ARTSEMESTR léto 2018

ARTSEMESTR léto 2018 Od 6. do 10. června se Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze opět otevře veřejnosti a představí práce svých studentů za uplynulý letní semestr 2017/2018. Celoškolní výstava semestrálních projektů a klauzurních prací ARTSEMESTR léto 2018 zaplní školu od přízemí po půdu. Práce, které zde návštěvníci uvidí, budou více než různorodé. Co ateliér, to minimálně jedno téma. Ateliéry architektury se tentokrát nechaly inspirovat Prahou a velkými veřejnými budovami jako budova parlamentu nebo London Philharmonic Hall. Ateliéry designu provoní káva a jí inspirovaná zadání, nechají se unést nafukovacími strukturami, mechanikou strojků nebo sex roboty. Ateliéry Katedry volného umění nedávají jen volné pole působnosti a volná zadání. Jak si studenti poradí se zadáními jako Omyl a práce se selháním, Dědictví forem nebo Inspirace? A že se to nemusí týkat jen „klasických děl“ potvrzuje projekt Ateliéru sochařství, který si pro svůj projekt Byt pronajal byt, jež mimo jiné propojí s vlastním ateliérem pomocí počítačové hry. Na katedře užitého umění se v letošním roce povětšinou řešily velké projekty, které přesahovaly do obou semestrů. Ať je to Ateliér textilní tvorby s projektem Aš po už/horod inspirovaný rodinnými firmami, které stály u vzniku ČSR, Power of Identity: Memory Fashion Message Ateliéru designu oděvu a obuvi, […]

Hang the DJ! UMPRUM Summer Hits Radio From the Bong

Během Artsemestru léto 2018 přichystala Galerie UM speciální program Hang the DJ! UMPRUM Summer Hits Radio From the Bong. Zcela netradičně se v jejích prostorách představí audiovizuální experimenty, koncerty a DJ produkce. Všichni autoři jsou a nebo byli součástí studentské obce UMPRUM. Hang the DJ! UMPRUM Summer Hits Radio From the Bong je mixem hudebních světů. Přinese nejrůznější žánry, hudební i zvukové libůstky a zajímavosti. Dá se říct, že se galerie promění v rádio, kde zapojení autoři hudbu mixují a dál si s ní hrají. Kromě zvukové stránky bude program provázet i vizuální expozice. Stejně kreativně autor akce Matúš Buranovský přistupuje společně s Jirkou Macků k vizuálu výstavy a projekci. „Pracuji s různými motivy, které různě promíchávám. Někdy zůstanou přiznané, jindy je potlačují až do úplné abstrakce. Stejně jako huba dostávají lyrický ráz“, říká k vizuálu Matúš Buranovský. Návštěvníci se navíc můžou těšit dvě velké produkce – koncerty, mimo standardní otvírací dobu galerie. První bude v rámci zahájení celoškolní výstavy klauzurních a semestrálních prací Artsemestr léto 2018. Začátek programu proběhne přímo v Galerii UM a následně se přesune do Tiskárny na vzduchu, kde bude probíhat Afterparty Artsemestru. Druhý koncert je plánován na termín Pražské muzejní noci a celý se uskuteční […]

LETNÍ KLAUZURY AVU

Letní klauzury na AVU Srdečně Vás zveme na Dny otevřených dveří AVU, výstavu klauzurních prací našich studentů, která letos opět proběhne ve všech prostorách AVU (Hlavní budova, Škola architektury, Moderní galerie, Ateliér Jana Zajíce a Šalounův ateliér).   Vyvolat/ Vyvolávat – Vymýtání ateliéru Projekt představuje spletitou a nehierarchickou myšlenkovou mapu sestávající z množství fotografických kontaktů z velkoformátových černobílých negativů, jež jsou doprovázeny poznámkovými bloky se záznamy, texty a štítky. To vše odráží široký záběr výzkumu, tvorby, různých performancí a psaní, který se formoval na pozadí řady diskuzí, návštěv muzeí a ateliérů, setkání s historiky, umělci a kurátory, ale také během procházek po Praze a později v Turíně. Zpočátku se tyto činnosti do značné míry vztahovaly k raným dobám pražského ateliéru Ladislava Šalouna z roku 1910, v němž jsme pracovali, a k jeho širšímu městskému kontextu (ateliér byl původně zřízen kvůli výrobě pomníku Jana Husa, který je dnes na Staroměstském náměstí, stal se ale zejména místem pro intelektuální a politické rozpravy i pro spiritualistické seance). Zmíněné činnosti se ovšem – jak už to u myšlenkových map bývá – začaly záhy rozšiřovat, aby obsáhly jiné dějiny, a dokonce i jiné kultury. Exorcisti: David Čumalo, Erika Velická, Karolina Chasáková, Anna Štefanovičová, Magdalena Uhlířová, […]

Komentovaná prohlídka výstavy Josef Sudek: Topografie sutin s kurátorkou Marianou Kubištovou a fotografem Vlado Bohdanem – GHMP

