Pražská muzejní noc 2018 / PMN 2018 – Novoměstská radnice

Mezi institucemi, které se letos Pražské muzejní noci zúčastní nebude chybět ani Novoměstská radnice Každoročně se koná Festival muzejních nocí. Uzavírá jej Pražská muzejní noc. Letos v sobotu 9. června proběhne již 15. ročník a opět budete moci zcela ZDARMA navštívit nejznámější pražská muzea a další objekty, které nabídnou bohatý večerní program. Dopravit do nich bude zajištěna bezplatnými speciálními linkami autobusů. Novoměstská radnice je jednou z národních kulturních památek v Praze a je příspěvkovou organizací Městské části Praha 2. Široké veřejnosti nabízí bohatý kulturní program. V jejích reprezentačních prostorách probíhají výstavy, koncerty, řemeslné trhy, festivaly a další kulturní a společenské akce pro veřejnost i uzavřenou společnost včetně svatebních obřadů. Od roku 2011 se ve výstavních prostorách radnice ve II. patře NR koná známá Neviditelná výstava, která expozici rozšiřuje o masáže, ochutnávky vína, večeře a další akce a od loňského roku zde v původních sklepních prostorách probíhá dobrodružná úniková hra The Chamber – Tajemství císaře. V přízemí Novoměstské radnice se nachází kavárna Café Neustadt s možností posedět na venkovní zahrádce. Na nádvoří je umístěno piáno v souvislosti s projektem Piána na ulici. Základy Novoměstské radnice oslavují v letošním roce 670 let, její minulolost sahá až do roku 1348 k založení Nového […]

Michal Pospíšil: Nejasná rozhraní – Novoměstská radnice

Nejasná rozhraní Rozhraní = sdílená hranice mezi dvěma komunikačními systémy. Pomyslná čára, která něco odděluje……. “Nejasná rozhraní v našem konceptu vymezují neostrost sdílené hranice tzv. reálného světa, běžného každodenního života krajin a měst, a geometrického řádu jejich kontrastů a linií,” komentuje Dana Benešová-Trčková. Fotografický cyklus zahrnuje “vizuální objevy” z našich i zahraničních lokalit, snímky vznikly jako bezprostřední záznam setkání s těmito situacemi a objekty, popř. jako geometrický výřez konkrétního vizuálního vjemu. Samotnou geometrickou linii fotoobrazů autor považuje za nadřazenou fotografické technice (digitální zrcadlovka, digitální ultrazoom a fotoaparát mobilního telefonu), kterou byl záznam pořízen.   Michal Pospíšil (*1968) Vystudoval český jazyk a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě University Karlovy v Praze, učitelskému povolání se však nikdy nevěnoval. Celý dosavadní profesní život strávil ve světě marketingu. Ve volném čase se aktivně zabývá fotografováním, zaměřuje se na minimalismus, geometrii, architekturu a městskou fotografii. V jeho portfoliu lze nalézt rovněž fotografie z cest.   14. 6. – 7. 7. 2018 Galerie v přízemí Novoměstské radnice kurátoři výstavy: Dana Benešová – Trčková a Robin Brichta vstupné: plné 50 Kč / snížené 20 Kč / rodinné 100 Kč Více o výstavě zde

