Jakub Tauš: TAU & SHINE vol.II – Galerie Prám

Jakub Tauš: TAU & SHINE vol.II Srdečně Vás zveme na výstavu Jakuba Tauše v Galerii PRÁM / We cordially invite you to the exhibition of Jakub Tauš in PRÁM Gallery Jakub Tauš je absolventem ateliéru sochařství na UMPRUM a posledních 5 let se zabývá převážně tvorbou světelných objektů a instalací na pomezí volného a užitého umění. Principiálně jde o přetváření starých československých designů lustrů a lamp v objekty sochařského charakteru a tím o proměnu v kontextu a „uvádění věcí do pořádku“. Tvoří většinou z oceli a dalších kovů, elektrických komponentů, ale pracuje i s materiály jako je silikonová pryž a také s objekty denní potřeby. Část jeho předešlé tvorby staví na mutaci symbolů, která je jeho způsobem kritikou společnosti. Jakub Tauš is a graduate of the sculpture studio at UMPRUM and for the past 5 years he has been working mainly on the creation of light objects and installations on the border of fine and applied art. The main thing is the transformation of old Czechoslovak designs of chandeliers and lamps into objects of sculptural character and thus of transformation in context and “putting things in order”. He usually works with steel and other metals, electrical components, but also works with […]

Aš po Už/horod – Dvůr Králové nad Labem – UMPRUM

Aš po Už/horod – Dvůr Králové nad Labem Výsledky celoročního projektu studentů Ateliéru textilní tvorby UMPRUM pod vedením Jitky Škopové se představí na podzimní roadshow po vybraných českých a slovenských městech. Studenti v projektu zmapovali osudy významných podnikatelských rodin, které stály u zrodu založení první republiky a následně je propojili se současnou uměleckou tvorbou v oblasti textilního designu. Výsledkem této práce je obsáhlý almanach, výstavy a také besedy, které veřejnosti přiblíží poutavé příběhy dobových podnikatelů. K jednotlivým debatám budou přizváni současníci, kteří jsou s danými rodinami provázáni. Prezentace projektu bude zahájena v městě Dvůr Králové nad Labem výstavou, přednáškou, besedami a procházkou po městě. Výstava, která potrvá až do 21. 9. 2018, nabídne práce inspirované významnými podnikatelskými rodinami a jejich osudy. Studenti Ateliéru textilní tvorby pro ni vytvořili unikátní textilní design, který navazuje na využití konkrétní produkce dané firmy. Město Dvůr Králové nad Labem zastupuje rodina Sochorů, která zde podnikala na poli textilního průmyslu.   5. – 6. 9. 2018 Více informací zde   Program roadshow: 5. 9. Středa 10:00 – 11:30 Kino / debata a program pro střední školy 14:00 – 17:00 Procházka městem za historií rodiny Sochorů Sraz na Zálabí před administrativní budovou od Pavla Janáka, Benešovo nábřeží […]

Aline Schwibbe- Neohrožené Květiny / Fearless Flowers: White Pearl Gallery

Aline Schwibbe- Neohrožené Květiny / Fearless Flowers Z Chicaga přes New York a Berlín do Prahy ! White Pearl Gallery představí výstavu Aline Schwibbe- Neohrožené Květiny: Fearless Flowers (I Move Through Chicago Like Honey). Výstava je první sólo výstavou Berlínské umělkyně Aline Schwibbe v Praze. Bude slavnostně zahájena již 9.8., v 18:00 na adrese White Pearl Gallery, Dittrichova 5, Praha 2 a to za účasti autorky i kurátorky Magdaleny Jadwigy Härtelové. Během výstavy, ve které se umělkyně dotýká témat jako prezentace ženského těla, „whitewashingu“, či spřízněnosti, budou představena díla vytvořená během rezidence Schwibbe v New Yorku vedle kreseb vzniklých před třemi lety v Praze. Podle jejích vlastních slov je tvorba Aline Schwibbe o „vizualizaci vztahů mezi různými fragmenty sebe sama.“ Koláž je opravdu vizuální spojnicí, která se proplétá celou její praxí. Avšak akt vybírání a dávání elementů dohromady je zde méně o fragmentaci či dekonstrukci, strategiích typických pro postmoderní koláž, a spíše jde o proplétání, spojování a vypravěčství. Většinou jsou ony separátní komponenty konstituující Schwibbe díla dílčí proto, že byly vytrženy/roztrženy/natrženy násilími, která jsou tolerována v naší společnosti, jako například rasismus či sexuální objektivizace. Zobrazení těchto komponentů můžeme číst jako malou oslavu jejich neustávající existence, přežití, neústupnosti a radosti navzdory […]

