Jednota umělců výtvarných – Galerie Nová síň

Pravidelná letní výstava výtvarného spolku Jednota umělců výtvarných. Zakladatelé a historie Jednoty umělců výtvarných Každý spolek tvoří individuální živí jedinci, historie spolku je tedy i konkrétní historií jeho významných osobností, v případě Jednoty umělců výtvarných, historií za uplynulých sto let. Členy Jednoty umělců výtvarných byli význační umělci několika generací. Jednota vznikla před více než sto lety, kdy význačné osobnosti výtvarného umění generace Národního divadla odešli z Umělecké Besedy. Jednota vznikla z opozice na současnou situaci ve vedení Umělecké Besedy. Bylo rozhodnuto založit nový spolek sdružující výtvarníky a navazující na české tradice, které v té době byly některými kritiky nezodpovědně zlehčovány. Byl to Josef Václav Myslbek, který navrhl název spolku zřejmě proto, aby již ze jména spolku bylo patrné, že tvorba jeho členů bude v ideové souvislosti s vlasteneckým spolkem Jednoty umělců výtvarných, založeným z ideálů roku 1848 a z iniciativy vlastenců, jakými byl například velmi aktivní Josef Mánes (sám navrhl členskou legitimaci a prémie). První valná hromada se konala 28. března 1898 a podle prezenční listiny se jí zúčastnilo třicet výtvarníků. Ustavující schůze se uskutečnila 6. dubna 1898 a prvním starostou byl zvolen J. V. Myslbek, prof. F. Ženíšek byl zvolen jeho zástupcem a E. K. Liška zastával funkci jednatele. Za zakladatele Jednoty umělců výtvarných bych chtěl uvést […]

LUMÍR ČMERDA, “NEJEN DŘEVĚNÉ RELIÉFY” – Galerie Nová síň

Lumír Čmerda, “Nejden dřevěné reliéfy” Říká se tomu lokální patriotismus, když je někdo pyšnej na místo, v němž žije. Být poctivým lokálním patriotem dá někdy práci – jsou na světě místa, kde není čím se chlubit a kde je třeba hodně fantazie, aby mohl být člověk na něco hrdý. Praha, kde krom mnoha jiných žije taky pan Čmerda a já, není ten případ. Kam se podíváme, všude nám nabízí důvody k hrdosti. Praha má svou magii – nechť je mi odpuštěn tenhle nevědecký termín. Určitě by se slovo magie dalo nahradit slovem únosnějším, ale já to nedovedu. Slovo krása je nedostatečné. Krásný je barokní dům na Malé straně, krásná je holka, která v tom domě bydlí, krásný je pohled na Hradčany a krásný je zvuk, který vydává Zpívající fontána před Belvederem, jehož architektura je rovněž krásná. Ale souhrn toho všeho, ta nádherná kompozice, do níž patří všechny věže, historie tohoto města, umělci a vědci, kteří tu žili a žijí, zbytky přírody od Petřína až po skály v Divoké Šárce, všechny romány, jejichž děj se v Praze odehrává, všechny básně, které to město oslavují, vrabci v parku a apoštolové na orloji – to všechno dohromady je jev, disponující magickými silami. Ty […]

Vetřelci a volavky s GHMP – komentované procházky s Pavlem Karousem (Chmelnice) – GHMP

Vetřelci a volavky s GHMP – komentované prohlídky vybraných objektů ze souboru veřejné plastiky se sochařem Pavlem Karousem – autorem projektu „Vetřelci a volavky“ V sobotu 30. června bude realizována procházka za výtvarnými artefakty z doby reálného socialismu podél Koněvovy třídy. Procházka se zakončí v aplikované utopii squatu Klinika. Sraz je v 15:00 na tramvajové zastávce Spojovací. Plánovaná doba procházky cca 3 hod. Vstup v rámci komentované prohlídky zdarma.   30. 6. 2018 od 15:00 Praha 3 – Chmelnice sraz: na zastávce tram Spojovací vstupné: zdarma kontakt a rezervace: edukační aktivity GHMP: 606 612 987; edukace@ghmp.cz Více informací zde

Lektorská prohlídka historických interiérů Colloredo-Mansfeldského paláce – GHMP

Lektorská prohlídka historických interiérů Colloredo-Mansfeldského paláce Colloredo-Mansfeldský palác patří k vynikajícím příkladům pražské palácové architektury s bohatým stavebním vývojem snoubícím v sobě prvky vrcholného baroka a pozdějších rokokových a druhorokokových úprav. Barokní objekt nacházející se na jednom z nejexponovanějších míst staré Prahy u Karlova mostu byl postaven na základech románské a gotické zástavby a renesanční budovy. Mezi jeho majiteli najdeme řadu zajímavých osobností od hraběte Jáchyma Ondřeje Šlika, popraveného za účast při pražském stavovském povstání, přes jezuitský řád, saského kurfiřta, krutého hraběte Bredu až k Pavlu Jindřichovi knížeti z Mansfeldu-Fondi. Kníže nechal v letech 1736–1737 původní palác, navržený zřejmě Giovannim Battistou Alliprandim, přestavět Františkem Ignácem Preé do vrcholně barokní podoby. Definitivní novorokokovou tvář interiérům stavby pak v šedesátých letech devatenáctého století vtiskla rodina Auerspergů, která pak kolem roku 1900 přestavěla velkou část paláce na luxusní činžovní dům. Nejkrásnějším a zřejmě nejlépe dochovaným prostorem paláce je taneční sál, jehož definitivní výzdoba byla patrně dokončena v letech 1736–1737. Autory nástropní fresky s námětem shromáždění olympských bohů jsou freskař Pietro Scotti a kvadraturista Giovanni Battista Zeist. Palác je spojen s významnými šlechtickými rody, ale také s kulturními a historickými událostmi, mezi jinými s posledním zasedáním královské rady „zimního krále“ Fridricha Falckého po bitvě […]

