Kvě 02

Grafická dílna Františka Bílka: grafiky a štočky – Bílkova vila / GHMP

Grafická dílna Františka Bílka: grafiky a štočky

Přijměte pozvání na výstavu Grafická dílna Františka Bílka: grafiky a štočky, která je od 1. května 2018 k vidění ve 2. patře Bílkovy vily.

Detailnější pohled na grafickou práci sochaře Františka Bílka nabízí výstava grafik a jejich dřevěných štočků. Dřevo, svůj nejoblíbenější sochařský materiál, využil Bílek v technice dřevorytu, na kterou se po roce 1905 soustředil a ve které realizoval většinu grafik.

Mistrné využívání struktury dřeva, patrné z detailů štočků, zvyšovalo dramatičnost dřevorytů, jejichž lapidární černobílá řeč založená na kontrastu světla a stínu umožňovala zachytit transcendentální spirituální světlo. Symbolika světla byla totiž pro Bílka zásadní. Promýšlel ji jak v teoretické rovině, tak v samotném výtvarném procesu celého svého mnohavrstevnatého díla.

Některé z grafických listů doprovázejí jednotlivá slova nebo celý text, jejichž prostřednictvím nám Bílek jak v grafice, tak v celé tvorbě sděloval svá poměrně komplikovaná obsahová poselství. Slova mají vždy podobu stylizovaného ornamentálního gotizujícího písma, které je zakomponované podél okraje tiskových desek.

 

  • od 1. 5. 2018
  • Bílkova vila, Mickiewiczova 1, Praha-Hradčany
  • kurátor výstavy: Hana Larvová
  • vstupné: plné: 120 Kč / snížené: 60 Kč
  • Více informací zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.