Jarní úklid Nakladatelství UMPRUM

Staré tituly musí udělat prostor nově připravovaným. Proto jsme pro vás v Galerii UM přichystali bezkonkurenční slevy na vybrané publikace. Počet knih je pro tuto kampaň omezený, tak neváhejte! Akce se koná po celý březen vždy v otevírací době galerijního prostoru od 10 do 18 hodin kromě neděle.   Pondělí – Sobota, 10:00 . 18:00 Galerie UM, Náměstí Jana Palacha, 80, Praha 1 Více informací zde

Nominace na Nejkrásnější knihu roku 2017 – UMPRUM

Z 6 přihlášených knih Nakladatelství UMPRUM do soutěže Nejkrásnější kniha roku 2017 byly nominované tři do úzkého výběrového kola. Jsou to: Nejen kruhy editorů Richarda Jaroše a Pavly Pauknerové, Zobrazení bez reprodukce? autorky Hanny Budeus a Nail Art Petera Faba. Mezinárodní odborná komise, která zasedala v Malé vile Památníku národního písemnictví od 8. února do 13. února 2018, rozhodla o nominovaných v 6 kategoriích. V 53. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2017 vybírala porota z 255 knih. Slavností vyhlášení soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2017 proběhne 19. dubna 2018 v letohrádku Hvězda. Soutěž pořádá Ministerstvo kultury ČR ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví. Mezinárodní výtvarné komisi předsedala Pavla Pauknerová. Dalšími členy výtvarné komise byli Tereza Hejmová, Torsten Köchlen, Michaela Kukovičová, Daniela Olejníková, Zofia Oslislo, Jiří Toman, Jiří Slíva a Lenka Vilhelmová.   Více informací zde   Knihy Nakladatelství UMPRUM byly nominovány v těchto kategoriích:   Kategorie: Katalogy Nail Art / Space for Sale, UMPRUM (autor Peter Fabo)   Kategorie: Knihy o výtvarném umění Zobrazení bez reprodukce?/Fotografie a performance v českém umění sedmdesátých let 20. století, UMPRUM (autorka Hana Buddeus)   Kategorie: Odborná literatura Nejen kruhy/Vizuální přístupy v zobrazování dat a informací, UMPRUM (editoři Richard Jaroš, Pavla Pauknerová)   V […]

Ediční plán Nakladatelství UMPRUM pro rok 2018

Nakladatelství UMPRUM vydalo knižní plán pro rok 2018. Těšit se můžete na 20 nových knižních projektů. Letošní „osmičkový“ rok je příležitostí připomenout si řadu slavných i méně slavných událostí spojených s identitou našeho státu. V oblasti knih se nabízí k upomínce ještě jedno výročí. Je tomu totiž přesně 550 let, kdy v Mohuči zemřel Johannes Gensfleisch, řečený Gutenberg, vynálezce knihtisku. Vzpomínání na určitou „významnou“ událost nemusí být jen mechanický a neproblematický návrat k něčemu danému, ale zároveň i výzva promyslet ji znovu, obnovit ji či zrekonstruovat v jejím významu. Takové aktivní zacházení s pamětí se dotýká minulosti, budoucnosti i současnosti jako něčeho nesamozřejmého. Může vést ke kritickému rozkrývání historických „faktů“ (např. tázáním, do jaké míry je Gutenberg jediným a privilegovaným autorem knihtisku), k tvořivému přemítání nad alternativami dalšího vývoje čili „možnými světy“ (nešlo by to i jinak, např. bez tiskové formy?), anebo – u tisku knih stejně jako v případě existence demokratického státu – k prostému uvědomění a tím znovu zpřítomnění jednoduchého radostného prožitku, že ho máme… Budiž nám té radosti přáno. Mgr. Cyril Říha, Ph.D., prorektor pro vědu a výzkum   UMPRUM, náměstí Jana Palacha 80, Praha 1 Více informací zde

Úspěch Ateliéru malby v soutěži Cena kritiky za mladou malbu – AVU, Galerie Kritiků

