Aline Schwibbe- Neohrožené Květiny / Fearless Flowers: White Pearl Gallery

Aline Schwibbe- Neohrožené Květiny / Fearless Flowers Z Chicaga přes New York a Berlín do Prahy ! White Pearl Gallery představí výstavu Aline Schwibbe- Neohrožené Květiny: Fearless Flowers (I Move Through Chicago Like Honey). Výstava je první sólo výstavou Berlínské umělkyně Aline Schwibbe v Praze. Bude slavnostně zahájena již 9.8., v 18:00 na adrese White Pearl Gallery, Dittrichova 5, Praha 2 a to za účasti autorky i kurátorky Magdaleny Jadwigy Härtelové. Během výstavy, ve které se umělkyně dotýká témat jako prezentace ženského těla, „whitewashingu“, či spřízněnosti, budou představena díla vytvořená během rezidence Schwibbe v New Yorku vedle kreseb vzniklých před třemi lety v Praze. Podle jejích vlastních slov je tvorba Aline Schwibbe o „vizualizaci vztahů mezi různými fragmenty sebe sama.“ Koláž je opravdu vizuální spojnicí, která se proplétá celou její praxí. Avšak akt vybírání a dávání elementů dohromady je zde méně o fragmentaci či dekonstrukci, strategiích typických pro postmoderní koláž, a spíše jde o proplétání, spojování a vypravěčství. Většinou jsou ony separátní komponenty konstituující Schwibbe díla dílčí proto, že byly vytrženy/roztrženy/natrženy násilími, která jsou tolerována v naší společnosti, jako například rasismus či sexuální objektivizace. Zobrazení těchto komponentů můžeme číst jako malou oslavu jejich neustávající existence, přežití, neústupnosti a radosti navzdory […]

ONDŘEJ CASKA, “ČÍNSKÁ TUŠOVÁ MALBA” – Galerie Nová síň

Ondřej Caska: Čínská tušová malba Výstava Ondřeje Casky (*1981) prezentovaná v galerii Nová síň pod názvem „Čínská tušová malba“ představuje průřez jeho tvorbou za posledních několik let. Stejně jako řada velkých solitérů české výtvarné scény – Váchal, Reynek a další, Caska okázale ignoruje soudobé módní trendy, modernost tak často prázdnou a povrchní. Obdobně jako čínští mandaríni, státní úředníci a literáti v jedné osobě vytvářející z Poezie, Malby a Kaligrafie úhelné kameny tradiční čínské kultury, Ondřeje živí jeho právnická profese a je tedy malíř z vnitřního nutkání, nikoliv existenčních důvodů. I proto si může dovolit být jako tvůrce dokonale svobodný. Ale svoboda v dálně východním výtvarném projevu vychází z pracovitosti, pokory a úcty k tradici, bez níž není možno zvládnout vrcholně obtížnou a de facto neopravitelnou techniku čínské tušové malby. A tyto ctnosti z Caskovy tvorby tiše a nevtíravě vyzařují. I když má své velké vzory, jakým je např. Fu Baoshi, je svůj a autentický. A pokorně vytváří Kvalitu, Krásu a Obsah, kategorie, které jako by se z tzv. „současného umění“ tak často vytrácely, jsa nahrazeny Prázdnotou, Pózou a Marketingem. Ondřejovy obrazy zachycují důvěrně známá místa – Petřín, pražské hlavní nádraží, Střelecký ostrov, či často postindustriální krajiny médiem čínské tušové malby. […]

Zdeněk Daněk: DNA obrazů – Galerie Václava Špály

Přijměte pozvání na výstavu Zdeňka Daňka: DNA obrazů.   6. 9. 2018 v 18:00 Galerie Václava Špály, Národní 30, Praha 1 kurátor: Radek Wohlmuth Více o výstavě zde  

