Soutěž na novou vizuální identitu GHMP

Galerie hlavního města Prahy vyhlašuje ve spolupráci s CZECHDESIGN otevřenou soutěž pro grafické designéry. Vítěz dvoukolové soutěže se stane autorem vizuální identity jedné z nejvýznamnějších výstavních institucí v České republice a získá zakázku na zpracování grafického manuálu za 400 000 Kč. GHMP pořádá ročně více než 20 výstav, které shlédne v průměru 150 tisíc návštěvníků. Od svého založení uspořádala přes 700 výstav, aby tak představila veřejnosti významná témata a osobnosti českého a světového umění, jako například výstavy tvorby Toyen, Jindřicha Štyrského, Milana Grygara, Krištofa Kintery, Tima Burtona nebo Richarda Deacona. V současné době postrádá Galerie hlavního města Prahy jednotnou vizuální identitu, která by zajistila systém pro všechny výstupy. Galerie disponuje pouze graficky zpracovaným logotypem „GHMP“, který je připojován k různorodým materiálům. Potřeby instituce a galerijní provoz však ukazují, že je toto řešení nedostatečné.   1 GALERIE = 7 OBJEKTŮ V současné době působí GHMP v 7 historických objektech umístěných v exponovaných částech Prahy i v jihočeském Chýnově: Dům U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí, Městská knihovna – 2. patro na Mariánském náměstí, Colloredo-Mansfeldský palác na Starém Městě, Dům fotografie v Revoluční ulici, Zámek Troja, Bílkova vila na Hradčanech a Dům Františka Bílka v Chýnově u Tábora. Po intenzivní přípravě a […]

Absolventi UMPRUM ovládli nominace Czech Grand Design – UMPRUM

Ceny Czech Grand Design již znají své vítěze. Akademie designu České republiky ve většině případů ocenila absolventy, pedagogy a studenty UMPRUM. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze prakticky ovládla všechny vypisované kategorie a potvrzuje svou pozici líhně nových talentů v oblasti designu, grafiky, módy a šperku. To dokazuje nejen výběr projektů v kategorii Objev roku. Do nejužšího výběru této kategorie se dostali čerství absolventi Pavel Coufalík (Ateliér grafického designu a vizuální komunikace) a tvůrčí tým Vojtěch Říha (Ateliér tvorby písma a typografie) s Matějem Poláchem (Ateliér keramiky a porcelánu). Vítězem a Objevem roku se stal Eduard Herrmann absolvent Ateliéru produktového designu za parkovou lavičku Satelite a svítidla Ignis. Hlavní ocenění Grand designér roku tentokrát získalo studio deFORM absolventů Ateliéru produktového designu Jakuba Pollága a Václava Mlynáře. Do finále se v této kategorii dostala také absolventka stejného ateliéru Lucie Koldová. Velké úspěchy a bezkonkurenční pozici si absolventi UMPRUM udrželi i v kategoriích Módní designér roku, Designér šperku roku, Grafický designér roku a Ilustrátor roku. V kategorii Výrobce roku výherce i finalisté spolupracovali především s designéry z UMPRUM. Do Síně slávy byl za celoživotní přínos zařazen grafik a dlouhodobý vedoucí Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace UMPRUM prof. Rostislav Vaněk.   Vítězné projekty se představí v prodejní výstavě Czech Grand Design […]

Fedrigoni Award 2017 pro Barboru Toman Tylovou – UMRUM

BARBORA TOMAN TYLOVÁ S PUBLIKACÍ JDE O TO, ABY O NĚCO ŠLO, KTEROU VYDALA UMPRUM, OBDRŽELA 1. MÍSTO V SOUTĚŽI 10. ROČNÍKU FEDRIGONI AWARD 2017 V KATEGORII KNIHY. CENU SI AUTORKA OSOBNĚ PŘEVZALA VE ČTVRTEK 16. BŘEZNA V BARCELONĚ!!   Nakladateství UMPRUM se představilo další knižní novinkou, která je věnovaná celoživotní práci typografa Oldřicha Hlavsy. Publikace poprvé souhrnně představuje obsáhlou grafickou tvorbu autora, jehož dílo tvoří důležitou kapitolu v dějinách českého grafického designu druhé poloviny 20. století. Ve své tvorbě se Oldřich Hlavsa (1909–1995) soustředil především na typografické řešení knihy. Množstvím upravených titulů, jejichž počet se blíží dvěma tisícům, výrazně formoval pohled na stavbu, funkci a účel knihy. Je pokračovatelem české avantgardy, díla Karla Teigeho a Ladislava Sutnara, ale složky konstrukční a funkční dostávají v jeho typografické práci nový význam. Do dějin grafického designu se nesmazatelně zapsal svými čtyřmi publikacemi o písmu, ilustraci a knize. V roce 1957 vyšla Typografická písma latinková, která dostala o tři roky později i anglickou mutaci A Bookof Type and Design, později následují tři svazky Typographie (1976, 1981 a 1986). Oldřich Hlavsa byl členem řady mezinárodních institucí a komisí pro užitou grafiku, aktivně se účastnil práce různých mezinárodních porot v oboru knižní kultury a typografie, vystavoval doma i v zahraničí. Kvalita jeho práce byla opakovaně ohodnocena mnoha domácími i mezinárodními oceněními (dlouhá léta se např. umisťoval na čelných místech v soutěži o nejkrásnější československou knihu […]

