A Guiding Dog for a Blind Dog – FUTURA Prague

A Guiding Dog for a Blind Dog Vodicí pes slepého psa nás přivádí do média současného umění, načež se zastaví a začenichá. Zprávy bývají falešné a horizont relativní. Hnutí za placatou Zemi vzkvétá, zatímco lidé pořádají závody dronů a staví obydlí uprostřed oceánů. Pořádáme přednášky v saunách a prezentujeme je jako umění, ale bankéři si nadále kupují obrazy. Normalita je tvarována podle potřeb zainteresovaných mocností a stran; je křehkým nástrojem, který poukazuje na to, co je abnormální, neskutečné, nežádoucí. Slova však sedí na nejasném, mlhavém podkladu. Jakmile slovo vyznačí jasnou hranici, demarkační čára poskočí a rozpadne se jako pěna. Z tohoto mokrého prahu vstupuje v galerii Futura do života výstava A Guiding Dog for a Blind Dog (Vodicí pes slepého psa), jejímž kurátorem je Lukáš Hofmann / Saliva, finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2018. Lukáš Hofmann je známý svými hutnými performancemi, které jsou vlastně sbírkami smyslových informací, rituálními formáty, ztělesněnými moodboardy, které jako by následovaly nevyslovené principy, jako je třeba… život. Skupinová výstava v Galerii Futura je v podobném duchu složená ze suvenýrů, předmětů, uměleckých děl, performancí a přednášek. Vystavené práce však ani tak nepřehrávají axiomy, jako spíš zkoumají jemné pletivo reality – otřepané pravdy, podle nichž rozeznáváme, kdy […]

BORA AKINCITURK, VILLE KALLIO : VIBRANT MATURITY® 7+ ADULT SHOW – FUTURA Prague

BORA AKINCITURK, VILLE KALLIO : VIBRANT MATURITY® 7+ ADULT SHOW První věc, které jsme si po vstupu do místnosti všimli, byl strašný zápach.“ (1) Měkký stroj se usadil na svém obvyklém místě na gauči. Natáhl se po ovladači zapadlém někde mezi slehnutými polštáři. Zatímco hledal, hrdelní dusivý zvuk ozývající se z verandy, nabral na síle. „Cally!“ Cally se rozhodla vykašlat chomáč chlupů. Ehm, ehm, ehm… Blé. Úspěch. Kočka se zadívala na svůj houbovitý výtvor s neskrývanou hrdostí. Očichala ho a odkráčela zpět do obývacího pokoje za starcem.     vernisáž: 24. 4. 2018 od 18:00 výstava: 24. 4.  – 16. 6. 2018 umělci: Bora Akinciturk, Ville Kallio / kurátor: Christina Giggliotti FUTURA Prague, Holečkova 49, Praha 5 Více informací zde

Axel Koschier & Stefan Reiterer / No Bonus – Galerie SPZ

Axel Koschier & Stefan Reiterer / No Bonus   vernisáž: 25. 4. 2018 od 19:00 výstava: 26. 4. – 1 .6. 2018 Galerie SPZ, Pštrossova 8, Praha 1 Více informací zde   – Jak se máte? – Ahoj. – Mám se fajn. Jmenuju se Serge. Můžu vám nějak pomoct? – Hledám slečnu Jenny Summersovou. – Má moc práce. Jakže se to jmenujete? – Jmenuju se Axel Foley. – Proč je to relevantní? – Nerozumím. – Relevantní, znamená týká se čeho… – Aha, čeho se to týká? Jsem starý známý. – Donny. Momentík. Donny, řekni slečně Summersové, že je tady Ahmed Farley… – Ne, Axel Foley. – Ahmel…Ahwell…Foley je tady, je to starý známý. Zapni si to. To vypadá spíš jako psí hruď, zákazník uvidí ten podrost. To není sexy, je to zvířecí. – Vůbec to není sexy. – Mohu vám nabídnout něco k pití? Víno, koktejl, espresso? -Ne, děkuju. -Sám ho připravím, s citronovou kůrou. Měl byste ho zkusit. -Ne, vážně ne. – Máte zájem o tenhle kousek? – Za kolik by byl? – 130.000 dolarů. – Nech toho. – Ne, to nemůžu. Je to velice důležitý kus. – Už si někdy něco podobnýho prodal? – Včera. – Nech toho. – […]

