BALFOUROVA DEKLARACE: HISTORICKÉ SOUVISLOSTI, INTERPRETACE, ODKAZ – ŽMP

Balfourova deklarace (1917) je zpravidla vnímána jako jeden z klíčových mezníků v moderních dějinách Izraele/Palestiny. Na pohled strohý a místy vágní text vzbuzuje badatelský zájem a politické vášně i po 100 letech své existence. Jaký je však jeho bezprostřední dobový kontext? Můžeme právě tento dokument označit za zlomový okamžik v procesu vzniku novodobého židovského státu? Je z pohledu tehdejších reálií významnější bezprostřední dopad na dění na Blízkém východě či přesah směrem do židovské diaspory? Na tyto otázky se ve své přednášce pokusí odpovědět historik Jan Zouplna z Orientálního ústavu AVČR.

 

  • 2. 11. 2017 od 18:00
  • Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro
  • Vstup volný
  • Více informací zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.