek Troja, eko-ateliér v oranžerii vstupné: 20 Kč (nutná rezervace) kontakt: MgA. Eva Pejchalová; +420 721 328 021; pejchalovaeva@seznam.cz Více informací zde

Komentovaná procházka po Karlově mostě – GHMP

Komentovaná procházka po Karlově mostě V rámci cyklu přednášek Příběhy pražských soch a sousoší bude realizována komentovaná procházka po Karlově mostě. Procházku začneme před Staroměstskou mosteckou věží, kde si představíme její uměleckou výzdobu. Následně se přesuneme na Karlův most, na kterém si prohlédneme jeho bohatou sochařskou galerii. Vedle seznámení s autory plastik bude pozornost věnována ikonografickému zobrazení světců. Na závěr se seznámíme s reliéfem z Juditina mostu, který patří mezi nejvýznamnější památky českého románského sochařství.   4. 8. 2018 od 8:30 Karlův most vstupné: 20 Kč (rezervace nutná z důvodu omezené kapacity) kontakt: Tereza Kučerová; +420 774 454 089; tereza.zbor@gmail.com sraz: před Staroměstskou mosteckou věží Více informací zde

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Záznamy, symboly a gesta I. / k výstavě Tomáš Ruller: Perform-Made – Udržitelné záblesky – GHMP

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Záznamy, symboly a gesta I. / k výstavě Tomáš Ruller: Perform-Made – Udržitelné záblesky Podněty k výtvarným dílnám budou vycházet z tvorby umělce Tomáše Rullera. Zaměříme se na mnohoznačnost a významovou otevřenost uměleckého díla a na realizace autora v oblasti pohyblivého obrazu (akčního umění a videoartu). Výtvarná práce během dílny se zaměří na produkci reálných artefaktů (např. otisky na různé formáty papíru). Vzniklé práce budou posléze návštěvníci dílny zaznamenávat v kontextu s autentickým prostředím historického interiéru Colloredo-Mansfeldského paláce. V průběhu interaktivních výtvarných dílen se budeme soustředit na zaznamenávání a přenos obrazů za použití digitálních médií. Účastníci budou řešit možnosti fotodokumentace, video-záznamu jako formy dokumentace s důrazem na proces, na pohyblivý obraz a na element času.   3. 8. 2018, 15:00–18:00 Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum vstupné: 20 Kč (nutná rezervace) kontakt: MgA. Eva Pejchalová; +420 721 328 021; pejchalovaeva@seznam.cz Více informací zde

Vztahy mezi tělesy II. – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Vladimír Škoda: Harmonices Mundi / Johannes Kepler – GHMP

Vztahy mezi tělesy II. – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Vladimír Škoda: Harmonices Mundi / Johannes Kepler Během výtvarného workshopu se budeme inspirovat dílem Vladimíra Škody a jeho celoživotní sochařskou tvorbou, směřující k harmonii a čistotě tvarů. Ve výtvarných reakcích se zaměříme na meziplanetární vztahy, uspořádání vesmíru a harmonii pohybu planet podle teorií Johannese Keplera. Vytvářet budeme i vlastní fiktivní vesmíry. Vytvářením skulptur z přírodních i dalších materiálů, intenzivním pozorováním a intuitivním rozmísťováním v zahradách Trojského zámku se přiblížíme vzniku land-artových realizací.   2. 8. 2018, 10:00–14:00 Trojský zámek, eko-ateliér v oranžerii vstupné: děti 5 Kč / dospělí 20 Kč kontakt: Mgr. Jiřina Bělohradská; tel.: 777 942 275; jirina.Belohradska@me.com Více informací zde

Vztahy mezi tělesy I. – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Vladimír Škoda: Harmonices Mundi / Johannes Kepler – GHMP

Vztahy mezi tělesy I. – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Vladimír Škoda: Harmonices Mundi / Johannes Kepler Během výtvarného workshopu se budeme inspirovat dílem Vladimíra Škody a jeho celoživotní sochařskou tvorbou, směřující k harmonii a čistotě tvarů. Ve výtvarných reakcích se zaměříme na meziplanetární vztahy, uspořádání vesmíru a harmonii pohybu planet podle teorií Johannese Keplera. Vytvářet budeme i vlastní fiktivní vesmíry. Vytvářením skulptur z přírodních i dalších materiálů, intenzivním pozorováním a intuitivním rozmísťováním v zahradách Trojského zámku se přiblížíme vzniku land-artových realizací.   1. 8. 2018, 10:00–14:00 Trojský zámek, eko-ateliér v oranžerii vstupné: děti 5 Kč / dospělí 20 Kč kontakt: Mgr. Jiřina Bělohradská; tel.: 777 942 275; jirina.Belohradska@me.com Více informací zde

Komentovaná prohlídka výstavy Start up: Is Your Blue the Same As Mine? s Valentýnou Janů a Jitkou Hlaváčkovou – GHMP

