Big Bang Blossom (++18) – První série letní koncentrace událostí ve White Pearl Gallery

Big Bang Blossom (++18) – První série letní koncentrace událostí ve White Pearl Gallery odstartuje  vernisáž ozdravné výstavy Re:Creation / Virtual Wellness ! Léto za hranicemi pláží vašich nejdivočejších snů! Vydejte se s námi na dovolenou napříč uměleckými světy! Sérii letních událostí Big Bang Blossom (++18) ve White Pearl Gallery, se zastávkami hned u třech autorů s velmi charakterním, aktuálním vizuálním jazykem, odstartuje vernisáž ozdravné výstavy Andrey Pekárkové- Re:Creation / Virtual Wellness ! Odjezd je 4. 6. 2018 v 18:00 z Dittrichová 5, Praha 2. Očekáván je i doprovodný audiovizuální program. Přijďte včas, nečekáme, pojedeme. Další červnové destinace jsou : 14.06. 18 00 ______ Tomáš Vavříček_ PTÁCI PIJOU LANĚ 27.06. 18 00_____________Petr Pelzmann_ Il bagno Santo   4. 6. 2018 od 18:00 Andrea Pekárková – Re:Creation / Virtual Wellness 14. 6. 2018 od 18:00 Tomáš Vavříček_ PTÁCI PIJOU LANĚ 27. 6. od 18:00 Petr Pelzmann_ Il bagno Santo White Pearl Gallery, Dittrichova 5, Praha 2 Více o výstavě zde

Mini Wonders v Tokiu – UMPRUM

Putovní výstava Mini Wonders, kde jsou zastoupeni i významní absolventi UMPRUM, se představí v Japonsku, v Českém centru v Tokiu. Touto výstavou zároveň startuje své turné po světě. Výstava mapuje fenomén české hračky za posledních sto let a koná se při příležitosti oslav 100. výročí republiky. Další její zastávkou bude Londýn během zářijového Design Weeku. Představuje díla od současných designérů po boku dosud vyráběných ikonických hraček předních českých firem (např. Merkur, Fatra, Kovap ad.) včetně replik hraček Ladislava Sutnara a Václava špály z edice od Modernisty. Na výstavě jsou zastoupeny také práce mnohých absolventů UMPRUM. Jmenovat můžeme Romana Vrtišku a Vladimíra Žáka, kteří zároveň vedou Ateliér designu nábytku a interiéru, Michala Stracha, dua My dvě (Veronika Watzková a Monika Matějková), Jana Čapka nebo Adély Fejtkové. grafický design: Zuzana Lednická / instalace: Anna & Jerry Kozovi / kurátorka: Tereza Bruthansová Více o výstavě zde

Spolupráce Novoměstské radnice se Staroměstskou

Spolupráce Novoměstské radnice se Staroměstskou- nabídka Town Hall Pass: Nejvýhodnější vstupenka na dvě nejstarší pražské radnice Prague City Tourism a Novoměstská radnice nabízí návštěvníkům zbrusu novou kombinovanou vstupenku – Town Hall Pass. Cenově výhodná vstupenka zahrnuje návštěvu historických sálů Staroměstské radnice, výstup na věž Novoměstské radnice a hned dva výstupy na věž Staroměstské radnice. Town Hall Pass navíc platí 3 dny a umožňuje přednostní odbavení. Town Hall Pass navazuje na úspěšnou spolupráci Prague City Tourism a Novoměstské radnice z roku 2017. V prodeji je od 25. května na pokladnách obou objektů a to ve formě plného vstupného za 350,-Kč i sníženého vstupného pro děti, studenty a důchodce za 250,-Kč. S kombinovanou vstupenkou se návštěvníci mohou vydat na vyhlídkový ochoz Novoměstské radnice a nahlédnout do zdejší barokní kaple, navštívit historické síně, gotickou kapli a románské podzemí Staroměstské radnice a dokonce dvakrát vystoupat na její věž, jednou za denního světla a jednou po setmění. Držitelé Town Hall Passu si, díky jeho prodloužené platnosti, mohou jednotlivé návštěvy rozložit do tří dnů. „Nabídkou Town Hall Passu reagujeme především na zájem velkého množství návštěvníků vystoupat na věž Staroměstské radnice dvakrát, za světla a po setmění. Jsem velmi rád, že jsme opět spojili síly s Novoměstskou […]