Židovské Museum v říjnu 2018

Navštivte bohatý říjnový program Židovského Musea v Praze. 7. 10. neděle v 16:00. Maiselova synagoga Demokratizace náboženství, demokratizace společnosti Vznik a rozvoj moderních demokratických hodnot zahrnoval i jejich emancipaci od náboženství – v západních společnostech především od křesťanství a judaismu. Náboženství zde mnohdy přejímají demokratický étos a rovněž napomáhají jeho formování. Může být náboženství jedním z činitelů demokracie, přestože obsahuje principy, které jsou v rozporu s demokratickými hodnotami? Nebo je náboženství oblastí lidské zkušenosti, kde by měly být otázky jako genderová rovnost, autorita či význam institucí určovány jinými pravidly? O těchto tématech budou diskutovat Delphine Horvilleur (rabínka / FR), Mona Siddiqui (Edinburská universita / VB) a Ivana Noble (ETF UK / ČR). Moderuje prof. Pavel Hošek (ETF UK / ČR). Program je součástí Festivalu demokracie pořádaného v rámci 22. ročníku mezinárodní konference Forum 2000. V angličtině se simultánním tlumočením. / Vstup volný.   9. 10. úterý v 19:00. Maiselova synagoga Máme si balit? Úpadek liberální demokracie a vzestup antisemitismu ve střední Evropě Antisemitismus ve střední Evropě se opět dostává do veřejného prostoru. V Maďarsku, v Polsku, i na Slovensku jsou antisemitské motivy využívány jako nástroj při hledání obětního beránka, který může za existující i údajné domácí politické problémy. Je vzestup […]

Židovské museum v Praze – program září 2018

Navštivte v září bohatý program Židovského musea v Praze: 6. 9. čtvrtek v 19:00. Maiselova synagoga Ave Musica/ Širim Širi / Písně mi zpívej / Židovská renesanční a barokní hudba Koncert brněnského souboru Ave Musica, během něhož zazní mezi jinými i skladby Salamona Rossiho (1570–1630), Cristiana Giuseppeho Lidartiho (1730–1793) a Abrahama Cacerese (cca 1740). Vstupenky na koncert možno zakoupit v předprodeji v Maiselově synagoze, v Informačním a rezervačním centru ŽMP (Maiselova 15, Praha 1), v síti Ticket Art a na webových stránkách ŽMP, kde naleznete i kompletní program koncertu. Koncerty v Maiselově synagoze se konají s podporou Hlavního města Prahy. / Vstupné 230 Kč / 150 Kč.   9. 9. neděle ve 14:00. Dílna OVK – dvůr Lvíček Arje a židovská symbolika Nedělní dílna pro rodiče s dětmi. Proč má Davidova hvězda šest cípů? Proč jsou na židovských náhrobcích symboly zvířat? To a ještě více se děti dozvědí během nedělní dílny se lvíčkem Arjem, který představí nejznámější židovské symboly. Prohlídka: Starý židovský hřbitov. / Vstupné 50 Kč.   12. 9. středa v 19:00. Maiselova synagoga Tohle je má píseň: Tóny z Terezína doznívají ještě dnes Ve 40. letech je mladý židovský hudebník Rafael Ullmann poslán do nacistického koncentračního tábora. V […]

ONDŘEJ CASKA, “ČÍNSKÁ TUŠOVÁ MALBA” – Galerie Nová síň

Ondřej Caska: Čínská tušová malba Výstava Ondřeje Casky (*1981) prezentovaná v galerii Nová síň pod názvem „Čínská tušová malba“ představuje průřez jeho tvorbou za posledních několik let. Stejně jako řada velkých solitérů české výtvarné scény – Váchal, Reynek a další, Caska okázale ignoruje soudobé módní trendy, modernost tak často prázdnou a povrchní. Obdobně jako čínští mandaríni, státní úředníci a literáti v jedné osobě vytvářející z Poezie, Malby a Kaligrafie úhelné kameny tradiční čínské kultury, Ondřeje živí jeho právnická profese a je tedy malíř z vnitřního nutkání, nikoliv existenčních důvodů. I proto si může dovolit být jako tvůrce dokonale svobodný. Ale svoboda v dálně východním výtvarném projevu vychází z pracovitosti, pokory a úcty k tradici, bez níž není možno zvládnout vrcholně obtížnou a de facto neopravitelnou techniku čínské tušové malby. A tyto ctnosti z Caskovy tvorby tiše a nevtíravě vyzařují. I když má své velké vzory, jakým je např. Fu Baoshi, je svůj a autentický. A pokorně vytváří Kvalitu, Krásu a Obsah, kategorie, které jako by se z tzv. „současného umění“ tak často vytrácely, jsa nahrazeny Prázdnotou, Pózou a Marketingem. Ondřejovy obrazy zachycují důvěrně známá místa – Petřín, pražské hlavní nádraží, Střelecký ostrov, či často postindustriální krajiny médiem čínské tušové malby. […]

Zdeněk Daněk: DNA obrazů – Galerie Václava Špály

Přijměte pozvání na výstavu Zdeňka Daňka: DNA obrazů.   6. 9. 2018 v 18:00 Galerie Václava Špály, Národní 30, Praha 1 kurátor: Radek Wohlmuth Více o výstavě zde  

