Open call Galerie UM 2019

OPEN CALL na výstavní projekty do Galerie UM v roce 2019     Kritéria pro výběr výstavního projektu: – řádně vyplněná přihláška, která kromě údajů o přihlašovateli a projektu musí obsahovat: – podrobný popis projektu – doporučení odborníků – způsob architektonického návrhu / instalace výstavy – popis možného doprovodného programu, např. komentované prohlídky, diskuse, workshopy apod. – stručný profesní životopis přihlašovatele, portfolio umělce a kurátora výstavy – předběžný rozpočet nákladů na výstavu   UMPRUM poskytuje a zajišťuje na své náklady: – veškeré energie – ostrahu (kustodní službu) po dobu konání výstavy – grafické zpracování a výrobu propagačních materiálů k výstavě (pozvánka, plakát, bannery) – PR výstavy (tisková zpráva, anonce na webu a fcb UMPRUM, distribuce pozvánek mailem a poštou) – pojištění prostoru do výše 500.000,- Kč (nezahrnuje připojištění exponátů) – standardní nasvícení výstavy s využitím světelného systému Etna iGuzzini – fotodokumentaci výstavy (vernisáž, instalace) – vernisáž výstavy (pohoštění, obsluha, ozvučení) – standardní úklid Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze si vyhrazuje právo účtovat poplatek externím žadatelům za realizaci projektů v Galerii UM. Studenti, pedagogové a absolventi UMPRUM jsou poplatku za užití prostoru Galerie UM zproštěni.   Termín odevzdání přihlášek: 15. května 2018 Přihlášky včetně příloh prosím zasílejte v elektronické podobě na vanova@vsup.cz […]

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze otevírá od zimního semestru 2018/2019 druhý ateliér fotografie. Ateliér fotografie II

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze otevírá nově od zimního semestru 2018/2019 druhý ateliér fotografie. Ateliér fotografie II, který je zařazen pod katedrou Grafiky, je prostor pro novou generaci talentů s touhou po inovaci vizuálního světa. Je to prostor určený pro mezioborovou a mezigenerační diskusi. Platforma pro zkoumání procesu komunikace obrazu ve světě umění, designu a módy.   Až do 21. 5. se uchazeči mohou hlásit do nově vznikajícího Ateliéru fotografie II, který povedou Štěpánka Stein a Václav Jirásek Noví pedagogové UMPRUM připravili před přijímacím řízením pro uchazeče konzultace, které proběhnou v pondělí 23. 4. od 14:00 Podrobné informace o ateliéru, příjímacím řízení i konzultacích najdete zde   Studium na UMPRUM považujeme za příležitost výjimečnou. Elitní, ne však ve smyslu snobském. Je to výjimečná možnost pro studenty experimentovat a zároveň se naučit systematicky pracovat s časem. Ve srovnání s jinými akreditovanými obory na vysokých školách, které vychovávají odborné fotografy, je UMPRUM jedinečná v setkávání různých uměleckých oborů. Zkušenost z intenzivního propojení aktivit ateliéru s ostatními ateliéry všech kateder považujeme za stěžejní pro koncept výuky, jako specifický předpoklad pro rozvoj studentů a přípravu na jejich budoucí aktivity. V setkávání s ostatními obory můžou studenti jednak čerpat odlišné zkušenosti, jednak s nimi mohou […]

Husákovo 3+1. Bytová kultura 70. let – UMPRUM

Husákovo 3+1. Bytová kultura 70. let / Lada Hubatová-Vacková a Cyril Říha (eds.) Jedná se o druhé vydání knihy z roku 2007. Do publikace, která zůstává v obsahově nezměněné podobě, je navíc vložen reprint plakátu původně doprovázejícího úspěšnou stejnojmennou výstavu, zahájenou v Galerii Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze 2. října 2007. Po více než deseti letech tak může čtenář názorně posoudit, co se v této oblasti a její reflexi změnilo a co přetrvává. A to i na následující anotaci, která původní knižní vydání doprovázela: Předmětem knihy, která může sehrát roli katalogu výstavy i samostatné knižní publikace, je zkoumání sídlištního životního stylu, bytové a spotřební kultury 70. let. Na sídlišti doposud žije více než třetina obyvatel České republiky, proto tento způsob života a jeho estetický kontext nelze ignorovat. Masová výstavba panelových sídlišť a typizovaných rodinných interiérů husákovského 3+1 představuje specifický fenomén, vycházející z konkrétní politické situace a komunistické ideologie normalizačního období Československa. Jedná se bezpochyby o kontroverzní a komplexní téma, kterému v rámci studia dějin architektury, designu a estetiky – kromě apriorního odporu, lhostejnosti a hanlivých přívlastků – nebyl doposud věnován prostor k hlubšímu zkoumání. Součástí historického výzkumu v oblasti umění, designu, masové spotřební i bytové kultury je nejenom oblast vysokých, obecně […]