DIREKT – Novoměstská radnice

DIREKT Umělci, kteří se představují na výstavě Direkt, jsou výraznými osobnostmi současné české výtvarné scény. Jsou spřízněni společnou zálibou v boxu, kterou pěstují v pražském klubu Palaestra. Název výstavy je odvozen jednak od velmi důležitého úderu používaného v boxu, ale můžeme si jej vysvětlit také jako metaforu jejich velmi přímému přístupu k tvorbě. Vystavená díla jsou inspirativním průřezem především současným uměním: od abstraktních obrazů Stanislava Diviše, Karla Štědrého či Aldina Popaji, přes expresivní malby Pavla Formana až po figurativní kompozice Ivana Komárka nebo Vojtěcha Adamce. Řada z nich odráží boxerskou tématiku. Kupříkladu David Böhm spolu s Jiřím Frantou, umělci tvořící ve dvojici, zase názorně ukazují, jak lze objevně boxovací pytel spojit s kresbou. Výstava je obohacena o texty boxujícího básníka Taša Andjelkovského, laureáta ceny Magnesia Litera, a vychází k ní katalog. Vystavující: Vojtěch Adamec, David Böhm, Stanislav Diviš, Pavel Forman, Jiří Franta, Filip Horyna, Libor Kaláb, Krištof Kintera, Ivan Komárek, Aldin Popaja, Karel Štědrý     5. 9. – 29. 9. 2018 Novoměstská radnice vstupné: v souvislosti se vstupem na věž  plné 60 Kč / snížené 40 Kč / rodinné 130 Kč / Během Dnů evropského dědictví / EHD 2018 ve dnech 8. – 16. 9. 2018: plné 40 Kč […]

STANO, “PRÍBEHY A STRETNUTIA” – Galerie Nová síň

Stano, “Príbehy a stretnutia” První výstava obrazů slovenského amatérské homalíře žijícího v Praze. Aktuálně se představí výběrem obrazů z období let 2012 – 2018, které zachycují svět protichůdných emocí současného člověka. Každodenní příběhy a potkávání se autora s lidmi z jeho blízkého okolí, realita mezilidských vztahů, vztahů muže a ženy i rodinné příběhy – to vše vytváří mozaiku nadčasových postřehů autora, které vkládá do svých obrazů. Výstava může být i inspirací pro všechny, kteří hledají odvahu začít s vlastní výtvarnou seberealizací.   29. 8. 2018 – 9. 9. 2018 Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1 Více o výstavě zde

Boohri Park: BETWEEN DIMENSIONS – Studio Prám

Boohri Park: BETWEEN DIMENSIONS Boohri Park o připravované výstavě: „Tato série kreseb a malých plastik je pokusem o vytvoření dialogu mezi dvou a troj rozměrným prostorem. Na základě kreseb byly vytvořeny struktury podobné origami, pomocí 3D modelovacího programu. Struktura byla v programu neposkládaná a poté vytisknuta. Plastiky byly poté vytvořeny na základě vytištěných podkladů. Výstava ukazuje, jak se z plochy stává trojrozměrná struktura.“ Boohri Park je umělkyně žijící a pracující v Německu a Koreji. Její rozmanitá umělecká praxe zahrnuje sochařství, site-specific instalace, fotografii, video a kresbu. V centru jejího zájmu leží vztahy a interakce mezi prostory navzájem, nebo také mezi prostorem a jeho obyvatelem. Architektura hraje v její tvorbě velmi důležitou roli a funguje zde jako zprostředkovatel, který určuje prostor a tvaruje naše vnímání a zkušenost s prostorem. Boohri poukazuje na proměnlivost prostoru skrze vyvolávání vzpomínek na jiné místo a tím zpochybňuje naše vnímání míst, které jsou si podobné. Boohri Park diplomovala v roce 2016 na Hochschule für Bildende Künste Dresden v oboru Výtvarné umění. Boohri Park about the exhibition: „This series of drawings and small sculptures is an experiment to create a dialogue between two-dimension and three-dimension. Based on each drawing an origami-like structure was made using 3D modeling […]

2018 – Future of Europe / DOX

2018 – Future of Europe Mezinárodní výtvarnou soutěž na téma: 2018 – Future of Europe vyhlásila Rada pro mezinárodní vztahy spolu s Ústavem mezinárodních vztahů a Friedrich-Ebert-Stiftung k výročí 100 let od vzniku Československa. Cílem projektu je poskytnout příležitost a prostor studentům vysokých výtvarných a uměleckých škol tvůrčím způsobem vyjádřit svůj názor a představu o budoucím směřování Evropy. Soutěže se zúčastnilo 151 studentů z Bosny a Hercegoviny, České republiky, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Maďarska, Německa, Rakouska, Řecka a Slovenska. Výsledné práce by se měly stát příspěvkem k veřejné debatě o budoucnosti Evropy.   1. 8. – 31. 8. 2018 Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 Více informací zde   Záštitu nad projektem převzali: Tibor Navracsics, eurokomisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport / Zastoupení Evropské komise v ČR / Velvyslanectví České republiky ve Francii Projekt podpořili: Západočeská Univerzita v Plzni / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem / Fakulta architektury, ČVUT Praha / Centrum současného umění DOX/ aug.cz Projekt finančně podpořili: Ústav mezinárodních vztahů v.v.i. / Zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice / Úřad vlády ČR

