JULIUS REICHEL: DEATH ROW / 16. 3. 2014 / ALL TIME HIGH – NoD

JULIUS REICHEL: DEATH ROW / 16. 3. 2014 / ALL TIME HIGH – NoD Malba je pro Reichela výzvou ke zkoumání jejich hranic a očekávání, které standardně vzbuzuje. Reichelovy práce problematizují současnou praxi globalizovaného a digitalizovaného světa umění, zkoumají vztah závěsného obrazu a jeho rozvíjení v rozličných situacích. Malba prostupuje do dřevěných objektů, recyklovaných „second-handových“ textilií či rozsáhlejších instalačních celků, které rozehrávají malířské tvarosloví v čase a 3D prostoru. Některé situace přesahují až k intervencím do veřejného prostoru, do kterého vnáší moment neočekávanosti, „bezdůvodnosti“. Derivované elementy rozličných mytologií se stávají základními prvky obrazového prostoru a třírozměrných objektů, které jsou zasazeny do environmentu symbolů tržního (post)kapitalismu. Julius Reichel v hloubkově oddělených plánech vrství na sebe libovolně až tři různé vizuální systémy a načrtnutá témata. Základním backgroundem malby jsou jakési elementární mikroskopické modely hmoty či améb, vesmírné DNA, které se vznáší nad již neidentifikovatelným silovým polem, cyklickým tokem základních stavebních bitů světa a zkušenosti. V některých obrazech na tuto podmalbu aplikuje někdy lineárně pojaté, ale častěji až v kubisticky analyzující perspektivě vyvedené malby postav připomínající piktogramy maysko-aztéckých mytologických figur či tváří mýtických postav. V eventuálně třetí, nejsvrchnější rovině obrazu promalovává různé předmětné symboly, heraldické znaky či loga luxusních lifestylových značek. Různé druhy […]

We want machines to become more human while we are becoming machines – UMPRUM

Multimediální projekt studentů Ateliéru módní tvorby Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Artificial Intelligence zaujal organizátory festivalu ARS ELECTRONICA v rakouském Linci natolik, že je pozvali jako jednoho z hlavních hostů festivalu v sekci Campus. Představí se zde výstavou We want machines to become more human while we are becoming machines. Studenti pod vedením Pavla Ivančice pojali módu jako interdisciplinární platformu a po dobu dvou semestrů zkoumali fenomén umělé inteligence z pohledu generace Mileniálů. Propojovali zde nové technologie a postoje společenské odpovědnosti a udržitelného přístupu k produkci a spotřebě. „Projekt čerpá z rozpoznání umělé inteligence jako nástroje, který nám může pomoct, jak být více lidskými. Uvědomujeme si, že pozice člověka je nejistá a že jako lidé jsme nedokonalí. Chybování a nedostatky však lidi vedou ke kreativitě a improvizaci, a díky tomu máme za pomoci nových technologií možnost měnit situaci k lepšímu“, říká vedoucí ateliéru Pavel Ivančic. Modelům, které bude možné na Ars Electronica s tématem Error – the Art of Imperfection vidět, předcházel intenzivní výzkum, experimentování a konzultace s řadou odborníků z oblasti inovací a nových technologií. Studenti do nich vnášejí vlastní kreativní vizi, originální metody a jedinečné nápady. Přináší tak řadu různých přístupů, jejichž cílem je pozitivní změna ve společnosti. […]

Mechanical – UMPRUM

Mechanical / Výstava studentů a čerstvých diplomantů Ateliéru produktového designu UMPRUM na Design September v Bruselu   Ateliér produktového designu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se na Design September v Bruselu představí již posedmé. Tentokrát si připravil hravou instalaci plnou strojků a tradičně vyráběných zařízení Mechanical. V současné době rozšíření počítačových dovedností a programů, získávají studenti stále lepší nástroje a možnosti, které jim otvírají nové kreativní prostory. Je ale pochopitelné, že fokus na virtuální prostředí často znamená i ztrátu řemeslné zručnosti a především ztrátu kontaktu s výrobním prostředím. „Návratem k analogovým technologiím, kresbě, skicování a tvorbě modelů v různých typech dílen jsme chtěli ve studentech podpořit materiálovou „citlivost“ a pochopení historických souvislostí. Naše prezentace se zaměřuje na mechanický pohon různých výrobků či výtvarných objektů“, říká k zadání jeden z vedoucích ateliéru prof. Jan Neměček. Studenti Ateliéru produktového designu pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové se zadání chopili s velkou chutí a kreativitou. Vytvářeli hodiny, gramofony, hračky či pohyblivé skulptury, které využívají „vnitřnosti“ starých budíků, šicí stroje, mechanické natahovací hračky. „Věříme v hravost, ale i brutální estetiku strojů, která nám může pomoci rozšířit naše virtuální obzory. V naší prezentaci se zaměřujeme také na spolupráci s výrobci, například gramofony studentů v bakalářském studiu byly vytvořeny […]

