2018: Ioana Stanca: Open Studio – AIR FUTURA

2018: Ioana Stanca: Open Studio “I needed something to emulate a body going through a transformation. The idea of in-betweenness is what I’m after: in between hard and soft, like when a firm material suddenly loses its characteristics to become malleable, pillowy. Here I am now, filling a soft, polyester chain… …not to mention all those mornings when a pair of scissors wakes up to discover it’s now 170 cm high, bendable and unable to cut.” Ioana Stanca, 2018, Praha   Ioana Stanca was born in 1987 in Romania. She studied painting at Accademia di Belle Arti di Roma, Italy and the National University of Arts Bucharest, were she received her B.F.A and M.F.A. Her research in textures and tactility, determined Ioana to expand her attention towards other media besides painting and to focus on different techniques of working with textiles. With this mindset, the sewing machine becomes an extension of the artist’s will. Now, an infinity of associations can be made, the automatism of the machine becomes an exploration tool and it can be used to create even embroideries, following techniques that Ioana developed. It is obvious that scale is an important aspect in Ioana Stanca’s new body of […]

Adelá Součková: Počasí času – Karlin Studios

Adelá Součková: Počasí času Time’s Weather, počasí času, je zdvojením významem, latinský ekvivalent anglického weather (počasí) je tempestas, termín, který je výrazem jak pro čas, tak i počasí. Tuto dvojakost si i dnes zachovávají románské jazyky. Jazykové kódy v globalizovaném světě ztrácejí své konotace a omezují se na holé denotace. Podobně zacházíme se symboly jako s doslovnými metaforami. Pnutí mezi mytizací a demytizací je jádro výstavy Adély Součkové. Globální problémy v individuálním myšlení jsou předmětem intuitivní předpovědi počasí v prostoročasu, jsou symbolickou výpovědí o stavu naší obyčejné každodennosti. Adéla Součková pracuje s primárními gesty, proto je jejím médiem kresba (HBFK Dresden 2012-2016 / AVU Praha 2007-2014), která dává prostor nejednoznačnosti, ale i přímočarosti. Její díla jsou performativní, přesahující hranice média a vstupují do symbolických vztahů napříč sdílenou mytologií každodennosti. Mezi její poslední projekty patří On the Earth that Wakes up from a Restless Dream (České centrum v Berlíně, 2017), či The Virtual Cave and the Golden Cage (Zwitschermaschine Berlín, 2016), mimo výstavy se věnuje také performancím a knižní tvorbě. V současné době je finalistkou Ceny Jindřicha Chalupeckého.   vernisáž: 12. 6. 2018 od 18:00 13. 6. – 22. 7. 2018 kurátorka: Eva Skopalová Karlin Studios, Kasárna Karlín, Prvního pluku 2, Praha […]

Jakub Sýkora – výstava jednoho díla – Jan Čejka Gallery

Jakub Sýkora – výstava jednoho díla Jakub Sýkora (*1984) je malířem, jehož obrazy mají blízko ke strukturám, geometrii a obecně k tvarům, co nás každodenně obklopují (vzory, loga, písmo). Jeho tvorba je převážně abstraktní a klade při ní důraz na proces, což je zřetelné zejména v jeho přístupu k barvě a jejímu vrstvení. Vystudoval Vyšší odbornou školu grafickou v Praze (2004 – 2006), pak se vzdělával v ateliéru Nových Médií II na AVU pod vedením Veroniky Bromové (2006 – 2008), a nakonec oddiplomoval v ateliéru malířství prof. Jiřího Sopka (2008 – 2012). V rámci studií na Akademii také absolvoval stáž na Satakunta University of Applied Sciences v Kankanpää ve Finsku (2010). Mezi jeho nejvýznamnější samostatné výstavy patří „Radiátor ve křoví“ v Galerii Vyšehrad (2010), během které vydal i katalog a „Gumová Kalhota IKEA3000“ ve Studiu Prám (2018). Z kolektivních výstav pak stojí za zmínění především „Černý koně“ v Adam Gallery (2015) a „Metastázy obrazu“ v Topičově salónu (2017). Získal také hlavní cenu Jana Zrzavého (2013) a byl mezi finalisty Ceny Kritiky (2014).   vernisáž: 12. 6. 2018 od 19:00 12. 6. 2018 – 16. 7. 2018 Jan Čejka Gallery, Hybernská 4, Praha 1 Více o výstavě zde  