Cenu kritiky za mladou malbu obdržel absolvent Ateliéru malby Filip Dvořák, na druhém místě se umístil současný student ateliéru Kryštof Strejc. I třetí udělovanou cenu, Cenu sympatie diváků, získal absolvent našeho ateliéru Aleš Zapletal. Tím se naše zastoupení stále nevyčerpává, mezi nominovanými, jehož dílo můžete vidět na výstavě, je náš další student Jakub Choma. Z více než 60 uchazečů se jich do finále dostalo 11 a nejvyšší ocenění tentokrát putovala absolventům a studentům UMPRUM. Téma soutěže Malba a její přesahy charakterizuje soutěž Ceny kritiky za mladou malbu i pro 11. ročník 2018. Zadání je chápáno v kontextu tvůrčího vývoje umělce, tj. umělec není hodnocen jen za své vystavené dílo, ale i za svou tvorbu v rozmezí zhruba posledních dvou let, doloženou tištěnou či elektronickou dokumentací. Práce všech 11 finalistů jsou k vidění až do 5. března 2018 na společné výstavě v prostorách Galerie kritiků v pražském Paláci Adria.   1. Cena poroty – Filip Dvořák 2. Cena poroty – Kryštof Strejc 3. Cena poroty – Argišt Alaverdyan Cena sympatie diváků – Aleš Zapletal   7. 2.  – 5. 3. 2018 Galerie Kritiků. Palác Adria, Jungmanova 31, Praha 1 Více o výstavě zde   Filip Dvořák, absolvent Ateliéru malby Jiřího Černického […]

Nový semestr v Galerii AVU

Galerie AVU už více jak dvě desetiletí slouží jako výstavní prostor vybraným studentům Akademie výtvarných umění. Od roku 1993 sídlí přímo v jednom z bývalých ateliérů na hlavní budově AVU. V roce 2018 jsme se rozhodli restartovat její program. Místo jakéhosi laboratorního prostoru, kde se konalo až 16 výstav ročně, bychom za pomoci přizvaných kurátorů chtěli vytvořit galerii, která veřejnosti představuje nejaktuálnější přístupy a tendence na výtvarné scéně. AVU je tradičně nejprestižnější českou školou pro studium volného umění a v její akademické obci se pohybují jak talentované studentky a studenti, tak výjimečné výtvarné osobnosti různých generací. Program Galerie AVU bude založen na jednoduchém schématu, který umožní různé podoby výstav a přístupů. Oslovený kurátor připraví vždy v období jednoho akademického roku 7 výstav, z nichž 2-3 budou reagovat na open call mezi studenty AVU, 1-2 výstavy ročně budou koncipovány ve spolupráci s absolventy nebo doktorandy AVU a zbylé výstavy budou zcela otevřeným kurátorským projektem. Naším cílem je mnohovrstevnatý galerijní program, který bude součástí pulzujícího pražského výstavního prostředí. Pro letní semestr 2018 byla vybrána jako kurátorka doktorandka AVU Isabela Grosseová, na základě jejího výběru uvádíme první z připravených výstav, tentokrát v kooperaci s kurátorem Václavem Janoščíkem. Z konceptu výstavního programu Isabely Grosseové: […]

UMPRUM na Veletrhu pražských veřejných vysokých škol

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze se již po třetí účastní Veletrhu Pražských veřejných vysokých škol, který se tentokrát koná na ČVUT. Kromě infostánku máme pro zájemce připravenou i krátkou přednášku o UMPRUM a přijímačkách na ni.   čtvrtek 1. února 2018 od 9:00 do 16:30 Přednáška: od 11:30, posluchárna C204, ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 Více informací zde Facebook UMPRUM, náměstí Jana Palacha 80, Praha 1

ESTETIKA PROSTORU & PROSTOR ESTETIKY II. – Galerie J. Fragnera

Druhý ročník cyklu přednášek v Galerii Jaroslava Fragnera naváže na téma interakce člověka s jeho prostředím. V každé době nacházíme normativní představy o tom, jaké mají být objekty, na které stojí za to se dívat, protože mají hodnotu přidanou nad rámec své užitečnosti či dokonce praktickou funkci zcela pozbývají. Proč tomu tak je a jakou povahu má takováto hodnota se pokouší vysvětlit estetika. Zkoumá tenze a prolínání struktury společenského vývoje i vývoje umění. Popisuje, jakým způsobem specifické architektonické objekty vnímáme, proč si vybíráme jen některé a proč je tento výběr historicky proměnlivý. Hledisko estetiky při zkoumání prostředí a architektury může napomoci i v chápání postavení člověka v dnešní společnosti.   Helena Jarošová (FF UK): Estetické vnímání interiéru FB Pojetí soukromého obytného interiéru jako vnitřní krajiny, zón, scén a míst prostorových zátiší. Dovětek o příležitostných výzdobách.   24. 1. 2018, od 19:00 Facebook   Vlastimil Zuska (FF UK): Život tvarů v architektuře Vývoj v architektuře neurčují pouze vnější okolnosti, jako jsou společenské změny, historické události či aktuální poptávka. Existuje i imanentní, vnitřní vývoj, vlastní „život tvarů“. V návaznosti na dílo francouzského teoretika a historika umění Henriho Focillona Život tvarů (Vie des formes), se přednáška zaměří na odlišení procesuálního a událostního charakteru […]