Projektor – online galerie pohyblivého obrazu – GHMP

Projektor – online galerie pohyblivého obrazu GHMP / VÝSTAVA ILUZE MALBY Galerie hlavního města Prahy se po delší době rozhodla obnovit činnost své internetové galerie Projektor. Ta nabízí paralelně k expozicím ve svých výstavních sálech další možnost pro prezentaci děl na bázi pohyblivého obrazu. Galerie Projektor představuje pilotní projekt GHMP v oblasti využití virtuálního prostoru pro přímou prezentaci umělecké tvorby. Formou tematických výstavních projektů zde budeme představovat díla z oblasti videoartu, experimentálního filmu či uměleckého dokumentu společně s kurátorskými komentáři, profily autorů, rozhovory a dalšími textovými i obrazovými dokumenty, zasazujícími vystavené dílo do širšího kontextu. Důležité je pro nás využití principu internetového média jakožto otevřené dynamické formy, umožňující – na rozdíl od fyzické výstavy v reálném prostoru – plynulou interakci s divákem a neomezené rozvíjení určitého tématu v čase a ve virtuálním prostoru. K dalším funkcím této platformy patří archivace, kritická reflexe a také zkoumání možností, jak zpřístupnit umělecká díla experimentální povahy co nejširšímu publiku. První výstava, která se v nově upraveném prostředí online galerie Projektor představí, nese název Iluze malby. Zabývá se různými aspekty iluze jakožto jednoho ze základních parametrů malby v kontextu pohyblivého obrazu. Ve videích Jiřího Černického, Elen Řádové, Michala Pěchoučka, Jana Šerýcha, Anny Balážové, Miroslavy Večeřové a […]

Zkamenělá hudba – UMPRUM

Věra Vostřelová: Zkamenělá hudba. Tvorba architekta Bernharda Gruebera (1806–1882) Bavorský architekt Bernhard Grueber byl roku 1844 povolán do Prahy, aby se ujal školy architektury na Akademii výtvarných umění a pozvedl stavební produkci v Čechách na uměleckou úroveň. Získával přední zemské a šlechtické zakázky, ovšem s narůstajícím českým národním uvědoměním postupně ztrácel své výsadní postavení a stával se nevítaným cizincem. Nakonec byl nucen se vrátit do své rodné vlasti. Během bezmála třiceti let svého působení v Čechách realizoval řadu originálních projektů, citlivě obnovil významné středověké památky a zpracoval vůbec první rozsáhlou syntézu dějin středověkého umění této země. Český dějepis umění přijal zavrženého architekta teprve v nedávné době. Publikace tak představuje první ucelené zpracování jeho díla. Seznamuje čtenáře s různými stránkami jeho rozmanité tvorby v širokých dobových souvislostech a sleduje ideová východiska jeho dynamického pojetí architektury, nahlížené metaforicky jako „zkamenělá hudba“. Kniha zaujme nejen historiky umění, ale i ostatní milovníky architektury včetně praktikujících architektů. Je výsledkem dlouholetého studia archivních pramenů v Čechách i Bavorsku. Nedílnou součástí publikace je bohatý obrazový materiál sestávající z historických fotografií staveb a originální projektové dokumentace. Grafika Nikola Klímová. PhDr. Věra Vostřelová, Ph.D., historička umění, postdoktorandka na UMPRUM. Zabývá se architekturou 19. století, zejména tvorbou českých architektů s německými […]

