Komentovaná prohlídka výstavy Start up: Is Your Blue the Same As Mine? s Valentýnou Janů a Jitkou Hlaváčkovou – GHMP

Komentovaná prohlídka výstavy Start up: Is Your Blue the Same As Mine? s Valentýnou Janů a Jitkou Hlaváčkovou Dívka, která vám z plátna dělá společnost v jinak téměř prázdném prostoru, svou přítomností zároveň doprovází zmatečné vyprávění o rozhodnutích, samotě i lásce. Nespolehlivý vypravěč nabízí možnost ztotožnění se stejně proměnlivě, jako ona dívka mění svou roli v příběhu. Valentýna Janů (*1994) studuje na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Dušana Zahoranského a Pavly Scerankové.   31. 7. 2018 od 19:00 Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 2, Praha 1 vstupné: zdarma (se vstupenkou na výstavu) Více informací zde

Komentovaná prohlídka výstavy Sním o tom, že je hora stále celá se Shadi Harouni a Jitkou Hlaváčkovou – GHMP

Komentovaná prohlídka výstavy Sním o tom, že je hora stále celá se Shadi Harouni a Jitkou Hlaváčkovou Shadi Harouni (nar. 1985, Hamedan, Írán) je íránsko-americká umělkyně, působící v New Yorku (USA), kde je od loňského roku vedoucí pedagožkou Department of Art na New York Univerzity. Výchozím bodem její práce je osobní zkušenost s poválečnou a porevoluční situací v Iránu a s antagonistickým vztahem Íránské islámské republiky k obrazům, hudbě, módě a lidskému tělu. Autorka shromažďuje informace o tom, jak se moc, respektive politická a náboženská reprezentace, snaží vymazávat a upravovat historii, a také o strategiích, které lidé používají k tomu, aby tomuto řízenému zapomnění zabránili. Zkoumá nezjevné cesty, kterými politická moc vytváří různé formy nátlaku: zákazy, skrývání a manipulaci. Tyto strategie napodobuje ve svých uměleckých videoinstalacích, architektonických intervencích, sochách, fotografiích, tiscích a archivech. Její díla tvoří promyšlenou mozaiku motivů z dějin posvátných obrazů a architektury společně s obrazy zvůle současného mocenského systému.     31. 7. 2018 od 18:00 Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 2, Praha 1 vstupné: zdarma (se vstupenkou na výstavu) Více informací zde

Irský večer – Novoměstská radnice

Irský večer je součástí doprovodného programu, který je určen účastníků Bernard’s Summer School 2018 – letní školy zaměřené na irskou tradiční kulturu, která se uskuteční letos již poosmnácté a jejímiž pořadateli je rodina Bernard. Díky pochopení ředitele Novoměstské radnice pana Mgr. Alberta Kubišty máme možnost představit irskou hudbu a irský tanec v historickém sále Novoměstské radnice, tedy v místech, kde se v roce 1998 poprvé oficiálně v Česku slavil za účasti tehdejší velvyslankyně Irska j.e. Mary Cross irský státní svátek – svátek sv. Patrika. Irský večer je koncipován především jako taneční večer, kde si návštěvníci zatancují (a budou se moci i naučit) irské ceilí a setové tance. O hudební doprovod se postará hudební skupina Rookery obohacená o dva lektory letní školy – původem z Irska, kteří vyučují na BSS 2018. Mezi tanečními lektory budou přítomni i ti, kteří projeli kus světa s irskými tanečním i show jako je Riverdance, Rhythm of the Dance, Ragús a další. Irské tance bude také vyučovat nestor irského tance původem z irského Corku John Cullinane, který prvně navštívil ještě tehdejší Československo v roce 1967 se skupinou irských hudebníků a tanečníků. Protože této části irské kultury se zde stále nedostává tolik potřebné publicity a pozornosti, uvítáme […]

ALFONS MUCHA: SLOVANSKÁ EPOPEJ – GHMP

ALFONS MUCHA: SLOVANSKÁ EPOPEJ Slovanská epopej se po dvouleté přestávce opět objeví před zraky veřejnosti. Tentokrát v prostorách, které jsou spjaty se vznikem Československa a zároveň s dalším dílem Alfonse Muchy, který zde dekoroval primátorský salónek. Výstavní prostory v Obecním domě patří k nejreprezentativnějším v Praze a jsou svým secesním charakterem velice spřízněné s autorovou dekorativní tvorbou. Cyklu epopeje pochopitelně vytvářejí také velice vhodnou kulisu, nicméně jejich kapacita nestačí pro všech dvacet monumentálních pláten. Objeví se zde jedenáct obrazů menších rozměrů, které vesměs vznikly během první světové války a po ní, kdy byl Mucha nucen původní rozměry přizpůsobit omezeným dodávkám plátna z Belgie. Devět větších obrazů cyklu zůstává vystaveno v pavilonu H na brněnském výstavišti, kde byly součástí festivalu Re:publika 1918–2018. Tato expozice potrvá do konce letošního roku. Pro specifické podmínky výstavních sálů Obecního domu jsme zvolili technicistní prostorové řešení, jež umožňuje plátna vnímat z obou stran. Odhalí způsob uchycení pláten a diváci se mohou bezprostředně seznámit s kvalitou provedení díla, které i po 90 letech od předání celého cyklu městu Praha zůstává ve skvělé kondici. Tu pečlivě hlídá tým restaurátorů pod vedením Tomáše Bergra, který je také autorem podrobné analýzy Muchovy brilantní techniky malby a zevrubného průzkumu aktuálního stavu […]