Komentovaná prohlídka výstavy Josef Sudek: Topografie sutin s kurátorkou Marianou Kubištovou a fotografem Vlado Bohdanem, autorem nových printů z originálních Sudkových negativů, jež jsou součástí výstavy. Výstava představí téměř neznámý a dosud nevystavený soubor snímků Josefa Sudka (1896–1976), který v roce 1945 fotografoval pražské památky poničené během druhé světové války, zejména při bombardování ze 14. února 1945 a také během Pražského povstání. Soubor zobrazuje válkou pozměněný městský prostor a ukazuje i některá preventivní válečná opatření. Necelé čtyři stovky dochovaných negativů souboru zachycují například zničený areál Emauzského kláštera, Staroměstskou radnici, Staroměstské náměstí a jeho okolí či sběrnu kovových soch a zvonů na Maninách. Tyto fotografie byly dosud představeny pouze v dobových publikacích, především v Pražském kalendáři 1946 vydaném s podtitulem Kulturní ztráty Prahy 1939–1945 nakladatelem Václavem Poláčkem.   2. 6. 2018 od 16:00 Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1 vstupné: 120 Kč / 60 Kč (snížené vstupné pro studenty, seniory, skupiny a studenty uměleckých škol) Více informací zde

Sobotní výtvarný workshop: Experimentální herbář / k výstavě Zdena Kolečková: Podivná botanika a jiné příběhy – GHMP

Sobotní výtvarný workshop: Experimentální herbář Během výtvarných workshopů se po vzoru umělkyně zaměříme na téma vzpomínek, příběhů a osobního vztahu k místu. Ve výtvarných reakcích navážeme na autorčiny umělecké realizace, rozkrývající environmentální či sociologické souvislosti Ústeckého kraje, který byl v minulosti značně drancován a i přesto patří mezi přírodní a krajinné klenoty střední Evropy. Vytvoříme malby industriálně poznamenané krajiny po vzoru klasického krajinářství, dojde tak k setkání dvou odlišných estetických rozměrů. Po vzoru herbářů vytvoříme studijní kresby léčivých bylin, ke kterým připojíme ručně psané texty, týkající se jejich účinků. Tradiční výtvarné přístupy doplníme také prožitkovými akcemi, navazujícími na autorčiny zahradnické experimenty. Do připravené zeminy budeme sázet vzorky neznámých semen. Tento malý botanický experiment pak bude pokračovat v privátním prostoru domovů účastníků. Dále pozměníme funkci obalů chemických přípravků a jejich vizuální stránka nám nahradí estetickou funkci vázy. Kontrast těchto nádob a vegetace v nich umístěné nám umožní bližší porozumění některým autorčiným konceptům.   2. 6. 2018, 13:00–18:00 Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum vstupné: 5 Kč děti do 10 let / 20 Kč děti, dospělí, senioři kontakt: Mgr. Lucie Haškovcová; tel: +420 606 612 987, +420 608 216 418; lucie.haskovcova@ghmp.cz Více informací zde

Podivný botanik Tadeáš Haenke – přednáška a workshop / k výstavě k výstavě Zdena Kolečková: Podivná botanika a jiné příběhy – GHMP

Podivný botanik Tadeáš Haenke – přednáška a workshop / k výstavě k výstavě Zdena Kolečková: Podivná botanika a jiné příběhy Nedaleko regionu, kterému se ve své tvorbě věnuje Zdena Kolečková, leží na kraji Národního parku České Švýcarsko městečko Chřibská. Tam se v roce 1761 narodil český botanik, lékař, cestovatel a objevitel Tadeáš Haenke. Ten se ve službách španělského krále zúčastnil zaoceánských výprav, poprvé vědecky popsal vodní leknín Viktorie královská nebo severoamerické sekvoje a dostal se až do Bolívie, kde v roce 1816 zemřel. Tuto významnou postavu české vědy představíme netradičně v kontextu uměleckých aktivit, které Haenkeho odkazem v nemalé míře prostupují. Dozvíte se, co obnáší praxe současných etnobotaniků a jak dnes probíhá výzkum v odlehlých končinách zeměkoule. Na závěr si budete moci vyzkoušet, jak z léčivých rostlin vyrobit základ pro vlastní čaj nebo limonádu podle historických receptů. Zdena Kolečková vstoupila na uměleckou scénu v průběhu 90. let 20. století a řadí se k tzv. ústeckému okruhu autorů. V částečně retrospektivní výstavě se autorka pohybuje na rozhraní umělecké výpovědi a terénního výzkumu. Narativní linie načrtnutá prezentovanými díly, kterou spoluutvářejí objektivnější glosy a subjektivnější sebezpytující analýzy, reflektuje prožitky a zasuté vzpomínky dítěte vyrůstajícího v syrové atmosféře severočeského pohraničí, dojmy mladého člověka euforicky […]

Komentovaná prohlídka výstavy Start up: Antidote s Miroslavou Večeřovou, Pavlem Příkaským a Jitkou Hlaváčkovou – GHMP