Naskle, balíme! – UMPRUM

Naskle, balíme! Výstava Naskle, balíme! představuje diplomové práce studentů Ateliéru skla Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Zavěšené poloprůsvitné materiály, zpravidla užívané k balení skla před transportem, se v případě výstavy stávají architektonickým prvkem instalace. Prostorové členění přináší možnost nerušeného vnímání jednotlivých děl a v závěru výstavy umožňuje nahlédnout všechny práce zároveň. Rozmanitost vystavených děl a tvůrčích přístupů odráží jak charakter skla, které nabízí nepřeberné možnosti zpracování, tak současně zpřítomňuje prostředí samotného ateliéru, který pod vedením Ronyho Plesla a za asistence Kláry Horáčkové propojuje řemeslný um, osobité výtvarné vyjádření a design. Vystaveným pracím je tak společné překračování oborových hranic, ať už se jedná o konceptuální instalaci skleněných desek Jany Němcové, neonové kříže Davida Černého, vizuální poezii odlesků svítidel Michaely Doležalové, či povrchově rozostřené vázy Sebastiana Kitzbergera. Svou koncepcí výstava navazuje na předchozí instalaci klauzurních a semestrálních prací studentů Ateliéru skla, přičemž vybrané realizace budou představeny na podzim letošního roku u příležitosti ateliérové přehlídky v Londýně. Výstava diplomových prací tak představuje nejen fyzické, ale i pomyslné ohlédnutí se za společným působením v jednom ateliéru a uzavírá etapu studia na vysoké škole. Tak tedy naskle a brzy na viděnou!   16. 6. –14. 7. 2018 vernisáž: 15. 6. od 19:00 Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana […]

DIPLOMKY & BAKALÁŘKY 2018 – UMPRUM

DIPLOMKY & BAKALÁŘKY 2018 Na výstavě Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze DIPLOMKY & BAKALÁŘKY 2018 se představí 107 závěrečných prací. Diplomky jsou na UMPRUM považovány za poslední velkou akci každého školního roku. Představují se na nich bakalářské a magisterské práce všech ateliérů současných diplomantů školy. Jsou vizitkou toho, co studentům škola dala, jak dokázali využít možnosti studia pro svůj vlastní růst. Vystavované práce jsou k vidění nejen v budově školy, ale i na řadě dalších míst v Praze. Filmy diplomantů Ateliéru filmové a televizní grafiky bude například možné v den vernisáže vidět na velkém plátně Kina Ponrepo. Ateliér sochařství přesunul práce absolventů magisterského studia do Kampusu Hybernská. Expozice posledních absolventů Ateliéru supermédií bude možné vidět v City Surfer Office nebo na zastávce přívozu na Rohanském Ostrově. Zaplněn bude rovněž dvůr taneční konzervatoře, která s UMPRUM přímo sousedí, vystavovat zde budou absolventi z ateliérů Produktového designu, Designu nábytku a interiéru a Fotografie. Po několika letech budou k vidění diplomové práce v prostorách Galerie UM. Výstavu Naskle, balíme! zde budou mít čtyři diplomanti z Ateliéru skla. Jednotícím prvkem jinak různorodých realizací zde bude využití poloprůsvitných balicích materiálů, které jsou běžně používané pro transport skla. Výstava spíše než experimenty představuje práce, které se […]

Aleš Hnízdil: Genetický kód vědomí – DOX

Aleš Hnízdil: Genetický kód vědomí “Když se dotýkáme jedné věci s hlubokým vědomím, můžeme ve svém vědomí dotýkat všeho.” Tvorba Aleše Hnízdila je založena na meditativním vnímání prostoru. Tento aspekt prochází celou jeho tvorbou a lze ho najít již v jeho prostorových liniích 80. let, které vznikaly po absolutoriu sochařského ateliéru AVU v Praze. Představovaly vyprázdněné siluety s náznaky lidských postav konfrontovaných s hmotou a prostorem. Hledání vnitřních poloh, vnímání existence člověka v jeho emocionální rovině, vedlo Hnízdila k používání stále jednodušších forem. Autor v současné době pracuje nejčastěji s nerez ocelí a kamenem – pískovcem a alabastrem. Ocelové konstrukce pronikají bílými kusy kamene, jindy zase kusy papíru. Zatímco vertikální konstrukce jsou koncipované jako propojení s nekonečným prostorem, jejich cyklické části evokují prolnutí či prostoupení vědomí mimo rozměr času. Užití papíru pak plastikám dodává aspekt pomíjivosti, která je však jen součástí nekonečně se opakujícího pohybu. V rámci výstavy Genetický kód vědomí představí Aleš Hnízdil na terase Centra DOX soubor svých prací, které vznikly v průběhu posledních dvou let. Cesta vědomí stoupá a klesá, rozšiřuje se a zužuje. Záleží na tom, jak vnímáme sami sebe v souvislosti s tím, co je schopné obsáhnout naše vědomí a s čím se dokážeme identifikovat. Svůj […]

