NOISY TALK vol. 1 / Daniel Prokop – DOX

NOISY TALK vol. 1 / Daniel Prokop NOISY TALKS je série přednášek určená převážně rodičům s dětmi. Přednášky se konají odpoledne, trvají max. hodinu, v sále je vytvořený dětský koutek a přednášející i návštěvníci jsou obeznámeni s tím, že oproti jiným akcím zde může být celkem hlučno. Témata přednášek naopak s dětmi nebo rodičovstvím nesouvisí vůbec. Řečníky vybíráme tak, aby dokázali zajímavě mluvit o aktuálních společenských tématech, která doplňují probíhající program v centru DOX, ať už to jsou výstavy nebo jiné projekty. Na první NOISY TALK vystoupí sociolog působící v agentuře Median Daniel Prokop. Daniel Prokop se zabývá fenoménem chudoby v současné společnosti, z toho plynoucích sociálních problémů a nerovnosti, ale také rolí médií či populismem. Přednáška volně navazuje na inscenaci divadelního souboru Farma v jeskyni s názvem Útočiště pojednávající o migraci a rozdělené společnosti.   12. 9. 2018 od 16:00 do 17:00 Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 vstupné: dobrovolné / registrace kvůli omezené kapacitě nutná. Registrujte se prosím zde Více informací zde  

Komentovaná prohlídka výstavy Oh, to je lehké – DOX

Komentovaná prohlídka výstavy Oh, to je lehké být chytrý, když někdo všecky tyhle otázky nezná s kurátorkou Marianou Serranovou. Vystavená díla pocházejí z Prahy a Manchesteru. Jsou to subjektivní sdělení jedinečných postřehů a objevů, která vyjadřují individuální přístupy a myšlení. Nevyhnutelně byl jejich vznik ovlivněn zvláštnostmi života, kultury a uměleckých tradic těchto dvou měst a toto snad také ovlivní jejich setkání zde. Zároveň však lze tuto konfrontaci autorů z dvou různých kulturních prostředí chápat jako svého druhu vystoupení nastupující umělecké generace, která si klade nové otázky novým způsobem a která hledá po svém v tradičních i nových postupech a formách umělecké tvorby výrazové prostředky pro nové souvislosti a interpretace.   9. 9. 2018, 16:00 – 17:00 Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 vstup: dospělí 60 Kč  / snížené 40 Kč / zdarma pro členy klubu přátel DOX Více informací zde

Landscape festival Praha 2018

Landscape festival Praha 2018 Landscape festival pokračuje, na září připravuje mimo jiné zajímavé debaty, diskuze i publikaci Život v Praze již od začátku prázdnin zpestřuje šestý ročník festivalu Landscape. Na 60 výtvarných děl, instalací a intervencí do veřejného prostoru od českých i zahraničních architektů a umělců s podtitulem Objevte pražskou divočinu! ozvláštňuje dosud poměrně problematické lokality. Jsou to místa mimo centrum hlavního města, o nichž se vedou stálé diskuze, tedy Vítkov, Rohanský ostrov a Štvanice. Mezi umělci a architekty, kteří se do projektu zapojili, najdeme mimo jiné Kurta Gebauera, Milenu Dopitovou, Tomáše Vaňka nebo H3T architekty, skupinu Woven či Trevisan ateliér+. Důležitou součástí festivalu budou v září diskuse či komentované prohlídky, jejichž cílem je poukázat na chybějící nebo špatná řešení městské krajiny a hledání cesty k těm správným. U příležitosti festivalu vyjde také česko-anglický průvodce PRAGUESCAPE představující výrazné projekty krajinářské architektury, které byly realizovány na území Prahy v posledních zhruba třiceti letech. Doprovodný odborný program 5. září nabídne komentovanou prohlídku spojenou s debatou o urbanistickém vývoji dolního Žižkova s přesahem do výtvarného umění, diskutovat budou například Tomáš Mikeska, radní pro územní rozvoj M. části Praha 3 nebo historik umění Jiří T. Kotalík. 10. září bude pod názvem Urbánní struktury revitalizovaných […]

Židovské Museum v říjnu 2018

Navštivte bohatý říjnový program Židovského Musea v Praze. 7. 10. neděle v 16:00. Maiselova synagoga Demokratizace náboženství, demokratizace společnosti Vznik a rozvoj moderních demokratických hodnot zahrnoval i jejich emancipaci od náboženství – v západních společnostech především od křesťanství a judaismu. Náboženství zde mnohdy přejímají demokratický étos a rovněž napomáhají jeho formování. Může být náboženství jedním z činitelů demokracie, přestože obsahuje principy, které jsou v rozporu s demokratickými hodnotami? Nebo je náboženství oblastí lidské zkušenosti, kde by měly být otázky jako genderová rovnost, autorita či význam institucí určovány jinými pravidly? O těchto tématech budou diskutovat Delphine Horvilleur (rabínka / FR), Mona Siddiqui (Edinburská universita / VB) a Ivana Noble (ETF UK / ČR). Moderuje prof. Pavel Hošek (ETF UK / ČR). Program je součástí Festivalu demokracie pořádaného v rámci 22. ročníku mezinárodní konference Forum 2000. V angličtině se simultánním tlumočením. / Vstup volný.   9. 10. úterý v 19:00. Maiselova synagoga Máme si balit? Úpadek liberální demokracie a vzestup antisemitismu ve střední Evropě Antisemitismus ve střední Evropě se opět dostává do veřejného prostoru. V Maďarsku, v Polsku, i na Slovensku jsou antisemitské motivy využívány jako nástroj při hledání obětního beránka, který může za existující i údajné domácí politické problémy. Je vzestup […]

