Acoustic Caves: Výstava projektu Ateliéru architektury III ve Vídni – UMPRUM

Acoustic Caves: Výstava projektu Ateliéru architektury III ve Vídni Architektura, která překračuje vžité koncepty. Tak by se dal nazvat dlouhodobý výzkumný projekt Ateliéru architektury III Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM) Acoustic Caves, jehož výsledky budou k vidění na stejnojmenné výstavě v Českém centru Vídeň. Projekt je místem pro inkubaci nových forem architektury a nových přístupů v tomto oboru. Testuje vztahy mezi designem, objektem, prostorem a architekturou a zároveň zkoumá jejich limity. K tomu všemu využívá výpočetní navrhování. „Projekt Acoustic Caves hledá odpovědi na otázky, jakým způsobem můžeme v době radikálních kulturních a technologických změn paradigmatu Průmyslu 4.0 navrhovat a z jakých materiálů realizovat jeho architekturu”, upřesňují autoři výstavy prof. Imrich Vaško a Shota Tsikolyia Výsledky práce studentů UMPRUM pod vedením prof. Imricha Vaška a Shoty Tsikoliy byly již k vidění na výstavě na Milano Design Week na jaře 2018. Na současné výstavě ve Vídni se představí výběr čtyř nejnosnějších exponátů. Hlavní dominantou bude experimentální pavilon CoEx – Controlled Expansion, který opět tvoří centrální prvek výstavy. Je to objekt sestavený z více než 200 segmentů a vytváří vícerozměrný prostor pro rozjímání, komunikaci, nebo pozorování. Jeho autory jsou David Kovařík, Veronika Miškovičová, Ivan Olontsev, Mai Minh Thanh a Záviš Unzeitig. Nebudou […]

Irský večer – Novoměstská radnice

Irský večer je součástí doprovodného programu, který je určen účastníků Bernard’s Summer School 2018 – letní školy zaměřené na irskou tradiční kulturu, která se uskuteční letos již poosmnácté a jejímiž pořadateli je rodina Bernard. Díky pochopení ředitele Novoměstské radnice pana Mgr. Alberta Kubišty máme možnost představit irskou hudbu a irský tanec v historickém sále Novoměstské radnice, tedy v místech, kde se v roce 1998 poprvé oficiálně v Česku slavil za účasti tehdejší velvyslankyně Irska j.e. Mary Cross irský státní svátek – svátek sv. Patrika. Irský večer je koncipován především jako taneční večer, kde si návštěvníci zatancují (a budou se moci i naučit) irské ceilí a setové tance. O hudební doprovod se postará hudební skupina Rookery obohacená o dva lektory letní školy – původem z Irska, kteří vyučují na BSS 2018. Mezi tanečními lektory budou přítomni i ti, kteří projeli kus světa s irskými tanečním i show jako je Riverdance, Rhythm of the Dance, Ragús a další. Irské tance bude také vyučovat nestor irského tance původem z irského Corku John Cullinane, který prvně navštívil ještě tehdejší Československo v roce 1967 se skupinou irských hudebníků a tanečníků. Protože této části irské kultury se zde stále nedostává tolik potřebné publicity a pozornosti, uvítáme […]

