We want machines to become more human while we are becoming machines – UMPRUM

Multimediální projekt studentů Ateliéru módní tvorby Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Artificial Intelligence zaujal organizátory festivalu ARS ELECTRONICA v rakouském Linci natolik, že je pozvali jako jednoho z hlavních hostů festivalu v sekci Campus. Představí se zde výstavou We want machines to become more human while we are becoming machines. Studenti pod vedením Pavla Ivančice pojali módu jako interdisciplinární platformu a po dobu dvou semestrů zkoumali fenomén umělé inteligence z pohledu generace Mileniálů. Propojovali zde nové technologie a postoje společenské odpovědnosti a udržitelného přístupu k produkci a spotřebě. „Projekt čerpá z rozpoznání umělé inteligence jako nástroje, který nám může pomoct, jak být více lidskými. Uvědomujeme si, že pozice člověka je nejistá a že jako lidé jsme nedokonalí. Chybování a nedostatky však lidi vedou ke kreativitě a improvizaci, a díky tomu máme za pomoci nových technologií možnost měnit situaci k lepšímu“, říká vedoucí ateliéru Pavel Ivančic. Modelům, které bude možné na Ars Electronica s tématem Error – the Art of Imperfection vidět, předcházel intenzivní výzkum, experimentování a konzultace s řadou odborníků z oblasti inovací a nových technologií. Studenti do nich vnášejí vlastní kreativní vizi, originální metody a jedinečné nápady. Přináší tak řadu různých přístupů, jejichž cílem je pozitivní změna ve společnosti. […]

Mechanical – UMPRUM

Mechanical / Výstava studentů a čerstvých diplomantů Ateliéru produktového designu UMPRUM na Design September v Bruselu   Ateliér produktového designu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se na Design September v Bruselu představí již posedmé. Tentokrát si připravil hravou instalaci plnou strojků a tradičně vyráběných zařízení Mechanical. V současné době rozšíření počítačových dovedností a programů, získávají studenti stále lepší nástroje a možnosti, které jim otvírají nové kreativní prostory. Je ale pochopitelné, že fokus na virtuální prostředí často znamená i ztrátu řemeslné zručnosti a především ztrátu kontaktu s výrobním prostředím. „Návratem k analogovým technologiím, kresbě, skicování a tvorbě modelů v různých typech dílen jsme chtěli ve studentech podpořit materiálovou „citlivost“ a pochopení historických souvislostí. Naše prezentace se zaměřuje na mechanický pohon různých výrobků či výtvarných objektů“, říká k zadání jeden z vedoucích ateliéru prof. Jan Neměček. Studenti Ateliéru produktového designu pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové se zadání chopili s velkou chutí a kreativitou. Vytvářeli hodiny, gramofony, hračky či pohyblivé skulptury, které využívají „vnitřnosti“ starých budíků, šicí stroje, mechanické natahovací hračky. „Věříme v hravost, ale i brutální estetiku strojů, která nám může pomoci rozšířit naše virtuální obzory. V naší prezentaci se zaměřujeme také na spolupráci s výrobci, například gramofony studentů v bakalářském studiu byly vytvořeny […]

Power of Identity II. na Mercedes-Benz Prague Fashion Week – UMPRUM

Power of Identity II. na Mercedes-Benz Prague Fashion Week Po úspěšné prezentaci kolekce Power of Identity na jarní edici Mercedes-Benz Prague Fashion Week (MBPFW), byl Ateliér designu oděvu a obuvi znovu přizván k prezentaci na podzimní edici s druhou části projektu Power of Identity II. Klauzurní projekt Power of identity II: Memory Fashion Message navazuje na předchozí aktivity ateliéru, zejména na projekt Japonsko – klidná síla, který studenti úspěšně prezentovali na prestižním Bunka Fashion Graduate University (BFGU) Fashion Weeku v Tokiu. Při příležitosti výročí sta let od založení samostatného Československa se vedoucí ateliéru Liběna Rochová rozhodla pro zadání ,v akademickém roce 2017/2018, které akcentuje reflexi tradic a národní kulturní historii. Ve spolupráci s významnými českými výrobci jako Baťa a Preciosa vznikly ucelené kolekce oděvů, obuvi a doplňků, které těží z typických řemesel i kulturně-uměleckého odkazu české společnosti. Studenti ateliéru si spolupráci s velkými průmyslovými podniky vyzkoušeli přímo ve výrobě, a to především v prestižní italské obuvnické továrně Kallisté v Benátkách. Inspiraci čerpali výhradně z české kultury, a to tak, aby byl výsledný produkt reprezentativním a po umělecké i technologické stránce konkurenceschopným i na mezinárodním trhu. Tvorba kolekcí byla po celou dobu konzultována s odborníky na národní kulturu a umění a […]