Sobotní výtvarný workshop: Hry s odrazy / k výstavě Vladimír Škoda: Harmonices Mundi / Johannes Kepler – GHMP

Výtvarný workshop pro všechny věkové kategorie k výstavě Vladimír Škoda: Harmonices Mundi / Johannes Kepler Východiskem výtvarných reakcí se stanou autorovy abstraktní formy, které jsou inspirovány především kosmickými tělesy a s nimi souvisejícími teoriemi a zákony Johannese Keplera. Dokonalý tvar koule, zrcadlící okolní prostor, se stane hlavním prostředkem pro vytvoření drobných i rozměrných soch, objektů a instalací. Zaměříme se také na tvorbu ve stylu land artu a site-specific. Během konání workshopů budou výsledná díla dočasně a krátkodobě instalována do vybraných míst v zahradě. Navážeme na materiály, které autor nejčastěji využívá, tedy nerez, měď a bronz. Objekty budeme sestavovat z koulí se zlatým a stříbrným povrchem, umožňující reflexi okolního prostředí. Budeme se zabývat ztvárněním mikro i makro světů – atomů, molekul a také planet, nacházejících se nejen v naší sluneční soustavě, ale i neznámých vesmírných těles a hvězd. Kromě vytváření reálných skulptur budou moci návštěvníci do reprodukcí fotografií interiéru i exteriéru zámku navrhnout formou skic prostorové realizace koncipované přímo pro daný prostor. V rámci prohlídek upozorníme i na barokní sochy ze schodiště Tartar, kde mnozí zobrazení antičtí bohové jsou nositeli jmen planet (Jupiter, Mars, Pluto, Neptun, Merkur). K výstavě se budou realizovat i speciální haptické výtvarné dílny určené pro nevidomé a […]

Letní kino Karlovka – GHMP, Be2Can

Galerie hlavního města Prahy otevírá letní Kino Karlovka! Společně s filmovou distribuční společností Be2Can vás srdečně zveme na promítání pod širým nebem uprostřed Starého Města, na nádvoří Colloredo-Mandsfeldského paláce, Karlova 2, Praha 1.   Hudba Zdeněk Liška (Pavel Klusák, 2017, CZ) 27. 6. 2018 od 21:00 (po setmění) / vstupné: 30 Kč Reality Show (Garrone, 2012, IT) 28. 6. 2018 od 21:00 (po setmění) / vstupné: 60 Kč     letní kino Karlovka, nádvoří Colloredo-Mandsfeldského paláce, Karlova 2 celý program letního kina Karlovka

Markéta Hlinovská: Srst ve městě – GHMP

Markéta Hlinovská: Srst ve městě Markéta Hlinovská měla svou první větší samostatnou výstavu v GHMP již v roce 2010 jako čerstvá absolventka AVU v Domě U Zlatého prstenu v rámci cyklu Start up určeného pro mladé umělce. Autorka tehdy vytvořila instalaci Přihořívá vztahující se k tématu úkrytů a skrýší prezentovanému prostřednictvím autorčiných průzkumů zvířecí sféry. Letošní výstava Hlinovské v Colloredo-Mansfeldském paláci nazvaná Srst ve městě na ni zčásti navazuje, jde však o mnohem rozsáhlejší a tematicky více vrstevnatý prostorový projekt zralé autorky. V centru pozornosti umělkyně zůstává poměrně realistické znázorňování zvířat. Spolu s lineárním – většinou monochromním – pojetím patří k nejviditelnějším charakteristickým znakům její tvorby (k oblíbeným motivům jejího ikonografického repertoáru patří kupříkladu kočka, plameňák, klokan, medvěd, opice a králík). V pracích Hlinovské figurují zvířata jako herci, aktéři a hybatelé děje. Lidské postavy na nich nenajdeme, člověk je přítomen implicitně prostřednictvím fragmentů jím stvořeného „umělého“ světa (kupříkladu příbytky ze souboru akvarelů Oh Canada, 2018). Autorka nachází nečekané paralely a vztahy mezi světem živé přírody zastoupeným zvířaty a člověkem stvořeným světem umělým. V tematicky členěné expozici v Colloredo-Mansfeldském paláci autorka vystavila několik zajímavých cyklů. Vedle prostorové instalace papírových rolí Březový les (2017) a série zvířecích portrétů Plyš (2017) je to […]