Hommage à Peter Vajda – Museum Kampa

Hommage à Peter Vajda Museum Kampa představuje výstavu Hommage à Peter Vajda, která je poctou významné osobnosti slovenské i české kulturní scény. Peter Vajda, zakladatel významné sbírky slovenského umění 60.–80. let 20. století, podobně jako Meda Mládková, svými mecenášskými a sběratelskými aktivitami podporoval umělce, kteří během socialistického režimu nemohli na Slovensku svobodně žít, tvořit a vystavovat. Sbírka Prvej slovenskej investičnej skupiny pod vedením jejího zakladatele a ředitele Petra Vajdy a kurátorky Zuzany Bartošové je slovenským ekvivalentem sbírky Musea Kampa, zaměřené na podobné časové období a zaměřené na umění české a středoevropské scény většinou spojené s neoficiální scénou. Peter Vajda se při koncipování sbírky Prvej slovenskej investičnej skupiny projevil nejenom jako mecenáš s citem pro umění, ale zejména reagoval na potřebu žít v kulturním a demokratickém prostředí. Právě prostřednictvím podpory umělců, kteří byli dlouhá léta mimo „oficiální“ kulturu, a zpřístupňováním jejich umění veřejnosti, chtěl takovéhoto prostředí dosáhnout. Výstava Hommage à Peter Vajda prezentuje ťažiskovú kolekciu zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny v Bratislave, za ktorej zrodom stála inciatíva Petra Vajdu. Sú to práce umelcov, ktorí vytvárali v 70-tych a 80-tych rokoch počas tzv. normalizácie neoficiálnu slovenskú výtvarnú scénu. Tvorili v súkromí, ale slobodne. Svoje diela zverejňovali bez povolenia cenzorov mimo štátnych výstavných […]

ALFONS MUCHA: SLOVANSKÁ EPOPEJ – GHMP

ALFONS MUCHA: SLOVANSKÁ EPOPEJ Slovanská epopej se po dvouleté přestávce opět objeví před zraky veřejnosti. Tentokrát v prostorách, které jsou spjaty se vznikem Československa a zároveň s dalším dílem Alfonse Muchy, který zde dekoroval primátorský salónek. Výstavní prostory v Obecním domě patří k nejreprezentativnějším v Praze a jsou svým secesním charakterem velice spřízněné s autorovou dekorativní tvorbou. Cyklu epopeje pochopitelně vytvářejí také velice vhodnou kulisu, nicméně jejich kapacita nestačí pro všech dvacet monumentálních pláten. Objeví se zde jedenáct obrazů menších rozměrů, které vesměs vznikly během první světové války a po ní, kdy byl Mucha nucen původní rozměry přizpůsobit omezeným dodávkám plátna z Belgie. Devět větších obrazů cyklu zůstává vystaveno v pavilonu H na brněnském výstavišti, kde byly součástí festivalu Re:publika 1918–2018. Tato expozice potrvá do konce letošního roku. Pro specifické podmínky výstavních sálů Obecního domu jsme zvolili technicistní prostorové řešení, jež umožňuje plátna vnímat z obou stran. Odhalí způsob uchycení pláten a diváci se mohou bezprostředně seznámit s kvalitou provedení díla, které i po 90 letech od předání celého cyklu městu Praha zůstává ve skvělé kondici. Tu pečlivě hlídá tým restaurátorů pod vedením Tomáše Bergra, který je také autorem podrobné analýzy Muchovy brilantní techniky malby a zevrubného průzkumu aktuálního stavu […]

Jazzový most 2018 / Jazz Bridge 2018 – Novoměstská radnice

Jazzový most 2018 / Jazz Bridge 2018 Letos se koná již 15. ročník hudebního festivalu „Jazzový Most” z Prahy do EU 2018 a jeden z koncertů proběhne opět i na nádvoří Novoměstské radnice dne 29. 7. 2018. „Jazzový Most“ Praha – Mnichov 2004, který se konal u příležitosti vstupu ČR do EU, měl velký kulturně-politický úspěch. Pražský koncert byl Live vysílán českým rozhlasem stanicí „Vltava“ a Hessenský rozhlas ARD (Frankfurt) vysílal půlnoční koncert 1. května via Satelit jen z ČR, z Mánesa, do všech německy mluvících zemí. Význam a cíl tohoto Jazz festivalu v roce 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a tak to bude i v roce 2018, v setkání jazzových hudebníků všech generací a jejich publika za účasti české a zahraniční veřejnosti a osobností z kulturního a politického života z mnoha zemí. Bude také významnou propagací české kultury, hlavního města Prahy a ostatních měst ČR ve spojené Evropě. Předmětem festivalu je konání jazzových koncertů v několika městech. Monumentální „jazzový most“ 2018 bude stavěn z Prahy 2 do EU. Kulturně tradiční „Novoměstská radnice“, která leží přímo ve středu města, je důstojné místo pro Prahu. Mostů bylo již v minulosti postaveno velmi […]

