Bře 16

Čeští židé mezi 20. a 21. stoletím – Židovské muzeum v Praze

Dvě desetiletí tzv. “normalizace” po sovětské okupaci Československa, jimž je věnována nová výstava v Galerii Roberta Guttmanna, patří v dlouhých dějinách Židů v českých zemích k nejobtížnějším údobím. Během oněch let se v okruhu pražské židovské obce – a někdy v opozici vůči jejím funkcionářům – vytvořila neformální pospolitost mladších lidí, mezi jejíž nejaktivnější členy patřili dva literáti, politický vězeň a čerpač v podniku Stavební geologie Jiří Daníček a redaktor nakladatelství Albatros Leo Pavlát. Oba od pádu komunistického režimu zastávají přední místa v českých židovských institucích, první m.j. jako předseda Federace židovských obcí v České republice, druhý především jako ředitel Židovského muzea v Praze. O jejich cestě z prostředí totalitního režimu k obrodě židovského života s nimi bude v rámci cyklu Naše 20. století rozmlouvat publicista Petr Brod. Vstup volný.

 

  • 13. 4. 2017, 19:00
  • Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1, Galerie Roberta Guttmanna
  • Více o výstavě zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.