Start up: Miroslava Večeřová, Pavel Příkaský – Antidote – GHMP

Start up: Miroslava Večeřová, Pavel Příkaský – Antidote V rámci cyklu Galerie hlavního města Prahy pro mladé umělce – Start Up tentokrát představujeme autorskou dvojici, jíž tvoří Miroslava Večeřová a Pavel Příkaský. Jejich spolupráce se rozvíjí paralelně s individuální tvorbou autorů v samostatném seriálu společných výstavních projektů. Ty tvoří řetěz záznamů jejich vzájemného dialogu nad praktickými problémy vizuálního myšlení překonávajícího hranice uměleckých médií. Pro vzájemnou spolupráci obou umělců je typická proměnlivá forma instalace zahrnující vedle roviny obrazové také rovinu performativní a textovou. Finální forma instalace je výsledkem spojení dvou tvůrčích přístupů: fotografických, sochařských a performativních východisek u Miroslavy Večeřové a malířských řešení s prostorovými a instalačními postupy u Pavla Příkaského. Oba autoři se zabývají otázkou potenciálu současného umělce v roli terapeuta patologických společenských stavů. Předmětem jejich „uměleckého výzkumu“ je naléhavý pocit úzkosti ze současné rychle se proměňující socio-kulturní situace a z matoucích fyziologických proměn našeho vnímání a myšlení, které jen těžko uchovává jasné rozlišení mezi hmotným a nehmotným, skutečným a virtuálním, fyzickým a imaginárním. Jejich předpoklady nepřímo vycházejí z nových biotechnologických výzkumů, které hmotu chápou zároveň jako energii i jako informaci o neustále se proměňujících vztazích v rámci organické soustavy (tkáně) všech živých i neživých entit. V aktuální instalaci Antidote […]

Festival m3 / Umění v prostoru – Studio BUBEC

Festival m3 / Umění v prostoru nabídne prostřednictvím uměleckých intervencí nové pohledy na historické centrum Prahy Studio BUBEC pořádá druhý ročník letního festivalu vizuálního umění pod širým nebem m3 / Umění v prostoru. Přehlídka letos nese titul „Vice Versa: Our Earth is their Moon, our Moon is their Earth“ a vzniká pod vedením vídeňské kurátorské platformy Significant Other (Laura Amann & Jen Kratochvil). Umělci se zaměří na centrum Prahy a obzvlášť na množství lokalit a objektů, které zde mnohdy zůstávají bez povšimnutí, byť na exponovaných místech. Skupina umělců z ČR i zahraničí vytváří pro festival zcela nová konceptuální díla s využitím postupů, které přesahují tradiční sochařství a zahrnují performanci, pohyblivé obrazy, fotografii či instalaci. Hlavními tématy jsou inkluze a exkluze, gentrifikace, vizuální smog či turismus, a tedy v kontextu centra Prahy i životní podmínky místních obyvatel. Festival pořádá Studio BUBEC pod vedením uměleckého ředitele Čestmíra Sušky a ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy, Akademií výtvarných umění, Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze a Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Generálním partnerem letošního ročníku je Kunsthalle Praha. „VICE VERSA: Our Earth is Their Moon, Our Moon is Their Earth“ – tak zní titul letošního ročníku festivalu m3 / Umění v […]

