Aš po Už/horod – Dvůr Králové nad Labem – UMPRUM

Aš po Už/horod – Dvůr Králové nad Labem

Výsledky celoročního projektu studentů Ateliéru textilní tvorby UMPRUM pod vedením Jitky Škopové se představí na podzimní roadshow po vybraných českých a slovenských městech.

Studenti v projektu zmapovali osudy významných podnikatelských rodin, které stály u zrodu založení první republiky a následně je propojili se současnou uměleckou tvorbou v oblasti textilního designu. Výsledkem této práce je obsáhlý almanach, výstavy a také besedy, které veřejnosti přiblíží poutavé příběhy dobových podnikatelů. K jednotlivým debatám budou přizváni současníci, kteří jsou s danými rodinami provázáni.

Prezentace projektu bude zahájena v městě Dvůr Králové nad Labem výstavou, přednáškou, besedami a procházkou po městě. Výstava, která potrvá až do 21. 9. 2018, nabídne práce inspirované významnými podnikatelskými rodinami a jejich osudy. Studenti Ateliéru textilní tvorby pro ni vytvořili unikátní textilní design, který navazuje na využití konkrétní produkce dané firmy.

Město Dvůr Králové nad Labem zastupuje rodina Sochorů, která zde podnikala na poli textilního průmyslu.

 

 

Program roadshow:

 • 5. 9. Středa
  10:00 – 11:30 Kino / debata a program pro střední školy
  14:00 – 17:00 Procházka městem za historií rodiny Sochorů
  Sraz na Zálabí před administrativní budovou od Pavla Janáka, Benešovo nábřeží 1174
  Půjdeme přes lávku, náměstí, navštívíme rodný dům sochaře Gutfreunda, Gočárovu funkcionalistickou vilu a procházku zakončíme uctěním památky rodiny Sochorů na místním hřbitově u náhrobku s mozaikou od Františka Kysely. Provádí Ladislav Čumba
 • 6. 9. Čtvrtek
  místo: Městská tržnice (vstup z Tylovy ulice vedle městské knihovny Slavoj)
  17:00 Přednáška a následná debata:
  Téma: Významné rodiny, které stály u vzniku první republiky od Aše po Užhorod /Národní styl a umělci ve službách státu – Janák, Gočár, Kysela, Gutfreund / Pohled studentů na historii rodin, jejich archivní bádání / Rozdílná situace v Čechách a na Slovensku / Industriální architektura továrních komplexů a jejich možné využití / Současná pozice tržnice
  Účast přijali: Vlastimil Havlík PhDr., Ph.D., MgA. Jitka Škopová, Ing. Josef Jiránek, Mgr. Andrea Březinová, Doc., M.A. Mária Fulková, Mgr. Ladislav Čumba, studenti UMPRUM

 

 • 18:30 (7.–21. 9. 2018) Vernisáž výstavy Aš po Už studentů Ateliéru textilní tvorby
  Prostor výstavy bude po celou dobu trvání otevřen neformálním diskuzím studentů s místními občany o historii a budoucnosti města, ve kterém žijí.
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.