Cena EXIT 2017 pro Marii Tučkovou – UMPRUM

Ve středu 27. 9. 2017 byla v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem předána Cena EXIT 2017. Vítězkou se stala Marie Tučková, studentka Ateliéru fotografie pražské UMPRUM se svou instalací a perfomancí Ursule Uwe / Monumenty lásky.

Cena, kterou vyhlašuje a uděluje Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, zahrnuje vydání katalogu s uměleckými díly všech finalistů, poskytnutí stipendia pro vítěze soutěže a samostatný výstavní termín pro vítěze v Galerii G99 Domu pánů z Kunštátu v Brně. V letošním roce se do ní přihlásilo 65 studentů a do finále jich bylo vybráno 9.

Ursula Uwe / Monumenty lásky – V prostoru galerie je vystavěno sedm soch, jako kdyby levitovaly, jsou organické, růžové, jsou to Monumenty lásky, nad nimi se rozprostírá osmi metrové plátno potisknuté textem o zrcadlení a srůstání v Jedno. V prostoru zní z reproduktoru hlas ženy, poměrně robotický, čte v anglickém jazyce básně složené z hashtagů na instagramu. Toto místo je určeno k setkání sedmi žen, přichází ve formaci hada, drží se za ruku a sedají si, ne, nejsou nahé, jsou jen oděné v barvě kůže. Synchronizovaně čtou text o lásce a snech, dotýkají se a nakonec zacvičí na song, který pro ně autorka složila.

Láska začíná setkáním.
A proto jsme se tady sešly, abychom si společně zacvičily.
Celkem je nás sedm. Dapu Oma, Suse Rosa, Lisa Salome, Paulu Ava, Vera Korra, Matha Selma a já. Oděné ve fitness body color obalu, pod plachtou z kůže, mezi Monumenty lásky, cvičíme simulaci, naše těla, doteky a zpěv, promlouváme o lásce a skrze hashtagové básně se snažíme o splynutí.
Domníváme se, že jsme spolu šťastné.
Ursula Uwe

“Nepracuji v jednom médiu, plně si uvědomuji své formování divadelní a hudební výukou, kterých se mi dostalo a ke kterým se v poslední době vracím. Jednotlivá věc vždy odpovídá danému médiu, má svůj formát. Dovolila bych si však tvrdit, že to všechno vždy začíná rituální písní. Fitness je také důležité, cvičit a neustále posouvat své tělo, ale text nebo píseň jsou startovací plochou.”
Marie Tučková
Výstavu všech finalistů 8. ročníku soutěže pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol je možné si prohlédnout v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem (v budově Armaturky, Jateční 1588/49) do 14. 10. 2017.
Cena EXIT je koncipována jako otevřená soutěž, do níž se hlásí studenti oborů a programů Výtvarné umění se svými projekty, které hodnotí komise, složená ze zástupců českých a slovenských vysokých uměleckých škol, kurátorů, teoretiků a umělců. Tato soutěž má charakter bienále, jeho první ročník se uskutečnil v roce 2003. Hlavním cílem je spoluvytvářet aktivní a konkurenční prostředí na akademické půdě vysokých uměleckých škol a motivovat studenty k realizacím vlastních výtvarných projektů. Zároveň Cena EXIT přispívá k pravidelnému monitorování kvality přípravy studentů, tendencí a priorit pedagogického působení na vysokých uměleckých školách.
V rámci závěrečné výstavy by se měli finalisté kromě realizace vlastního projektu pokusit vyrovnat s nároky konkrétního galerijního prostoru Galerie Emila Filly, měli by komunikovat navzájem a také spolupracovat. Takto nastavené podmínky soutěže a realizace společné výstavy zdůrazňují principy vzájemného tvůrčího dialogu.

O Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze byla založena v roce 1885. Po celou dobu své existence se řadí mezi nejkvalitnější vzdělávací instituce v zemi. Důkazem je množství úspěšných absolventů, kteří patří mezi respektované odborníky s prestiží přesahující hranice České republiky. Škola se dělí na katedry architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a katedru teorie a dějin umění. Jednotlivé katedry se dále člení na ateliéry dle své odborné specializace, vedené uznávanými osobnostmi české umělecké scény. Dvakrát do roku je škola otevřena veřejnosti při prezentacích studentských prací “Artsemestr“. Každoročně pořádá více než 15 výstavních akcí, z toho polovinu v zahraničí. Pražská UMPRUM, jako jediná východoevropská škola, figuruje v indexech prestižních evropských a světových uměleckých učilišť.

Další informace:
Mgr. Kamila Stehlíková
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1
tel: 251 098 201 / mobil: 739 304 060
stehlikova@vsup.cz / www.umprum.cz

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.