Tomáš Spevák – S městem v zádech / Nová galerie

Tomáš Spevák – S městem v zádech Název výstavy se točí okolo pocitu, který je u mě neustále velmi aktuální. „S městem za zády“ poukazuje na určitý životní styl a zároveň „s městem v zádech“ jako s určitým pohonem, který mě žene dopředu před určitou pohodlností a ospalostí venkova. Jdu co nejvíc do sebe a zpracovávám vztah města, jeho temnoty, síly a energie s venkovem a životem v přírodě a klidu. Jedno nemůže být bez druhého a zdánlivě odlišné světy se jako protiklady přitahují. Snažím se tak zobrazovat dva plány na jednom obraze, vytvářet kontrasty krajiny a dětské hry s atmosférou města, nočních lamp a zakouřených industriálních prostor. Kombinuji přírodní útvary s urbanistickými solitéry, kterými je typická městská lampa nočního osvětlení a nebo se přímo zaobírám architekturou vnitřních prostor. Kontrast se tak stává důležitým prvkem celého cyklu. Je možné tak chápat i geometrické prvky, které se objevují v krajině. Ostré a přesně řezané tvary útočí na klid přírody a levitují v přítomnosti figurálních kompozic, které se objevují na pozadí krajin. Jde o jakési metafory, nevysvětlitelné urbanistické tvary, které se snaží začlenit do přírody, ale kontrastují k ní nejen tvarem, ale i barevností. Vytvářím kontrasty noční městské krajiny a přírody ve […]

Trnka a Klára + jeden malý medvídek / Studio Prám

TRNKA A KLÁRA + JEDEN MALÝ MEDVÍDEK   Výstava dvou spolužáků z UMPRUM, ateliéru Textilní tvorby, Kláry Spiškové a Ondřeje Trnky, protkaná různými kresebnými postupy, grafikami, malbami – záznamy, gesty, jejich otisků či vyzařování v souhře vzájemných reflexí a různých platforem materiálů. Ondřej se dlouhodobě zabývá automatickou intuitivní kresbou a tvorbou existenciálně profilovaných prostorových objektů kombinujících textilní materiály, beton a silikon. Betonové objekty jsou pomyslnými pomníky lidem trpícím syndromem vyhoření. Intuitivní kresebný princip dále Ondřej rozvíjí strukturálně na kovových deskách nebo na jiných materiálech, přitažlivých a nosných pro jeho výtvarný “záznam”. Vystavená díla, svojí kresebnou typologií navazují na dobu Ondřejova dospívání, kdy napodoboval podpisy známých osobností, následně je prodával a tím si vydělal na svůj první vůz Škoda Favorit. Nejvíce vydělával na podpisech skupin Lunetic a VIP, také hokejistů, kteří vyhráli Olympijské hry v japonském Naganu. Tato podpisová grafomanie se promítá do intuitivně až automaticky kreslených děl mající charakter dětských křídových kreseb na chodníku. Na papíru se objevují zkratky podpisů paní učitelky Šebestové ze základní školy a učitele hry na klavír, Hradeckého. Ambasador, jeden malý medvídek, a jeho nekonečné „brum“ přinese do expozice závan Japonska. Klára ve své tvorbě vychází z volné kresby, malby a grafiky, kterými pojímá různé materiály, […]

Lukáš Kleberc: Kasiopeja – Karlin Studios

Lukáš Kleberc: Kasiopeja / výstava pro děti   “Kompozice obrazů a velkoplošného objektu na podlaze uvádí diváka do problematiky mýtu, jeho trvalosti a relevantnosti dnes. Mýtus, nebo též metavyprávění, je umělci pokusem o nalezení záchytného bodu v toku času vzdor marnosti tohoto pokusu, které si je autor zároveň vědom.” Daniel Balabán   31. 7 – 19. 8. 2018 vernisáž 30. 7, 17:00 / 17:00 Live concert: folklorní srbské trio / folkloric serbian trio a Performance: Malý král, Pes, Poutník pastevec / Small Prince, Dog, Pilgrim shepherd Karlin Studios, Prvního pluku 2, Praha 8 Více o výstavě zde Ve spolupráci: – slovo: Barbora Čempelová, Marian Kisza – zvuk: Ian Mikyska (skladatel), Markéta Rejmontová & Ondřej Holas (violoncello), Michal Wróblewski (basklarinet) – sklo: František Mucha – instalace: Baptiste Charneux, Karíma Al-Mukhtarová, Radan Vašulín – svědek: Caroline Krzyszton