Boohri Park: BETWEEN DIMENSIONS – Studio Prám

Boohri Park: BETWEEN DIMENSIONS

Boohri Park o připravované výstavě: „Tato série kreseb a malých plastik je pokusem o vytvoření dialogu mezi dvou a troj rozměrným prostorem. Na základě kreseb byly vytvořeny struktury podobné origami, pomocí 3D modelovacího programu. Struktura byla v programu neposkládaná a poté vytisknuta. Plastiky byly poté vytvořeny na základě vytištěných podkladů. Výstava ukazuje, jak se z plochy stává trojrozměrná struktura.“

Boohri Park je umělkyně žijící a pracující v Německu a Koreji. Její rozmanitá umělecká praxe zahrnuje sochařství, site-specific instalace, fotografii, video a kresbu. V centru jejího zájmu leží vztahy a interakce mezi prostory navzájem, nebo také mezi prostorem a jeho obyvatelem. Architektura hraje v její tvorbě velmi důležitou roli a funguje zde jako zprostředkovatel, který určuje prostor a tvaruje naše vnímání a zkušenost s prostorem. Boohri poukazuje na proměnlivost prostoru skrze vyvolávání vzpomínek na jiné místo a tím zpochybňuje naše vnímání míst, které jsou si podobné. Boohri Park diplomovala v roce 2016 na Hochschule für Bildende Künste Dresden v oboru Výtvarné umění.

Boohri Park about the exhibition: „This series of drawings and small sculptures is an experiment to create a dialogue between two-dimension and three-dimension. Based on each drawing an origami-like structure was made using 3D modeling program. The structure was unfolded in the program and then printed out. And then the sculptures were made using the print out patterns. The exhibition shows the process of planes becoming a three dimensional structure.“

Boohri Park is an artist based in Germany and Korea. Her diverse practice encompasses sculpture, site-specific installation, photography, video, and drawing. The main interest of her practice lies in the relation and interaction between different spaces, or between a space and its occupant. Thereby architecture plays an important role in her work as an agent which defines a space and shapes our perception and experience of a space. By recalling a memory of another space or challenging our perception of a familiar space she tries to show the fluidity of space. Boohri Park received her Diplom in Visual Art in 2016 from Dresden Academy of Fine Arts.

 

  • vernisáž: 23. 8. 2018
  • výstava: 24. – 30. 8. 2018
  • Studio Prám, Čerpadlová 536/4, Vysočany, 190 00 Praha 9
  • Více o výstavě zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.