MILAN MAZÚR: ÓCUKA- NoD

Audiovizuální instalace filmu Ócuka (v prostoru Divadla NoD) Zveme Vás na vernisáž experimentálního snímku Ócuka vizuálního umělce Milana Mazúra, která proběhne 5.5. v 19:00 v Galerii NoD v Praze. Film Ócuka je prvním celoročním konceptem na hranici video artového díla a hraného filmu autora Milana Mazúra a jeho prozatím největším projektem po ukončení vysokoškolského studia na UMPRUM. Vizuální snímek je inspirovaný dílem japonského spisovatele Harukiho Murakamiho a to románem Kafka na pobřeží. Ócuka navazuje na výstavu KAPITOLA ÓCUKA – EPILOG, která proběhla v NoDu v Praze v roce 2017 a následující autorovy projekty. Vernisáž samotného filmu o necelý rok později symbolicky završuje cestu započatou právě v NoDu. Ve filmu se představí Ester Geislerová a dále ve vedlejších rolích český hudební producent David Doubek alias Ventolin, Sarah Dubná a Los Hafanos. O hudbu a zvuk se postaral slovenský elektronický producent Stroon, producent Karlo (gumbgu), ambientní producent Loscil a ambientní hudebník Michal Valko.   vernisáž: 5. 5. 2018 od 19:00 trvání instalace: 6. 5. – 7. 5. 2018 (11:00-19:00) NoD, Dlouhá 33, Praha 1 Více o výstavě zde

Martin Janecký – Exprese – Galerie Kuzebauch

Martin Janecký – Exprese České sklářství je velmi hrdé na svou tradici a světové renomé. Výrazně přispělo k tomu, že spojení výtvarné abstrakce s tímto materiálem dnes chápeme jako přirozenou, i když svébytnou součást volného umění. Objeví-li se proto autor, jenž se z tohoto diskurzu vymyká, začínají domácí teoretici tápat. Expresivní realismus Martina Janeckého není českému prostředí vlastní, a tedy ne vždy pochopený. Jako by vše, co není abstraktní, muselo být primárně řemeslem, a nikoliv uměním. V Janeckého případě je však excelentní řemeslo pouze předpokladem, jenž z něj činí jedinečného umělce schopného zachytit ve skle emoce. Jen obtížně bychom v současném studiovém skle hledali dalšího tvůrce s takovou mocí. Liberecký rodák Martin Janecký začal se sklem pracovat jako třináctiletý ve firmě svého otce. Po absolvování Střední průmyslové školy sklářské v Novém Boru se vydal do světa. Zkušenosti získával například v Jižní Africe, Švédsku, Nizozemsku a zejména USA, kde studoval na Pilchuck Glass School u Richarda Royala a Williama Morrise. Záhy začal být též vyhledávaným pedagogem-lektorem. Proslul především bravurním ovládnutím technologie tvarování skla zevnitř žhavé baňky (tzv. inside bubble sculpting), jejíž pomocí vytváří jedinečné skulptury. Janecký dnes právem patří mezi největší hvězdy nejen českého, ale světového sklářského umění. O jeho originální […]