Úspěch Michala Vaníčka v soutěži Paragone – UMPRUM

Úspěch Michala Vaníčka v soutěži Paragone Na celostátní studentské uměleckohistorické soutěži PARAGONE o cenu prof. Milana Tognera získal Mgr. Michal Vaníček skvělé 4. místo (organizátory uváděné jako “čestná zmínka” s odkazem na tradici uměleckých cen na pařížských salonech 19. století). Pátý ročník prestižní soutěže, které se pravidelně účastní studentky a studenti všech kateder dějin umění z České republiky, se konal 10. – 11. května 2018 na Katolické teologické fakultě UK v Praze. Michal Vaníček prezentoval část své badatelské studie “Dát oděv na odiv: Současné přístupy k vystavování (nejen) oděvních sbírek”, která vznikla v rámci Týmového projektu na Katedře teorie a dějin umění UMPRUM pod vedením doc. Martiny Pachmanové. Anotace úspěšné práce Dát oděv na odiv: Současné přístupy k vystavování (nejen) oděvních sbírek Vystavování užitého umění a designu je ze své materiálové, výrobní i uživatelské povahy jistou protiváhou k vystavování volného umění; totéž platí pro jejich recepci. Tyto obory žádají zprostředkování souvislostí, které daleko přesahují kontemplativní zážitek, estetické povznesení nebo stylovou klasifikaci. Ve svém příspěvku o stálých expozicích kostýmu a módy k této oblasti vizuální kultury přistupuji jako k průsečíku mezi kulturními, společenskými a ekonomickými zájmy, jejichž svorníkem je lidské tělo a lidská identita, a touto optikou rovněž zkoumám i možnosti […]

Jakub Spurný vítěz v soutěži Best in Design – UMPRUM

Jakub Spurný vítěz v soutěži Best in Design Jakub Spurný, absolvent Ateliéru tvorby písma a typografie UMPRUM, zvítězil v soutěži Best in Design, kategorii Communication Design se svou diplomovou prací – sci-fi Gamebookem VIRUS. Virus je stěžejní částí Jakubova diplomového projektu “Řádky a bludiště”, kde pracuje s číselnými bludišti a bloudícími písmy. Jedná se o autorský sci‑fi gamebook inspirovaný simulačními teoriemi, v jehož příběhu figuruje sám čtenář. Gamebook má podobu strojového výpisu situací a možností. Z druhé strany poskládaného archu ukazuje celou svou strukturu-mapu, která se v průsvitu papíru kryje s větvením příběhu. Tištěný gamebook doplňuje jeho digitální verze přístupná přes QR kód na obalu. “Jako diplomovou práci jsem napsal, upravil a vydal sci‑fi gamebook inspirovaný simulačními teoriemi, v jehož příběhu figuruje sám čtenář. Téma gamebooku jsem zvolil s touhou oprášit toto zastaralé médium a vymezit se vůči jeho střednímu proudu, a to příběhem, principy i formou. Inspirací pro námět mi byly množící se teorie o našem světě jakožto počítačové simulaci. Celý příběh se začíná odehrávat s osobou, jež ho začne číst. Vypravěč‑systém čtenáře ihned konfrontuje se situací, v níž se nachází. Nijak ho na úvod neseznamuje s ničím, co se dělo, co se bude dít, kým je, ani s […]

Cena Josefa Krásy 2017 pro Hanu Buddeus – UMPRUM

Cena Josefa Krásy 2017 Hana Buddeus obdrží Cenu Josefa Krásy za publikaci Zobrazení bez reprodukce?, kterou v loňském roce vydalo Nakladatelství UMPRUM a která je 1. svazkem nově vzniklé edice dizertačních prací. Slavnostní akce se koná ve čtvrtek 7. června 2018 v přednáškovém sále Národního technického muzea v Praze (Kostelní 42, Praha 7). Cena Josefa Krásy je udělována od roku 1991 badatelům do čtyřiceti let za významný počin v uplynulém roce. Kandidáty navrhují členové Uměleckohistorické společnosti (UHS), o držiteli rozhoduje výbor UHS tajnou volbou. Cena je slavnostně vyhlášena a předána vždy na valné hromadě UHS. Mezi oceněnými akademiky UMPRUM v uplynulých letech byli např. Martina Pachmanová, Filip Suchomel, Jindřich Vybíral, Kaliopi Chamonikola či Vít Havránek.   Více informací zde

