Acoustic Caves: Výstava projektu Ateliéru architektury III ve Vídni – UMPRUM

Acoustic Caves: Výstava projektu Ateliéru architektury III ve Vídni

Architektura, která překračuje vžité koncepty. Tak by se dal nazvat dlouhodobý výzkumný projekt Ateliéru architektury III Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM) Acoustic Caves, jehož výsledky budou k vidění na stejnojmenné výstavě v Českém centru Vídeň.

Projekt je místem pro inkubaci nových forem architektury a nových přístupů v tomto oboru. Testuje vztahy mezi designem, objektem, prostorem a architekturou a zároveň zkoumá jejich limity. K tomu všemu využívá výpočetní navrhování.

„Projekt Acoustic Caves hledá odpovědi na otázky, jakým způsobem můžeme v době radikálních kulturních a technologických změn paradigmatu Průmyslu 4.0 navrhovat a z jakých materiálů realizovat jeho architekturu”, upřesňují autoři výstavy prof. Imrich Vaško a Shota Tsikolyia

Výsledky práce studentů UMPRUM pod vedením prof. Imricha Vaška a Shoty Tsikoliy byly již k vidění na výstavě na Milano Design Week na jaře 2018. Na současné výstavě ve Vídni se představí výběr čtyř nejnosnějších exponátů.
Hlavní dominantou bude experimentální pavilon CoEx – Controlled Expansion, který opět tvoří centrální prvek výstavy. Je to objekt sestavený z více než 200 segmentů a vytváří vícerozměrný prostor pro rozjímání, komunikaci, nebo pozorování. Jeho autory jsou David Kovařík, Veronika Miškovičová, Ivan Olontsev, Mai Minh Thanh a Záviš Unzeitig.

Nebudou chybět ani sedací objekty SoFa – Soft Fabrication Daniela Svitáka, které doplňovaly milánskou instalaci. Díky tomu, že si návštěvníci mohli vyzkoušet i jejich pohodlí, patřily k jednomu z nejoblíbenějších exponátů. Philharmonic Cave, 3D tisk Štěpána Krahulce a Vojtěcha Kordovského, vychází z typologie jeskyně. Podnětem k jeho vytvoření byla plánovaná nová stavba budovy filharmonie v Londýně. Cellular Structures Jana Adamuse, Ondřeje Pokoje, Eleanory Orlandi, Ivana Olontseva a Martina Kotoula pracuje s různě sestavitelnými komponenty, které tvoří jakousi stavebnici nepočitatelným množstvím variací.

 

 

Autoři výstavy: prof. Imrich Vaško, Shota Tsikolyia, David Kovařík
Vystavující: studenti Ateliéru architektury III UMPRUM
Fotografie: Peter Kolárčik
Grafika: Matúš Buranovský
Organizace výstavy: David Kovařík (UMPRUM), Anežka Jabůrková (České centrum ve Vídni)
O Ateliéru architektury III UMPRUM
Ateliér vede od roku 2011 prof. Imrich Vaško a v současné době je jeho asistentem Shota Tsikolyia. Cílem ateliéru je permanentní testování nových metod navrhování a architektonických strategií, zkoumání duality pojmů architektura versus atmosféra a prověřování architektonického uvažování v nových začátcích. Prof. Vaško a Shota Tsikolyia jsou také organizátory mezinárodní výstavy a sympozia Akademické platformy výpočetního navrhování.

O Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze byla založena v roce 1885. Po celou dobu své existence se řadí mezi nejkvalitnější vzdělávací instituce v zemi. Důkazem je množství úspěšných absolventů, kteří patří mezi respektované odborníky s prestiží přesahující hranice České republiky. Škola se dělí na katedry architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a katedru teorie a dějin umění. Jednotlivé katedry se dále člení na ateliéry dle své odborné specializace, vedené uznávanými osobnostmi české umělecké scény. Dvakrát do roku je škola otevřena veřejnosti při prezentacích studentských prací “Artsemestr“. Každoročně pořádá více než 15 výstavních akcí, z toho polovinu v zahraničí. Pražská UMPRUM, jako jediná východoevropská škola, figuruje v indexech prestižních evropských a světových uměleckých učilišť.

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.