XVII. ročník veletrhu současného umění ART PRAGUE 2018

XVII. ročník veletrhu současného umění ART PRAGUE 2018 V Praze se ve dnech 10-15/4/2018 uskuteční již XVII. ročník přehlídky současného výtvarného umění ART PRAGUE. Nově se akce uskuteční v monumentálním Clam-Gallasově paláci na Královské cestě, na křižovatce Karlovy a Husovy ulice. Celkem 35 galerijních expozic nabídne díla téměř všech výtvarných oborů – malba, kresba, grafika, socha, umělecké sklo, instalace, videoprojekce aj. Návštěvníci budou mít možnost zhlédnout tvorbu 230 výtvarných umělců napříč generacemi, od nejmladších adeptů až po ikony české výtvarné scény. Clam-Gallasův palác tak nabídne ojedinělou konfrontaci barokní architektury s nejaktuálnější vizuální tvorbou. Vedle každoročních účastníků ART PRAGUE – například Galerie Litera, Galerie Millennium, Nová galerie, Galerie eS, Galerie Havelka, Galerie Gambit, Galerie Peron, Galerie S, Galerie Kuzebauch, Galerie ArtinBox aj., přináší přehlídka opět koncept propojování zahraničních umělců s českou scénou. Již loni se uvedli umělci z Velké Británie, Francie, USA a dalších zemí, kteří jsou sdruženi pod výstavním subjektem Obejvák, sídlícím v pražské Pragovce, své expozice opět připraví galerie Kunstraub99 z Kolína n/Rýnem a umělci ze Slovenska. Dalším významným prvkem přehlídky je nárůst prezentace nejmladší generace umělců i nově vznikajících galerií. I letos svoji dramaturgii představí experimentální prostor NoD Galerie a NoD Video, Studio Prám, Young Real Art, IndigoSpace, […]

Kultura a politika v prvorepublikovém Československu – UMPRUM

Umění včera a dnes – Kultura a politika v prvorepublikovém Československu: 31. cyklus přednášek Katedry teorie a dějin umění UMPRUM.     posluchárna 115, 1. patro začátek vždy od 18.30 hodin připravil a uvádí: prof. Jindřich Vybíral UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1 Více informací zde   PROGRAM 10. 4. 2018 / Rostislav Švácha: Architekt Vít Obrtel v polemice s Karlem Teigem 17. 4. 2018 / Jiří Hnilica: Od frankofilství ke kulturní propagandě a zpět? Variety československo-francouzských vztahů v době první republiky 24. 4. 2018 / Petr Šámal, Literární cenzura v liberální demokracii 2. 5. 2018  / Lubomír Spurný: Schulhoff a Hába. Mezi Komunistickým manifestem a Novou zemí    

I WELCOME – DOX

Společný projekt Art for Amnesty a Centra současného umění DOX nazvaný I WELCOME vedle sebe staví díla řady předních spisovatelů a ilustrátorů z dvanácti zemí světa, kteří se rozhodli nemlčet k problémům spojeným s uprchlickou krizí posledních let. Každý z nich přispěl svým dílem: povídkou nebo ilustrací. Zvolený kombinovaný formát výstavy, doprovodného veřejného čtení a diskuse navíc umožní zapojit do projektu i další aktéry: herce, kteří literární texty přečtou a namluví, moderátory a redaktory stanice Vltava ČRo, kteří rozšíří jeho prostor na rozhlasové vlny i aktivisty nevládních organizací, především Amnesty International, která je rovněž partnerem projekt Specifičnost projektu I WELCOME, který DOX představuje ve světové premiéře, spočívá v interakci světa umělců a těch, kdo pomáhají „v terénu“. Hranice sociálního a uměleckého je z obou stran prostupná a jak projekt ukazuje, umělci se mohou s aktivisty a bojovníky za lidská práva dobře doplňovat. Jedni i druzí se do DOXu přijdou podělit o svůj pohled na věc hned dvakrát:   28. 3. proběhne v novém multifunkčním sále DOX+ zahájení projektu, jehož hosty budou významná irská spisovatelka Anne Enrightová, italský architekt a umělec Matteo Pericoli, zakladatel Art for Amnesty Bill Shipsey a další. V rámci zahájení představí zástupci Amnesty International kampaň s názvem Migrační […]

Ateliér skla v Pasáži českého designu – UMPRUM

Studenti Ateliéru skla vedeného Ronym Pleslem se pravidelně prezentují ve vitrínách Pasáže českého designu. Až budete procházet Pasáží českého designu, můžete v jedné ze zdejších vitrín vidět malované vázy Mariety Tedenacové a skleněné objekty s použitím techniky stříbření studentky Shynara Kalieva, které vznikly ve spolupráci s firmou Verreum. Další z vitrín zaplnila “vesmírná instalace” ve které se prezentuje František Jungvirt svou vázu Fleur Blanche, která byla před nedávnem oceněna Zvláštní cenou za řemeslnou kvalitu v soutěži Junior Glass Ways 2018, s lektorem Ateliéru skla Ivanem Pokorným a jeho autorskou interierovou plastikou. V pasáži minete také prostor, kde se stabilně prezentují práce studentky Kristýny Venturové. V minulosti zde proběhly například výstavy difuzzerů absolventky Elišky Motlové, váz KITTY a MORRIS Františka Jungvrita a autorských plastik Ivana Pokorného. Pasáž českého designu Na Příkopě 860/24, Praha 1 – Nové Město