Jazzový most 2018 / Jazz Bridge 2018 – Novoměstská radnice

Jazzový most 2018 / Jazz Bridge 2018 Letos se koná již 15. ročník hudebního festivalu „Jazzový Most” z Prahy do EU 2018 a jeden z koncertů proběhne opět i na nádvoří Novoměstské radnice dne 29. 7. 2018. „Jazzový Most“ Praha – Mnichov 2004, který se konal u příležitosti vstupu ČR do EU, měl velký kulturně-politický úspěch. Pražský koncert byl Live vysílán českým rozhlasem stanicí „Vltava“ a Hessenský rozhlas ARD (Frankfurt) vysílal půlnoční koncert 1. května via Satelit jen z ČR, z Mánesa, do všech německy mluvících zemí. Význam a cíl tohoto Jazz festivalu v roce 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a tak to bude i v roce 2018, v setkání jazzových hudebníků všech generací a jejich publika za účasti české a zahraniční veřejnosti a osobností z kulturního a politického života z mnoha zemí. Bude také významnou propagací české kultury, hlavního města Prahy a ostatních měst ČR ve spojené Evropě. Předmětem festivalu je konání jazzových koncertů v několika městech. Monumentální „jazzový most“ 2018 bude stavěn z Prahy 2 do EU. Kulturně tradiční „Novoměstská radnice“, která leží přímo ve středu města, je důstojné místo pro Prahu. Mostů bylo již v minulosti postaveno velmi […]

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Zahradní slavnost II. / k výstavě Vladimír Škoda: Harmonices Mundi / Johannes Kepler – GHMP

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Zahradní slavnost II. / k výstavě Vladimír Škoda: Harmonices Mundi / Johannes Kepler Interaktivní výtvarné dílny budou pojaté jako zahradní slavnosti, které se odehrají za doprovodu živé hudby. Po formální a obsahové stránce volně navážeme na sochařskou tvorbu Vladimíra Škody a inspirovat se budeme i prostředím zámku a zahrady. Sochař Vladimír Škoda působí ve Francii, nicméně se do vlasti vrací poměrně často a jeho díla nejsou českému publiku zcela neznámá. Doposud však jeho tvorba nebyla představena komplexněji, a tak ve spolupráci s Museem Kampa vznikl projekt, který se pokusí shrnout základní linie jeho díla v dosud nebývalém měřítku. Vladimír Škoda pracuje s abstraktními formami, které jsou inspirovány především kosmickými tělesy a s nimi souvisejícími teoriemi. Jeho tvorba byla v minulosti často exponována v historických interiérech i exteriérech, kde tvořila atraktivní kontrast zejména ke středověkému tvarosloví v kameni. V zámku Troja jeho práce používající chladné kovové materiály, zejména pak ocel a nerez, povedou dialog s bohatou strukturou barokní výzdoby i přírodní scenérie v zahradách.   22. 7. 2018, 13:00–18:00 Zámek Troja, eko-ateliér v oranžerii vstupné: 20 Kč / nutná rezervace kontakt: MgA. Eva Pejchalová;+420 721 328 021; pejchalovaeva@seznam.cz Více informací zde

Výtvarný workshop pro všechny věkové kategorie k výstavě Josef Sudek: Topografie sutin – GHMP

Výtvarný workshop pro všechny věkové kategorie k výstavě Josef Sudek: Topografie sutin Během výtvarných workshopů se budeme inspirovat dosud nepříliš známým souborem fotografií autora, zobrazujícím Prahu poničenou bombardováním v roce 1945 a Pražským povstáním spolu s válečnými opatřeními na památkách Prahy v období protektorátu. Formou kombinované techniky (kresbou pastelem a koláží z fotografií pražských soch a budov) budeme vytvářet obrazy pražských zákoutí působících až surrealistickým dojmem. Dále uplatníme i komparaci historické fotografie se současnou fotodokumentací zobrazených míst. Pomocí pigmentů v různých odstínech šedi, evokujících částice prachu, budeme prsty vytvářet kresby zmizelých míst.   21. 7. 2018, 13:00–18:00 Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1 vstupné: děti do 10 let 5 Kč / ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč kontakt: Mgr. Lucie Haškovcová;+420 606 612 987, +420 608 216 418; lucie.haskovcova@ghmp.cz Více informací zde