Komentovaná procházka s Pavlem Karousem – DOX

Komentovaná procházka s Pavlem Karousem po výtvarných realizacích v architektuře od Jaroslavy Brychtové a Stanislava Libenského k výstavě CHIHULY – LIBENSKÝ – BRYCHTOVÁ. Pavel Karous (*1979) je sochař, který vytváří objekty, věnuje se site specific instalacím, intervencím do veřejného prostoru a monumentální tvorbě v architektuře. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru Prostorová tvorba. Se svým dlouhodobým projektem „Vetřelci a volavky“ dokumentuje a popularizuje výtvarné umění ve veřejném prostoru v reálném socialismu a v reálném kapitalismu. Je autorem stejnojmenné publikace, která získala první místo v soutěži Nejkrásnější kniha roku 2013 v kategorii Odborná literatura.   16. 9. 2018, 14:00 – 17:00 Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 Místo setkání: náměstí Václava Havla (Piazzeta Nové scény) vstupné:základní 60 Kč / snížené 40 Kč ú zdarma pro členy Klubu přátel DOX kapacita omezená. Prosíme o zakoupení vstupenky či rezervace místa ve formuláři v případě, že jste členem Klubu přátel Více informací zde

NOISY TALK vol. 1 / Daniel Prokop – DOX

NOISY TALK vol. 1 / Daniel Prokop NOISY TALKS je série přednášek určená převážně rodičům s dětmi. Přednášky se konají odpoledne, trvají max. hodinu, v sále je vytvořený dětský koutek a přednášející i návštěvníci jsou obeznámeni s tím, že oproti jiným akcím zde může být celkem hlučno. Témata přednášek naopak s dětmi nebo rodičovstvím nesouvisí vůbec. Řečníky vybíráme tak, aby dokázali zajímavě mluvit o aktuálních společenských tématech, která doplňují probíhající program v centru DOX, ať už to jsou výstavy nebo jiné projekty. Na první NOISY TALK vystoupí sociolog působící v agentuře Median Daniel Prokop. Daniel Prokop se zabývá fenoménem chudoby v současné společnosti, z toho plynoucích sociálních problémů a nerovnosti, ale také rolí médií či populismem. Přednáška volně navazuje na inscenaci divadelního souboru Farma v jeskyni s názvem Útočiště pojednávající o migraci a rozdělené společnosti.   12. 9. 2018 od 16:00 do 17:00 Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 vstupné: dobrovolné / registrace kvůli omezené kapacitě nutná. Registrujte se prosím zde Více informací zde  

Komentovaná prohlídka výstavy Oh, to je lehké – DOX

Komentovaná prohlídka výstavy Oh, to je lehké být chytrý, když někdo všecky tyhle otázky nezná s kurátorkou Marianou Serranovou. Vystavená díla pocházejí z Prahy a Manchesteru. Jsou to subjektivní sdělení jedinečných postřehů a objevů, která vyjadřují individuální přístupy a myšlení. Nevyhnutelně byl jejich vznik ovlivněn zvláštnostmi života, kultury a uměleckých tradic těchto dvou měst a toto snad také ovlivní jejich setkání zde. Zároveň však lze tuto konfrontaci autorů z dvou různých kulturních prostředí chápat jako svého druhu vystoupení nastupující umělecké generace, která si klade nové otázky novým způsobem a která hledá po svém v tradičních i nových postupech a formách umělecké tvorby výrazové prostředky pro nové souvislosti a interpretace.   9. 9. 2018, 16:00 – 17:00 Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 vstup: dospělí 60 Kč  / snížené 40 Kč / zdarma pro členy klubu přátel DOX Více informací zde