DIREKT – Novoměstská radnice

DIREKT Umělci, kteří se představují na výstavě Direkt, jsou výraznými osobnostmi současné české výtvarné scény. Jsou spřízněni společnou zálibou v boxu, kterou pěstují v pražském klubu Palaestra. Název výstavy je odvozen jednak od velmi důležitého úderu používaného v boxu, ale můžeme si jej vysvětlit také jako metaforu jejich velmi přímému přístupu k tvorbě. Vystavená díla jsou inspirativním průřezem především současným uměním: od abstraktních obrazů Stanislava Diviše, Karla Štědrého či Aldina Popaji, přes expresivní malby Pavla Formana až po figurativní kompozice Ivana Komárka nebo Vojtěcha Adamce. Řada z nich odráží boxerskou tématiku. Kupříkladu David Böhm spolu s Jiřím Frantou, umělci tvořící ve dvojici, zase názorně ukazují, jak lze objevně boxovací pytel spojit s kresbou. Výstava je obohacena o texty boxujícího básníka Taša Andjelkovského, laureáta ceny Magnesia Litera, a vychází k ní katalog. Vystavující: Vojtěch Adamec, David Böhm, Stanislav Diviš, Pavel Forman, Jiří Franta, Filip Horyna, Libor Kaláb, Krištof Kintera, Ivan Komárek, Aldin Popaja, Karel Štědrý     5. 9. – 29. 9. 2018 Novoměstská radnice vstupné: v souvislosti se vstupem na věž  plné 60 Kč / snížené 40 Kč / rodinné 130 Kč / Během Dnů evropského dědictví / EHD 2018 ve dnech 8. – 16. 9. 2018: plné 40 Kč […]

Lektorská prohlídka Zámku Troja – GHMP

Lektorská prohlídka Zámku Troja Trojský zámek je stavba pozoruhodná a výjimečná. Spíše než zámkem by se vlastně měl nazývat vilou: je totiž ozvěnou honosných římských předměstských vil, které na své dlouhé cestě viděl její stavebník, Václav Vojtěch hrabě ze Šternberka. Velkolepé domy uprostřed nekonečných zahrad jej uchvátily natolik, že se rozhodl přenést kousek „Věčného města“ do své rodné země. Mladý hrabě měl šťastnou ruku při výběru místa i umělců, kteří měli jeho sen uskutečnit. Stavba raně barokního zámku Troja byla zahájena v roce 1679. Autorem projektu zámku byl architekt francouzského původu Jean Baptiste Mathey. V návrhu zúročil zkušenosti ze svého pobytu v Itálii a inspiroval se typem římské příměstské vily. Středem a dominantou celé hmoty stavby je velký sál, z něhož se do obou stran rozbíhá chodba s enfiládou přilehlých salónů. Po stranách stavbu vertikálně i horizontálně ukončují dvoupatrové věžovité belvedery. Sochařská výzdoba dvouramenného schodiště vedoucího do zahrady byla svěřena drážďanským umělcům Georgovi a Paulu Hermannovým. Monumentální plastiky, zdobící schodiště, symbolizují boj Titánů s antickými bohy. Jednotlivé plastiky po obvodu schodiště představují antické bohy, alegorie denních i ročních období a světadílů.   26. 8. 2018 od 16:00 Zámek Troja vstupné: 120 Kč / 60 Kč prohlídky s průvodcem mimo stanovené […]

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Abstraktní formy versus geometrie I. a II. / k výstavě Vladimír Škoda: Harmonices Mundi / Johannes Kepler – GHMP

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Abstraktní formy versus geometrie I. / k výstavě Vladimír Škoda: Harmonices Mundi / Johannes Kepler Interaktivní workshopy budou reagovat na principy tvůrčí práce Vladimíra Škody. Budeme se soustředit na inspirační zdroje autora, kterými jsou vesmír, koule jako dokonalý tvar a geometrické formy. Během realizace budeme řešit hranice abstrakce a geometrie, prostorové plány, vnitřní versus vnější svět. Zaměříme se na sestavování objektů i na práci s perspektivou a obrazem. Budeme se také pohybovat v rovině objektového umění, land artu a výtvarných experimentů s povrchem a tvarem koulí. Sochař Vladimír Škoda působí ve Francii, nicméně do vlasti se vrací poměrně často a jeho díla nejsou českému publiku zcela neznámá. Doposud však jeho tvorba nebyla představena komplexněji, a tak ve spolupráci s Museem Kampa vznikl projekt, který se pokusí shrnout základní linie jeho díla v dosud nebývalém měřítku. Vladimír Škoda pracuje s abstraktními formami, které jsou inspirovány především kosmickými tělesy a s nimi souvisejícími teoriemi. Jeho tvorba byla v minulosti často exponována v historických interiérech i exteriérech, kde tvořila atraktivní kontrast zejména ke středověkému tvarosloví v kameni. V zámku Troja jeho práce používající chladné kovové materiály, zejména pak ocel a nerez, povedou dialog s bohatou strukturou barokní […]