Komentovaná prohlídky výstavy CHIHULY – LIBENSKÝ – BRYCHTOVÁ / DOX

Komentovaná prohlídka výstavy CHIHULY – LIBENSKÝ – BRYCHTOVÁ s lektorkou Centra DOX. Výstava CHIHULY – LIBENSKÝ – BRYCHTOVÁ je nejen poctou dílu tří legend soudobého uměleckého sklářství, ale poodhaluje i neobyčejný příběh vzájemného respektu, podpory a přátelství, které navzdory politickému režimu přetrvalo neuvěřitelných padesát let.   19. 8. 2018 od 16:00 Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 Zdarma k platné vstupence Více informací zde

Mimořádný (S)tisk doby – DOX

Mimořádný (S)tisk doby Máme novou vládu, přesně obměňujeme novou vládu – o to se postarají sami ministři svým opisováním… naděje spojená s ministryní Maláčovou… kauza H-systému a otázka spravedlnosti… a nezapomeňme na Summit NATO a schůzku Trump – Putin v Helsinkách… i vývoj Brexitu… To vše otevřeme během srpnové diskuze s novináři Davidem Klimešem (Ekonom), Liborem Roučkem (novinář a politik) a Lukášem Wagenknechtem (Neovlivní). Moderuje Daniela Retková (DOX)   15. 8. 2018 od 18:30 Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 Vstup: zdarma Více informací zde

2018 – Future of Europe / DOX

2018 – Future of Europe Mezinárodní výtvarnou soutěž na téma: 2018 – Future of Europe vyhlásila Rada pro mezinárodní vztahy spolu s Ústavem mezinárodních vztahů a Friedrich-Ebert-Stiftung k výročí 100 let od vzniku Československa. Cílem projektu je poskytnout příležitost a prostor studentům vysokých výtvarných a uměleckých škol tvůrčím způsobem vyjádřit svůj názor a představu o budoucím směřování Evropy. Soutěže se zúčastnilo 151 studentů z Bosny a Hercegoviny, České republiky, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Maďarska, Německa, Rakouska, Řecka a Slovenska. Výsledné práce by se měly stát příspěvkem k veřejné debatě o budoucnosti Evropy.   1. 8. – 31. 8. 2018 Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 Více informací zde   Záštitu nad projektem převzali: Tibor Navracsics, eurokomisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport / Zastoupení Evropské komise v ČR / Velvyslanectví České republiky ve Francii Projekt podpořili: Západočeská Univerzita v Plzni / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem / Fakulta architektury, ČVUT Praha / Centrum současného umění DOX/ aug.cz Projekt finančně podpořili: Ústav mezinárodních vztahů v.v.i. / Zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice / Úřad vlády ČR

Můj neznámý vojín – DOX

Můj neznámý vojín První veřejná premiéra dokumentárního snímku Můj neznámý vojín připomene události srpnové invaze armády Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Po promítání filmu proběhne diskuze s tvůrci snímku.   Jaký je to pocit, stát se okupantem, aniž byste to měli v úmyslu? Pomocí známých, ale i doposud nikdy nezveřejněných archivů z celé Evropy i Ruska vyprávíme rodinný příběh režisérky Anny Kryvenko o tom, jak vysoká politika ničí životy obyčejných lidí. Teprve před pár lety totiž režisérka objevila rodinné tajemství svého prastrýce, který jako sovětský voják z Ukrajiny okupoval Československo v roce 1968. Při pátrání po osudu svého prastrýce se autorka dotýká témat jako je fragmentace osobní i národní paměti, dědičná vina, výklad historie, mediální manipulace, vztah k dnešnímu Rusku, ale i vztah Čechů a Slováků k cizincům, tedy témat právě v dnešní době aktuálních. Po projekci bude následovat diskuze s režisérkou Annou Kryvenko, střihačkou Dariou Chernyak, historikem PhDr. Milanem Bártou (Ústavu pro studium totalitních režimů) a producentem filmu Michalem Kráčmerou (Analog Vision). Moderuje Petr Fisher.   18. 8. 2018 od 18:00  Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 Více informací zde  

Komentovaná prohlídka výstavy Josef Sudek: Topografie sutin s kurátorkou Katarínou Mašterovou a historikem Adamem Havlíkem – GHMP

Komentovaná prohlídka výstavy Josef Sudek: Topografie sutin s kurátorkou Katarínou Mašterovou a historikem Adamem Havlíkem. Výstava představí téměř neznámý a dosud nevystavený soubor snímků Josefa Sudka (1896–1976), který v roce 1945 fotografoval pražské památky poničené během druhé světové války, zejména při bombardování ze 14. února 1945 a také během Pražského povstání. Soubor zobrazuje válkou pozměněný městský prostor a ukazuje i některá preventivní válečná opatření. Necelé čtyři stovky dochovaných negativů souboru zachycují například zničený areál Emauzského kláštera, Staroměstskou radnici, Staroměstské náměstí a jeho okolí či sběrnu kovových soch a zvonů na Maninách. Tyto fotografie byly dosud představeny pouze v dobových publikacích, především v Pražském kalendáři 1946 vydaném s podtitulem Kulturní ztráty Prahy 1939–1945 nakladatelem Václavem Poláčkem.   8. 8. 2018 od 18:00 Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1 vstupné: 120 Kč / 60 Kč (snížené vstupné pro studenty, seniory, skupiny a studenty uměleckých škol) Více informací zde

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Zahradní slavnost III. / k výstavě Kamenné poklady z pražských zahrad – GHMP