Viktor Frešo: Tak tomu říkám koncept – DOX

Viktor Frešo: Tak tomu říkám koncept Rozmanitá absurdní a podvratná prohlášení či slovesné intervence v galerijním i veřejném prostoru se pro několik generací konceptuálních umělců stala základním nástrojem, s jehož pomocí je možné nabourat se hluboko do vědomí diváka a probudit v něm zcela jiné než jen estetické vjemy: pohoršení, šok, vztek či kritickou reakci. Slovenský umělec Viktor Frešo se však na prahu nového milénia rozhodl celou tuto obrovskou a sofistikovanou výbavu konceptuálního umění – intelektuální i materiální –, nechat u cesty. Není sám, koho v posledních desetiletích irituje vyprázdněnost, nabubřelost a spekulativnost konceptuálních projektů a především jejich beznadějná izolovanost od reálných emocí a možného uměleckého prožitku. Jako lék na novodobý lartpourlartismus nabízejí práce Viktora Freša řadu razantních řešení, která berou „umělecký provoz“ útokem a umělci i divákovi umožňují vrátit se k sobě a uplatnit své nezadatelné právo na svobodné vnímání, promýšlení a prožívání umění. Frešo přitom s jízlivým zalíbením sahá po klasických žánrech, které vzápětí bez skrupulí torpéduje. V sebezpytném autoportrétu Som zamindrákovaný kokot či konkretistické textové variaci Nebudem najlepší a najznámejší slovenský umelec! bourá čelním nárazem společensky ustálený a svatě hájený status umělců a dalších „lidí od umění“, kteří často bývají jen prodavači s teplou vodou a nemají […]

Landscape festival Praha 2018

Landscape festival Praha 2018 Landscape festival pokračuje, na září připravuje mimo jiné zajímavé debaty, diskuze i publikaci Život v Praze již od začátku prázdnin zpestřuje šestý ročník festivalu Landscape. Na 60 výtvarných děl, instalací a intervencí do veřejného prostoru od českých i zahraničních architektů a umělců s podtitulem Objevte pražskou divočinu! ozvláštňuje dosud poměrně problematické lokality. Jsou to místa mimo centrum hlavního města, o nichž se vedou stálé diskuze, tedy Vítkov, Rohanský ostrov a Štvanice. Mezi umělci a architekty, kteří se do projektu zapojili, najdeme mimo jiné Kurta Gebauera, Milenu Dopitovou, Tomáše Vaňka nebo H3T architekty, skupinu Woven či Trevisan ateliér+. Důležitou součástí festivalu budou v září diskuse či komentované prohlídky, jejichž cílem je poukázat na chybějící nebo špatná řešení městské krajiny a hledání cesty k těm správným. U příležitosti festivalu vyjde také česko-anglický průvodce PRAGUESCAPE představující výrazné projekty krajinářské architektury, které byly realizovány na území Prahy v posledních zhruba třiceti letech. Doprovodný odborný program 5. září nabídne komentovanou prohlídku spojenou s debatou o urbanistickém vývoji dolního Žižkova s přesahem do výtvarného umění, diskutovat budou například Tomáš Mikeska, radní pro územní rozvoj M. části Praha 3 nebo historik umění Jiří T. Kotalík. 10. září bude pod názvem Urbánní struktury revitalizovaných […]

Všechno mi může být ničím / Everything Means Nothing To Me – Galerie UM / UMPRUM

Všechno mi může být ničím / Everything Means Nothing To Me je píseň Elliotta Smithse, která se stala hlavní inspirací první podzimní výstavy v Galerii UM. Navádí k pátrání po hodnotách a cílech a zároveň dává naději, že citová investice a osobní prožívání je stále nejtrvanlivější silou, nebo dokonce vším. Autoři David Fesl, Kateřina Holá a Jiří Kovanda přistoupili k práci v galerijním prostoru jinak, než je obvykle zvykem. Pracují ve společném tvůrčím týmu, kde se stírá role kurátora a umělce. Svou roli zde hraje i prostor Galerie UM, která se pro ně stala jedním z určujících faktorů instalace. Výstava diváka vtahuje přímo do děje a klade důraz na poetiku, význam a symboliku. „Díla vznikají přímo pro konkrétní situaci a prostor. Od této výstavy si slibujeme vykročení z našich pohodlných poloh. Pracujeme s několika vrstvami. Zajímají nás setrvačné vztahy, lepkavé doteky a utajované styky těchto vrstev a jejich vzájemné ovlivňování. Pomocí romantických mikropříběhů dáváme vzniknout většímu komponovanému prostředí protkanému množstvím asociací a zoufale velkých gest“, přibližují projekt jeho autoři. Všechno mi může být ničím / Everything Means Nothing To Me přímo komunikuje s divákem. Je jedno, že někdy může vyznít až romanticky naivně. Důležitý je pro ni problém navazovat vztahy […]

Zuzana Pernicová: Mými kořeny se dotýkám nebe – Galerie Prokopka

Přijměte pozvání na vernisáž výstavy Zuzany Pernicová: Mými kořeny se dotýkám nebe, která se uskuteční 4. 9. 2018 v Galerii Prokopka. Vernisáž doprovodí četba Warany Psavomorecké.   vernisáž: 4. 9. 2018 od 18:00 výstava: 5. 9. – 30. 9. 2018 Galerie Prokopka, Prokopova 9, Praha 3 Více o výstavě zde