Grafická dílna Františka Bílka: grafiky a štočky – Bílkova vila / GHMP

Grafická dílna Františka Bílka: grafiky a štočky Přijměte pozvání na výstavu Grafická dílna Františka Bílka: grafiky a štočky, která je od 1. května 2018 k vidění ve 2. patře Bílkovy vily. Detailnější pohled na grafickou práci sochaře Františka Bílka nabízí výstava grafik a jejich dřevěných štočků. Dřevo, svůj nejoblíbenější sochařský materiál, využil Bílek v technice dřevorytu, na kterou se po roce 1905 soustředil a ve které realizoval většinu grafik. Mistrné využívání struktury dřeva, patrné z detailů štočků, zvyšovalo dramatičnost dřevorytů, jejichž lapidární černobílá řeč založená na kontrastu světla a stínu umožňovala zachytit transcendentální spirituální světlo. Symbolika světla byla totiž pro Bílka zásadní. Promýšlel ji jak v teoretické rovině, tak v samotném výtvarném procesu celého svého mnohavrstevnatého díla. Některé z grafických listů doprovázejí jednotlivá slova nebo celý text, jejichž prostřednictvím nám Bílek jak v grafice, tak v celé tvorbě sděloval svá poměrně komplikovaná obsahová poselství. Slova mají vždy podobu stylizovaného ornamentálního gotizujícího písma, které je zakomponované podél okraje tiskových desek.   od 1. 5. 2018 Bílkova vila, Mickiewiczova 1, Praha-Hradčany kurátor výstavy: Hana Larvová vstupné: plné: 120 Kč / snížené: 60 Kč Více informací zde

TEREZA LOCHMANNOVÁ: STRATEGIE PŘEŽITÍ (SURVIVAL STRATEGY) – Studio PRÁM

Přijměte pozvání na vernisáž výstavy Terezy Lochmannové: STRATEGIE PŘEŽITÍ Velkoformátové dřevořezy kombinované s malbou, “woodcut paintings “, reflektují utváření strategií přežití od dětství přes pubertu až do pokročilého věku. S jistou dávkou sebeironie a expresivity sledujeme dětské experimenty se žížalami, přes rvačky, setkání se smrtí v podobě zastřeleného drozda až po existenciální téma dětí na lovu. V rámci dotazníkové instalace jsou návštěvníci konfrontováni sami se sebou a mají možnost se svěřit se svou vlastní strategií přežití. Tereza Lochmannová (*1990 v Praze) vystudovala pražskou UMPRUM a následně magisterský program na École Nationale Supérieure des Beaux Arts (ENSBA) v Paříži. Absolvovala v roce 2017 současně v ateliéru grafiky a malby. Vystavuje v Paříži i v Praze od roku 2014, její práce byly představeny mimo jiné v rámci kolektivních výstav LUBOK (2016, Galerie Dukan, Lipsko) a Éclosion (2017, Galerie Joseph, Paříž). Uskutečnila několik samostatných výstav, v roce 2016 Animal Militaris (Galerie Artinbox, Praha) a 7xJack (Espace Canopy, Paříž) a v roce 2017 diplomovou instalaci Don’t Grow Up (ENSBA, Paříž). V současné době žije a pracuje v Paříži.   vernisáž: 3. 5.2018 od 19:00 výstava: 4. 5. – 18. 5. 2018 Studio PRÁM, Čerpadlová 536/4, Vysočany, Praha 9 Více o výstavě zde

David Vojtuš: X3 – Karlin Studios

David Vojtuš: X3 David Vojtuš v Karlín Studios naváže na své poslední projekty, kde pracoval s PVC pytli naplněnými tekutinou. Od minimalistických site specific intervencí se ale tentokrát jeho pozornost přesune k čirému povrchu těchto plastových objektů, který se promění na linorytovou matrici. Vojtuš opakovaně rozvíjí téma dekonstrukce svých získaných uměleckých dovedností. Je to proces, ve kterém jsou konzervativní kontury grafických technik neustále rozmývány, což jim znovu umožňuje stát se umělecky subverzivními. Od roku 2014 se David Vojtuš věnuje médiu tuše, která ho však nezajímá ve své tradiční kresebné podobě, je pro něj spíše nástrojem experimentálního výtvarného myšlení. V jeho tvorbě tak dochází ke kombinacím tuše s netradičními podklady, jako jsou hliníkové desky, LDPE a PVC fólie, zipové sáčky, polykarbonátové desky, nebo sádra. Formální a konceptuální zkoumání tuše jej přivádí k novým podobám existence kresby, objevující se jednou jako plocha vymezená balancováním mezi kontrolou a nahodilostí, jindy jako transparentního podkladu zbavený bod podmíněný monotónní rituálností a pohybem, či jako objekt, jehož rolí je parazitovat na cizí vizualitě a generovat konceptuální prostor.   opening / vernisáž: 27. 4. 2018 od 19:00 exhibition / výstava: 28. 4. – 3. 6. 2018 Karlin Studios, Kasárna Karlín, Prvního pluku 2, Prague 8 Více o výstavě zde

