Artur Magrot, Martin Chlanda a Jakub Rajnoch: Procesuální instalace – GHMP

Artur Magrot, Martin Chlanda a Jakub Rajnoch: Procesuální instalace

 

  • 30. 1. 2017 – 26. 2. 2017

 

Experimentální ledové dílo studentů pražské AVU Artura Magrota, Martina Chlandy a Jakuba Rajnocha, umístěné na ploše někdejšího parkoviště na Malostranském náměstí, je příspěvkem k aktuální diskusi o významu a pozici umění ve veřejném prostoru. Pracuje s tématem dočasnosti a proměnlivosti obecně sdílených idejí a jejich uměleckých forem.

 

Galerie hlavního města Prahy byla v létě 2017 oslovena Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který má ve správě prostor bývalého parkoviště na Malostranském náměstí, aby zde realizovala výtvarnou intervenci podle svého uvážení. Kurátorky GHMP poté zahájily spolupráci s Ateliérem intermediální tvorby II (Akademie výtvarných umění v Praze) pod vedením Dušana Zahoranského a Pavly Scerankové. Na základě neformální studentské soutěže byl vybrán návrh autorů Artura Magrota, Martina Chlandy a Jakuba Rajnocha.

 

Jejich experimentální dílo s názvem Procesuální instalace bude ve své výchozí fázi tvořeno téměř čtyři metry vysokým ledovým kvádrem umístěným uprostřed nádrže o průměru šest metrů. V závislosti na okolní teplotě se ledový kvádr bude rozpouštět a postupně naplňovat vodou okolní nádrž.

Dílo je příspěvkem k aktuální diskusi o významu a pozici umění ve veřejném prostoru i o specifickém „klimatu“ Malostranského náměstí. Pracuje s tématem dočasnosti a proměnlivosti obecně sdílených idejí
a jejich uměleckých forem. Reaguje na historickou situaci náměstí, jehož způsoby užívání se v dějinách měnily stejně jako okolní společnost. Náměstí je prostorem setkávání, historickým místem, komunikační křižovatkou a rozcestím. Nese s sebou bohaté dědictví historických a kulturních odkazů. V novodobých dějinách zde například stály pomníky maršála Radeckého, historika a slavisty Ernsta Denise, jsou zde umístěny také pamětní desky uherského knížete Ference Rákócsiho či operní pěvkyně Emy Destinnové.

„Dílo je z ideové i vizuální stránky koncipováno nejen „na míru“ svému prostoru, tedy Malostranskému náměstí, ale také aktuálnímu ročnímu období a současnému mrazivému počasí zvláště. Podobně jako se naše instalace mění vlivem klimatických podmínek, mění se sdílené ideje ve společnosti, ale především umělecký jazyk, jímž jsou tyto ideje sdělovány. Rádi bychom poukázali na nutnost vstupovat do veřejného prostoru s maximální vnímavostí vůči aktuálním společenským tématům i prostorovému a ideovému kontextu místa, ale také na nutnost vyjadřovat umělecké záměry aktuálním jazykem,“ říká kurátorka Jitka Hlaváčková.

„Hlavní město Praha pokládá oživení veřejného prostoru uměním za jednu ze svých aktuálních priorit. Problematika Malostranského náměstí byla v poslední době mediálně velmi diskutována, a musím říci, že ledové dílo studentů pražské AVU svým způsobem tuto proměnu, ať již v názorech, tak v historii náměstí, do určité míry symbolizuje. Především si cením toho, že realizace tohoto technicky náročného projektu se ujali mladí a nadaní umělci,“ uvedl radní hl. m. Prahy Jan Wolf.

 

Dílo realizovala Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s Akademií výtvarných umění v Praze a Institutem plánování a rozvoje Prahy za podpory hlavního města Prahy.

 

Autoři uměleckého díla: Artur Magrot (*1985), Martin Chlanda (*1984), Jakub Rajnoch (*1978) – studenti Ateliéru intermediální tvorby II – Školy Dušana Zahoranského a Pavly Scerankové na Akademii výtvarných umění v Praze.

 

  • 30. 1. 2017 – 26. 2. 2017
  • Malostranské náměstí
  • kurátor: Jitka Hlaváčková
  • Dílo realizovaly Magistrát a Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s Akademií výtvarného umění v Praze a Institutem plánování a rozvoje Prahy
  • Více informací zde

 

Kurátorka výstavy: Jitka Hlaváčková

Grafické řešení: Dušan Marcinko

Mediální partneři: Český rozhlas Radio Wave, Radio 1

 

Poděkování:

Štičí líheň – esox s.r.o.
H–Parket
Penta CZ s.r.o.

Röwe stavitelství
Starbucks

Hudební a taneční fakulta AMU

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.