Pro 19

České centrum Praha

České centrum Praha je součástí sítě Českých center. Naším hlavním úkolem je informovat českou veřejnost o poslání a činnosti Českých center a podporovat spolupráci s významnými zahraničními institucemi.

České centrum Praha bylo otevřeno na jaře roku 2006. Za dobu naší existence jsme uspořádali přes 700 tematicky a žánrově různorodých programů a přivítali v našich prostorách více než 100 000 návštěvníků. Pravidelně se zapojujeme do velkých projektů, jako jsou Designblok, Noc literatury, Jeden svět, Komiksfest a naposledy festival světel SIGNAL.

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.