PODMÍNKY NEMOŽNOSTI V/VII | Nelidské zdroje – UMPRUM & Galerie Kurzor

V rámci tematicky provázaných skupinových výstav s názvem Podmínky nemožnosti proběhne v Galerii Kurzor i výstava Nelidské zdroje, na které se přestaví kromě Aleksandry Vajd a Jimeny Mendozy i práce absolventek UMPRUM z různých ateliérů. Kurátor Václav Magid o výstavě mimo jiné píše: “V rámci výstavního cyklu Podmínky nemožnosti byly zatím tematizovány proměny času, prostoru, práce a jazyka jako základních rámců formujících subjektivitu. Slovo „subjekt“ se přitom často používá tak, jako by bylo synonymem slova „člověk“. Výstava Nelidské zdroje si klade za cíl aspoň částečně zpochybnit toto ztotožňování subjektu a člověka. Jak se máme postavit k projevům inteligence a agence jiných než lidských subjektů? Proč bychom se měli jako konkrétní osoby spokojit s tím, že jsme zařazováni pod obecné označení homo sapiens? Leží odpovědnost za fatální projevy antropocénu skutečně na lidstvu jako druhu? A neukrývá se v samém jádru našeho lidství cosi cizího, co se vzpírá lidskému poznání a moci?” Seznam vystavujících: Aleksandra Vajd (vedoucí Ateliéru fotografie) & Jimena Mendoza (absolventka a nyní lektorka anglického programu Visual Arts), Marie Lukáčová (absolventka Ateliéru supermédií), Miroslava Večeřová (absolventka Ateliéru fotografie), Aleksandrina Yordanova (absolventka Ateliéru malby), a dále Dočasná zóna, Anna Hulačová, Jakub Němec, Adéla Součková   vernisáž: 26. 6. 2018, 18:00 – […]

Kryštof Strejc na skupinové výstavě ANGSTLUST. Can you resist the evil of the thriller? – UMPRUM

  Student Ateliéru malby Kryštof Strejc a dva absolventi Akademie výtvarných umění v Drážďanech – HFBK Dresden se představí na skupinové výstavě ANGSTLUST. Can you resist the evil of the thriller? v Drážďanech. ANGSTLUST je německý výraz pro mravenčení ze strachu. Kromě výstav mají lidé obvykle sklon propojovat tento výraz s hororovými filmy nebo strachy. Průvody duchů, bizarní scenerie, zvuky a světla vzbuzují v návštěvnících zvědavost. Raiko Sáncher a Miriam Schröder vytvořili pro výstavu prostor, ve kterém jsou práce prezentované v řadě různých perspektiv, ve kterých má divák možnost se poghybovat. Videa, sochy a malba jsou hmatatelné prostřednictvím asociací a prožitků. vystavující umělci: Kryštof Strejc, Theo Huber, Magdalena Schön kurátoři: Raiko Sánchez, Miriam Schröder Kryštof Strejc (1994) – student Ateliéru malby Jiřího Černického a Michala Novotného na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Autor vytváří rozměrné pastelové kresby, které kombinuje s objekty a sochami či vše spojuje dohromady. Důležité je spojení materiálů, formy obrazu, asociací a jednotlivých názvů. Podněty pro nejnovější výstavu Xanax, Hype, M.O.B., Crabs vycházejí z mysticko-magického a čarodějného světa, který se odehrává mezi současnými fashion brandy Thrasher a Supreme a vystupují v něm američtí rapeři Kendrick Lamar (v mikině Dreamer) a Lil Wayne, R&B zpěvačka Rihanna, kteří jsou […]

KŘEST KNIHY ADA KALE – UMPRUM & Galerie Etc

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Vás srdečně zve na křest katalogu Ada Kale, který se koná v galerii Etc. Ada Kale (Matěj Pavlík, Lucie Rosenfeldová, Pavel Sterec, Jiří Žák). Alternativní fakta o nejsevernější islámské exklávě v Evropě po roce 1902 / Ada Kaleh. Alter Facts of the Northest Islamic Exclave in Europe After 1902 Ada Kale byl ostrovní exklávou ottomanských Turků na Dunaji na území dnešního Rumunska. V 70. letech byl zatopen při stavbě přehrady Železná vrata. Nicolae Ceaușescu jeho obyvatelům nabídl možnost přestěhovat se na jiný ostrov, na který dokonce nechal přenést dispozice opevnění z původního ostrova. Ti nabídku nepřijali, a „nový Ada Kale“ je tak dodnes prázdnou opuštěnou maketou toho původního. Případ ostrova Ada Kale vyvolává mnoho otázek a je zajímavý jako problém enviromentální, historický, etnický, ale i estetický. Nacházel se v bezprostřední blízkosti slovenských, českých, srbských, německých a samozřejmě rumunských vesnic, a jde tak o pohoruhodný případ kontaktu různých jazykových, národnostních a náboženských skupin obyvatel. Ada Kale nám slouží jako metaforický půdorys knihy, neboť již od antiky bylo doporučováno rétorům představit si nějaké konkrétní místo – budovu, půdorys – a „ukládat“ si do něj témata své řeči, aby si je lépe pamatovali. Kniha představuje témata zpracovaná galerijním […]