PURITY AND DECADENCE – UMPRUM

PURITY AND DECADENCE / Absolventi UMPRUM, Eva Eisler a výběr prací studentů jím vedeného Ateliéru K.O.V. se představí na výstavě Purity and Decadence v Londýně.   Purity and Decadence 9. – 27. 5. 2018 Londýn, Gallery S O www.umprum.cz   Výstava ‘Purity and Decadence: Contemporary Czech Jewellery’ představí díla oceňovaných designérů a studentských prací. Zastoupeni jsou ve všech případech absolventi UMPRUM, studenti Ateliéru K.O.V. a jeho vedoucí Eva Eisler. Projekt oslavující český autorský šperk pořádá České centrum Londýn ve spolupráci s londýnskou Gallery S O. Výstava je také oficiální součástí London Craft Week.   Každý z vybraných designérů je unikátní ve svém stylu a přístupu k objektu. Všichni ale patří k naprosté špičce ve svém oboru. Cenami ověnčené kolekce Evy Eisler, Nastassii Aleinikavy, studia Zorya, Markéty Kratochvílové a studentů a absolventů Ateliéru K.O.V. Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze spojuje originální pojetí šperku jako uměleckého objektu, touha posouvat hranice vyjádření tvůrčí vize a nezpochybnitelné řemeslné mistrovství. Všichni tito jedineční čeští designéři budou vystavovat v prostorách Gallery S O, prestižní soukromé galerie, která se zaměřuje právě na umělce tvořící na pomezí různých uměleckých disciplín – designu, umění a architektury. Dvě výstavní místnosti se během května zaplní ikonickými, čistě minimalistickými objekty Evy Eisler, provazy, […]

UMPRUM udělila čestné doktoráty 6 významným osobnostem

UMPRUM udělila čestné doktoráty 6 významným osobnostem Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze udělila po osmi letech čestné doktoráty. Titul doctor honoris causa získaly osobnosti různých oborů, jejichž práce významně ovlivnila společenské povědomí a zároveň se dotýká oborů, které s UMPRUM blízce souvisejí. Laureáty jsou Kurt Gebauer, Charlotta Kotíková, Emil Přikryl, Helena Třeštíková, Rostislav Vaněk a Jana Zielinski. Diplomy byly předány v pátek 11. května v prostorách nově zrekonstruovaného Uměleckoprůmyslového musea. Ceremoniál udílení čestných doktorátů UMPRUM je šestým v pořadí od roku 2000. V minulosti tento titul dostali Stanislav Libenský (2001), Josef Svoboda (2002), Adriena Šimotová a Jan Kaplický (2007), Damjan Prelovšek (2008) a Jitka Válová (2010). V roce 2018 byl tento titul udělen hned šesti osobnostem. “Jsou to lidé, kteří se výrazně zasloužili o celospolečenskou rezonanci jednotlivých oborů, kterými se UMPRUM přímo zabývá, nebo z nich čerpá. Jsou to osobnosti, jejichž činnost má odezvu nejen v českém, ale i mezinárodním prostoru”, říká k volbě laureátů rektor UMPRUM, prof. ak. arch. Jindřich Smetana. Titul Doctor Honoris Causa byl udělen za celospolečenský přínos v oblasti současného výtvarného umění, propojování významných představitelů české scény se světovým kontextem a mimořádnou inspiraci jak celoživotním dílem, tak i společenskými postoji teoretičce a kurátorce Charlottě Kotíkové. Oceněn […]