Václav Holohlavský / Obrazy, grafika – Novoměstská radnice

Václav Holohlavský / Obrazy, grafika – Novoměstská radnice V přízemní Galerii Novoměstské radnice v Praze se od čtvrtka 17. května do neděle 10. června 2018 uskuteční výstava malíře Václava Holohlavského, který žije a tvoří v Praze. Dne 9. června v rámci akce „Muzejní noc“ se mohou návštěvníci setkat s autorem výstavy osobně. Výstava Václava Holohlavského je první velkou samostatnou výstavou, která představuje průřez jeho tvorbou. Zachycuje vše kolem nás očima umělce a poodhaluje jeho vidění a vnímání věcí. Mnohá jeho díla jsou inspirována přírodou, lidmi a emocemi. „Jeho tvorba obsahuje nejen kresbu a grafiku, ale především malbu. Od mládí polehoučku škádlil výtvarnou múzu. Vystudoval školu SPŠ Zeměměřickou. I přes technické vzdělání se stále rád vrací k uměleckému vyjádření vidění věcí. Malbu chápe, jako tok emocí, který nelze spoutat, ale je zapotřebí mu dát volný průchod. Hlavním motorem pro jeho tvorbu jsou věci zdánlivě všední a přitom tak zásadní. Pro inspiraci někdy sáhne k ženskosti a vášnivosti, někdy k tanci a ladnosti, někdy k tajemnosti a tajemství. Rád otevírá dveře různých stylů bez zaklepání. Využívá možnosti vyjádření vidění věcí po svém. Bere tvoření jako rituál, proud energie, který někdy spoutá a někdy mu dá volný průběh“. “V malbě je pro mě […]

Anna Polanská: Tektonika – Galerie Kuzebauch

Anna Polanská: Tektonika Broušené skleněné objekty Anny Polanské (*1973) jsou sochané odvážně hluboko do stěn, mísí v sobě archetypální tvarosloví přírody s letmými doteky estetiky antických řezáčů drahokamů či architektury třicátých let 20. století. Anna Polanská, rodačka z Mladé Boleslavi, studovala na pražské UMPRUM a v současné době již osmnáctým rokem výtvarně vede obor broušené sklo na železnobrodské škole. Svá vlastní díla ze skla nejen navrhuje, ale i sama dotváří brusem, lepením a dalšími technikami. Její cestu za vzděláním, a vlastní pedagogické působení, lze chápat jako pouť za poznáním pábitelské matérie skla, a její díla jako stránky průběžně psaného deníku se záznamy emotivních zážitků a získaných zkušeností. Skleněné objekty Anny Polanské, vzniklé během posledních dvanácti měsíců, jsou solitérními díly rozvíjejícími však společnou uměleckou vizi spočívající ve zkoumání (možná) mezních možností brusičské techniky. Působí přirozeně, organicky, živelně, nikoliv uměle a předvídatelně. S úhlem pohledu se mění nejen jejich podoba, ale i charakter. V interakci s divákem se chovají jako živé entity, protože nejsou brusem dekorované, ale zvrásněné. Jako s věkem lidská tvář nebo povrch země.   1. 6. – 22. 7. 2018 Galerie Kuzebauch, Říčanova 19, Praha 6 Více o výstavě zde

Za krásami Evropy – Novoměstská radnice

Za krásami Evropy Amatérská umělkyně JUDr. Hana Klímová již podruhé vystaví své fotografie v Galerii ve věži Novoměstské radnice. “Cestování a poznávání po Evropě je krásné v každou roční dobu. Zkuste tato města a přírodní krásy hledat a poznávat se mnou. Možná je znáte, a pokud ne, vydejte se za jejich poznáním alespoň na této výstavě.” JUDr. Hana Klímová   5. 6. – 26. 8. 2018 Vstupné (v souvislosti se vstupem na věž): plné 60 Kč / snížené 40 Kč / rodinné 130 Kč / během Pražské muzejní noci v sobotu 9. června 2018 bude výstava přístupná od 19 do 01 hod zdarma Novoměstská radnice, Karlovo nám. 23/1, Praha 2 Více o výstavě zde   JUDr. Hana Klímová, občanským povoláním advokát, v r. 1975 jsem absolvovala Právnickou fakultu v Praze. Zde působí jako advokátka spolu se svým manželem Prof. JUDr. Karlem Klímou, CSc. ve společné kanceláři, která se nachází v krásném prostředí historické Prahy na Hradčanském náměstí nedaleko Pražského hradu. Jedním z mnohých koníčků je cestování a fotografování, jehož výsledkem je řada zdařilých fotografií, což snad dokládá i úspěšnost dosavadních výstav. Od roku 2001, kdy měla první výstavu spolu s dalšími fotografy u Obvodního soudu pro Prahu 6, uspořádala více než 25 výstav […]