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Zahradní slavnost II. / k výstavě Vladimír Škoda: Harmonices Mundi / Johannes Kepler – GHMP

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Zahradní slavnost II. / k výstavě Vladimír Škoda: Harmonices Mundi / Johannes Kepler Interaktivní výtvarné dílny budou pojaté jako zahradní slavnosti, které se odehrají za doprovodu živé hudby. Po formální a obsahové stránce volně navážeme na sochařskou tvorbu Vladimíra Škody a inspirovat se budeme i prostředím zámku a zahrady. Sochař Vladimír Škoda působí ve Francii, nicméně se do vlasti vrací poměrně často a jeho díla nejsou českému publiku zcela neznámá. Doposud však jeho tvorba nebyla představena komplexněji, a tak ve spolupráci s Museem Kampa vznikl projekt, který se pokusí shrnout základní linie jeho díla v dosud nebývalém měřítku. Vladimír Škoda pracuje s abstraktními formami, které jsou inspirovány především kosmickými tělesy a s nimi souvisejícími teoriemi. Jeho tvorba byla v minulosti často exponována v historických interiérech i exteriérech, kde tvořila atraktivní kontrast zejména ke středověkému tvarosloví v kameni. V zámku Troja jeho práce používající chladné kovové materiály, zejména pak ocel a nerez, povedou dialog s bohatou strukturou barokní výzdoby i přírodní scenérie v zahradách.   22. 7. 2018, 13:00–18:00 Zámek Troja, eko-ateliér v oranžerii vstupné: 20 Kč / nutná rezervace kontakt: MgA. Eva Pejchalová;+420 721 328 021; pejchalovaeva@seznam.cz Více informací zde

Výtvarný workshop pro všechny věkové kategorie k výstavě Josef Sudek: Topografie sutin – GHMP

Výtvarný workshop pro všechny věkové kategorie k výstavě Josef Sudek: Topografie sutin Během výtvarných workshopů se budeme inspirovat dosud nepříliš známým souborem fotografií autora, zobrazujícím Prahu poničenou bombardováním v roce 1945 a Pražským povstáním spolu s válečnými opatřeními na památkách Prahy v období protektorátu. Formou kombinované techniky (kresbou pastelem a koláží z fotografií pražských soch a budov) budeme vytvářet obrazy pražských zákoutí působících až surrealistickým dojmem. Dále uplatníme i komparaci historické fotografie se současnou fotodokumentací zobrazených míst. Pomocí pigmentů v různých odstínech šedi, evokujících částice prachu, budeme prsty vytvářet kresby zmizelých míst.   21. 7. 2018, 13:00–18:00 Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1 vstupné: děti do 10 let 5 Kč / ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč kontakt: Mgr. Lucie Haškovcová;+420 606 612 987, +420 608 216 418; lucie.haskovcova@ghmp.cz Více informací zde

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Barokní obraz, vrstvy a barvy II. / Trojský zámek – GHMP

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Barokní obraz, vrstvy a barvy II. / Trojský zámek Interaktivní výtvarné dílny budou reflektovat barokní umění Trojského zámku. Zaměříme se na vizuální stránku závěsných barokních maleb, umístěných v zámecké kapli i na samotný barokní obraz světa. Budeme se soustředit na charakteristické znaky barokního malířství – tvarový expresionismus, metodu šerosvitu, emotivnost a na bohatou tvarovou malbu. Reinterpretovat budeme motivy barokního obrazu – krajinu, zátiší, malby zvířat, portréty a žánrové výjevy. Na téma krajiny a prostoru nahlédneme také z hlediska makro pohledu. Vyzkoušíme si voskovou malbu na různé typy podkladů, kterou doplníme barevnými valéry za pomocí pigmentů. Speciální malířskou technikou budeme vrstvit barevné lazury a vosky. Budeme se snažit docílit ztmavování, kontrastu světla a stínu, nadsázky nebo bude malba pojata jen jako vlnění barev a zvuků.   19. 7. 2018, 15:00–18:00 Zámek Troja, eko-ateliér v oranžerii vstupné: 20 Kč nutná rezervace kontakt: MgA. Eva Pejchalová;+420 721 328 021; pejchalovaeva@seznam.cz Více informací zde