SKIN / Umění, které se dostane pod kůži? – DSC Gallery

Umění, které se dostane pod kůži? V DSC Gallery se potkávají Bolf, Gerboc a Tinei Mezinárodní skupinovou výstavu tří výrazných současných umělců spojuje téma kůže. Český malíř Josef Bolf, slovenský autor Martin Gerboc a v Budapešti tvořící Alexander Tinei svá díla představují na výstavě Skin v pražské DSC Gallery od 25. dubna. „Motiv kůže se výrazně objevuje u všech tří autorů, každý jej ale zpracovává specificky, svou osobitou technikou, odlišují se i tematizací tohoto motivu,“ vysvětluje základní myšlenku výstavy kurátor Otto M. Urban. „Alexander Tinei kůži špiní, pomalovává barevnými skvrnami a čmouhami, Martin Gerboc kůži popisuje extatickými výkřiky, politickými hesly či verši, u Josefa Bolfa je kůže často poraněná, pořezaná nebo poškrábaná,“ uvádí Urban.   Bolf, Gerboc a Tinei nedospěli k podobným tématům náhodou. Přestože první žije v Praze, druhý v Bratislavě a třetí v Budapešti, patří ke stejné generaci, s podobnou historickou a uměleckou zkušeností. „Jejich vize jsou zasazeny do stísněného prostředí, do nejasně definovaného světa úzkosti a snění,“ vysvětluje Otto M. Urban, který svou  schopnost vystihnout a propojit zajímavá umělecká témata ukázal v minulosti, například na ceněné výstavě Decadence Now! v pražském Rudolfinu. Pravdivost jeho slov potvrzuje i Josef Bolf. „Vyrůstal jsem v půlce 80. let, v Černobylu vybuchla jaderná elektrárna a doznívala studená válka. Byla […]

PŘETLAK – UMPRUM

PŘETLAK Kurátorský výběr nejlepších prací studentů UMPRUM 2016–2017 v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM) prohlubuje spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze (UPM). V nově zrekonstruovaných muzejních prostorách představí výběr nejlepších prací studentů UMPRUM za poslední dva roky. Výstava Přetlak uvede 24 prací studentů UMPRUM. Zastoupeny zde jsou všechny ateliéry včetně anglického programu Visual Arts a Katedry teorie a dějin umění. Název výstavy výstižně charakterizuje UMPRUM jako místo s neopadajícím přívalem kreativity, překračující a odmítající existující koncepce a přesahující i do dalších oblastí a společenských témat. „Přetlak volného a svobodného myšlení chápeme jako synonymum pro energii, která chce ven a která je nezastavitelná. Přetlak takové energie považujeme za symbol školy, a stal se proto ústředním motivem naší výroční výstavy“, říkají kurátoři výstavy Roman Vrtiška a Vladimír Žák. Instalace i zvolené práce sledují strukturu školy, po katedrách a ateliérech. Sály prostupuje modrý živoucí objekt, textilní stěna, ze které vystupují a vtahují se informace o výstavě a UMPRUM. Objekt pulsující přetlakem kreativní energie, pracuje s expanzí a deformací a je hlavním principem vizuální stránky výstavy. Kurátoři vybírali z 80 prací doporučených jednotlivými ateliéry a katedrami. Zaměřili se na věci, které mají smysluplný a přímý vypovídající charakter, jsou srozumitelné […]

Filip Dvořák a Martina Kolarov: Kapitola druhá / Chapter Two – NoD

Filip Dvořák a Martin Kolarov: Kapitola druhá / Chapter Two V kolaborativních pracích Filipa Dvořáka a Martina Kolarova (HastagNike, Galerie Jelení, 2015; Mlčení Bouře, Atrium, 2017) jsou iniciovány volné interpretace a formálně-významové hry nad různými projevy přírodních sil a dynamických živlů, které se kodifikovaly v různých kanonizovaných tvaroslovích dějin západního umění. Inspirační potenciál nacházejí nejen v excesivním barokním principu, ale pole výrazu nalézají také v jazyce reklamy, identitách popkultury a formálních tendencích současného vizuálního umění. V systematickém rozpracovávání expandujících strategií obrazového formátu rozvíjejí své niterné úvahy prostřednictvím často až podvědomé sítě emocionálních asociací, které se snaží „zpomalit“ a tím letmo zahlédnout v různých materiálových řešeních. Vzniknuvší archaizující a efemérní atmosféry jsou zapouštěny do prostoru technologického strojového vyhotovení, které bývá doprovázeno již jen základními malířskými gesty redukovanými na minimální jednotku výrazu.    23. 4. 2018 v 19:00 24. 4. – 1. 6. 2018 Kurátor: Pavel Kubesa Galeriie NoD, Dlouhá 33, Praha 1 Více o výstavě zde