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Zahradní slavnost III. / k výstavě Kamenné poklady z pražských zahrad Během výtvarných dílen se zaměříme na sochařské aspekty pražských parků a na materiály zahradních dekorací. Po formální stránce budeme reagovat na soubor dekorativních terakotových váz, které zdobí parapety jižní i východní strany velké terasy a schodiště v nádvoří Trojského zámku. Vyzkoušíme si způsoby a možnosti rytí linie do hliněné hmoty. Vizuální motivy sochařských děl pražských zahrad (siluety a dekorativní náměty terakotových váz, ikonografické motivy, náměty z antické mytologie) budou účastníci přenášet na plochý a pevný povrch hliněného materiálu prostřednictvím techniky ryté kresby.   5. 8. 2018, 15:00–18:00 Zámek Troja, eko-ateliér v oranžerii vstupné: 20 Kč (nutná rezervace) kontakt: MgA. Eva Pejchalová; +420 721 328 021; pejchalovaeva@seznam.cz Více informací zde

Komentovaná procházka po Karlově mostě – GHMP

Komentovaná procházka po Karlově mostě V rámci cyklu přednášek Příběhy pražských soch a sousoší bude realizována komentovaná procházka po Karlově mostě. Procházku začneme před Staroměstskou mosteckou věží, kde si představíme její uměleckou výzdobu. Následně se přesuneme na Karlův most, na kterém si prohlédneme jeho bohatou sochařskou galerii. Vedle seznámení s autory plastik bude pozornost věnována ikonografickému zobrazení světců. Na závěr se seznámíme s reliéfem z Juditina mostu, který patří mezi nejvýznamnější památky českého románského sochařství.   4. 8. 2018 od 8:30 Karlův most vstupné: 20 Kč (rezervace nutná z důvodu omezené kapacity) kontakt: Tereza Kučerová; +420 774 454 089; tereza.zbor@gmail.com sraz: před Staroměstskou mosteckou věží Více informací zde

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Záznamy, symboly a gesta I. / k výstavě Tomáš Ruller: Perform-Made – Udržitelné záblesky – GHMP

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Záznamy, symboly a gesta I. / k výstavě Tomáš Ruller: Perform-Made – Udržitelné záblesky Podněty k výtvarným dílnám budou vycházet z tvorby umělce Tomáše Rullera. Zaměříme se na mnohoznačnost a významovou otevřenost uměleckého díla a na realizace autora v oblasti pohyblivého obrazu (akčního umění a videoartu). Výtvarná práce během dílny se zaměří na produkci reálných artefaktů (např. otisky na různé formáty papíru). Vzniklé práce budou posléze návštěvníci dílny zaznamenávat v kontextu s autentickým prostředím historického interiéru Colloredo-Mansfeldského paláce. V průběhu interaktivních výtvarných dílen se budeme soustředit na zaznamenávání a přenos obrazů za použití digitálních médií. Účastníci budou řešit možnosti fotodokumentace, video-záznamu jako formy dokumentace s důrazem na proces, na pohyblivý obraz a na element času.   3. 8. 2018, 15:00–18:00 Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum vstupné: 20 Kč (nutná rezervace) kontakt: MgA. Eva Pejchalová; +420 721 328 021; pejchalovaeva@seznam.cz Více informací zde

Vztahy mezi tělesy II. – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Vladimír Škoda: Harmonices Mundi / Johannes Kepler – GHMP

Vztahy mezi tělesy II. – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Vladimír Škoda: Harmonices Mundi / Johannes Kepler Během výtvarného workshopu se budeme inspirovat dílem Vladimíra Škody a jeho celoživotní sochařskou tvorbou, směřující k harmonii a čistotě tvarů. Ve výtvarných reakcích se zaměříme na meziplanetární vztahy, uspořádání vesmíru a harmonii pohybu planet podle teorií Johannese Keplera. Vytvářet budeme i vlastní fiktivní vesmíry. Vytvářením skulptur z přírodních i dalších materiálů, intenzivním pozorováním a intuitivním rozmísťováním v zahradách Trojského zámku se přiblížíme vzniku land-artových realizací.   2. 8. 2018, 10:00–14:00 Trojský zámek, eko-ateliér v oranžerii vstupné: děti 5 Kč / dospělí 20 Kč kontakt: Mgr. Jiřina Bělohradská; tel.: 777 942 275; jirina.Belohradska@me.com Více informací zde

Vztahy mezi tělesy I. – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Vladimír Škoda: Harmonices Mundi / Johannes Kepler – GHMP

Vztahy mezi tělesy I. – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Vladimír Škoda: Harmonices Mundi / Johannes Kepler Během výtvarného workshopu se budeme inspirovat dílem Vladimíra Škody a jeho celoživotní sochařskou tvorbou, směřující k harmonii a čistotě tvarů. Ve výtvarných reakcích se zaměříme na meziplanetární vztahy, uspořádání vesmíru a harmonii pohybu planet podle teorií Johannese Keplera. Vytvářet budeme i vlastní fiktivní vesmíry. Vytvářením skulptur z přírodních i dalších materiálů, intenzivním pozorováním a intuitivním rozmísťováním v zahradách Trojského zámku se přiblížíme vzniku land-artových realizací.   1. 8. 2018, 10:00–14:00 Trojský zámek, eko-ateliér v oranžerii vstupné: děti 5 Kč / dospělí 20 Kč kontakt: Mgr. Jiřina Bělohradská; tel.: 777 942 275; jirina.Belohradska@me.com Více informací zde