Justyna Górowska: 69 – Karlin Studios

Justyna Górowska: 69 69 Justyna Górowska in cooperation with PSX, Izabela Koczanowska, New Aliens Agency (Albert Póda, Zeynab Gueye, Martina Biolková, Gertie Adelaido, Jaspit Spitzner, Natálie Pešková, Katarina Kadijevic) and SOTC (Sperm on the clothes).   opening & performance: 27.4, 19:00 exhibition: 28. 4. – 3. 6. 2018 Karlin Studios, Kasárna Karlín, Prvního pluku 2, Prague 8 Further information     WELCOME TO THE WORLD OF 69. HUMAN MESH, FOLDING ORGANISMS, INCORPORATED FLESH. BIO HACK THE SPACE WITH YOUR BODIES. MAKE IT FLUID. MAKE IT WET AND STICK. WE SEE WITH OUR MOUTHS. WE CREATE WITH OUR MOUTHS. JOIN US WITH POLITICAL BIOMOLECULAR SPIT! PERPETRATE, PERMUTATE, PERFORATE. INVADE. REMOVE YOUR BIOCODES OUT OF POLITICAL CONTROL. EMBRACE THE SOCIALLY PERCEPTIBLE LANDSCAPE OF LIVING LIQUIDS. DIY DNA EXTRACTION, DNA HARDRIVE, DNA DATA STORAGE. TAKE A DNA SHOT. GET TASTY LIKE A NAKED GENETICALLY SLUT. WE ARE MOLECULES AND COUNTRY WITHOUT BORDERS. MULTI-GENDER-HUMAN DUST. FLESHY DUST, GLOWING DUST. THE AGE OF ENTANGLEMENT. THE AGE OF MUTATION. THE AGE OF 69.

Vy, já a velmi nepravděpodobná partička – Nová galerie

Přijměte srdečné pozvání na výstavu Vy, já a velmi nepravděpodobná partička. Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 3. 5. 2018 v 19:00 v Nové galerii, Balbínova 26, Praha 2.   vernisáž: 3. 5. 2018 od 19:00 výstava: 3. 5. – 2. 6. 2018 Nová galerie, Balbínova 26, Praha 2 Více o výstavě zde   Pětice, pět mladých výtvarníků, které představuje Nová galerie má zdánlivě málo společného. Je to zkrátka „velmi nepravděpodobná partička“. Jistě, všichni jsou především malíři, především tedy pracují s dvojrozměrným plátnem /nebo papírem/. Ale jejich výtvarný projev je velmi různorodý. Od žhavé exprese až po v zásadě geometrické vidění světa. Vidění, které je ale podmíněno jejich věkem.   Karel Štědrý vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze /v atelieru Stanislava Diviše/. Začínal jako velmi výrazný kolorista, trochu geometrista, trochu street artista a jeho obrazy byly docela zajímavé. Spoluzaložil skupinu Obr., výtvarnou skupinu, která sehrála důležitou roli v tvorbě mladé generace, přínosnější ale bylo jeho přátelství s Petrem Písaříkem, se kterým měl /a má/ společný atelier. A také ovlivnění tvorbou Stanislava Kolíbala. Především u Kolíbala vidím jeden z důležitých podnětů jeho geometrické tvorby. Ale pozor, je rozdíl mezi podnětem, ovlivněním, které inspirují k samostatnému výtvarnému projevu a obyčejným kopírováním, obyčejným […]