VABANK Ateliér ilustrace a grafiky UMPRUM & Východočeská galerie v Pardubicích

VABANK Ateliér ilustrace a grafiky UMPRUM „Jelikož současné umění je převážně intelektuálské, a až příliš často se zbavuje výrazu výtvarného a schopnosti i ochoty promlouvat k nepoučenému divákovi, jsou naše možnosti v této nádherné opuštěné oblasti nesmírné. Kniha se stala v mnoha případech galerií a texty bývají obraznější než samotné galerijní umění. Kniha – to je svobodný prostor.“ Juraj Horváth, Pondělní manifest, 2016 Výstava Vabank představuje rozsáhlý soubor kreseb, grafik, tisků, knih i plakátů – prací studentů – vzniklých v několika posledních letech v ateliéru ilustrace a grafiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Současné podoby a možnosti ilustrace jsou rozmanité, stejně jako studenti, kteří prošli (a procházejí) ateliérem. Ten, s jeho vedením a specifickou atmosférou, jim vedle konkrétních úkolů a společné práce poskytuje zázemí, svobodný prostor, otevřenost pro dialog i vlastní vyjádření; tvůrčí „podhoubí“ vyrůstající ze setkávání, rozhovorů, sdílených zážitků i výletů do plenéru. Společenství, které vzniká, spojuje jednotlivé osobnosti a zároveň akcentuje jejich specifické vlastnosti a tvůrčí přístupy, osobitou poetiku i jedinečný pohled na svět. Obecně sdílenou hodnotou je snaha o celistvost prožívání a zaznamenávání, poctivý přístup k řemeslu, materiálům, ale i historickým předobrazům a předchůdcům. Inspirativní zdroje jsou neomezené, nacházejí se všude kolem, bez ohledu na to, […]

Joanne Pang: CLOSE BY – Studio Prám

Joanne Pang: CLOSE BY Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy singapurské rezidentky Joanne Pang: CLOSE BY / We cordially invite you to the opening of the exhibition of our singaporean resident Joanne Pang: CLOSE BY „Na výstavě Close By vystavuji díla, která vznikla během mé rezidence ve studiu Prám. Inspiruji se setkáním mezi člověkem a prostředím a pro tento rezidenční pobyt zejména tím, jak je přítomnost vytvářena nepřítomností. Například, jak mé tělo reaguje na suché klima v Praze, nebo liminální stav opuštěného městského prostoru a jazyka jako strukturního rozdílu mezi lidmi. Používám malbu jako prostředek vysvětlení vztahu mezi tělem, místem a významem. Hledám strukturu v rámci proudu a naopak. V tomto procesu si pohrávám s pohybem, náhodou a povrchem, abych vytvořila intuitivní dialog mezi energií a blízkostí. Skrze působení inkoustu, akrylové barvy, grafitu a vosku, zkoumám sjednocování pohybu a nehybnosti, suchého a mokrého a vytvářím hmatovou stopu na předem obarvené látce. Síla je zhmotněna skrze různá gesta využitím linie a formy. Následně se obraz stává branou, do které můžete vstoupit, nebo jí odejít, přemístit nebo přesunout něco, nebo sebe samého.“ Joanne Pang (1986) je umělkyně a grafická designérka žijící v Singapuru. Zajímá se o vztah mezi tělem, pamětí a strukturou. Klade […]

Ondřej Vicena: HD Blue Světlo – NAU Gallery

Ondřej Vicena: HD Blue Světlo (c/k diplomová práce / diploma work) “Tak tohle je můj palác! Můžeš mi řikat Walti Rychman, i když se jmenuju Walter. Jsem tu sám free a v pohodě. Mám rád blue světlo, protože to blue světlo mě živí. Dneska ráno jsem si vypálil cédéčko na jedný z vlastních mašin blue světlem a poslouchám to furt. Jdu do bazénu.” Instalace HD Blue Světlo je o modrém světle, je o konspiračních teoriích, o smyšlených informacích, je o nostalgii ke starým technologiím, které jsou v kontrastu s těmi novými. Je ovlivněna problémy s ukládáním dat, o magnetické síle, je o odkazech na 90. léta. Je o na slunci vybledlých tiscích na reklamních bannerech a za skly výloh. Je o painballu, acidovém ambientu a nekonečných chodbách se servery.   vernisáž / opening: 20. 6. od 19:00 / 7 pm 21. 6. – 3. 8. 2018 NAU Gallery, Kubelíkova 22, Praha 3 Více o výstavě zde

