Galerie Kuzebauch

Galerie Kuzebauch byla založena v Praze v roce 2012. Prezentuje výjimečné příklady studiových děl jak mladých, tak již zavedených designérů a výtvarníků, kterým tak pomáhá zviditelnit se napříč uměleckými obory doma a v zahraničí. Zaměřuje se zejména na výstavy sklářských výtvarníků. Více než sto malých sklářských dílen a skláren po celé České republice umožňuje jednotlivým tvůrcům vlastnoručně pracovat i experimentovat s různorodými sklářskými technikami a vytvářet tak jedinečná díla. Po staletí budovaná tradice českého sklářství stojí nejen na historii, bílém sklářském písku a zručných řemeslnících, ale především na lásce ke sklu a znalostech, které se dědí z generace na generaci.     Galerie Kuzebauch, Říčanova 19, Praha 6 www.galeriekuzebauch.com

DP galerie

Jsme internetovou galerie se zaměřením především na současné umění. Nabízíme originální obrazy, sochy, fotografie, grafiky. Díla vybíráme tak, aby podle našeho názoru obstála ve sbírkách a uchovala si hodnotu i do budoucna. Proto poskytujeme i poradenství v oblasti investic do umění. Naší vizí je ukázat lidem, že sbírání umění není jen pro bohaté.   www.dpgalerie.cz

Studio PRÁM

Jsme spolkem výtvarných umělců a designérů. Vzhledem k unikátnímu prostoru, v němž sídlíme, usilujeme o rozšíření našich aktivit o veřejně prospěšnou a kulturní činnost směrem k veřejnosti. V objektu bývalé prádelny v pražských Vysočanech disponujeme ateliéry, multifunkčním sálem a galerií. Objekt prošel citlivou rekonstrukcí a zachoval si svůj původní industriální ráz. Pořádáme rozmanité kulturní akce od výstavních vernisáží, přes koncerty, přednášky, promítání, až po alternativní festivaly. Zahraničním umělcům umožňujeme měsíční rezidenční pobyty zakončené výstavami s cílem podpořit dialog mezi domácí a zahraniční výtvarnou scénou a přispět k pestrosti pražského kulturního života. Naším posláním je vytvořit prostor pro mezinárodní setkávání a tvorbu autentického umění, podporovat nezávislé tvůrce a rozšiřovat povědomí o dění na kulturní scéně. Chceme budovat synergické místo, kde se lidé svobodně obohacují skrze dialog umění a společnosti.   Studio PRÁM, Čerpadlová 536/4, Vysočany, Praha 9 www.pramstudio.cz

Galerie Jan Čejka

Galerie Jan Čejka je originálně pojatý prostor situovaný v kulturním kampusu FF UK v centru Prahy. Zasazení do akademického prostředí vede galerijní ambice ke stmelovaní výrazných talentů, studentské komunity a veřejnosti s již etablovanými umělci, teoretiky a sběrateli. Hlavní výstava – “Výstava jednoho díla” – se každý měsíc mění. V rámci galerie můžete také navštěvovat pravidelné doprovodné akce. Při výběru vystavovaného díla kledeme důraz na jeho jedinečnost, kvalitu a je orámováno nikou. Odhaluje se exkluzivně až na vernisáži, a to včetně podrobné dokumentace, která bohatě rozvíjí divákovo vnímání. Galerie se orientuje především na malbu, zejména na její technické parametry, sílu prožitku a příběh. Galerie disponuje sice skromným, ale pestrým depozitářem a pohodlným zázemím, ze kterého se Vám nebude chtít odejít.   Hybernská 4, Praha 1 www.jancejkagallery.com      

Nová galerie

Nová galerie, soukromá a nestátní instituce, je založena na několikaleté a dlouhodobé spolupráci se zastoupenými autory. Rozsah autorů, jimž se galerie věnuje, sahá od poloviny 20. století až po současnou mladou generaci. Pilířem galerie je výstavní a obchodní činnost, doplňkem je také poradenská, pedagogická a vydavatelská činnost.   Nová galerie, Balbínova 26, Praha 2 www.novagalerie.cz  