Gallery Weekend Prague 2018

V Praze se uskuteční druhý ročník Gallery Weekend Prague 2018 za účasti více než dvou desítek pražských galerií! Praha se tak zařadí k dalším evropským metropolím jako Berlín, Varšava nebo Madrid, kde tato událost sklízí již několik let značný úspěch. Kromě klasického programu obohatí jednotlivé galerie svůj program o komentované prohlídky, besedy s umělci a další zajímavé události. Cílem Gallery Weekend Prague je kromě oslovení návštěvníků také zvýšit povědomí o galeriích, jejich výstavách a programech. Dále posílit zájem sběratelů a ocenit práci pražských galeristů, kteří se svou činností výrazně zasluhují o kulturní osvětu a oživení společenského života v Praze. Záštitu nad Gallery Weekend Prague převzal ministerstvo kultury PhDr. Ilja Šmíd, primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová a radní Prahy 2 Ing. Jaroslav Šolc. Děkujeme! Pojďte si s námi užít pražský Gallery Weekend, pobavit se o umění a třeba i poznat nové galerie!   27. – 29. 4. 2018 www.galleryweekend.cz   8gallery / Prvního pluku 6/172, Praha 8 Artery Prague/ Gorazdova 9, Praha 2 Atrium na Žižkově / Čajkovského 12, Praha 3 Černá labuť Art & Event Gallery / Na Poříčí 1067/25, Praha 1 Dudes&Barbies Gallery a Vnitroblock / Tusarova 31, Praha 7 Etc. galerie / Sarajevská 16, Praha 2 Galerie […]

Harvesting Darkness – FUTURA Prague

Harvesting darkness Zuzana Žabková / Lucie Mičíková / Nik Timková / kurátor: Viktor Čech   vernisáž: 24. 4. 2018 od 18:00 výstava: 24. 4.  – 16. 6. 2018 FUTURA Prague, Holečkova 49, Praha 5 Více o výstavě zde   Společný výstavní projekt Zuzany Žabkové, Lucie Mičíkové a Nik Timkové mění část prostor Futury na situaci, v níž autorky přenášejí diváka do imaginativního pokusu o transcendenci z naší sebedestruktivní civilizace do temného organického světa, v němž možná klíčí jiné možné způsoby naší existence. Na pomezí mezi průniky svých idiosynkratických estetických vyjádření, post-humánního myšlení a literatury spekulativní fantazie se pokouší o symbiózu do níž se svým vstupem zapojuje i divák.   Temnota Slovo může vyvolávat negativní pocity, pro někoho je přímo pojmem definujícím prázdno a strach. Je něčím, co osvícenci 18. století pokládali za zdroj ignorance, zla a negativní prázdnoty. Temnota je místo, kam nedosáhne pohled a tím ani vůle rozumu a řádu, místo které je únikem pro všechny a všechno to, co se chce skrýt pře světlomety rozumu moderní technologické kultury budované maskulinním subjektem. Temno je nejen v prázdných prostorách vesmíru nad námi, ale především pod našimi nohami. Podobenství podzemí jako podsvětí, pekla a místa zbaveného životadárných paprsků Slunce je právě s temnotou neoddělitelně spojeno. […]

Denisa Lehocká: 2018 – FUTURA Prague

Denisa Lehocká: 2018 Denisa Lehocká připravila pro spodní prostory galerie FUTURA sochařskou instalaci nových, intuitivně procesuálních prací. Vytváření objemů mezi organickou a modelovanou formou tisícerým omotáváním kusů hadříků nití a jejich následným každodenním namáčením do sádry, sešíváním, pokrýváním, prošíváním nebo pošíváním, vytváří kokonům podobné, vrstvené pahýly uchovávající teplo a paměť jako uzavřený deník emocí. Práce má cosi z ženské umělecké tradice tematizující společenskou tělesnost, tak jako určitý terapeutický, léčivý, až obvazový nádech, ale i jistou meditativní, rituální duchovnost rytmického neracionalizovaného gesta.   vernisáž: 24. 4. 2018 od 18:00 výstava: 24. 4. – 16. 6. 2018 kurátor: Michal Novotný FUTURA, Prague, Holečkova 49, Praha 5 Více informací zde