Jordi Galí, Foco alAire, Sébastien Fournier a Ghana Dance Ensamble / 3 kontinenty – 4 představení – 14 umělců – GHMP

Jordi Galí, Foco alAire, Sébastien Fournier a Ghana Dance Ensamble / 3 kontinenty – 4 představení – 14 umělců GHMP ve spolupráci s Centrem choreografického rozvoje SE.S.TA vás srdečně zvou na první festivalový den KoresponDance   27. 6. 2018 od 18:00 Trojský zámek, zahrady vstupné: zdarma Festival KoresponDance Více informací zde   program: Ukázka z hudebního repertoáru Ghana Dance Ensemble Ghana Dance Ensemble je vlajkovou lodí v profesionální celosvětové reprezentaci Ghany a jejího hudebního a tanečního dědictví, a to na základě kvalitní odborné práce a experimentálního výzkumu, pod vedením Bena Obida Ayettey udržuje autenticitu tradic, ale zároveň nadále rozšiřuje repertoár a zkoumá tanec a hudbu jako výrazový prostředek současných otázek Sébastien Fournier Kontratenorista Sébastien Fournier se specializuje se na starou hudbu, jako sólista vystoupil na mnoha festivalech v Evropě a v Hongkongu. Je zakladatelem sboru barokní hudby Sprezzatura, který má mimo jiné bohaté zkušenosti s popularizací staré hudby. Od roku 2010, kdy reprezentoval Francii na EXPO v Šanghaji, intenzivně spolupracuje s čínskými umělci. Zahrady Trojského zámku nechá rozeznít několika barokními áriemi Jordi Galí: 22 Callioux 22 Callioux je představením pro jednoho tanečníka – performera a 22 kamenů. Je současně sólovým vystoupením i typem elementární instalace, která zkoumá paradoxní a poetický vztah mezi […]

Young Visegrad Photography – UMPRUM

Young Visegrad Photography Absolventi Ateliéru fotografie Tomáš Brabec a Rudolf Skopec, který s ateliérem i nadále externě spolupracuje se představí na výběrové výstavě Young Visegrad Photography. Putovní výstava se postupně představí ve všech hlavních městech Visegrádské čtyřky – Budapešti, Varšavě, Praze a Bratislavě. Young Visegrad Photography je výstava, která byla uspořádaná u příležitosti maďarského předsednictví Visegrádské čtyřky. Představí vybrané práce mladých fotografů, čerstvých absolventů uměleckých škol z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Na projektu spolupracuje sedm uměleckých institucí, které vybraly 15 mladých umělců, kteří ukončili své studium v posledních třech letech. Kurátorem výstavy je Gábor Arion Kudász z Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest, jedné z institucí, která je do projektu zapojená. Spojujícím tématem výstavy jsou světy vytvořené člověkem. Young Visegrad Photography se pokouší umístit práce mladých umělců do kontextu ve kterém jsou definovány charakteristiické rysy, konkrétně přístup střední a východní Evropy vůči širším globálním souvislostem. Jednotlivé práce vyrůstají z národnostních specifik a liší se přístupem výuky a individualitou jednotlivých tvůrců.   Budapešť Varšava – Szcecin Book fair (16.–17. 6. 2018) Praha – Kongresový palác, výstava během slavnostního plesu Visegrádské čtyřky ( 26. 6. 2018) Bratislava – Městské divadlo (27. 6. 2018) Více o výstavě zde     […]

Matěj Polách a Vojtěch Říha – Superior Objects – UMPRUM

  Absolventi UMPRUM, Vojtěch Říha z Ateliéru tvorby Písma a typografie a Matěj Polách z Ateliéru keramiky a porcelánu představí svou kolekci Superior Objects na stejnojmenné výstavě v Marseille. Porcelánová kolekce Superior Objects vychází z abecedy Vegan Sans. Jejím autorem je typograf Vojtěch Říha, který se již během studia zabýval vytvářením porcelánových objektů a absolvoval stáž v Ateliéru keramiky a porcelánu Maxima Velčovského. Kolekci rozvinul do sériové výroby se spolužákem Matějem Poláchem. Každé písmeno (litera) abecedy bylo otočeno kolem své levé osy, čímž vznikl soubor symetrických objektů. Inspirací pro rotaci byl modelářský kruh, s jehož pomocí také Matěj Polách formy vyráběl. Písmena se následně odlévala a opatřila glazurou. Stejný efekt, který je možné ve 3D software vytvořit během vteřin, trval vyrobit i celý den podle náročnosti. Vytažením písma do prostoru reaguje na digitalizaci, během které se značně zjednodušily nástroje pro tvorbu autorských abeced. Důsledkem je však podle Vojtěcha jisté zploštění oboru: „Řada písem není dostatečně zajímavých, chybí jim detail a vznikají do počtu. Chceme ukázat, že i po digitalizaci jako typografové musíme ovládat řemeslo tvarování a mít velký cit pro materiál. Věřím, že na všech mých písmech to jde poznat.“ Kolekce Superior Objects vzbudila poprvé pozornost na Designbloku 2016, kde […]