Židovské museum v Praze – program září 2018

Navštivte v září bohatý program Židovského musea v Praze: 6. 9. čtvrtek v 19:00. Maiselova synagoga Ave Musica/ Širim Širi / Písně mi zpívej / Židovská renesanční a barokní hudba Koncert brněnského souboru Ave Musica, během něhož zazní mezi jinými i skladby Salamona Rossiho (1570–1630), Cristiana Giuseppeho Lidartiho (1730–1793) a Abrahama Cacerese (cca 1740). Vstupenky na koncert možno zakoupit v předprodeji v Maiselově synagoze, v Informačním a rezervačním centru ŽMP (Maiselova 15, Praha 1), v síti Ticket Art a na webových stránkách ŽMP, kde naleznete i kompletní program koncertu. Koncerty v Maiselově synagoze se konají s podporou Hlavního města Prahy. / Vstupné 230 Kč / 150 Kč.   9. 9. neděle ve 14:00. Dílna OVK – dvůr Lvíček Arje a židovská symbolika Nedělní dílna pro rodiče s dětmi. Proč má Davidova hvězda šest cípů? Proč jsou na židovských náhrobcích symboly zvířat? To a ještě více se děti dozvědí během nedělní dílny se lvíčkem Arjem, který představí nejznámější židovské symboly. Prohlídka: Starý židovský hřbitov. / Vstupné 50 Kč.   12. 9. středa v 19:00. Maiselova synagoga Tohle je má píseň: Tóny z Terezína doznívají ještě dnes Ve 40. letech je mladý židovský hudebník Rafael Ullmann poslán do nacistického koncentračního tábora. V […]

Lektorská prohlídka Zámku Troja – GHMP

Lektorská prohlídka Zámku Troja Trojský zámek je stavba pozoruhodná a výjimečná. Spíše než zámkem by se vlastně měl nazývat vilou: je totiž ozvěnou honosných římských předměstských vil, které na své dlouhé cestě viděl její stavebník, Václav Vojtěch hrabě ze Šternberka. Velkolepé domy uprostřed nekonečných zahrad jej uchvátily natolik, že se rozhodl přenést kousek „Věčného města“ do své rodné země. Mladý hrabě měl šťastnou ruku při výběru místa i umělců, kteří měli jeho sen uskutečnit. Stavba raně barokního zámku Troja byla zahájena v roce 1679. Autorem projektu zámku byl architekt francouzského původu Jean Baptiste Mathey. V návrhu zúročil zkušenosti ze svého pobytu v Itálii a inspiroval se typem římské příměstské vily. Středem a dominantou celé hmoty stavby je velký sál, z něhož se do obou stran rozbíhá chodba s enfiládou přilehlých salónů. Po stranách stavbu vertikálně i horizontálně ukončují dvoupatrové věžovité belvedery. Sochařská výzdoba dvouramenného schodiště vedoucího do zahrady byla svěřena drážďanským umělcům Georgovi a Paulu Hermannovým. Monumentální plastiky, zdobící schodiště, symbolizují boj Titánů s antickými bohy. Jednotlivé plastiky po obvodu schodiště představují antické bohy, alegorie denních i ročních období a světadílů.   26. 8. 2018 od 16:00 Zámek Troja vstupné: 120 Kč / 60 Kč prohlídky s průvodcem mimo stanovené […]

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Abstraktní formy versus geometrie I. a II. / k výstavě Vladimír Škoda: Harmonices Mundi / Johannes Kepler – GHMP

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Abstraktní formy versus geometrie I. / k výstavě Vladimír Škoda: Harmonices Mundi / Johannes Kepler Interaktivní workshopy budou reagovat na principy tvůrčí práce Vladimíra Škody. Budeme se soustředit na inspirační zdroje autora, kterými jsou vesmír, koule jako dokonalý tvar a geometrické formy. Během realizace budeme řešit hranice abstrakce a geometrie, prostorové plány, vnitřní versus vnější svět. Zaměříme se na sestavování objektů i na práci s perspektivou a obrazem. Budeme se také pohybovat v rovině objektového umění, land artu a výtvarných experimentů s povrchem a tvarem koulí. Sochař Vladimír Škoda působí ve Francii, nicméně do vlasti se vrací poměrně často a jeho díla nejsou českému publiku zcela neznámá. Doposud však jeho tvorba nebyla představena komplexněji, a tak ve spolupráci s Museem Kampa vznikl projekt, který se pokusí shrnout základní linie jeho díla v dosud nebývalém měřítku. Vladimír Škoda pracuje s abstraktními formami, které jsou inspirovány především kosmickými tělesy a s nimi souvisejícími teoriemi. Jeho tvorba byla v minulosti často exponována v historických interiérech i exteriérech, kde tvořila atraktivní kontrast zejména ke středověkému tvarosloví v kameni. V zámku Troja jeho práce používající chladné kovové materiály, zejména pak ocel a nerez, povedou dialog s bohatou strukturou barokní […]