GALERIE MALOVÁNÍ KRESLENÍ

Máte zájem prezentovat svá díla či obrazy na místě, které týdně uvidí stovky lidí? Není nic jednoduššího! Kontaktujte nás, domluvíme s Vámi termín Vaší výstavy, instalace a vernisáže. Jediným omezením je prostor galerie velikosti 5 x 4m, “kurátorské záležitosti” jsou plně ve Vašich rukách a fantazii. Prostor galerie Malování kreslení je vhodný pro amatérské malíře a umělce, pro ty z nás, kteří mají malování jako koníček a kteří by se rádi svými obrazy (či uměleckými výtvory) pochlubili i ostatním. Galerie Malování kreslení, Balbínova 28, Praha 2 www.malovanikresleni.cz/galerie/  

GALERIE ZDENĚK SKLENÁŘ – LITOMYŠL

Nová zenová zahrada architekta Josefa Pleskota v Litomyšli bude útočištěm umění, kreativity a relaxace. Na ploše 164 m² v Mariánské ulici vzniká nový projekt zenové zahrady architekta Josefa Pleskota 2Art, který po vzoru předchozího parku pro umění a relaxaci 1Art realizuje společně s galeristou Zdeňkem Sklenářem a lékařem Patrikem Krpčiarem. Galerista Sklenář místo, které původně sloužilo jako zázemí pro garáže, spolu s architektem Pleskotem přetváří na geometricky řešenou zenovou zahradu a příležitostný sochařský park, navrací tak místu náležícímu k historickému návrší Litomyšle, jeho společenský účel. „Je to možné? Kde jinde by mohl být 1ar zenové zahrady než v Litomyšli. Odkud jinudy by se do ní mělo vstupovat než z Mariánské ulice. Kam jinam by se z ní mělo dojít než na Olivetskou horu… s francouzskou zahradou. To je možné! To jsou ty litomyšlské paradoxy, v tom je ta litomyšlská velikost,“ říká o projektu zenové zahrady autor architektonického řešení Josef Pleskot.Návštěvníci zenové zahrady, sestavené z kamínků a trávy, budou moci uplatnit svou kreativitu a po vzoru japonských suchých zahrad kreslit do vymezeného prostoru různé obrazce. Předlohou mohou být návodné geometrické kresby vytvořené přímo autorem architektonického řešení Josefem Pleskotem. Zahrada bude sloužit i jako sochařský park dramaturgicky navazující na přilehlou Galerii Zdeněk Sklenář. „Touto zenovou zahradou chceme […]

Trafo Gallery

Trafo Gallery je soukromá výstavní síň v prostorách bývalých jatek, jejíž cílem je vystavovat výrazné umělce nejen z generace svých zakladatelů. U zrodu dnes již bývalé Trafačky stál Jan Kaláb, Jakub Nepraš, Michal Cimala a Blanka Čermáková, kteří od konce roku 2006 dodnes společně utvářejí výstavní program. Ve spolupráci s předními českými kurátory (Otto M. Urban, Petr Vaňous, Radek Wohlmuth, Tomáš Pospiszyl a další) a českými a zahraničními umělci připravuje Trafo Gallery šest výstav ročně, ke kterým vydává dvojjazyčné výpravné publikace.   Hala 14 – Holešovická tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7 www.trafogallery.cz

Hunt kastner

Hunt kastner je pražská soukromá komerční galerie výtvarného umění, soustředící se na úzkou spolupráci s vybranou skupinou většinou českých umělců mladší generace, jimž slouží jako profesionální platforma pro rozvoj a propagaci jejich díla na domácí půdě i v zahraničí. Přibližně polovina výstavního programu galerie je věnována umělcům, které zastupuje, druhou polovinu tvoří přizvaní umělci nebo skupinové výstavy, často připravované hostujícími kurátory. Galerii založily Camille Hunt a Kacha Kastner v roce 2006, v roce 2013 se galerie přestěhovala z Letné do nových prostor na Žižkově.   Hunt kastner artworks, Bořivojova 85, Praha 3 – Žižkov www.huntkastner.com

Nau Gallery

Program tvoří především výstavy českých autorů nastupující generace, pracujících převážně s mediem malby a kresby. Dramaturgii galerie kurátoři doplňují o výstavy výrazných autorských osobností, jejichž tvorba často stojí mimo zavedený hlavní proud. Společnými jmenovateli autorů v Nau Gallery jsou ryzost, odvaha a respekt ke své vlastní tvorbě.   Nau Gallery, Kubelíkova 22, Praha 3 – Žižkov www.naugallery.cz