Start up: Valentýna Janů: Is Your Blue Same As Mine? – GHMP

Start up: Valentýna Janů: Is Your Blue Same As Mine? „She is a very nice girl. She loves to sleep late and to have flowers on her table. She loves the taste of pepper and is afraid of being alone. She decided to buy ultraviolet shoes yesterday. She didn’t know why, but she felt a huge need to have them…“ Tvorbu Valentýny Janů (*1994) by bylo možno zahrnout do fiktivní mezioborové antologie malých ontologických esejů nové generace. V pozadí jejích konceptuálních uměleckých realizací stojí úvahy nad tím, jaké věci jsou a jak se jeví, společně s tím, jak jsme o nich schopni ve věku sociálních sítí mezi sebou komunikovat. Autorčiným výchozím médiem je fotografie, kterou absolvovala na pražské FAMU, než přešla do ateliéru intermediální tvorby Dušana Zahoranského a Pavly Scerankové na Akademii výtvarných umění, kde studuje nyní. Principy uvažování o vztahu reality a jejího obrazu, vlastní fotografii, si tak nese s sebou do dalších uměleckých dimenzí, kde své práce přirozeně skládá do instalací z autorských objektů, fotografií, videí, zvuků nebo textů. Dílem, vytvořeným pro výstavu v intimním prostoru konírny Colloredo-Mansfeldského paláce, provází návštěvníka dívka, pohybující se na plátně podle zadané choreografie. Současně posloucháme autentický monolog pronášený sugestivním dívčím hlasem. Mladá […]

Shadi Harouni: Sním o tom, že je hora stále celá – GHMP

Shadi Harouni: Sním o tom, že je hora stále celá Východiskem díla Shadi Harouni je její osobní zkušenost z poválečného a porevolučního Íránu, stejně jako zkoumání islamistického režimu a jeho vztahu k obrazům, architektuře, paměti a lidskému tělu. Její dílo spojuje osobní a politické, a zároveň vyzdvihuje univerzální lidskou potřebu vzpomínání. Umělkyně se, jakožto emigrantka, opakovaně vrací do Íránu ve snaze najít své místo v zápase o budoucnost i minulost země, která je i není jejím domovem. Ve videích, instalacích, fotografiích a grafikách prezentovaných na výstavě Sním o tom, že je hora stále celá zkoumá Harouni postupy, jimiž se politická moc pokouší umlčet nepohodlné hlasy a skutečnosti. Umělkyně upozorňuje na nenápadné projevy rezistence vůči moci. Sesuvy půdy odkrývají masové hroby (cyklus Index nežádoucích elementů, 2017), ve zrušeném slumu prosvítají betonem toalety (cyklus Fáze vymazání I: Zabetonováno – Záchody v Abdolabádu, 2014). Rozbitý nápis kdysi připomínal jméno Muhammada Mosaddeka, jediného íránského demokraticky zvoleného předsedy vlády, v současnosti z něj však zbyl jen nápis „dek“ což znamená doslova přeloženo „smrt žalem“ (MOSADEGH, 2017). Přátelské fotbalové utkání uprostřed pemzového lomu vytváří dočasnou autonomní zónu (Nejlehčí z kamenů, 2017). Název výstavy, pojmenované po jednom z prezentovaných videí, souvisí s lomem v kurdistánských horách, které […]