Komentovaná prohlídka výstavy Start up: Is Your Blue the Same As Mine? s Valentýnou Janů a Jitkou Hlaváčkovou Dívka, která vám z plátna dělá společnost v jinak téměř prázdném prostoru, svou přítomností zároveň doprovází zmatečné vyprávění o rozhodnutích, samotě i lásce. Nespolehlivý vypravěč nabízí možnost ztotožnění se stejně proměnlivě, jako ona dívka mění svou roli v příběhu. Valentýna Janů (*1994) studuje na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Dušana Zahoranského a Pavly Scerankové.   31. 7. 2018 od 19:00 Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 2, Praha 1 vstupné: zdarma (se vstupenkou na výstavu) Více informací zde

Komentovaná prohlídka výstavy Sním o tom, že je hora stále celá se Shadi Harouni a Jitkou Hlaváčkovou – GHMP

Komentovaná prohlídka výstavy Sním o tom, že je hora stále celá se Shadi Harouni a Jitkou Hlaváčkovou Shadi Harouni (nar. 1985, Hamedan, Írán) je íránsko-americká umělkyně, působící v New Yorku (USA), kde je od loňského roku vedoucí pedagožkou Department of Art na New York Univerzity. Výchozím bodem její práce je osobní zkušenost s poválečnou a porevoluční situací v Iránu a s antagonistickým vztahem Íránské islámské republiky k obrazům, hudbě, módě a lidskému tělu. Autorka shromažďuje informace o tom, jak se moc, respektive politická a náboženská reprezentace, snaží vymazávat a upravovat historii, a také o strategiích, které lidé používají k tomu, aby tomuto řízenému zapomnění zabránili. Zkoumá nezjevné cesty, kterými politická moc vytváří různé formy nátlaku: zákazy, skrývání a manipulaci. Tyto strategie napodobuje ve svých uměleckých videoinstalacích, architektonických intervencích, sochách, fotografiích, tiscích a archivech. Její díla tvoří promyšlenou mozaiku motivů z dějin posvátných obrazů a architektury společně s obrazy zvůle současného mocenského systému.     31. 7. 2018 od 18:00 Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 2, Praha 1 vstupné: zdarma (se vstupenkou na výstavu) Více informací zde

Trnka a Klára + jeden malý medvídek / Studio Prám

TRNKA A KLÁRA + JEDEN MALÝ MEDVÍDEK   Výstava dvou spolužáků z UMPRUM, ateliéru Textilní tvorby, Kláry Spiškové a Ondřeje Trnky, protkaná různými kresebnými postupy, grafikami, malbami – záznamy, gesty, jejich otisků či vyzařování v souhře vzájemných reflexí a různých platforem materiálů. Ondřej se dlouhodobě zabývá automatickou intuitivní kresbou a tvorbou existenciálně profilovaných prostorových objektů kombinujících textilní materiály, beton a silikon. Betonové objekty jsou pomyslnými pomníky lidem trpícím syndromem vyhoření. Intuitivní kresebný princip dále Ondřej rozvíjí strukturálně na kovových deskách nebo na jiných materiálech, přitažlivých a nosných pro jeho výtvarný “záznam”. Vystavená díla, svojí kresebnou typologií navazují na dobu Ondřejova dospívání, kdy napodoboval podpisy známých osobností, následně je prodával a tím si vydělal na svůj první vůz Škoda Favorit. Nejvíce vydělával na podpisech skupin Lunetic a VIP, také hokejistů, kteří vyhráli Olympijské hry v japonském Naganu. Tato podpisová grafomanie se promítá do intuitivně až automaticky kreslených děl mající charakter dětských křídových kreseb na chodníku. Na papíru se objevují zkratky podpisů paní učitelky Šebestové ze základní školy a učitele hry na klavír, Hradeckého. Ambasador, jeden malý medvídek, a jeho nekonečné „brum“ přinese do expozice závan Japonska. Klára ve své tvorbě vychází z volné kresby, malby a grafiky, kterými pojímá různé materiály, […]

Lukáš Kleberc: Kasiopeja – Karlin Studios

Lukáš Kleberc: Kasiopeja / výstava pro děti   “Kompozice obrazů a velkoplošného objektu na podlaze uvádí diváka do problematiky mýtu, jeho trvalosti a relevantnosti dnes. Mýtus, nebo též metavyprávění, je umělci pokusem o nalezení záchytného bodu v toku času vzdor marnosti tohoto pokusu, které si je autor zároveň vědom.” Daniel Balabán   31. 7 – 19. 8. 2018 vernisáž 30. 7, 17:00 / 17:00 Live concert: folklorní srbské trio / folkloric serbian trio a Performance: Malý král, Pes, Poutník pastevec / Small Prince, Dog, Pilgrim shepherd Karlin Studios, Prvního pluku 2, Praha 8 Více o výstavě zde Ve spolupráci: – slovo: Barbora Čempelová, Marian Kisza – zvuk: Ian Mikyska (skladatel), Markéta Rejmontová & Ondřej Holas (violoncello), Michal Wróblewski (basklarinet) – sklo: František Mucha – instalace: Baptiste Charneux, Karíma Al-Mukhtarová, Radan Vašulín – svědek: Caroline Krzyszton