Bedřiška Uždilová, Vladimír Bok: „Obrazy a sochy“ – Galerie Nová síň

Bedřiška Uždilová, Vladimír Bok           „Obrazy a sochy“

Spontánní, výrazně barevná, expresivní malba Bedřišky Uždilové je inspirována reálným světem a smyslovými prožitky. Její kompozice jsou tak zhuštěným zážitkem a průzkumem krajiny. Ve figurálních kompozicích se setkávají realistické prvky v abstraktním prostoru na jednom plátně. Tématem bývá netypický pohled na českou krajinu, lidské tváře, shromáždění lidí na tržištích, v přístavech, u vody.

 

Vladimír Bok se realizuje dřevěnými sochami polychromovanými tak, aby snášely umístění v plenéru. Současně s volnou tvorbou pracuje i jako restaurátor dřevěných prvků. Dřevo je tedy materiál, který jak ve své sochařské tvorbě, tak v restaurátorské praxi využívá s důvěrnou znalostí jeho možností i omezení a je mu trvalou inspirací.

 

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.