Doprovodný program výstavy: TOMÁŠ RULLER: PERFORM-MADE – UDRŽITELNÉ ZÁBLESKY – GHMP

Doprovodný program výstavy: TOMÁŠ RULLER: PERFORM-MADE – UDRŽITELNÉ ZÁBLESKY

 

 • Komentovaná prohlídka s autorem Tomášem Rullerem a kurátorkou Jitkou Hlaváčkovou
  26. 7. 2018, 18:00 / 16. 8. 2018, 18:00 / 13. 9. 2018, 18:00
 • Performance Train
  11. 7. 2018, 18 – 20 h
  Vlak, který projíždí evropskými metropolemi, přiveze do Prahy desítky umělců. Někteří z nich se spolu s Tomášem Rullerem zapojí svými intervencemi do programu výstavy PERFORM-MADE.
 • Sympozium
  12. – 13. 10. 2018 (bude upřesněno)

 

 • Sobotní výtvarné workshopy
  so 29. 9. 2018, 13:00 – 18:00, Mizení identity, Městská knihovna
  so 13. 10. 2018, 13:00 – 18:00, Iluze a nová média, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
 • Během výtvarných workshopů budeme vycházet z akční tvorby a videoartu autora. Spolu s účastníky vytvoříme řadu situací na principu ozvláštněné hry. Vzniknou tak originální události, odehrávající se v daném prostoru a čase, při nichž budou netradičními způsoby využity běžné předměty. Návštěvníci se v prostoru výstavy dostanou do přímého kontaktu s autentickým archivem umělce a budou mít možnost tyto reálné předměty použít sami během svých událostí. Inspirací pro hru na bázi performance se nám stanou mj. autorovy akce, během kterých zakrýval svou tvář pomocí černé kukly a klobouku (např. Ni kdo 2014, Zjevování 2015). Zájemci budou mít k dispozici podobné masky a klobouky a budou si tak moci sami zažít tuto proměnu, tedy mizení jejich vlastní identity až do anonymní formy. Pomocí digitálního fotoaparátu a kamery zachytíme momenty, během kterých dojde ke konfrontaci odhalené podoby konkrétní identity a anonymní podoby lidské tváře, která je aktuálním tématem naší doby. V edukačním centru budeme během workshopů vycházet z instalací autora (Virtuální okno 1994, Video nebe 1996 a Chiméra – živý obraz 1997), kdy nám nová média poslouží jako prostředek pro vytvoření vizuální iluze, kterou budeme pomocí projekce umisťovat do různých zákoutí prostoru ateliéru. Tyto nově vzniklé situace budeme dál přenášet pomocí streamingu videokamerou a dataprojektorem do dalších míst ateliéru.
 • Sobotní workshopy jsou určené dětem, rodinám s dětmi a dalším zájemcům všech věkových kategorií včetně seniorů a znevýhodněných. Příchod a odchod je individuální, tzn. kdykoliv ve vymezeném čase.

 

 • Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory
  pá 3. 8. 2018, 15:00 –18:00, Záznamy, symboly a gesta I, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
  pá 31. 8. 2018, 15:00 – 18:00, Záznamy, symboly a gesta II, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
 • Podněty k výtvarným dílnám budou vycházet z Rullerovy tvorby. Zaměříme se na mnohoznačnost a významovou otevřenost uměleckého díla a na realizace autora v oblasti pohyblivého obrazu (akčního umění a videoartu). Výtvarná práce během dílny se zaměří na produkci reálných artefaktů (např. otisky na různé formáty papíru). Vzniklé práce budou posléze návštěvníci dílny zaznamenávat v kontextu autentického prostředí historického interiéru Colloredo-Mansfeldského paláce. V průběhu interaktivních výtvarných dílen se budeme soustředit na zaznamenávání a přenos obrazů za použití digitálních médií. Účastníci se budou zabývat možnostmi fotodokumentace a video-záznamu jako forem dokumentace s důrazem na proces, na pohyblivý obraz a na element času.

 

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.

 

 • Rezervace nutná
 • Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové 5 Kč; nad 10 let 20 Kč
 • Kontakt: Lucie Haškovcová, lucie.haskovcova@ghmp.cz, 606 612 987, 608 216 418
 • Kromě výše zmíněných akcí budou probíhat i další edukační aktivity zaměřené na ostatní cílové skupiny, jako jsou například znevýhodnění návštěvníci nebo rodiče na rodičovské dovolené a jejich děti
 • Více informací zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.