Zář 09

Aleš Zapletal: Permakultura – Galerie NoD

Permakultura, filosofie dlouhodobě udržitelného přírodního hospodaření, byla široce popularizována od sedmdesátých let dvacátého století. Hlavní projev tohoto hnutí, zemědělská plocha, obývaná současně různými rostlinnými a živočišnými druhy, se autorovi výstavy stala ústředním principem, který metaforicky uplatňuje na obrazové ploše. Jednotlivé stavební prvky nově tvořených „ekosystémů“ zastupují místo přírodních společenství lidské artefakty, tedy objekty obecně považované za produkt „kultury“, nikoliv „přírody“. Nově vzniklé struktury jsou spekulací nad permakulturou proklamovaným „návratem k přirozenosti“. Představa přirozenosti je ve vnitřně provázaném cyklu obrazů opakovaně exponována, ať už formou malířské stylizace, výběrem „organických“ motivů, nebo naopak odkazy k virtuální realitě počítačových her.

 

  • vernisáž: 11. 9. 2017 v 19:00
  • výstava potrvá od 12. 9. do 22. 9. 2017
  • kurátor: Pavel Kubesa
  • Galerie NoD, Dlouhá 33, Praha 1
  • Více o výstavě zde
  • Facebook
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.