ŠKOLA INTUICE (Čtení světa jinudy) – PhDr. Helena Šalátová

Tento zážitkový výcvik je zaměřený na teorii a praxi využívání osobní tvůrčí intuice jako zdroje poznání, praktických dovedností a různých druhů kreativity a spirituality. Součástí kurzu bude výcvik : – v uvolnění bloků v intuici – ve užívání intuitivních technik a dovedností – v práci s osobní energií – ve využívání symbolů a symbolických systémů (např. archetypů, tarotových karet apod.) – v kontaktu s pamětí a inteligencí těla.   Tato škola bude doplněna o cyklus pravidelných přednášek v Městské knihovně v Praze a o stejnojmennou rubriku v časopisu Regenerace.   Místo konání: Řevnice, V Průhonu 642 Termíny konání: 27.1.,24.2.,24.3.,21.4.,19.5.,16.6.2018 od 9 max. do 17 hod. S sebou: přezůvky, psací potřeby, jídlo a pití, v místě konání je možné použít rychlovarnou konvici Cena: 1 600 Kč za 1 lekci, 9 600 Kč za celý kurz. Kurz je možné zaplatit postupně po jednotlivých lekcích, vždy je však nutné mít zaplaceno nejméně 1 lekci dopředu. K rezervování místa na kurzu je třeba zaplatit předem zálohu 3 200 Kč buď na účet č. 199163308/0300, nebo po osobní domluvě osobně. V případě že se účastník nebude moci z jakýchkoliv důvodů zúčastnit, bude si moci lekci doplnit formou konzultace Do přihlášky je třeba uvést i telefonní […]

Novoměstská radnice nabídla vstup na věž návštěvníkům Staroměstské radnice

Po dobu rekonstrukce vyhlídkového ochozu věže Staroměstské radnice navázala organizace Prague City Tourism tentokrát spolupráci s vedením Novoměstské radnice. Od května do prosince 2017 si tak mohli návštěvníci s jednou vstupenkou prohlédnout jak podzemí Staroměstské radnice, její kapli a historické sály, tak i vystoupat na věž Novoměstské radnice. Vyhlídka z věže Staroměstské radnice je jednou z nejoblíbenějších turistických atrakcí v Praze, která láká každoročně stovky tisíc návštěvníků, v roce 2016 jich bylo přes 868 000. Po dobu rekonstrukce turisté o možnost užít si Prahu z ptačí perspektivy nepřišli. V době uzavírky věže se stal automatickou součástí každé vstupenky do Staroměstské radnice i výstup na věž Novoměstské radnice na Karlově náměstí. Možnosti vystoupat 221 schodů na ochoz sedmdesáti metrové věže využila v rámci vstupu do Staroměstské radnice čtvrtina všech návštěvníků, tedy průměrně 1.400 turistů měsíčně. Věž Staroměstské radnice se návštěvníkům znovu otevřela 18. prosince 2017. Při této příležitosti spustil Prague City Tourism nový web radnice v modernější a uživatelsky příjemnější podobě, www.prague.eu/staromestskaradnice. „Rekonstrukce Staroměstské radnice je pro nás velmi náročné období. Jsme rádi, že vedení Novoměstské radnice nám i našim návštěvníkům usnadnilo situaci v době uzavření vyhlídkového ochozu. 18. prosince byla věž znovu otevřena a my jsme nadšení, že můžeme opět […]

ARTSEMESTR zima 2018 – UMPRUM

Akademický rok 2017/2018 dospěl do své poloviny a studenti UMPRUM opět veřejnosti představí, na jakých projektech pracovali posledního půl roku. Výsledky klauzurních a semestrálních prací zaplní celou budovu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze na pravidelné výstavě Artsemestr. Klauzurní a semestrální projekty nejsou pro studenty jen školním cvičením. Často reagují na nějaké aktuální společenské téma, snaží se vyřešit zadaný problém a v mnoha případech se jedná o již konkrétní zadání vznikající ve spolupráci s různými firmami. Mnoho prací inspirovalo letošní 100té výročí vzniku Československa, řada byla vytvořena pro již konkrétní společnost (např. Škoda auto a VW, Baťa, Preciosa, Nimco, Tescoma…). V mnohých případech byla zadání šita na míru plánovaným výstavním projektům. „Nestačí práci dobře vytvořit, ale je nutné ji i dobře odprezentovat . V letošním roce nás čeká několik významných přehlídek v zahraničí. Jmenovat můžeme Ateliér designu oděvu a obuvi, který svou semestrální a klauzurní práci prezentuje v Tokiu na prestižním BGFU Fashion Weeku. Ateliér Architektury III se na jaře představí na Salone Internazionale del Mobile v Miláně, Ateliér skla v září na London Design Week a Ateliér K.O.V. na výstavě v Holandsku. Ukázky prací a přípravné koncepce výstav, kterými se naše škola bude prezentovat, budou k vidění právě na Artsemestru“, […]