5. ročník Novoměstského adventu – Novoměstská radnice

Hravý adventní čas na Novoměstské radnici si letos s rodinou můžete užít také se Čtyřlístkem, funkčním železničním kolejištěm TT nebo divadlem pro děti. Představí se regionální výrobci s originálními dárky, hračkami, též dílničky a modeláři.

 

Již pátým rokem se Novoměstská radnice promění v prostor plný adventní radosti.
V sobotu 2. a v neděli 3. prosince od 10 -18 hod tak ve svých historických prostorách nabídne hračky, výrobky z našich regionů, originály od designérů a výtvarníků, divadla, vystoupení dětských pěveckých sborů, dílničky, nejdelší funkční vlakové kolejiště v Praze a na své si přijdou i modeláři.

„Hned na začátku adventu se budeme snažit spolu s účinkujícími, prodejci i návštěvníky vytvářet prostor pro radost, dobrou zábavu i nákupy originálních dárků. Osobně se hodně těším na účast tvůrců příběhů ze Čtyřlístku, který jsem měl rád už jako kluk, a který čtou i moje děti. Je domluveno i promítání nového dílu příběhů Čtyřlístku “, takto charakterizuje Novoměstský Advent ředitel Novoměstské radnice Albert Kubišta.

Novoměstský advent má letos oproti předchozím ročníkům lehce pozměněnou koncepci. V letošním roce spolupracuje hned několik partnerů. Asociace regionálních značek zaštiťuje výrobce z našich regionů. SDV model zajistí instalaci funkčního kolejiště, dále Design mode potěší výběrem různých prodejců, designérů i výtvarníků. Všichni partneři se tak scházejí se stejnou myšlenkou adventního času a nálady, tedy klidu, pohody a hravosti. Tajemná Šatlava na Novoměstské radnici nabídne instalaci svítících objektů od výtvarnice Evy Nečasové (Spacelights) nazvanou „A Place to Live“. Nádvoří zaplní delikatesy, adventní i vánoční dárky z Francie. Novoměstská radnice se tak opět představuje jako „Otevřený a klidný prostor v srdci pulzující metropole“. Repertoár divadel, dílniček a dětských pěveckých sborů zůstal u osvědčeného a divácky úspěšného programu předchozích let. Z Jižních Čech například přijede Divadlo Dokola, Prahu zastoupí soubor Lokvar.

 

 

Partneři akce: Městská část Praha 2, Asociace regionálních značek , SDV Model , Design Mode, Náš Ježíšek, Francouzské trhy

“Bohatství našich regionů je finančně podpořeno Ministerstvem zemědělství ČR”

 

A playful advent time at the New Town Hall can be enjoyed with your family with Čtyřlístek, railway models, theater
For the fifth year the New Town Hall will turn into a place full of advent pleasure. On Saturdays 2 and 3 December, from 10 am to 6 pm, she will offer toys, products from our regions, originals from designers and artists, theaters, performances of children’s choirs, workshops, the longest functional train tracks in Prague and modellers will come to their own.

“Right from the beginning of Advent, we will work together with performers, retailers and visitors to create space for joy, good entertainment and the purchase of original gifts. Personally, I am very much looking forward to the participation of the creators of the Storyteli stories, which I liked already as a kid and who are reading my children as well. There is also a projection of a new piece of Čtyřlístku’s stories, ” explains Novoměstský Advent director of the New Town Hall Albert Kubišta.

The New Town Advent has a slightly changed concept this year compared to previous years. This year, several partners work together. The Association of Regional Brands shields manufacturers from our regions. The SDV model will ensure the installation of a functional rail, and Design Mode will be pleased by the choice of different vendors, designers and artists. All partners are thus meeting the same idea of advent time and mood, that is peace, well-being and playfulness. Mysterious Sculpture at Novoměstská radnice will offer installation of illuminated objects by Eva Nečasová (Spacelights), called “A Place to Live”. The courtyard will fill delicacies, advent and Christmas presents from France. The New Town Hall again presents itself as “An open and quiet space in the heart of the vibrant metropolis”. The repertoire of theaters, workshops and children’s choirs has stayed in the well-tried and successful program of previous years. From South Bohemia, for example, the Dokola Theater will arrive and Lokvar will represent Prague.

 

  • When: 2. – 3.12. 2017 from 10 am to 6 pm
  • Where: Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2
  • www.nrpraha.cz
  • Entry free
  • Contact: Production – Bedřiška Kotmelová, tel: 607 627 307, kotmelova@nrpraha.cz / Media – Jana Byzona, tel: 724 819 363, byzonova@nrpraha.cz

 

At the time of the New Town Hall Advent you will also enjoy the French Advent Market in the courtyard of the New town hall, something good for warming and French delicacies.
Partners of the event:
Městská část Praha 2, Asociace regionálních značek , SDV Model , Design Mode, Náš Ježíšek

“The richness of our regions is financially supported by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic”

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.