Power of Identity II. na Mercedes-Benz Prague Fashion Week – UMPRUM

Power of Identity II. na Mercedes-Benz Prague Fashion Week Po úspěšné prezentaci kolekce Power of Identity na jarní edici Mercedes-Benz Prague Fashion Week (MBPFW), byl Ateliér designu oděvu a obuvi znovu přizván k prezentaci na podzimní edici s druhou části projektu Power of Identity II. Klauzurní projekt Power of identity II: Memory Fashion Message navazuje na předchozí aktivity ateliéru, zejména na projekt Japonsko – klidná síla, který studenti úspěšně prezentovali na prestižním Bunka Fashion Graduate University (BFGU) Fashion Weeku v Tokiu. Při příležitosti výročí sta let od založení samostatného Československa se vedoucí ateliéru Liběna Rochová rozhodla pro zadání ,v akademickém roce 2017/2018, které akcentuje reflexi tradic a národní kulturní historii. Ve spolupráci s významnými českými výrobci jako Baťa a Preciosa vznikly ucelené kolekce oděvů, obuvi a doplňků, které těží z typických řemesel i kulturně-uměleckého odkazu české společnosti. Studenti ateliéru si spolupráci s velkými průmyslovými podniky vyzkoušeli přímo ve výrobě, a to především v prestižní italské obuvnické továrně Kallisté v Benátkách. Inspiraci čerpali výhradně z české kultury, a to tak, aby byl výsledný produkt reprezentativním a po umělecké i technologické stránce konkurenceschopným i na mezinárodním trhu. Tvorba kolekcí byla po celou dobu konzultována s odborníky na národní kulturu a umění a […]

Viktor Frešo: Tak tomu říkám koncept – DOX

Viktor Frešo: Tak tomu říkám koncept Rozmanitá absurdní a podvratná prohlášení či slovesné intervence v galerijním i veřejném prostoru se pro několik generací konceptuálních umělců stala základním nástrojem, s jehož pomocí je možné nabourat se hluboko do vědomí diváka a probudit v něm zcela jiné než jen estetické vjemy: pohoršení, šok, vztek či kritickou reakci. Slovenský umělec Viktor Frešo se však na prahu nového milénia rozhodl celou tuto obrovskou a sofistikovanou výbavu konceptuálního umění – intelektuální i materiální –, nechat u cesty. Není sám, koho v posledních desetiletích irituje vyprázdněnost, nabubřelost a spekulativnost konceptuálních projektů a především jejich beznadějná izolovanost od reálných emocí a možného uměleckého prožitku. Jako lék na novodobý lartpourlartismus nabízejí práce Viktora Freša řadu razantních řešení, která berou „umělecký provoz“ útokem a umělci i divákovi umožňují vrátit se k sobě a uplatnit své nezadatelné právo na svobodné vnímání, promýšlení a prožívání umění. Frešo přitom s jízlivým zalíbením sahá po klasických žánrech, které vzápětí bez skrupulí torpéduje. V sebezpytném autoportrétu Som zamindrákovaný kokot či konkretistické textové variaci Nebudem najlepší a najznámejší slovenský umelec! bourá čelním nárazem společensky ustálený a svatě hájený status umělců a dalších „lidí od umění“, kteří často bývají jen prodavači s teplou vodou a nemají […]

Landscape festival Praha 2018

Landscape festival Praha 2018 Landscape festival pokračuje, na září připravuje mimo jiné zajímavé debaty, diskuze i publikaci Život v Praze již od začátku prázdnin zpestřuje šestý ročník festivalu Landscape. Na 60 výtvarných děl, instalací a intervencí do veřejného prostoru od českých i zahraničních architektů a umělců s podtitulem Objevte pražskou divočinu! ozvláštňuje dosud poměrně problematické lokality. Jsou to místa mimo centrum hlavního města, o nichž se vedou stálé diskuze, tedy Vítkov, Rohanský ostrov a Štvanice. Mezi umělci a architekty, kteří se do projektu zapojili, najdeme mimo jiné Kurta Gebauera, Milenu Dopitovou, Tomáše Vaňka nebo H3T architekty, skupinu Woven či Trevisan ateliér+. Důležitou součástí festivalu budou v září diskuse či komentované prohlídky, jejichž cílem je poukázat na chybějící nebo špatná řešení městské krajiny a hledání cesty k těm správným. U příležitosti festivalu vyjde také česko-anglický průvodce PRAGUESCAPE představující výrazné projekty krajinářské architektury, které byly realizovány na území Prahy v posledních zhruba třiceti letech. Doprovodný odborný program 5. září nabídne komentovanou prohlídku spojenou s debatou o urbanistickém vývoji dolního Žižkova s přesahem do výtvarného umění, diskutovat budou například Tomáš Mikeska, radní pro územní rozvoj M. části Praha 3 nebo historik umění Jiří T. Kotalík. 10. září bude pod názvem Urbánní struktury revitalizovaných […]

