Zář 09

Bohemian Mud Výstava Ateliéru keramiky a porcelánu UMPRUM na London Design Festival

V polovině září ovládne Londýn svět designu. Na 15. ročníku přehlídky London Design Festival nebude chybět ani Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, která se zde představí již počtvrté. Pro letošní ročník si připravila výstavu prací Ateliéru keramiky a porcelánu Bohemian Mud.

Výstava Bohemian Mud je umístěna do atraktivní lokality Brompton Design District (South Kensington) a představí nedávné práce studentů Maxima Velčovského a Milana Pekaře, vedoucích ateliéru. Expozice postihuje široké spektrum přístupů a zachycuje výraznou tendenci uchopit materiál keramiky a porcelánu v jeho nejširší škále a možnostech. Zároveň reflektuje současnou situaci českého keramického průmyslu a tvorby.
Bohemian Mud prezentuje mediálně-specifické umělecké myšlení, technologickou procesualitu a materiálové experimenty i hotové výrobky. Médium porcelánu se rozpíná přes rozšířené pole do rozšířené reality. Zdánlivě nekonečné možnosti přitom naráží na řadu omezení. Uvažování o keramice – anebo jejím prostřednictvím – se tedy neomezuje na mistrovská díla, živnou půdu naopak nachází i na poli laciné velkovýroby. Co se dá dělat v prostoru mezi oceněním práce, cenou výrobku a uměleckou hodnotou?

„Motivem, který se více či méně prolíná všemi pracemi je křehkost keramiky, ve které se odráží i křehkost světa jejích autorů. Mladí keramici musí čelit technickým i ekonomickým změnám, změnám hodnot i vytrácející se reprezentativní funkci. Napětí mezi řemeslem a průmyslovou výrobou nabývá nových podob. Při výrobě a navrhování je nutné zohledňovat podmínky produkce a distribuce. Navzdory těmto nesnázím tuzemské keramické podniky nadále fungují a zároveň se rozvíjí možnosti kýžené vlastní ateliérové tvorby s odbytem u sběratelů z celého světa“, přibližují významné sdělení výstavy Bohemian Mud její kurátoři vedoucí ateliéru Maxim Velčovský a Vojtěch Märc.

Expozice zahrne materiálové a technologické experimenty (v celé škále možných aplikací), studiovou produkci (v podobě několika nádobových souborů) i příklady konceptuálního uvažování o médiu porcelánu (například ve formě videa nebo instalace). Konkrétněji potom mimo jiné naznačí, jakých forem může v současnosti nabývat dnes poněkud anachronický figurativní porcelán, jak se vypořádat s postupující digitalizací a komputizací kreativní práce, jak může keramika souviset s ekonomickou migrací anebo jak znějí cibuláky.

 

  • Termín výstavy: 16.–24. září 2017
  • Otvírací hodiny: 16.-19. září 10-18 hodin, 20. září 10-19 hodin, 21. září 10-21 hodin, 22. září 1o-19 hodin, 23.-24. září 10-18 hodin
  • Místo: 2 Cromwell Place, South Kensington, Londýn, Velká Británie
  • Kurátoři výstavy: Maxim Velčovský, Milan Pekař
  • Texty a koncepce výstavy: Vojtěch Märc
  • Vystavující: Tomáš Bárta, Lucie Bartoňová, Veronika Hankeová, Monika Martykánová, Vendula Radostová, David Ramdan, Markéta Špundová, Veronika Švábeníková, Quynh Trang Tran, Dávid Valovič
  • Grafické zpracování: Jakub Hojgr and Matyáš Bartoň
  • UMPRUM – Bohemian Mud at London Design Festival 2017 – teaser
  • UMPRUM – Vendula Radostová – Entropy – Dancing Scene

 

O ateliéru keramiky a porcelánu

Výuka ateliéru je postavena na konceptu 3C (craft, concept, context). Na cestě za kvalitním výsledkem považujeme za důležité propojovat nejen řemeslo s konceptem, ale rovněž práci rozebrat v kontextuální rovině. Nutnost uvědomění si kontextu jako klíčového momentu pro vznik „dalšího“ produktu či projektu je zásadní.
Uvědomění si rozsáhlých možností využití prapůvodního materiálu, jehož různé proměny definovaly historii volného i užitého umění. Využití potenciálu keramického materiálu ve všech možných historických i technologických kontextech. Zkoumání procesu od jeho tekutosti po proměnu v kompaktní nepropustnou hmotu a důraz na experiment v každém momentu.
Důraz na poslání v rovině umělecko-průmyslové. Každá idea v sobě nese předpoklady pro specifické řešení, výsledkem kreativního procesu tak může být produkt, artefakt či instalace.
O Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze byla založena v roce 1885. Po celou dobu své existence se řadí mezi nejkvalitnější vzdělávací instituce v zemi. Důkazem je množství úspěšných absolventů, kteří patří mezi respektované odborníky s prestiží přesahující hranice České republiky. Škola se dělí na katedry architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a katedru teorie a dějin umění. Jednotlivé katedry se dále člení na ateliéry dle své odborné specializace, vedené uznávanými osobnostmi české umělecké scény. Dvakrát do roku je škola otevřena veřejnosti při prezentacích studentských prací “Artsemestr“. Každoročně pořádá více než 15 výstavních akcí, z toho polovinu v zahraničí. Pražská UMPRUM, jako jediná východoevropská škola, figuruje v indexech prestižních evropských a světových uměleckých učilišť.

 

Další informace:
Mgr. Kamila Stehlíková
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1
tel: 251 098 201 / mobil: 739 304 060
stehlikova@vsup.cz / www.umprum.cz
VŠUP – Vysoká|škola|uměleckoprůmyslová|v|Praze

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.