Bře 19

Aukce výtvarného umění – European Arts

V sobotní aukci (17. 3: 2018) síně European Arts v Obecním domě v Praze se dražila velmi zajímavá kolekce tří set vybraných děl českého i evropského výtvarného umění. Celkově sběratelé za jediné odpoledne utratili téměř 50 milionů korun a svádělo se mnoho napínavých bitev téměř o každou položku. Většina děl mnohonásobně překonala vyvolávací cenu a bylo vidět, že sběratelé milovníci umění i široká veřejnost náležitě docenili kvalitu a rozmanitost aukční nabídky.

Zásadní artificielní obraz Jindřicha Štyrského / Déšť z roku 1927 se vrátil po třech letech do aukce a jeho cena se vyšplhala z vyvolávací ceny 11 500 000 Kč na 15 500 000 Kč včetně aukční provize.
Olej na plátně, 48,5 x 60,5 cm, rámováno, datováno 1927, signováno vpravo dole STYRSKY 1927. Opatřeno odborným posudkem PhDr. Karla Srpa.
Obraz Jindřicha Štyrského pochází z jeho artificielistického období, které rozvíjel zejména v Paříži ve druhé polovině dvacátých let minulého století, kde žil společně s Toyen. Obraz, jenž na autorově posmrtné výstavě dostal název Déšť (Jindřich Štyrský, SVU Mánes, 4. – 25. duben 1946, č. k. 112) Patří k nejpůvabnějším Štyrského obrazům z arteficielistického období vůbec.

Precizně propracovaný olej z roku 1915 od významného malíře a profesora Akademie výtvarného umění Vlaha Bukovace / Paní Kopistová se synem, vydražil významný tuzemský sběratel na telefonu za 3 100 000 Kč. Jedná se o třetí nejvýše vydražený obraz Vlaha Bukovace na tuzemském trhu.
Olej na plátně, 90 x 110 cm, rámováno, datace 1915, signováno vlevo dole Vlaho Bukovac, č. soupisu 947. Publikováno: Uchytil Kružič Vera, Vlaho Bukovac, Život i dielo 1855–1922, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2005, str. 415, soupis č. 947.

Vzácný symbolistní olej Jaroslava Panušky / Strašidlo (1900) se po napínavém souboji třech dražitelů na sále i na telefonu vyšplhal z vyvolávací ceny 180 000 Kč na více než půl milionu korun. Nový majitel za něj zaplatil přesně 558 000 Kč.
Olej na kartonu, 63 x 47 cm, rámováno, pod sklem, datace – okolo r. 1900, signováno vlevo dole PANUŠKA.
Otakar Mrkvička / Zpívající dívky (1942)

Vystavovaný olej Zpívající dívky od významného člena Děvětsilu Otakara Mrkvičky z roku 1942 byl po souboji dražitelů na sále i na telefonu vydražen za 435 000 Kč.
Olej na plátně adjustovaném na dřevě, 32 x 23 cm, rámováno, datace 1942, signováno vpravo dole OMRKVIČKA, zezadu opatřeno výstavním štítkem.

Velmi výrazná Kupkova kresba – Portrét ženy z roku 1908 / 1909 zřetelně obohacující poznání autorovi tvorby na konci prvého desetiletí dvacátého století se v sobotní aukci vydražila za 2 295 000 Kč.
Pastel na papíře, 38 x 34,5 cm, datace 1908/1909, signováno vpravo dole Kupka spolu s autorskou dedikací. Opatřeno odborným posudkem PhDr. Karla Srpa a opatřeno certifikátem pravosti od Pierra Brullé.
Zrzavého vzácné litografie téměř za milion

Velký rozruch v Grégrově sále Obecního domu vzbudila dražba 6 mimořádných litografií od Jana Zrzavého z cyklu Album (1918) dohromady se vydražily za 961 000 Kč, přičemž součet jejich vyvolávacích cen byl 150 000 Kč. Na své si tak přišli i milovníci grafických prací.

Další informace a obrazový materiál lze získat na adrese: European Arts, Senovážné náměstí 8, 110 00 Praha 1, tel. 233 342 293, 233 343 194, nebo 602 468 308, 739 087 454 e-mail: svoboda@europeanarts.cz. Aukční katalog je na adrese www.europeanarts.cz .

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.