European Arts – prodal se mimořándý fauvistický obraz Václava Špály

V aukci European Arts se prodal mimořádný fauvistický obraz Václava Špály Krajina s kolejemi s vyvolávací cenou 3,9 milionu korun.  Dražitelé vytáhli jeho cenu na 6 210 000 Kč včetně aukční přirážky.   Dominantou nedělní aukce síně European Arts se stal mimořádný fauvistický obraz Václava Špály Krajina s kolejemi (1912, olej na lepence, 50 x 66,5 cm). Toto dílo šlo do aukce s vyvolávací cenou 3,9 milionu. Podle znalce Jaromíra Zeminy jde v kontextu Špálovy tvorby o raritní fauvistické dílo s námětem nejspíš z okolí Sobotky, kde tenkrát žili malířovi rodiče. S výslednou cenou 6 210 000 Kč (včetně aukční přirážky) se stal nejdráže prodanou položkou aukce. Nejdražším dílem světového umění v aukci se stal obraz malíře a zakladatele mexického modernismu Alfreda Ramose Martinéze Flores tropicales z losangeleské sbírky manželů Dickermanových. Martinéz strávil významnou část života v Los Angeles a stal se oblíbeným umělcem, kterého sbíraly celebrity, například režisér Alfred Hitchcock nebo herec Gary Cooper. Zájemci na telefonu vytáhli cenu obrazu (tempera a pastel na lepence) z 2,8 na 4,45 milionu. Druhé Špálovo dílo v aukci, jeho Plné tulipány (1935) změnily majitele za 1,55 milionu korun. Do aukce šly s cenou 900 tisíc korun. Další významnou položkou v aukci byl obraz Maxe Švabinského Anna Vejrychová jako múza (Studie k obrazu Ateliér). Olej na plátně pocházející z Waldesovy obrazárny, restituované z Národní […]

Napsali o nás – Galerie ART Praha

Napsali o nás:   Slovenský Kremlička a pařížský Bukovec. Článek na portálu artplus.cz o naší aukci v dubnu 2016. V dubnovém čísle časopisu TÉMA vyšel zajímavý rozhovor s MUDr. Neubertem s titulkem GALERISTA Z ORDINACE. Celý rozhovor si můžete přečíst zde Rekordní Bauch a Bukovec. Rekordní Bauch a Filla (svým způsobem). Aukce, která se konala v listopadu 2015, okem Jana Skřivánka. Milionový Špillar. Článek shrnující naší aukci z května 2015. Podhrázský po výstavě. Reflexe naší aukce v dubnu 2014.   Galerie ART Praha, Praha 1, Staroměstské náměstí 20/548 Napsali o nás

Diplomová práce Petry Dočekalové sklízí mezinárodní úspěchy

Diplomová práce věnovaná písmomalířství čerstvé absolventky UMPRUM Petry Dočekalové získala dvě prestižní mezinárodní ceny – Certificate of Typographic Excellence 2017 udělovanou Type Directors Clubem a Award of Excellence 2017 v soutěži Communication Arts Typography Annual. Petra Dočekalová absolvovala na podzim 2016 v Ateliéru tvorby písma a typografie UMPRUM, vedeného doc. ak. mal. Karlem Halounem. Jako téma své diplomové práce si vybrala písmomalířství. „Písmomalířství je obor, který v České republice neustál nástup digitalizace a levných velkoplošných reprodukčních technologií. Specializované učební obory zanikly a nevydávají se ani odborné časopisy a příručky. Veřejnost přestala estetiku ruční práce v tomto odvětví vnímat. Rozhodla jsem se proto rehabilitovat obor samotný“, říká Petra Dočekalová, co ji k tématu vedlo. Celou problematiku pojala komplexně, zabývala se historií ručních písem, kontextem a juxtapozicí, úrovní ručně psaných nápisů i průzkumem, kolik písmařů se ručními písmy zabývá, prací se skripty a inovacemi a novými technologiemi. Kromě této zevrubné rešerše se sama stala písmomalířkou a rozvíjela práci se skriptovými písmy – rozváděla je do předloh, skriptových nápisů a digitálních verzí. V rámci její diplomové práce vznikly celkem čtyři nové předlohy pro ručně psaná písma, která navazují na lokální tradici oboru, ale zároveň reagují na současné trendy a technologie. „Moje nová písmomalířská dílna tak dnes umožňuje dostat […]

Alfréd Symůnek – Práce/Works 2016

Erotika s kaktusem Nová galerie od 15. 12. 2016 představuje výstavu Alfréda Symůnka prostě nazvanou „Práce/Works 2016“. I když je letos Symůnkovi 39 let, je to jeho první velká samostatná výstava, Nová galerie tak poprvé představuje zajímavého umělce střední generace širší veřejnosti. Alfréd Symůnek se narodil v roce 1977 v Praze. Studoval malířství na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně v ateliéru Martina Mainera (1998-2004). V roce 2004 získal Cenu Josefa Hlávky. Důležitým zlomem pro malíře byl rok 2009. Na svých internetových stránkách píše o významném obrazu z tohoto období: „Důležitým pro mě byl „Autoportrét se psím tělem“ (2009, olej na plátně, 150 x 150). Zobrazuje blázna na lodi osudu, na lodi, kde nejde změnit kurs, avšak dá se jít na příď a podívat se, kam člověk-zvíře směřuje.“ Pro Symůnkovu tvorbu je charakteristický dialog s odkazem modernismu. V jeho starších pracích je možné vysledovat silný vliv van Gogha, Cézanna či fauvismu. Podobně jako fauvismus je programově antiteoretický, jde mu o působivou barevnost a zkratku, nemá čas na přemýšlení, potřebuje malovat. Je také výrazně intuitivní, až do té míry, že v některých jeho pracích můžeme vysledovat automatický výtvarný proces. V malbě je také cítit citelná inspirace jeho pedagogem na FAVU VUT Martinem Mainerem. Symůnkova osobní ikonografie stojí v ostrém kontrastu jeho způsobu malby- […]