Aukce výtvarného umění – European Arts

V sobotní aukci (17. 3: 2018) síně European Arts v Obecním domě v Praze se dražila velmi zajímavá kolekce tří set vybraných děl českého i evropského výtvarného umění. Celkově sběratelé za jediné odpoledne utratili téměř 50 milionů korun a svádělo se mnoho napínavých bitev téměř o každou položku. Většina děl mnohonásobně překonala vyvolávací cenu a bylo vidět, že sběratelé milovníci umění i široká veřejnost náležitě docenili kvalitu a rozmanitost aukční nabídky. Zásadní artificielní obraz Jindřicha Štyrského / Déšť z roku 1927 se vrátil po třech letech do aukce a jeho cena se vyšplhala z vyvolávací ceny 11 500 000 Kč na 15 500 000 Kč včetně aukční provize. Olej na plátně, 48,5 x 60,5 cm, rámováno, datováno 1927, signováno vpravo dole STYRSKY 1927. Opatřeno odborným posudkem PhDr. Karla Srpa. Obraz Jindřicha Štyrského pochází z jeho artificielistického období, které rozvíjel zejména v Paříži ve druhé polovině dvacátých let minulého století, kde žil společně s Toyen. Obraz, jenž na autorově posmrtné výstavě dostal název Déšť (Jindřich Štyrský, SVU Mánes, 4. – 25. duben 1946, č. k. 112) Patří k nejpůvabnějším Štyrského obrazům z arteficielistického období vůbec. Precizně propracovaný olej z roku 1915 od významného malíře a profesora Akademie výtvarného umění Vlaha Bukovace […]

Power of Identity: Memory Fashion Mesage – UMPRUM

Studenti UMPRUM navrhli oděvní kolekce reflektující národní identitu. Oděvy oslavující sté výročí ČSR budou představené v Japonsku. Nový projekt Ateliéru designu oděvu a obuvi Power of Identity: Memory Fashion Message rozvíjí spolupráci dvou prestižních univerzit – Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM) a Bunka Fashion Graduate University v Tokiu (BFGU), renomované univerzity, která vychovala světově uznávané avantgardní designéry jako Yohji Yamamoto, Issey Miyake nebo Junya Watanabe. Cílem projektu je představení kolekcí studentů Ateliéru designu oděvu a obuvi profesorky Liběny Rochové s tématem národní identity na módním týdnu této proslulé univerzity. BFGU Fashion Week v Tokiu je významnou událostí zaměřenou na odbornou i širokou laickou veřejnost a je respektovanou platformou pro profesionály v oblasti oděvnictví. BFGU Fashion Week je také sledován předními módními značkami, které zde vyhledávají budoucí návrháře pro své tvůrčí týmy. Předvedení kolekcí studentů UMPRUM je výjimečnou příležitostí jak pro začínající oděvní designéry, tak pro prezentaci české módy v zahraničí, i důstojným připomenutím výročí vzniku ČSR. Projekt Power of identity: Memory Fashion Message navazuje na předchozí aktivity ateliéru, zejména na projekt Japonsko – klidná síla, který studenti úspěšně prezentovali na prestižním tokijském mole v loňském roce. Při příležitosti výročí sta let od založení samostatného Československa se vedoucí ateliéru v […]

Aukce výtvarného umění – aukční dům European Arts

V sobotní aukci síně European Arts v Obecním domě v Praze se bude dražit velmi zajímavá kolekce tří set vybraných děl českého i evropského výtvarného umění. Mistrovské práce Václava Radimského, Vlaha Bukovace, Otakara Mrkvičky, Jindřicha Štyrského, Františka Kupky, Antonína Slavíčka a mnoha dalších zvučných autorů je možné si prohlédnout na předaukční výstavě v prostorách galerie na Senovážném náměstí 8, Praha 1.   Vlaho Bukovac / Paní Kopistová se synem Olej na plátně, 90 x 110 cm, rámováno, datace 1915, signováno vlevo dole Vlaho Bukovac, č. soupisu 947. Publikováno: Uchytil Kružič Vera, Vlaho Bukovac, Život i dielo 1855–1922, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2005, str. 415, soupis č. 947. Precizně propracovaný olej významného malíře a profesora Akademie výtvarného umění Vlaha Bukovace, na kterém je ztvárněna choť významného Československého továrníka Ing. Antonína Kopisty se svým synem, patří k vrcholům jeho tvorby. Ing. Antonín Kopista založil v roce 1909 v Pražských Nuslích proslulou továrnu na hodinková skla. Firma Kopista & Dubský byla jednou z prvních pražských továren vůbec. Sklíčka se zde řezala, lisovala, brousila, leštila a poté kontrolovala, zvláštním měřícím zařízením, které vynalezl Ing. Kopista. V roce 1935 si továrna zřídila vlastní transformační stanici. Později byl sortiment rozšířen o výrobu zrcadel a fasetových skel. […]