Kvě 28

Andrea Pekárková – Re:Creation / Virtual Wellness ! – White Pearl Gallery

Andrea Pekárková – Re:Creation / Virtual Wellness
“Spirituality is just science we don’t understand.”

RE:Creation:Virtual Wellness je vizuální projekt umělkyně Andrey Pekárkové alias AKA47. Série autonomních digitálních koláží, využívající nástroje rozšířené estetické zkušenosti, s cílem umocnit terapeutickou harmonii vizuálního vjemu.

Jedním z hlavních pilířů díla je vyvolání virtuální skutečnosti neboli iluze objektů, které si divák podvědomě spojuje do zamýšlených celků. Jednotlivé fragmenty lze rozdělit do několika skupin: přírodní objekty, objekty spojené s péčí o zdraví a uživatelské rozhraní počítačových systémů. Takto tvořené výsledné obrazy mají za úkol navodit emoci, která je spojená s ozdravnými kúrami a wellness. Důležitou složkou je také propojení technologických formálních projevů s motivy, které si lidé asociují s přirozenou harmonií světa přírody. Voda, listy stromů, květy a plody.
To vše jsou objekty, které Andrea Pekárková komponuje společně se slovy běžně využívanými u sortimentu drogérií, za použití fontů typických pro „kýč“ softwaru devadesátých let. Divák se při pozorování těchto kompozic cítí jako uprostřed reklamy na doplňky stravy, či jiné produkty.

Druhým důležitým pilířem díla je estetická imerze, která si klade za cíl vtáhnout diváka do obrazu natolik, že téměř cítí pohyb a dynamiku jednotlivých objektů. To vše díky vyvolání podvědomých asociací.

K umocněnému zážitků, který v divákovi zanechá i důležitou estetickou emoci dochází zejména díky výrazným komponentům, kterými jednotlivé objekty děl jsou samy o sobě. Od předkládaného celku se divák postupnou kontemplací obrazu dostává do stavu estetické fascinace, která ho nutí důkladně zkoumat jednotlivé fragmenty, jejichž role v kontextu celku je zdánlivě autonomní. Můžeme tak říci, že RE: Creation představuje mozaiku konkrétních objektů, které až v kontextu virtuální/symbolické skutečnosti díla získávají druhotný význam. Dochází tak k jakési konkretizované objektové abstrakci, která má potenciál vyvolat u diváka vysokou míru arousalu, který ovšem působí harmonicky a meditačně. – Karel Havlíček

 

 

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.