Novofest 2018 – Novoměstská radnice

Novofest 2018 Letošní již osmý ročník oblíbeného hudebního festivalu Novofest. Vzhledem k plánované rozsáhlé letní rekonstrukci tradičního místa konání Novofestu – Velkého sálu Novoměstské radnice – bude letošní program festivalu rozprostřen od pozdního léta do podzimních měsíců. I při menším počtu koncertů bude program Novofestu 2018 hájit svoje tradiční dramaturgické zaměření a špičkovou uměleckou kvalitu. Festival tentokrát nabídne koncerty věnované jazzovým vlivům v tvorbě českých skladatelů. Jednou z nejvýraznějších skladatelských osobností minulého století v tomto směru byl bezesporu Jaroslav Ježek a právě jeho jméno a tvorba bude jakousi propojující linkou všech festivalových koncertů. Jeho skladby nebo jím inspirovaná díla uslyší posluchači koncertů v několika různých kontextech. I letos přijali pozvání k účinkování na festivalu špičkoví čeští umělci – České smyčcové duo, charismatická mezzosopranistka Edita Adlerová, vynikající umělci „z jedné rodiny“: flétnista Vladimír Petr a violoncellista Václav Petr, mimořádně nadaný klavírista a fenomenální improvizátor Michal Šupák, držitel tří cen Anděl a ocenění Pianista roku 2014.   28. 8. – 4. 12. 2018 od 19:30 Velký sál Novoměstské radnice vstupné: plné 300 Kč / sleva 50% – studenti, senioři a držitelé ZTP/P rezervace vstupenek: info@novofest.cz , tel. +420 271 737 359, +420 606 618 396, fax +420 271 737 359. večerní pokladna […]

Stylové večery 2018 – Novoměstská radnice

Stylové večery 2018 – Novoměstská radnice Smyčcový orchestr Harmonia Praga s uměleckým vedoucím, houslistou Miroslavem Vilímcem a dirigentem Štefanem Britvíkem vstupuje v roce 2018 již do 5. ročníku svého cyklu koncertů na Novoměstské radnici s názvem Stylové večery. Tak jako v minulých ročnících, umělci se během jednotlivých večerů koncentrují na zvolená témata z hudební historie i současnosti, průvodní slovo M. Vilímce i v roce 2018 přinese řadu zajímavostí a perliček ze života a umělecké činnosti řady skladatelských osobností. Harmonia Praga bude opět pamatovat na barokní a klasickou hudbu, svoje místo mezi koncerty bude mít i virtuózní hudba slunné Itálie, hudba W. A. Mozarta, orchestr přivítá i léto, a to skladbami, inspirovanými tímto obdobím. Návštěvníci koncertů se mohou těšit skutečně na zajímavá hudební témata a hlavně na kvalitní hudbu v inspirativním a přátelském prostředí. Koncerty probíhají s pauzou, během které se mohou návštěvníci Stylových večerů příjemně osvěžit v přilehlém foyer vynikajícím moravským vínem.   Začátek všech koncertů v 19:30 hodin / Velký sál Novoměstské radnice Cyklus koncertů 25. 1. – 6. 12. 2018 Vstupné: na jednotlivé koncerty plné 320 Kč, snížené 170 Kč (studenti, senioři a držitele ZTP) V prosinci se také začnou prodávat abonentní vstupenky na celý cyklus 2018. Vstupenky lze rezervovat na […]

Tvaruj – DOX

Tvaruj / Rodinná výtvarná dílna k výstavě CHIHULY – LIBENSKÝ – BRYCHTOVÁ Co vás napadne při slově „sklo“? Křehkost? Průhlednost? Světlo? Odraz? Sklo na aktuální výstavě v DOXu je všechno to a ještě mnohem víc. Dosud největší společná výstava Stanislava Libenského, Jaroslavy Brychtové a Dalea Chihulyho v České republice představí jejich díla, ale i neobyčejný příběh vzájemného respektu, podpory a osobního přátelství, které se mezi nimi zrodilo v počátcích normalizace a přetrvalo neuvěřitelných padesát let. Nemůžeme vám slíbit foukání skla, ani tvorbu tavenic, ani broušení, ale spolupracovat a tvarovat budeme. A po vzoru tří legend uměleckého sklářství si projdeme autorskou cestu od prvotního osvícení, inspirace, přes návrh, možnosti materiálu, až k výslednému dílu. Milí malí velcí „skláři“, poberte doma vyřazené průhledné čiré barevné lesklé matné umělohmotné materiály a přijďte tvarovat!   25. 8. 2018, 14:00 – 17:00 Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 Více informací zde