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Barokní obraz, vrstvy a barvy II. / Trojský zámek – GHMP

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Barokní obraz, vrstvy a barvy II. / Trojský zámek Interaktivní výtvarné dílny budou reflektovat barokní umění Trojského zámku. Zaměříme se na vizuální stránku závěsných barokních maleb, umístěných v zámecké kapli i na samotný barokní obraz světa. Budeme se soustředit na charakteristické znaky barokního malířství – tvarový expresionismus, metodu šerosvitu, emotivnost a na bohatou tvarovou malbu. Reinterpretovat budeme motivy barokního obrazu – krajinu, zátiší, malby zvířat, portréty a žánrové výjevy. Na téma krajiny a prostoru nahlédneme také z hlediska makro pohledu. Vyzkoušíme si voskovou malbu na různé typy podkladů, kterou doplníme barevnými valéry za pomocí pigmentů. Speciální malířskou technikou budeme vrstvit barevné lazury a vosky. Budeme se snažit docílit ztmavování, kontrastu světla a stínu, nadsázky nebo bude malba pojata jen jako vlnění barev a zvuků.   19. 7. 2018, 15:00–18:00 Zámek Troja, eko-ateliér v oranžerii vstupné: 20 Kč nutná rezervace kontakt: MgA. Eva Pejchalová;+420 721 328 021; pejchalovaeva@seznam.cz Více informací zde

Sudek Project: Mapa 1945 / komentovaná prohlídka a tematická procházka – GHMP

Sudek Project: Mapa 1945 / komentovaná prohlídka a tematická procházka Kolektiv autorů představí svůj projekt mapy Prahy z roku 1945, který zahrnuje místa, jež v daném roce fotografoval Josef Sudek. Následuje krátká prohlídka výstavy v Domě fotografie, po níž se uskuteční procházka po Sudkových lokacích v okolí Staroměstského náměstí. Výstava Topografie sutin představí téměř neznámý a dosud nevystavený soubor snímků Josefa Sudka (1896–1976), který v roce 1945 fotografoval pražské památky poničené během druhé světové války, zejména při bombardování ze 14. února 1945 a také během Pražského povstání. Soubor zobrazuje válkou pozměněný městský prostor a ukazuje i některá preventivní válečná opatření. Necelé čtyři stovky dochovaných negativů souboru zachycují například zničený areál Emauzského kláštera, Staroměstskou radnici, Staroměstské náměstí a jeho okolí či sběrnu kovových soch a zvonů na Maninách. Tyto fotografie byly dosud představeny pouze v dobových publikacích, především v Pražském kalendáři 1946 vydaném s podtitulem Kulturní ztráty Prahy 1939–1945 nakladatelem Václavem Poláčkem. Vystavený soubor je v kontextu Sudkova díla výjimečný. Představuje fotografický vhled do nitra města a jeho památek v prvních dnech míru, kdy se autor snímáním obyvatelů Prahy, kteří přihlížejí ruinám historického centra, zcela ojediněle přiblížil reportážní fotografii. Jedním z témat, na které výstava kriticky poukazuje, je fotografie jako médium […]

Lektorská prohlídka Ateliéru Františka Bílka – GHMP

Lektorská prohlídka Ateliéru Františka Bílka Cílem expozice, otevřené v září 2010 v Bílkově vile na Hradčanech, je ukázat na vybraných dílech Františka Bílka celkový charakter jeho tvorby a poskytnout tak divákovi výstižný názor na osobní přínos Bílka českému a světovému umění. Výběr děl postihuje všechny etapy Bílkova vývoje a přihlíží k jeho schopnostem vytvářet různými technikami celkové dílo, dotvářející symbolistický projekt morálního i estetického povznesení člověka. V expozici jsou zastoupeny významné práce ze začátku devadesátých let (první moderní plastika v českém kontextu Orba je naší viny trest; model sousoší Golgota – hora lebek), velká návrhová kresba k Ukřižovanému, základnímu programovému dílu české moderny. Dále vývojově přelomová socha Strom, jenž bleskem zasažen, po věky hořel, oceňovaná na mezinárodním fóru. Následují stěžejní díla vzniklá jako dílčí realizace velkých Bílkových projektů cyklu Život, Cesta a Stavba budoucího chrámu v nás z počátku 20. století (Slepci, Mojžíš, Úžas, Adam a Eva) a sochy a studie spojené s přípravou jeho funerálních i veřejných pomníků (Žal, Tíseň od těla, od světa a od nebe klenby, Krása mládí ve svém boji). Pozdní dílo je zastoupeno monumentální dřevořezbou Život je boj a pětičlenným sousoším Budoucí dobyvatelé. Mimo plastiky a velké kresby je vystavován originální Bílkův nábytek, vzniklý v […]