ACOUSTIC CAVES / Budoucnost je tady a výstava Acoustic Caves se stává realitou – UMPRUM

ACOUSTIC CAVES Budoucnost je tady a výstava Acoustic Caves se stává realitou Prezentace UMPRUM na Din – Design In 2018 v rámci Milano Design Week 2018   Termín prezentace: 17. 4. – 22. 4. 2018 Otvírací hodiny: Út–So 10:00-20:00, Ne 10:00-18:00 Lokalita: Lambrate Design District, via Sbodio 9/ via Massimiamo 6, Milano   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM), jejíž loňská výstava se dostala mezi TOP40 of Fuorisalone Milano Design Week 2017, se v letošním roce představí netradiční expozicí na pomezí designu a architektury. Výstava Acoustic Caves vychází ze stejnojmenného akademického výzkumného projektu Ateliéru architektury III. Stává se místem pro inkubaci nových forem architektury a nového přístupu k tomuto oboru. Klade si za cíl testovat vztahy mezi designem, objektem, prostorem a architekturou a zároveň zkoumat jejich limity. ”K pochopení a posouvání hranic těchto vztahů využívá aktuální prostředky výpočetního navrhování. Tyto prostředky jsou předmětem zájmu akademických (technických i uměleckých) platforem škol zabývajících se současnou architekturou a designem. Projekt Acoustic Caves hledá odpovědi na otázky, jakým způsobem můžeme v době radikálních kulturních a technologických změn paradigmatu Průmyslu 4.0 navrhovat a z jakých materiálů realizovat jeho architekturu”, upřesňují autoři výstavy prof. Imrich Vaško a Shota Tsikolyia. Expozice představuje pět prací autorských týmů Ateliéru […]

5866 / Petr Stolín, Jan Stolín – Galerie J. Fragnera

  Bratři architekt Petr Stolín a výtvarník Jan Stolín představí v pražské Galerii Jaroslava Fragnera svou společnou výstavu, která bude zahájena ve čtvrtek 17. května koncertem skupiny The Utraquist. Namísto klasické autorské prezentace tvorby obou bratrů, kterou zastoupí nově vydaná publikace, se budou moci návštěvníci seznámit se specifickým uchopením prostoru: proměněno bude vše, na co byli dosud zvyklí –vstup, pohyb prostorem galerie i osvětlení. Výstava potrvá až do 22. června (pozměněna bude i její otevírací doba). “Galerie Jaroslava Fragnera za dobu své existence hostila množství významných postav české i světové architektury. Paměť místa je spletitá a bohatá. Hlavní výstavní sál proměňoval svou atmosféru podle podoby vystavovaných děl: od muzeálních expozic zavěšených archiválií přes hravé provokativní instalace až po virtuální realitu. Napínal se podle nutnosti při prezentování idejí předních architektů i teoretiků. Výstava Petra a Jana Stolínů je zaměřena na rozšíření zkušenosti galerie jako svébytné architektury. Proto se soustředí na samotný zážitek prostoru galerie: mění se vstup, pohyb a smysl. Prostor galerie tu není efemérním světem architektonických idejí, naopak výstava směřuje k jeho konstantám: architektura je jak prostor obemknutý stěnami a jejich otvory, tak tím co ji činí snáze obyvatelnou jako vzduchotechnika. Pěstovaná bohatá paměť architektonických idejí je opuštěna ve prospěch […]