MANDY ESPEZEL: SLIPPING INTO AND AGAINST – Studio Prám

MANDY ESPEZEL: SLIPPING INTO AND AGAINST Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy kanadské residentky Studia PRÁM Mandy Espezel: SLIPPING INTO AND AGAINST. Během mé rezidence ve Studiu PRÁM jsem zkoumala funkci intuitivního procesu v rámci materiálního ztvárnění prostřednictvím série prací na papíře. Výsledná a rozpracovaná díla existují jako skicy a deník, individuální výkresy, malby, rozsáhle performance a objekty. Výstava “slipping and against” slučuje tyto práce do jedné instalace, která koresponduje s jedinečnými a dynamickými vlastnostmi prostoru galerie Studia PRÁM. Můj proces pro tuto vznikající sérii je inspirován zájmem o kontakt jako nástroj komunikace a tělesných znalostí. Také text “Uses of the Erotic: The Erotic As Power” od Audre Lorde ovlivňuje mou kontextualizaci subjektivní identity a intimity, která se vztahuje k tvorbě obrazů a objektů. Tato série se zabývá uměleckým činem jako záměrně zranitelným jednáním, objeveným prostřednictvím intimních a radostných materiálních ztvárnění. Mandy Espezel je kanadská umělkyně, původem z Fort McMurray, Alberta. V roce 2007 zakončila studium na Univerzitě v Albertě a získala tak titul BFA Umění a Designu, na Univerzitě v Lethbridge obdržela titul MFA Umění v roce 2012. Na základě intuitivní materiální studiové práce její tvorba kloubí feministicko-fenomenologický diskurz se silou nezbytné zranitelnosti. Espezel se účastnila mnoha residencí, většinou […]

Projektor – online galerie pohyblivého obrazu – GHMP

Projektor – online galerie pohyblivého obrazu GHMP / VÝSTAVA ILUZE MALBY Galerie hlavního města Prahy se po delší době rozhodla obnovit činnost své internetové galerie Projektor. Ta nabízí paralelně k expozicím ve svých výstavních sálech další možnost pro prezentaci děl na bázi pohyblivého obrazu. Galerie Projektor představuje pilotní projekt GHMP v oblasti využití virtuálního prostoru pro přímou prezentaci umělecké tvorby. Formou tematických výstavních projektů zde budeme představovat díla z oblasti videoartu, experimentálního filmu či uměleckého dokumentu společně s kurátorskými komentáři, profily autorů, rozhovory a dalšími textovými i obrazovými dokumenty, zasazujícími vystavené dílo do širšího kontextu. Důležité je pro nás využití principu internetového média jakožto otevřené dynamické formy, umožňující – na rozdíl od fyzické výstavy v reálném prostoru – plynulou interakci s divákem a neomezené rozvíjení určitého tématu v čase a ve virtuálním prostoru. K dalším funkcím této platformy patří archivace, kritická reflexe a také zkoumání možností, jak zpřístupnit umělecká díla experimentální povahy co nejširšímu publiku. První výstava, která se v nově upraveném prostředí online galerie Projektor představí, nese název Iluze malby. Zabývá se různými aspekty iluze jakožto jednoho ze základních parametrů malby v kontextu pohyblivého obrazu. Ve videích Jiřího Černického, Elen Řádové, Michala Pěchoučka, Jana Šerýcha, Anny Balážové, Miroslavy Večeřové a […]