Všechno mi může být ničím / Everything Means Nothing To Me – Galerie UM / UMPRUM

Všechno mi může být ničím / Everything Means Nothing To Me je píseň Elliotta Smithse, která se stala hlavní inspirací první podzimní výstavy v Galerii UM. Navádí k pátrání po hodnotách a cílech a zároveň dává naději, že citová investice a osobní prožívání je stále nejtrvanlivější silou, nebo dokonce vším. Autoři David Fesl, Kateřina Holá a Jiří Kovanda přistoupili k práci v galerijním prostoru jinak, než je obvykle zvykem. Pracují ve společném tvůrčím týmu, kde se stírá role kurátora a umělce. Svou roli zde hraje i prostor Galerie UM, která se pro ně stala jedním z určujících faktorů instalace. Výstava diváka vtahuje přímo do děje a klade důraz na poetiku, význam a symboliku. „Díla vznikají přímo pro konkrétní situaci a prostor. Od této výstavy si slibujeme vykročení z našich pohodlných poloh. Pracujeme s několika vrstvami. Zajímají nás setrvačné vztahy, lepkavé doteky a utajované styky těchto vrstev a jejich vzájemné ovlivňování. Pomocí romantických mikropříběhů dáváme vzniknout většímu komponovanému prostředí protkanému množstvím asociací a zoufale velkých gest“, přibližují projekt jeho autoři. Všechno mi může být ničím / Everything Means Nothing To Me přímo komunikuje s divákem. Je jedno, že někdy může vyznít až romanticky naivně. Důležitý je pro ni problém navazovat vztahy […]

Zuzana Pernicová: Mými kořeny se dotýkám nebe – Galerie Prokopka

Přijměte pozvání na vernisáž výstavy Zuzany Pernicová: Mými kořeny se dotýkám nebe, která se uskuteční 4. 9. 2018 v Galerii Prokopka. Vernisáž doprovodí četba Warany Psavomorecké.   vernisáž: 4. 9. 2018 od 18:00 výstava: 5. 9. – 30. 9. 2018 Galerie Prokopka, Prokopova 9, Praha 3 Více o výstavě zde

Jakub Tauš: TAU & SHINE vol.II – Galerie Prám

Jakub Tauš: TAU & SHINE vol.II Srdečně Vás zveme na výstavu Jakuba Tauše v Galerii PRÁM / We cordially invite you to the exhibition of Jakub Tauš in PRÁM Gallery Jakub Tauš je absolventem ateliéru sochařství na UMPRUM a posledních 5 let se zabývá převážně tvorbou světelných objektů a instalací na pomezí volného a užitého umění. Principiálně jde o přetváření starých československých designů lustrů a lamp v objekty sochařského charakteru a tím o proměnu v kontextu a „uvádění věcí do pořádku“. Tvoří většinou z oceli a dalších kovů, elektrických komponentů, ale pracuje i s materiály jako je silikonová pryž a také s objekty denní potřeby. Část jeho předešlé tvorby staví na mutaci symbolů, která je jeho způsobem kritikou společnosti. Jakub Tauš is a graduate of the sculpture studio at UMPRUM and for the past 5 years he has been working mainly on the creation of light objects and installations on the border of fine and applied art. The main thing is the transformation of old Czechoslovak designs of chandeliers and lamps into objects of sculptural character and thus of transformation in context and “putting things in order”. He usually works with steel and other metals, electrical components, but also works with […]

Aš po Už/horod – Dvůr Králové nad Labem – UMPRUM

Aš po Už/horod – Dvůr Králové nad Labem Výsledky celoročního projektu studentů Ateliéru textilní tvorby UMPRUM pod vedením Jitky Škopové se představí na podzimní roadshow po vybraných českých a slovenských městech. Studenti v projektu zmapovali osudy významných podnikatelských rodin, které stály u zrodu založení první republiky a následně je propojili se současnou uměleckou tvorbou v oblasti textilního designu. Výsledkem této práce je obsáhlý almanach, výstavy a také besedy, které veřejnosti přiblíží poutavé příběhy dobových podnikatelů. K jednotlivým debatám budou přizváni současníci, kteří jsou s danými rodinami provázáni. Prezentace projektu bude zahájena v městě Dvůr Králové nad Labem výstavou, přednáškou, besedami a procházkou po městě. Výstava, která potrvá až do 21. 9. 2018, nabídne práce inspirované významnými podnikatelskými rodinami a jejich osudy. Studenti Ateliéru textilní tvorby pro ni vytvořili unikátní textilní design, který navazuje na využití konkrétní produkce dané firmy. Město Dvůr Králové nad Labem zastupuje rodina Sochorů, která zde podnikala na poli textilního průmyslu.   5. – 6. 9. 2018 Více informací zde   Program roadshow: 5. 9. Středa 10:00 – 11:30 Kino / debata a program pro střední školy 14:00 – 17:00 Procházka městem za historií rodiny Sochorů Sraz na Zálabí před administrativní budovou od Pavla Janáka, Benešovo nábřeží […]