Říj 16

Apl315 – WTD? – UMPRUM

WTD?
Apl315

Narozen v roce 1986.
Žije a tvoří po celém světě.
Apl315 je pseudonym profesionálního entomologa, který se aktivně a důsledně zabývá kresbou graffity a také experimenty s klasickým médiem malby.

Graffity se věnuje od roku 2002 a malbě od roku 2005.

Apl315 je v České republice na měsíčním residenčním pobytu v rámci Petrohradská kolektiv REsidency Project 2017.

 

  • Vernisáž výstavy v úterý 17. 10. 2017 od 17:30-20:30
  • Galerie 207, Ateliér supermédií č. 302, UMPRUM
  • Prezentace autora, komentovaná prohlídka a dernisáž výstavy: úterý 24. 10. 2017 v učebně č. 411, UMPRUM, od 16:10
  • Trvání výstavy od 18. do 24. 10. 2017
  • Více o výstavě zde

 

WTD?
Apl315
Born in 1986.
Lives and works worldwide.
Apl315 is a pseudonym hiding an entomologist by training who is actively and consistently engaged in graffiti painting
and also experiments with the traditional medium- oil on canvas.

He works as a graffiti writer since 2002 and as a painter since 2005.

 

  • Opening: October 17th. from 5:30 – 8:30 pm in the SuperMedia Studio, n.302, AAAD
  • Artist presentation, commented review and closing: October 24th. from 4:10 pm in classroom, n.411, AAAD
  • Duration of exhibition from 18th. to 24th. October 2017
  • More info
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.