Stanislav Bříza: Hovory o fotografii – UMPRUM

Stanislav Bříza: Hovory o fotografii   S teoretickými texty o fotografii se obvykle setkáváme v tištěné formě a často je ani nečteme, neboť ve vztahu k obrazové složce hrají obvykle až sekundární roli. Zvuková instalace nebo spíše zvuková výstava přenáší návštěvníka do několika expozic najednou, kde fotografie nejsou přítomné fyzicky, ale pouze prostřednictvím zvukové stopy – mluveného slova. Přivádí nás k zamyšlení nad tím, jak vnímáme text a jeho obsah, pokud s námi komunikuje jiným způsobem, než jakým jsme běžně zvyklí. K výstavě vychází zvukový zin na kazetě. Stanislav Bříza (*1983) Absolvoval ČVUT, Institut tvůrčí fotografie v Opavě a momentálně studuje akustiku v Londýně. Kromě tradičního nového dokumentu ho baví objevovat estetiku prvních digitálních kamer, vztahy mezi obrazem a textem, zkoumat nové digitální platformy a v neposlední řadě pracovat na knihách a zinech. V letech 2010–2012 vydával časopis Temnokomorník; později založil nakladatelství BFLMPSVZ. Jeho kniha Hitchhike US vyhrála International Photobook Award 2017 v LA. Kurátoři: Edita Kubištová a Michal Jalůvka   16. 5. – 15. 6. 2018 vernisáž: 15. 5. od 19:00 H2 – výstavní sál a klub UMPRUM UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, prostory bývalé hlinárny, suterén Více o výstavě zde

ERASMUSEUM – UMPRUM

ERASMUSEUM / Výstava studentů programu Erasmus+ UMPRUM   Výstava Erasmuseum představuje práce posluchačů různých oborů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, studujících v programu Erasmus+. Během uplynulých dvou měsíců dvacítka mladých designérů, architektů a vizuálních umělců navštívila šest pražských muzejních sbírek, z nichž jsou některé veřejnosti méně známé, o to jsou však zajímavější, nemluvě o jejich bohaté historií – paleontologickou kolekci Chlupáčova muzea historie Země, Kuchařovu galerii kartografie, která je součástí Mapové sbírky Přírodovědné fakulty UK, antropologickou sbírku Hrdličkova muzea člověka, vědecké knihy v Historickém fondu Národní technické knihovny, historickou expozici hutnictví Národního technického muzea, etnologickou sbírku Náprstkova muzea. Výstava Erasmuseum představuje reakce autorů na tyto impulsy prostřednictvím odlišných postojů i médií. Vystavující: Isabel Cerda Roig / Gabriella Farkas / Eugenia Galanopoulou / Nóra Gere / Katarzyna Greczka / Aiden Hornsby / Kasper Kyster Iversen / Ely Karagach / Thea Kleinhempel / Pommelien Koolen / George Koros / Sophia Krasomil / Luisa Krause / Wei-Tsun Liao / Chloe Nezianya / Celine H. Park / Cecilie Parra / Aleksandra Radlak / Mounir Slatni / David Stach Kurátor: Milan Mikuláštík   24. 5. – 3. 6. 2018 vernisáž: 23. 5. 2018 od 18:00 Galerie NTK, Národní technická knihovna, Technická 6, Praha vstup zdarma Více o výstavě zde

NE:VÝSTAVA – Novoměstská radnice

NE: VÝSTAVA – Netradiční výstava fotografií, za kterou stojí mladí umělci z oboru Multimédia v ekonomické praxi, VŠE v Praze. K vidění budou krajinářské, cestovatelské a architektonické motivy. Zažijte netradiční pojetí výstavy a rozšiřte si kulturní obzory. Po celou dobu výstavy budou přítomni i autoři, se kterými si můžete povídat o jejich tvorbě. Intenzivní zážitek doplněný výhledem na Prahu byste si rozhodně neměli nechat ujít.   26. 5. – 27. 5. 2018 Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2 Více o výstavě zde   Sekce výstavy: Art of Nature V této sekci se vžijete do mnoha míst z Tomášových cest po světě. Obdivujte krásy přírody z celého světa audio-vizuální formou. Pohodlně se usaďte a nechte se vtáhnout do turisty neobjevených destinací skrze objektiv zkušeného fotografa. Načerpejte síly na další části NE:VÝSTAVY. 360° of Architecture Architektura nás obklopuje dnes a denně. Dá se na ni však nahlížet z mnoha různých úhlů a pohledů, které běžně ani nevnímáme. Projděte si tuto sekci a pečlivě se rozhlížejte kolem sebe. Nikdy nevíte jaký úhel pohledu vám naskytne netradiční a zajímavý kompoziční náhled na Ondrovy fotografie. Baltic Journey Dobrodružství v sedlech horských kol – cesta k severnímu moři a zpět. V rámci této expozice prožijete […]