Lektorská prohlídka Zámku Troja – GHMP

Lektorská prohlídka Zámku Troja Trojský zámek je stavba pozoruhodná a výjimečná. Spíše než zámkem by se vlastně měl nazývat vilou: je totiž ozvěnou honosných římských předměstských vil, které na své dlouhé cestě viděl její stavebník, Václav Vojtěch hrabě ze Šternberka. Velkolepé domy uprostřed nekonečných zahrad jej uchvátily natolik, že se rozhodl přenést kousek „Věčného města“ do své rodné země. Mladý hrabě měl šťastnou ruku při výběru místa i umělců, kteří měli jeho sen uskutečnit. Stavba raně barokního zámku Troja byla zahájena v roce 1679. Autorem projektu zámku byl architekt francouzského původu Jean Baptiste Mathey. V návrhu zúročil zkušenosti ze svého pobytu v Itálii a inspiroval se typem římské příměstské vily. Středem a dominantou celé hmoty stavby je velký sál, z něhož se do obou stran rozbíhá chodba s enfiládou přilehlých salónů. Po stranách stavbu vertikálně i horizontálně ukončují dvoupatrové věžovité belvedery. Sochařská výzdoba dvouramenného schodiště vedoucího do zahrady byla svěřena drážďanským umělcům Georgovi a Paulu Hermannovým. Monumentální plastiky, zdobící schodiště, symbolizují boj Titánů s antickými bohy. Jednotlivé plastiky po obvodu schodiště představují antické bohy, alegorie denních i ročních období a světadílů.   24. 6. 2018 od 16:00 Zámek Troja vstupné: 120 Kč / 60 Kč Více informací zde

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory – GHMP

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Zahradní slavnost I. / k výstavě Vladimír Škoda: Harmonices Mundi / Johannes Kepler. Interaktivní výtvarné dílny budou pojaté jako zahradní slavnosti, které se odehrají za doprovodu živé hudby. Po formální a obsahové stránce volně navážeme na sochařskou tvorbu Vladimíra Škody a inspirovat se budeme i prostředím zámku a zahrady.   24. 6. 2018, 13:00–18:00 Zámek Troja, eko-ateliér v oranžerii vstupné: 20 Kč / nutná rezervace kontakt: MgA. Eva Pejchalová; +420 721 328 021; pejchalovaeva@seznam.cz Více informací zde

Vetřelci a volavky s GHMP – komentované procházky s Pavlem Karousem

Vetřelci a volavky s GHMP – komentované prohlídky vybraných objektů ze souboru veřejné plastiky se sochařem Pavlem Karousem – autorem projektu „Vetřelci a volavky“ V sobotu 23. června se uskuteční procházka po Hostivaři a Štěrboholech za výtvarnými díly z doby reálného socialismu. Sraz je v 15:00 před výstupem stanice metra Depo Hostivař. Plánovaná doba procházky cca 3 hod. Vstup v rámci komentované prohlídky zdarma.   23. 6. 2018 od 15:00 Praha 10 – Hostivař, Štěrboholy: sraz před výstupem stanice metra Depo Hostivař vstupné: zdarma kontakt a rezervace: edukační aktivity GHMP; 606 612 987; e-mail: edukace@ghmp.cz Více informací zde    

Příběhy pražských a sousoší soch: komentovaná procházka / Vyšehrad – GHMP

Příběhy pražských soch a sousoší – Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech V rámci cyklu přednášek Příběhy pražských soch a sousoší se budou konat čtyři komentované procházky po Vyšehradě, přibližující účastníkům významné sochařské realizace ze souboru veřejné plastiky ve správě Galerie hlavního města Prahy. Seznámíme se například s Myslbekovými monumentálními skulpturami, s pomníkem sv. Václava od Jana Jiřího Bendla a také s díly méně známých i anonymních autorů. Součástí procházky bude také prohlídka Gorlice, v níž si prohlédneme šest originálů barokních soch a sousoší z Karlova mostu.   23. 6. 2018 od 10:00 Vyšehrad – sraz před bazilikou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě vstupné: 20 Kč (součástí je i prohlídka Gorlice) / rezervace nutná z důvodu omezené kapacity kontakt: Tereza Kučerová; +420 774 454 089; tereza.zbor@gmail.com Více informací zde