#DATAMAZE / Datové bludiště – DOX

#DATAMAZE / Datové bludiště My jsme internet! Náš svět se proměňuje. Jsme svědky revoluce, která za posledních třicet let mění naše uvažování, komunikaci, práci i volný čas. Internet se stal nástrojem a prostředkem přítomným v našem každodenním životě. Vytvořil svět, do kterého se noříme – ale zároveň před ním utíkáme. Tento proces je nezvratný a natrvalo pozměnil fungování naší společnosti. I z tohoto důvodu je důležité reflektovat naši situaci a pozici v něm: nejsme jenom svědky digitální proměny, ale všichni, ať už pasivně nebo aktivně, jsme její součástí. Vítejte v datovém světě! Projekt #DATAMAZE – Datové bludiště představuje formát tzv. rozšířené výstavy: Kombinuje koncept výstavy vyvíjející se v čase (work-in-progress) s pracovištěm s knihovnou, určeným pro aktivity a rozvíjení spolupráce napříč oblastmi a tématy týkajícími se kritické reflexe naší existence v digitálním prostředí, a s přednáškovým prostorem. Umění se zde stává prostředníkem umožňujícím nahlížet a reflektovat naši situaci z netušené a nové perspektivy: Umělecké projekty tematizují svět počítačů a internetu vedou nás k uvědomění, jak na nás působí a jak proměňují náš život i okolní svět. Celý projekt definuje snaha o kritickou reflexi zpětného působení počítačové a internetové kultury na náš každodenní život. Definují jej klíčová témata, která jsou rozvíjena […]

Pražská muzejní noc – GHMP

Pražská muzejní noc V rámci Pražské muzejní noci můžete v GHMP zdarma navštívit tyto výstavy:   Santiago Calatrava / Art and Architecture (Dům U Kamenného zvonu) Josef Sudek / Topografie sutin (Dům fotografie) Historické interiéry v Colloredo-Mansfeldském paláci + Zdena Kolečková / Podivná botanika a jiné příběhy + Miroslava Večeřová, Pavel Příkaský / Antidote (Colloredo-Mansfeldský palác) Vladimír Škoda / Harmonices Mundi – Johannes Kepler + Kamenné poklady z pražských zahrad (Zámek Troja)   Další informace na www.prazskamuzejninoc.cz

PETR DUB – PROJEKTIVNÍ TEST – NoD

Petr Dub: Projektivní test Výstava Projektivní test prezentuje Dubovu nejnovější malířskou sérii instalačních objektů orientovaných duplicitně na středovou osu. Autor v ní demonstruje neuchopitelnost abstraktního obrazu jako obsahové konstanty v rámci umělecké úmluvy, absenci mentálního středu obrazu a orientaci naší západní kultury na dominující pravoúhlé uspořádání světa. Host výstavy – fotograf Zdeněk Porcal vystavená díla reinterpretuje fotografickým přístupem. Malba jako objekt a (re)fotodokumentace výstavy je v podání obou vystavujících dialogem mezi pozicí autora programujícího umělecký zážitek a vzniklou iluzí manipulující schopnost diváka dekódovat jeho pravý obsah.   vernisáž: 11. 6. 2018 od 19:00 12. 6. – 5. 8. 2018 Host: Zdeněk Porcal / Kurátor: Pavel Kubesa NoD, Dlouhá 33, Praha 1 Více o výstavě zde

Patricie Fexová: Koule – Galerie SPZ

Patricie Fexová: Koule   7. 6. 2018 – 13. 7. 2018 Galerie SPZ, Pštrossova 8, Praha 1 Více o výstavě zde   Svou první výstavu v galerii SPZ jsem měla na úplném začátku provozu této galerie v roce 2011. Po sedmi letech na svou tehdejší instalaci „malířských“ objektů Skafandry navazuji jinou podobou portrétu muže a ženy. Jde o první dva objekty ze vznikající série s pracovním názvem Koule/Balls a tentokrát nesou můj autoportrét a portrét mého partnera. Malba se znovu dostává do prostoru, v absurdní zkratce, která je mým oblíbeným vyjadřovacím prostředkem. Umístění portrétu na zakřiveném povrchu paradoxně zdůrazňuje plochost malované vrstvy. Barevná skvrna na bílé kouli může také připomínat lidské oko – párový orgán, který nám umožňuje vnímat umění. (Patricie Fexová) Vlajka 2: Arthur Debert, Lola Göller, Carola Uehlken, Benjamin Zuber Arthur Debert, Lola Göller, Carola Uehlken a Benjamin Zuber aktuálně propojují dva vzdálené umělecké projekty, Babel v Berlíně a výstavní prostor v Hangzhou v Číně. Jedná se o probíhající experimentální projekt, který vyvrcholí na konci března vznikem platformy pro mezinárodní umělce zabývající se různými formami jazykového nedorozumění či trochu abstraktněji samotným přenosem. Odpojeno, přerušeno čínským bezpečnostním „firewallem“. Connecting… (redakčně upraveno) ————————————— Patricie Fexová: Balls   7. 6. 2018 – […]