Komentovaná prohlídka výstavy Start up: Antidote s autory Miroslavou Večeřovou a Pavlem Příkaským, a Jitkou Hlaváčkovou – kurátorkou. Spolupráce Miroslavy Večeřové a Pavla Příkaského se rozvíjí vedle jejich samostatné tvorby v dlouhé řadě společných výstavních projektů. Jde o dílčí záznamy otevřeného dialogu nad praktickými problémy vizuálního myšlení překonávajícího hranice uměleckých médií i nad teoretickými otázkami identity současného umělce v roli terapeuta patologických společenských stavů. Pro spolupráci obou umělců je typická proměnlivá forma, zahrnující vedle malířských a videoartových východisek také rovinu performativní a textovou. Je výsledkem konfrontace dvou tvůrčích přístupů, ale zároveň jediným adekvátním řešením snahy o vyjádření autentického postoje k reálnému problému. Miroslava Večeřová absolvovala studium na pražské UMPRUM a na University of the Arts London, nyní žije v Londýně. Pavel Příkaský je absolventem AVU a působí v Praze.   29. 5. 2018 od 17:00 Colloredo-Mansfeldský palác, kočárovna vstupné: 1 Kč Více informací zde

Nultá generace: festival výtvarného umění – UMPRUM

Nultá generace: festival výtvarného umění / městské vlakové nádraží Jihlava   Tři nákladní haly vlakového nádraží, dvanáct výrazných umělců do třiceti let a výstava šedesáti pečlivě vybraných uměleckých děl. Přednášky, workshopy, diskuze, site specific instalace, filmové projekce, hudební stage. Do Jihlavy se vrací Festival výtvarného umění Nultá generace. Z UMPRUM se zde budou prezentovat Daniel Hartl z Ateliéru Malby, Lea Petříková z Ateliéru supermédií, Nikola Ivanov z Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace a nakonec absolvent Ateliéru supermédií Pavel Šebek. Nevyužitá nákladní část jihlavského městského vlakového nádraží ožije festivalem již potřetí. Pořadatelé zde každoročně představují veřejnosti nejvýraznější talenty nastupující generace umělců z celé republiky. S rostoucí kvalitou výstavy a doprovodného programu se festival stává pravidelnou příležitostí pro setkání mladých umělců, veřejnosti i investorů do současného výtvarného umění. Dvanáct letošních umělců k sobě stabilně pojí formativní abstrahovanost projevu, která v jejich tvorbě zastupuje nezaměnitelnou roli. Ve výběru děl převládá klasické médium malby, tentokrát je však poměrně velký prostor věnován site-specific instalacím, objektům, digitálním médiím a nově také fotografii. Doprovodný program nabídne blok přednášek a diskuzí, filmové projekce studentů FAMU, kreativní workshop s lektory centra pro současné umění DOX a hudební stage s dvanácti interprety. Hosty budou Marcela Straková, ředitelka nově vzniklého kulturního […]

Jindřich Vybíral: Leopold Bauer. Heretik moderní architektury – UMPRUM a Rakouské kulturní fórum

Jindřich Vybíral: Leopold Bauer. Heretik moderní architektury Jindřich Vybíral představí publikaci Leopold Bauer. Heretik moderní architektury, jejíž německá verze nedávno vyšla v renomovaném mezinárodním nakladatelství Birkhäuser. Leopold Bauer (*1872 – †1938) patřil kolem roku 1900 k předním představitelům moderní architektury v habsburské monarchii. Jeho nejstarší architektonická realizace, Reissigova vila v Brně, byla označena za první moderní dům v rakouské monarchii. Později však Bauer změnil své avantgardní východisko a přiklonil se k novému historismu. Rakouská národní banka ve Vídni, jeho hlavní dílo, je navržena v neoklasicistním stylu. Úvodní slovo k prezentaci pronese rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze profesor Jindřich Smetana spolu s generální ředitelkou Národního památkového ústavu Naděždou Goryczkovou. Jindřich Vybíral (*1960, Opava) je profesorem dějin umění a estetiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.   29. 5. 2018 od 19:00 Rakouské kulturní fórum, Jungmannovo nám. 18, Praha 1 vstup volný Více informací zde

Vídeňská forma Cohousingu: Baugruppen – UMPRUM

Vídeňská forma Cohousingu: Baugruppen – Potenciál solidarity a komunikace v architektuře   Ateliér architektury I pořádá a zve Vás na přednášku Davida Paška BAUGRUPPEN – Vídeňská forma cohousingu, potenciál solidarity a komunikace v architektuře, která proběhne 28/5/2018 v 17:00 v místnosti 115. David Pašek působí v rakouském architektonickém studiu Architekt DI David Pašek. Kromě realizací malého i velkého rozsahu má svůj vlastní rozhlasový pořad zaměřený na architekturu A Pavaler a pravidelně publikuje o architektuře. Veřejný architektonický výzkum a jeho teoretická práce jsou pro něj prostředkem k rozvoji vlastní architektury. Díky otevřenému přístupu k architektuře a zájmu o lidi se David Pašek pohybuje v oblasti mezi designem, uměním a architekturou.   28. 5. 2018 od 17:00 UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, posluchárna 115 Více informací zde